Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa

W dziale Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa znajduje się 30 artykuły spośród 55385 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 19.04.2024
  Stosowanie ulgi na złe długi przez podatnika ryczałtu
  W zeznaniu rocznym składanym za 2023 r. można dokonać zmniejszenia przychodów należnych za rok 2023 o przychody należne, które nie zostały opłacone przez dłużnika w związku z najmem nieruchomości, przy czym nalezy dokonać tego zmniejszenia w takim stosunku, w jakim w 2023 r. pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów - czytamy w interpelacji indywidualnej Dyrektora KIS. więcej »
 • 17.04.2024
  Koszty przesyłki towaru jako przychód z działalności
  Jeżeli w regulaminie prowadzonej sprzedaży (wysyłkowej) towarów zostanie wyraźnie zastrzeżone, że kupujący automatycznie udziela sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego, to - w zakresie otrzymanych od kupującego kwot stanowiących rzeczywiście poniesione koszty wysyłki towarów - nie powstanie u sprzedawcy przychód podatkowy. więcej »
 • 15.04.2024
  Prawo do ryczałtu przy świadczeniu usług dla usługobiorcy, który jest pracodawcą
  Jeżeli czynności wykonywane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie będą tożsame z czynnościami, które przedsiębiorca wykonywać będzie na podstawie umowy o pracę, to uzyskane w ramach działalności gospodarczej przychody z tytułu świadczenia usług nie będą podlegały wyłączeniu z ryczałtu ewidencjonowanego. więcej »
 • 12.04.2024
  WSA. 8,5% stawka ryczałtu: Nie każdy informatyk jest programistą
  Fakt sklasyfikowania usług przedsiębiorcy do usług pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego będącej na gruncie PKWiU odrębnym grupowaniem niż usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego przemawia za przyjęciem, że sporne usługi nie stanowią usług doradztwa w zakresie oprogramowania w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. więcej »
 • 27.03.2024
  Najem prywatny za pośrednictwem portalu internetowego na ryczałcie
  Podatnik jest zatrudniony na etacie i planuje dodatkowo wynajmować za pośrednictwem portalu internetowego mieszkanie. Czy w takiej sytuacji można zastosować opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Czy jeżeli umowy najmu nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik może obliczyć podstawę opodatkowania, odejmując koszty wymienione poniżej a od przychodu, gdy umowa najmu nie mówi, że najemca jest zobowiązany do ich pokrycia, a opłaca je podatnik z uzyskanego przychodu lub środków własnych? więcej »
 • 25.03.2024
  Stawka ryczałtu: Sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie
  Zakres wykonanych usług przedsiębiorcy to „Sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie” (PKWiU: 63.11.20.0). W praktyce działalność obejmuje świadczenie usług polegających na udostępnianiu powierzchni reklamowych w aplikacji mobilnej o charakterze użytkowym przeznaczonym na urządzenia mobilne. Udostępnia powierzchnię ekranową, która używana jest do wyświetlenia reklam internetowych. Czy przedsiębiorca może do ww. usług stosować stawkę zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych 8,5%? więcej »
 • 12.02.2024
  Najem prywatny firmowej nieruchomości po likwidacji działalności
  Czy w przypadku likwidacji działalności gospodarczej, a tym samym nieznajdowania się nieruchomości w ewidencji środków trwałych, wykreślenia jej z CEiDG, podatnik będzie miał prawo do opodatkowania przychodów z najmu tej nieruchomości wraz w wyposażeniem w ramach tzw. najmu prywatnego? więcej »
 • 23.01.2024
  Podatki 2024: Zakres i zasady odliczeń przy ryczałcie
  Podatnicy decydujący się na korzystanie z opodatkowania zryczałtowanego generalnie nie mają możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) wprowadzają jednak pewne, ściśle określone, odliczenia przysługujące tym podatnikom. więcej »
 • 19.12.2023
  Założenie spółki jawnej przy działalności na karcie podatkowej
  Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniając pracowników. Stosuje opodatkowanie na podstawie karty podatkowej. Wspólnie z żoną, z którą łączy go wspólnota majątkowa, chciałby założyć spółkę jawną. Czy zakładając tę spółkę przedsiębiorca będzie miał nadal prawo stosować opodatkowanie w formie karty? więcej »
 • 18.12.2023
  WSA. Umowa licencyjna a działalność wytwórcza na ryczałcie
  Działalność wytwórcza to działalność w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika. Dopuszczalne są zatem inne formy osiągania przychodów z wytworzonego wyrobu. Każda działalność wytwórcza, bez względu na to czy jej efekty będą przedmiotem umowy sprzedaży, najmu licencji, etc. zalicza się więc do działalności wytwórczej. więcej »
 • 06.12.2023
  Przychody z działalności i najmu prywatnego w jednym PIT-28?
  Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - dochody rozliczane w ramach ryczałtu 12%. Jednocześnie jest właścicielem domu - przychody z najmu prywatnego rozliczane jako ryczałt 8,5%. Czy podatnik powinien składać oddzielny PIT-28 dla przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu oraz oddzielny PIT-28 dla przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej? więcej »
 • 30.11.2023
  Stawka ryczałtu z tytułu zbycia przedsiębiorstwa
  Od października 2003 r. podatniczka prowadzi działalność gospodarczą - Poradnię Medycyny Rodzinnej. Z opodatkowania na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych korzysta od 2022 r. Przedsiębiorczyni zamierza sprzedać to przedsiębiorstwo. Według jakiej stawki ryczałtu opodatkowane są przychody ze zbycia przedsiębiorstwa osoby fizycznej, prowadzącej działalność opodatkowaną ryczałtem? więcej »
 • 26.10.2023
  Najem prywatny: Czynsz, opłaty eksploatacyjne i kaucja nie są przychodem
  Czynsz na rzecz spółdzielni mieszkaniowej oraz opłaty eksploatacyjne nie stanowią przysporzenia majątkowego, nie będą tym samym stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli z umowy wynika, że to najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. W zakresie uiszczenia ww. opłat wynajmujący pełni w takim przypadku jedynie rolę pośrednika pomiędzy najemcą a podmiotami uprawnionymi do otrzymania tychże środków. więcej »
 • 18.10.2023
  Sprzedaż wyprodukowanych przez siebie pączków. Jaka stawka ryczałtu?
  Przedsiębiorczyni sprzedaje pączki, które są wytwarzane przez nią osobiście i sprzedawane w punkcie gastronomicznym (zarówno do konsumpcji w tym punkcie, jak i na wynos). Czy przychody uzyskane z tej działalność powinny być opodatkowane 3% stawką ryczałtu? więcej »
 • 12.10.2023
  Dochód z wynajmu okazjonalnego może być opodatkowany ryczałtem
  Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do tzw. najmu prywatnego, chyba że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej. Zasadą jest kwalifikowanie przychodów do źródła - najem, a wyjątkiem sytuacja, w której podatnik, z uwagi na zakwalifikowanie składników majątku do kategorii „związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą” - do przychodów z działalności gospodarczej. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.04.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.04.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.04.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY