Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

delegacja

 • 13.09.2012Koszty leczenia pracownika podczas delegacji zagranicznej - planowane zmiany
  Jedną z grup wydatków związanych z podróżą służbową, obciążających pracodawcę, wymienionych przez rozporządzenie MPiPS z 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1991, z późn. zm.) są koszty leczenia pracownika . W razie choroby powstałej podczas podróży pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za granicą oraz leków.
  • 05.09.2012Delegacje zagraniczne a diety - planowane zmiany
   Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej planuje się trzy zasadnicze zmiany w odniesieniu do diet w delegacjach zagranicznych: • stawki diet, • wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym pracodawca może określić więcej niż jedno państwo docelowe, • wprowadzenie obowiązku odpowiedniego obniżania należnej pracownikowi diety o posiłki zapewnione w cenie noclegu.
   • 30.08.2012Dieta w delegacji krajowej – nowe zasady
    Obecnie (a trwa to już od początku 2007 r.) pełna dieta w delegacji krajowej wynosi 23 zł. W projekcie nowego rozporządzenia, regulującego kwestie świadczeń delegacyjnych, przewidziano kwotę 30 zł. MPiPS podtrzymuje przy tym zasadę, zgodnie z którą dieta należna w podróży krajowej przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych (a nie pełnych) kosztów wyżywienia.
    • 29.08.2012Noclegi w czasie delegacji – planowane zmiany
     Projektowane przepisy, dotyczące rozliczania delegacji, wprowadzają dwie zmiany w zakresie kwestii noclegowych – limit na noclegi krajowe oraz podwyższenie limitów noclegowych w delegacjach zagranicznych. Pozostałe regulacje związane z noclegami pozostają bez zmian w stosunku do obecnego stanu prawnego.
     • 28.08.2012Czwarta wersja projektu dotyczącego rozliczania delegacji
      Ministerstwo pracy i polityki społecznej opublikowało niedawno kolejny już (czwarty) projekt rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności, przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (projekt z 13 lipca 2012 r.), które ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
      • 07.08.2012Polecenie wyjazdu służbowego
       Polecenie wyjazdu w podróż służbową nie musi dla swojej ważności, wynikającej z pracowniczego podporządkowania pracodawcy, mieć formy pisemnej. Powinno jednak przybrać taką formę, gdyż będzie stanowić dokument potwierdzający m.in. związek wyjazdu z pracą, kwalifikowanie danego wyjazdu jako delegacji. Informacje zawarte w poleceniu wyjazdu służą zarówno pracownikowi (cel wyjazdu, środki komunikacji itp.), jak i pracodawcy (do celów rozliczeniowych).
       • 18.07.2012Kursy walut w rozliczaniu delegacji
        Podczas rozliczania zagranicznych podróży służbowych pracowników, mamy do czynienia ze szczególnym rodzajem kosztu uzyskania przychodu. Ponieważ wydatki te ponoszone są w walucie, będą miały do nich zastosowanie przepisy: • art. 15 ust. 1 i ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo • art. 11a ust. 2, art. 22 ust. 5d lub 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
        • 17.07.2012Czas pracy: Późny powrót z podróży służbowej
         Co do zasady czasu powrotu z delegacji nie zaliczamy do czasu pracy pracownika, jeżeli przypada poza jego godzinami pracy. Co do zasady, ponieważ oczywiście nie dotyczy to tych przypadków, w których pracownik podczas powrotu wykonywałby pracę (np. przygotowywał sprawozdanie z wyjazdu). Nie oznacza to jednak, że godzina powrotu z delegacji nie będzie miała wpływu na żaden aspekt związany z czasem pracy.
         • 04.07.2012Zmiany w VAT 2013: Odliczenie i zwrot podatku
          Zgodnie z przygotowanym przez resort finansów projektem dużej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, Ministerstwo zamierza utrzymać do końca 2013 r. ograniczenia w odliczeniu VAT w przypadku kupna samochodów osobowych oraz utrzymać zakaz odliczenia VAT od paliwa wykorzystywanego do służbowych aut osobowych. Inne zmiany w zakresie odliczenie podatku od towarów i usług, a więc działu IX ustawy, wiążą się z blokiem zmian modyfikujących moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.
          • 29.06.2012Zmiany w VAT 2013: Wysokość opodatkowania
           Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przygotowany przez resort finansów ma na celu przede wszystkim dostosowanie przepisów ustawy o VAT do przepisów unijnych. Jeżeli chodzi o wysokość opodatkowania (dział VIII ustawy), zmiany w tym zakresie dotyczą podwyższenia stawek podatku na niektóre towary i usługi (m.in. lody, gotowe posiłki i dania, wyroby sztuki), opodatkowanie stawką podstawową (obecnie zwolnionych) usług pocztowych niepowszechnych, świadczonych przez operatora publicznego. Z dniem 1 stycznia 2013 r. planuje się także uelastycznienie stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
           • 26.06.2012Zmiany w VAT 2013: Podatnicy i płatnicy
            Dzisiaj omówimy kolejną część zmian ustawy o podatku od towarów i usług, które zawiera przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt dużej nowelizacji ustawy o VAT, a mianowicie skupimy się na zmianach dotyczących działu III ustawy „Podatnicy i płatnicy”. I tak, zgodnie z ww. projektem modyfikacje tego działu mają przede wszystkim na celu kompleksowe uregulowanie kwestii przedstawiciela podatkowego, a także uściślenie pojęcia podatnika i działalności gospodarczej. Istotną zmianą jest również dodanie, w przypadku podatników nabywających towary od podatnika nieposiadającego siedziby (stałego miejsca prowadzenia) działalności gospodarczej na terytorium kraju, wymogu braku rejestracji tego podatnika.
            • 22.05.2012Delegacja pracownika a oddelegowanie – podstawowe różnice
             Zarówno pracodawca, wysyłając swoich pracowników na wyjazdy, jak i pracownik wyjeżdżający w delegację, powinni wiedzieć, czy odbywa się to w ramach oddelegowania, czy też podróży służbowej. Chociaż w praktyce zdarzają się wątpliwości co do klasyfikacji, a i przepisy nie zawierają zbyt wielu wskazówek, to konsekwencje zastosowania poszczególnych rozwiązań będą zupełnie różne i mogą sięgać aż do kwestii podatkowych pracodawcy i pracownika.
             • 22.03.2012Zmiany w delegacjach zagranicznych
              Komisja Europejska zamierza zwiększyć ochronę pracowników tymczasowo delegowanych za granicę. Projekt dyrektywy ws. egzekwowania przepisów (tzw. Monti II) zawiera szczegółowe zapisy mające ukrócić sytuacje, w których pracownicy nie mogą w pełni korzystać ze swoich praw, np. dotyczących urlopów czy płacy.
              • 21.02.2012Korzystanie z samochodów służbowych a PIT
               Pytanie podatnika: Czy opisany stan faktyczny obliguje Spółkę do doliczania pracownikowi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodu z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń w związku z przejazdami samochodem z miejsca zamieszkania pracownika do siedziby Spółki?
               • 02.02.2012Podwyższenie kapitału zakładowego spółki a PCC
                Z uzasadnienia: Po dniu 1 maja 2004 r. nie zachodziły przesłanki uzasadniające podjęcie stosownych zabiegów dostosowawczych, polegających na skorygowaniu unormowania krajowego w celu implementacji Dyrektywy kapitałowej. Polska, jako Państwo Członkowskie, wypełniła także wymóg dostosowania przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych względem art. 7 ust. 2 powołanej Dyrektywy, który stanowi, że Państwa Członkowskie mogą zwolnić z podatku kapitałowego wszystkie operacje inne niż określone w ust. 1 lub naliczyć od nich podatek o jednolitej stawce nie przekraczającej 1%, co nastąpiło poprzez wprowadzenie jednej stawką podatku w wysokości 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 u.p.c.c.). Zatem, czynność podwyższenia kapitału zakładowego spółki dokonana uchwałą zgromadzenia wspólników podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
                • 20.01.2012Nowy projekt dotyczący rozliczania delegacji
                 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kilka dni temu opublikowało kolejną – trzecią od kwietnia 2010 r. – wersję projektu rozporządzenia dotyczącego rozliczania podróży służbowych. Tym razem przewiduje się, że zmiany wejdą w życie 1 września 2012 r.
                 • 30.12.2011Gruby wraca ze stolicy
                  Delegacja do Warszawy tuż przed Sylwestrem? - Szybciej pan załatwi, szybciej wróci – pocieszył szef. Okazało się, że na Sylwestra czekają wszyscy, nie tylko w firmie Grubego. Ustalenia poszły raz, dwa. Taksówka śmignęła na dworzec Centralny w przebudowie, gdzie młodzian ubrany w kamizelkę odblaskową z napisem „Inter City”, z rozkładem jazdy pod pachą i uśmiechem na twarzy podał wcześniejsze pociągi do domu.
                  • 04.11.2011Czy chiński kapitał ściągnie nad Wisłę?
                   Dziś do Polski przyjeżdża minister Wan Jifei - szef chińskiej agencji odpowiedzialnej za współpracę zagraniczną. To najważniejsza z tegorocznych wizyt z ChRL w PAIiIZ. Delegacja odwiedzi w Europie tylko Polskę i Austrię.
                   • 28.10.2011Coraz więcej chińskich inwestycji w Polsce
                    Od kilku lat wyraźnie rośnie liczba chińskich inwestycji w Polsce. Do 2010 r. ich łączna wartość osiągnęła prawie 231 mln euro. W rezultacie działa u nas już 140 firm z udziałem kapitału chińskiego – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas spotkania z dziennikarzami z Chin.
                    • 19.09.2011Polska Wschodnia promuje się w Chinach
                     Delegacja przedsiębiorców z Polski Wschodniej wzięła udział w targach inwestycyjnych w Xiamen, największej tego typu imprezie w Chinach.
                     • 01.09.2011PAIiIZ i gospodarcza współpraca z Chinami
                      Początek września w PAIiIZ upływa pod znakiem kontaktów z Chinami. Polskę odwiedziła właśnie chińska delegacja, z udziałem m.in. wicemera Szanghaju oraz przedstawicieli Shanghai Electric Group. A w drugi weekend września w Warszawie odbędą się wielkie targi China EXPO Poland.
                      • 21.06.2011Rekordowe obroty między Polską a Niemcami w 2010 roku
                       Polska i Niemcy należały w ubiegłym roku do najszybciej rozwijających się krajów Europy. Łączy nas wspólnota interesów gospodarczych i politycznych – podkreślił wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas spotkania z ministrem gospodarki i technologii Niemiec Philippem Röslerem. Delegacja pod przewodnictwem wicekanclerza Republiki Federalnej Niemiec odwiedziła Polskę w 20. rocznicę podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
                       • 23.05.2011Kontynuacja prac nad zmianami w rozliczeniach delegacji
                        Po roku „ciszy” w kwestii zmian w zakresie rozliczeń podróży służbowych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało nowy projekt rozporządzenia - z 13 maja 2011 r. Uwzględnia on wiele uwag zgłoszonych do projektu przedstawionego w kwietniu 2010 r. Wprowadzenie nowych - często znacznie odbiegających od obecnych - regulacji planuje się na początek 2012 r.
                        • 04.04.2011Limity na noclegi w delegacjach
                         Przekroczenie limitu na nocleg przewidzianego w przepisach o delegacjach zagranicznych musi być uzasadnione sytuacją. Niewystarczająca dla przyjęcia, że przekroczenie limitu było dopuszczalne jest sama zgoda pracodawcy na poniesienie wyższego wydatku. Brak limitów noclegowych w delegacjach krajowych nie oznacza, że w przepisach wewnątrzzakładowych limit taki nie może zostać utworzony.
                         • 08.03.2011Ryczałt za nocleg kierowcy wypoczywającego w ciągu dnia
                          Kierowca wyjechał w trasę po południu, o godz. 4.00 rozpoczął wypoczynek dobowy (spał w kabinie pojazdu). Czy w związku z tym przysługuje mu ryczały za nocleg? Przejazd miał miejsce na terenie kraju. Kierowcy nie przysługuje w takim przypadku ryczał za nocleg. Co prawda nocleg w kabinie pojazdu został powszechnie uznany w orzecznictwie za nocleg uprawniający do ryczałtu, jednak przy krajowej podróży służbowej wypłacenie tego ryczałtu powiązane musi być z określonym w przepisach, minimalnym czasem noclegu.
                          • 03.02.2011Można zrezygnować ze stosowania kasy fiskalnej
                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może zrezygnować z ewidencji na kasie fiskalnej, pozostając nadal przy ewidencji na sprzęcie inkasenckim wystawiającym faktury VAT...
                           • 16.11.2010Unia Europejska rozpocznie 2011 rok z prowizorium budżetowym
                            Negocjacje nad przyszłorocznym budżetem Unii Europejskiej zakończyły się  fiaskiem. Oznacza to, że przynajmniej przez kilka pierwszych miesięcy będzie obowiązywać prowizorium budżetowe. Polska, korzystająca z funduszy spójności, może otrzymać mniej pieniędzy.
                            • 13.10.2010Przedłużanie się podróży służbowej w związku ze zdarzeniami niezależnymi od pracodawcy
                             Polecając pracownikowi wyjazd w podróż służbową, pracodawca z góry określa czas jego trwania. W trakcie wyjazdu mogą jednak wystąpić zdarzenia powodujące automatyczne przedłużenie się delegacji. Sytuacje te mogą być uzależnione od decyzji pracodawcy, ale również w pełni od niego niezależne – związane z brakiem możliwości powrotu pracownika w zakładanym terminie. W takich przypadkach delegacja ulega przedłużeniu do chwili faktycznego powrotu pracownika, a co za tym idzie, świadczenia z tego tytułu przysługujące pracownikowi będą – niekiedy nawet znacznie – wyższe.
                             • 08.07.2010Polska stara się o członkostwo w Agencji Energii Jądrowej
                              Zdaniem wiceminister gospodarki Hanny Trojanowskiej, przystąpienie Polski do Agencji Energii Jądrowej (NEA) będzie korzystne dla obydwu stron. Dzięki zaangażowaniu w prace agencji polskich naukowców i ekspertów Polska będzie nie tylko beneficjentem, ale też wniesie istotny wkład w działalność tej organizacji – przekonywała wiceszefowa MG podczas spotkania z ekspertami Agencji Energii Jądrowej przy OECD.
                              • 12.05.2010Projektowane zmiany w przepisach dotyczących rozliczania delegacji
                               Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Nowe rozporządzenie – jeśli zostanie wprowadzone w brzmieniu wynikającym z projektu – przyniesie liczne zmiany w dotychczasowych sposobach rozliczeń, uszczegółowi wiele zagadnień i wyjaśni kontrowersje rodzące się na tle obecnego stanu prawnego. W ogólnym zarysie przedstawiamy najważniejsze planowane zmiany.
                               • 13.04.2010Czyja jest interpretacja?
                                Teza: Interpretacje indywidualne wydawane przez dyrektorów izb skarbowych wskazanych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) są interpretacjami Ministra Finansów, nie zaś interpretacjami tychże dyrektorów.
                                • 21.12.2009Uzasadnienie do projektu zmian ustawy o podatku VAT
                                 Publikujemy dzisiaj omówienie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług - korzystnych dla małych przedsiębiorców, podwyższających limit obrotów, których przekroczenie oznacza utratę zwolnienia podmiotowego. Dla uzupełnienia przedstawiamy również tekst uzasadnienia, jaki został przedstawiony dla tego projektu przez Rząd RP.
                                 • 09.12.2009Orzecznictwo WSA: Czynności biegłego nie mogą być uznane jako rzeczoznawstwo
                                  Z uzasadnienia: Opinie biegłych wydawane w postępowaniu sądowym nie mogą być traktowane jako świadczenie usług w zakresie doradztwa. Sędziowie są bowiem niezawiśli w sprawowaniu swojego urzędu; podlegają tylko Konstytucji i ustawom (art. 178 § 1 Konstytucji RP). Biegły musi posiadać wiedzę specjalną, aby być powołanym przez Sąd, z tym że w postępowaniu sądowym (procedurze cywilnej i karnej) opracowana opinia (ekspertyza) jest tylko jednym z dowodów w danej sprawie, podlegającym ocenie Sądu. Przyjęcie natomiast, że jest to porada, a więc zawierająca w sobie element oddziaływania na Sąd w kierunku uwzględnienia, w rozstrzygnięciu sprawy, danej opinii prowadziłoby do uznania, że biegły może wpływać na niezawisłość sędziów, co oczywiście, należy uznać za niedopuszczalne.
                                  • 04.12.2009Treść polecenia wyjazdu służbowego
                                   Polecenie wyjazdu w podróż służbową nie musi dla swojej ważności, wynikającej z pracowniczego podporządkowania pracodawcy, mieć formy pisemnej. Powinno jednak przybrać taką formę, gdyż będzie stanowić dokument potwierdzający m.in. związek wyjazdu z pracą, kwalifikowanie danego wyjazdu jako delegacji. Informacje zawarte w poleceniu wyjazdu służą zarówno pracownikowi (cel wyjazdu, środki komunikacji itp.), jak i pracodawcy (do celów rozliczeniowych).
                                   • 02.12.2009Odległość nie ma znaczenia
                                    Pytanie: Czy wyjazd do siedziby kontrahenta w innej miejscowości, oddalonej zaledwie o kilka kilometrów od miejsca pracy pracownika, to też delegacja?
                                    • 06.11.2009Gwarancje dostępu do internetu w unijnym pakiecie telekomunikacyjnym
                                     Posłowie Parlamentu Europejskiego i przedstawiciele Rady, czyli rządów państw członkowskich, porozumieli się w sprawie ostatnich otwartych kwestii dotyczących pakietu telekomunikacyjnego. Efektem ma być wzmocnienie praw konsumentów. Dostęp do internetu będzie mógł zostać ograniczony, jeżeli będzie to konieczne i proporcjonalne, tylko po sprawiedliwym i bezstronnym postępowaniu uwzględniającym wysłuchanie racji użytkownika.
                                     • 25.09.2009Delegacja tylko na polecenie przełożonego
                                      Podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika lub w której znajduje się siedziba pracodawcy. Jednym z elementów koniecznych dla uznania danego wyjazdu za podróż służbową jest odbywanie go na polecenie pracodawcy. Polecenie to określać powinno co najmniej zadanie, jakie pracownik ma wykonać i miejsce (miejsca) jego wykonania.
                                      • 14.09.2009Orzecznictwo: Delegacje trzeba właściwie dokumentować
                                       Z uzasadnienia: Odnośnie do zaksięgowanych w koszty uzyskania przychodów spornych wydatków z tytułu podróży służbowych pracowników spółki organ wskazał, że wystawione w związku z nimi dokumenty księgowe obrazują fikcyjne operacje i są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Nie pozwala to na zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) i ust. 5 p.d.o.p.
                                       • 07.08.2009Orzecznictwo: Dowód na poniesienie kosztu podatkowego musi mieć formę określoną w przepisach
                                        Z uzasadnienia: Brak prawidłowo wystawionego dowodu księgowego nie eliminuje bowiem możliwości dowodzenia innymi dowodami, w tym dowodami z zeznań świadków. Jednakże należy stwierdzić, że w sytuacji, kiedy przepis prawa materialnego wprost uzależnia zaistnienie określonego skutku od zachowania określonej formy dowodowej, odstępstwa od tak zapisanej zasady nie mogą mieć miejsca. W takiej sytuacji dowody z zeznań świadków lub stron nie mogą zastąpić dowodów z dokumentów, mogą natomiast przyczynić się tylko do wyjaśnienia wątpliwości związanych z treścią istniejącego dowodu, ale nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do obciążenia kosztów podatkowych.
                                        • 24.07.2009MF o możliwości wykonywania przez komornika obowiązków płatnika VAT
                                         Interpelacja nr 9951 do ministra finansów w sprawie niejednolitego stosowania przez organy podatkowe art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nakładane są na komorników sądowych obowiązki płatnika w związku z dokonywaną egzekucją z nieruchomości będącej własnością dłużnika
                                         • 24.06.2009Miejsce pracy a podróż służbowa
                                          Uchwała Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008 r., II PZP 11/08 (Biul. SN 2008/11/21), w której wskazano, że kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 Kodeksu pracy, wywołała wiele kontrowersji.
                                          • 27.05.2009Orzecznictwo podatkowe: Doradcy prawni bez zwolnienia z VAT
                                           Doradcy prawni, jako wykonujący usługi prawnicze, są objęci wyłączeniem ze zwolnienia od podatku VAT stosownie do treści art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Z przepisu tego wynika bowiem, że wolą ustawodawcy było wyłączenie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług podatników świadczących wszystkie usługi prawnicze, a nie tylko niektóre z nich. Gdyby bowiem ustawodawca chciał wyłączyć ze zwolnienia tylko niektóre usługi prawnicze, to wyraźnie musiałby to określić w ustawie.
                                           • 30.03.2009Czas pracy i jego dostosowanie do potrzeb pracodawcy – zmiany rozkładu w trakcie podroży służbowej
                                            W wielu firmach stosujących tzw. podstawowy system czasu pracy występują stałe godziny i dni pracy. Niekiedy jest to uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych w na tyle sztywny sposób, że pracodawca nie ma rzeczywistej możliwości wprowadzenia okresowej zmiany godzin pracy pracownika. W odniesieniu do podróży służbowych może to prowadzić bezpośrednio do wzrostu kosztów pracy.
                                            • 18.02.2009Delegowanie pracowników za granicę (2)
                                             Zgodnie z przepisami umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim państwie. Bez względu jednak na powyższe postanowienie wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje za pracę najemną wykonywaną w drugim państwie, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, jeżeli:
                                             • 20.12.2008Rozliczenie delegacji zagranicznej - całodzienne wyżywienie
                                              Przygotowuję rozliczenie delegacji zagranicznej. Pracownik przebywał przez kilka dni w delegacji (Francja). W trakcie trwania delegacji miał zapewnione całkowite wyżywienie (nocleg wraz z całkowitym wyżywieniem w hotelu). Podróżował własnym samochodem. Jaką kwotę mam wypłacić pracownikowi tytułem delegacji - otrzymał już 600 zł tytułem zaliczki?
                                              • 16.12.2008Rozliczenie delegacji zagranicznej - bez wyżywienia
                                               Wysłałem na kilka dni pracownika do Niemiec. Pracownik wyjechał samochodem należącym do firmy (służbowy), żywił się we własnym zakresie. Otrzymał zaliczkę, aby wykupić sobie noclegi, w wysokości 150 EUR. Na miejscu kupował paliwo oraz kilka niezbędnych rzeczy (m.in. narzędzia), których zapomniał zabrać z firmy. W jaki sposób rozliczyć delegację?