Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa

W dziale Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa znajduje się 35 artykuły spośród 56086 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 19.07.2024
  Czy zwrot podatku od nieruchomości od najemcy należy opodatkować?
  Małżonkowie są właścicielami kilku nieruchomości, które są we współwłasności małżeńskiej i nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej. Zgodnie z zapisami umów (tzw. najem prywatny) dzierżawcę obciążają m.in. podatek od nieruchomości. Czy pieniądze, które małżonkowie otrzymają zgodnie z zapisami umów na zapłacenie podatku od nieruchomości podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym? więcej »
 • 08.07.2024
  NSA. Najem zorganizowany i ciągły może być nadal najmem prywatnym
  Decydujący dla tego rozróżnienia pomiędzy najmem rzeczy w ramach zarządu majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą (nazywanym także niekiedy potocznie "prywatnym" lub "osobistym"), a najmem rzeczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest zamiar samego podatnika. To on decyduje o tym czy "powiązać" określone składniki swojego mienia z wykonywaniem działalności gospodarczej, czy też zachować je w zarządzie majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą i oddać np. w najem - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 05.07.2024
  Formy rozliczeń nie można wybrać przelewem - fiskus nie zmienia zdania
  Dokonany przez przedsiębiorcę przelew do urzędu skarbowego nie jest pismem skierowanym bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego, lecz do banku jako polecenie dokonania stosownej transakcji. Sam fakt, że przelane środki znajdą się w dyspozycji Skarbu Państwa na określonym koncie bankowym i że podano tytuł płatności, nie oznacza automatycznie, że doszło do złożenia pisemnego oświadczenia woli o wyborze formy opodatkowania - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 26.06.2024
  Najem krótkoterminowy jako najem prywatny
  Podatniczka wraz z rodziną mieszka w domu, którego część chce sporadycznie wynajmować jako pokoje gościnne z dostępem do kuchni i łazienki. Z uwagi na niewielki zakres działalności chce rozpocząć prowadzenie najmu krótkoterminowego. Czy wynajem krótkoterminowy części domu prowadzony może zostać jako najem prywatny (nie w ramach działalności gospodarczej)? więcej »
 • 12.06.2024
  Czy od podnajmu nieruchomości należy płacić ryczałt?
  Podatniczka podpisała umowę najmu dwupokojowego mieszkania. Zgodnie z tą umową może podnajmować lokal, a także oddać go w użytkowanie osobom trzecim w całości lub w części. Czy podatniczka powinna opłacać podatek zryczałtowany od najmu, skoro de facto nie czerpie korzyści z podnajmu części mieszkania, którego nie jest właścicielem? więcej »
 • 10.06.2024
  Doradztwo informatyczne podlega 12% ryczałtowi
  Przychody uzyskiwane ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług, mieszczących się w klasie PKWiU 62.02 „Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki”, jako że koncentrują się na doradztwie dot. systemu (...) (oprogramowaniu), tj. stanowią usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, podlegają opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a nie stawką 8,5% - czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS. więcej »
 • 05.06.2024
  WSA. Informatycy przegrywają spór o 8,5% stawkę ryczałtu
  Usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które dotyczą oprogramowania, przy czym sformułowanie "oprogramowanie" ma tu znaczenie szersze niż "program komputerowy". Tym samym usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które odnoszą się do szerszego pojęcia niż tylko programowanie. Wszystkie usługi mające związek nawet pośredni z oprogramowaniem powinny zostać zaliczone do usług związanych z oprogramowaniem. W konsekwencji uzyskiwane przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.11.0 powinny być opodatkowane 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. więcej »
 • 29.05.2024
  Ryczałt: Sprzedaż firmowego lokalu użytkowego niebędącego środkiem trwałym
  Przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2001 r. wspólnie z żoną nabył lokal użytkowy do majątku osobistego. Lokal wykorzystywany jest jako sklep od 1 listopada 2002 r. Przedsiębiorca nie wprowadził lokalu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Czy od ewentualnej wartości sprzedaży ww. lokalu należny będzie podatek ryczałtowy? więcej »
 • 15.05.2024
  Sprzedaż nieruchomości przekazanej wspólnikom po likwidacji spółki jawnej
  Z powodów ekonomicznych wspólnicy zamierzają zlikwidować prowadzoną w formie spółki jawnej działalność gospodarczą a następnie dokonać podziału wchodzących w skład majątku likwidacyjnego składników, m.in. nieruchomości zabudowanej budynkiem składającym się z hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami socjalnymi i biurowymi oraz magazynu. W jakiej formie powinien zostać opodatkowany przychód uzyskany przez wspólników w przypadku sprzedaży tej nieruchomości po likwidacji spółki? więcej »
 • 07.05.2024
  Karta podatkowa: Skutki zawieszenia działalności na okres 30 dni
  Przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do uiszczenia podatku opłacanego w formie karty podatkowej za okres 30 dni zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w lipcu 2024 r. Natomiast za okres prowadzenia działalności przez 1 dzień lipca 2024 r., będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w formie karty podatkowej (w wysokości 1/30 miesięcznej należności karty podatkowej) - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 26.04.2024
  Prywatny najem krótkoterminowy na ryczałcie
  Podatniczka jest właścicielką 3 mieszkań, które wynajmuje w sposób krótkoterminowy w ramach działalności gospodarczej. Ponieważ sytuacja rodzinna zmieniła się, chciałaby zamknąć firmę i prowadzić wynajem jako prywatny. Dochód z najmu będzie dodatkowym źródłem. Czy przychody z najmu krótkoterminowego można opodatkować ryczałtem? więcej »
 • 25.04.2024
  Najem prywatny: Zwrot podatku od nieruchomości nie jest przychodem
  Podatnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej, zawarł umowę dzierżawy nieruchomości. Uzyskiwany przychód z dzierżawy zamierza opodatkować w formie ryczałtu. Umowa dzierżawy stanowi, że dzierżawca będzie zwracał mu całą kwotę podatku od nieruchomości. Czy otrzymany zwrotu podatku od nieruchomości stanowi przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%? więcej »
 • 22.04.2024
  Firma na ryczałcie: Rekompensata za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu
  Skoro otrzymana rekompensata jest następstwem wcześniejszego rozwiązania umowy najmu zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to uzyskany przychód z tego tytułu powinien być powiązany z tym źródłem przychodu. Przepisy nie określają odrębnej stawki ryczałtu dla otrzymanych rekompensat, zatem kwotę tę, jako związaną z usługami najmu świadczonymi w ramach działalności gospodarczej, należy opodatkować zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. d) tej ustawy o ryczałcie. więcej »
 • 19.04.2024
  Stosowanie ulgi na złe długi przez podatnika ryczałtu
  W zeznaniu rocznym składanym za 2023 r. można dokonać zmniejszenia przychodów należnych za rok 2023 o przychody należne, które nie zostały opłacone przez dłużnika w związku z najmem nieruchomości, przy czym nalezy dokonać tego zmniejszenia w takim stosunku, w jakim w 2023 r. pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów - czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS. więcej »
 • 17.04.2024
  Koszty przesyłki towaru jako przychód z działalności
  Jeżeli w regulaminie prowadzonej sprzedaży (wysyłkowej) towarów zostanie wyraźnie zastrzeżone, że kupujący automatycznie udziela sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego, to - w zakresie otrzymanych od kupującego kwot stanowiących rzeczywiście poniesione koszty wysyłki towarów - nie powstanie u sprzedawcy przychód podatkowy. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY