Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Produkty podatki.biz

14.12.2008

Jak rozliczyć delegację krajową, w której środkiem transportu pracownika jest kolej

Pracownik wrócił z trzydniowej delegacji. Podróżował koleją. W okresie trwania delegacji nie miał zapewnionego noclegu (nocleg na "własną rękę") ani wyżywienia. Otrzymał zaliczkę w wysokości 100 zł Jaką kwotę mam mu wypłacić?

Delegacja trwała w okresie: 18-03-2008 godz. 11:00 do 20-03-2008 godz. 16:50.
Pracownik zakupił dwa bilety kolejowe na kwotę 135 zł każdy.

 

Przeanalizujmy ten ciekawy przypadek.
Rozliczmy delegację ręcznie oraz za pomocą kalkulatora.

 

 

Rozliczanie delegacji

Rozliczmy powyższą delegację

Wyliczanie ręczne:

Aby prawidło rozliczyć delegację, dla powyższego przykładu musiałbyś kolejno:

a) wyliczyć czas trwania delegacji,

Delegacja rozpoczęła się 18.03 o godzinie 11:00, zakończyła 20.03 o godzinie 16:50
Aby ustalić dietę, musimy wiedzieć ile dni (dób) ona trwała.
W analizowanym przykładzie mamy do czynienia z 2 pełnymi dobami + 5 godzin i 50 minut (niepełna doba trwająca do 8 godzin).

Stosowny przepis stanowi:
"jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
a) do 8 godzin - przysługuje połowa diety,
b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości."

b) na podstawie znanego czasu trwania delegacji wyliczyć przysługującą dietę,

Musisz sprawdzić, ile wynosi wysokość diety dla delegacji (podróży służbowej) w kraju, a następnie wyliczyć przysługującą Ci dietę. W chwili obecnej (od 01.01.2007) dieta wynosi 23 zł.
Przysługuje Ci więc dieta w wysokości 57,5 zł (2 pełne x 23 zł + 1/2 x 23 zł).

c) wyliczyć ryczałt noclegowy

Zgodnie z przepisami Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku za nocleg, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety. Ryczałt przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.
W świetle powyższych pracownikowi przysługuje ryczałt za dwa noclegi, czyli 69 zł (2 ryczałty x 150% z 23, czyli 2 x 34,5 zł) .

d) wyliczyć zwrot za dojazdy (bilety)

Zgodnie z przepisami "zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje".
Pracownik zapłacił 270 zł za bilety - tą kwotę należy mu zwrócić jako zwrot za dojazdy.

Pracownikowi przysługuje ponadto zwrot - ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety.
Dieta wynosi 23 zł, zatem ryczałt ten wyniesie 13,80 zł (3 rozpoczęte doby x 20% z 23, czyli 3 x 4,60 zł).

e) zsumować przysługujące pracownikowi wynagrodzenie i odjąć je od kwoty wypłaconej zaliczki

Wyliczona dieta wynosi 57,5 zł, ryczałt noclegowy 69 zł, zwrot kosztów przezjadu to 270 zł za pociąg oraz 13,80 zł jako ryczałt za dojazdy miejscowe.
W sumie - tytułem delegacji - pracownik powinien otrzymać 410,30 zł.
Pracownik otrzymał jednak zaliczkę w wysokości 100 zł, do wypłaty pozostało więc 310,30 zł (410,30 - zaliczka, tj. 100 zł)

 

Nieco kłopotliwe - zastosujmy wobec tego kalkulator (po to go przecież mamy).

 

Wyliczanie przy użyciu programu:

Wprowadzamy parametry rozliczanej delegacji:

- imię i nazwisko pracownika,
- datę i czas rozpoczęcia i zakończenia delegacji,
- środek transportu,
- informacje dotyczące zwrotu za dojazdy (nasze bilety) ;

 

To wszystko. Wciskamy przelicz i mamy efekt!  

 

Korzyści wynikające z zastosowania kalkulatora wydają się oczywiste.
Całość rozliczenia odbywa się błyskawicznie!

Określasz tylko podstawowe parametry delegacji - całą resztą zajmuje się program.
Nie jest Ci potrzebna żadna dodatkowa wiedza na temat wzorów, obowiązujących stawek itp.

 

To nie wszystko !

Moduł delegacji stanowi jeden z wielu,
w które wyposażony jest program Kalkulator FK podatki.biz!

Co to oznacza w praktyce?

Kupując program Kalkulator FK podatki.biz otrzymujecie Państwo potężne narzędzie, umożliwiające przeprowadzenie wielu różnych operacji wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa - bez żadnych dodatkowych dopłat !

 

więcej informacji o programie Kalkulator FK znajdą Państwo na stronie internetowej: www.kalkulator-fk.plJak możesz zakupić ten program:

1. bezpośrednio przez stronę internetową klikając na łącze TAK chcę zakupić ten program

2. telefonicznie dzwoniąc na bezpłatną Infolinię: 0 800-706-818

3. Wysyłając maila na adres: sklep@taxnet.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »