Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

W dziale Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty znajduje się 131 artykuły spośród 55821 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 21.06.2024
  Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
  Przedsiębiorca, który ma siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności na terytorium Polski i zatrudnia pracowników, może ich tymczasowo kierować do pracy na terytorium innego państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii w ramach usług świadczonych za granicą. Skierowanie do pracy w tym trybie to delegowanie w ramach świadczenia usług. Można je stosować: więcej »
 • 20.06.2024
  Poradnik dla zatrudniających do pracy wakacyjnej
  W trakcie wakacji wiele młodych osób podejmuje pracę na krótkie okresy, finansując w ten sposób pozostałą część czasu wolnego od nauki. Warto pamiętać, że chętny do podjęcia wakacyjnej pracy jako pracownik młodociany musi mieć co najmniej ukończoną ośmioletnią szkołę podstawową oraz posiadać świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca, którą chce wykonywać, nie zagraża jego zdrowiu. więcej »
 • 19.06.2024
  Praca w wysokich i niskich temperaturach – obowiązki pracodawcy
  Praca w ekstremalnych temperaturach może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pracowników. Dlatego istotne jest, aby pracodawcy przestrzegali przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a pracownicy byli świadomi swoich praw i obowiązków w tym zakresie. Przybliżamy najważniejsze kwestie związane z pracą w wysokich i niskich temperaturach, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. więcej »
 • 19.06.2024
  Praca wykonywana w różnych miejscach w tym samym miesiącu - jak ustalić koszty?
  Pracownicy często wykonują pracę w różnych miejscowościach, co uwzględnia ich umowa o pracę. Świadczą pracę przez część miesiąca w jednym z tych miejsc, a przez część w innym. W jaki sposób należy uwzględniać pracownicze koszty uzyskania przychodów, ustalając zaliczkę na podatek? więcej »
 • 18.06.2024
  Świadczenie urlopowe u mniejszych przedsiębiorców – składki ZUS
  Wiele osób zastanawia się, czy małe firmy, zatrudniające mniej niż 50 osób, są zobowiązane do wypłacania świadczenia urlopowego swoim pracownikom. I czy jeśli takie świadczenie wystąpi, jest objęte składkami na ubezpieczenie społeczne? Odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od kilku czynników. więcej »
 • 18.06.2024
  Czas pracy – podstawowe informacje dla pracowników i pracodawców
  Przepisy o czasie pracy są złożone i dość skomplikowane, choć w typowych sytuacjach ich stosowanie nie przysparza trudności. Warto poznać podstawowe informacje dotyczące czasu pracy, przerw, czasu minimalnego odpoczynku itp. – zapraszamy do lektury praktycznego zestawienia podstawowych norm. więcej »
 • 17.06.2024
  Urlop okolicznościowy w pytaniach i odpowiedziach
  Urlop okolicznościowy to dodatkowy, płatny czas wolny od pracy, który przysługuje pracownikowi w związku z ważnymi wydarzeniami życiowymi. Zasady udzielania takiego urlopu reguluje Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. więcej »
 • 17.06.2024
  Badania lekarskie pracowników. Co powinien wiedzieć pracodawca
  Przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy nakładają na pracodawców obowiązek organizacji i nadzoru nad badania lekarskimi zatrudnianych pracowników. Celem badań jest ocena stanu zdrowia, potwierdzenie zdolności do pracy oraz minimalizacja ryzyka związanego z chorobami zawodowymi i wypadkami przy pracy. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić nie tylko do poważnych konsekwencji zdrowotnych dla pracowników, ale i konsekwencji prawnych i finansowych dla pracodawcy. więcej »
 • 14.06.2024
  Program "Aktywny Rodzic" - pytania i odpowiedzi
  Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny Rodzic” ma już podpis Prezydenta RP i została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Wnioski o nowe świadczenia będzie można składać do ZUS od 1 października 2024 r. Ustawa ta wprowadza do systemu prawnego trzy świadczenia „aktywny rodzic”, wspierające rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka: świadczenie „aktywni rodzice w pracy”, świadczenie „aktywnie w żłobku”, świadczenie „aktywnie w domu”. więcej »
 • 13.06.2024
  Obowiązki płatnika PIT: Gadżety i nagrody dla pracowników
  Spółka prowadzi wiele inicjatyw związanych z budowaniem pozytywnych relacji z pracownikami oraz kreowaniem wśród nich dobrego wizerunku koncernu i marek sprzedawanych przez koncern, m.in. przekazuje pracownikom gadżety z logo koncernu lub sprzedawanych marek. Pracownicy mają również możliwość wygrania takich gadżetów w konkursach wewnętrznych. Czy wartość przekazanych/wygranych gadżetów będzie stanowić dla pracowników przychód? więcej »
 • 11.06.2024
  Obowiązki płatnika z tytułu zapłaty zaległych składek ZUS pracownika
  Po stronie pracownika bądź byłego pracownika nie powstanie przychód z tytułu zapłaty przez pracodawcę zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w części finansowanej przez pracownika w związku z przeprowadzoną przez ZUS kontrolą, a w konsekwencji nie będą w tym zakresie ciążyć na nim obowiązki płatnika w tym w szczególności obowiązki określone odpowiednio w art. 31 ust. 1, art. 39 ust. 1 oraz art. 42a ust. 1 ustawy o PIT. więcej »
 • 10.06.2024
  Dokumentacja pracownicza - co powinna zawierać
  Przypomnijmy, że 17 maja 2023 r. weszły w życie zmiany, które zwiększyły ilość dokumentów przechowywanych w dokumentacji pracowniczej. Od tego dnia część B akt osobowych pracownika obejmuje również m.in. wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony, wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem, czy dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy. Natomiast dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy zawiera także wnioski pracownika dot. zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej oraz urlopu opiekuńczego. więcej »
 • 06.06.2024
  PIP: Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
  Czy pracownik może łączyć urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy? więcej »
 • 29.05.2024
  Zakup wody dla pracowników. Podatki i rachunkowość
  Pracodawca ma obowiązek zapewniać wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych – zapewnić oprócz wody także inne napoje. Zobaczmy, w jaki sposób księgować tego rodzaju wydatki. więcej »
 • 24.05.2024
  Obowiązki płatnika PIT: Wyjazd integracyjny pracowników z ZFŚS
  Udział pracowników w wycieczce częściowo finansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mającej na celu integrację ww. osób oraz poprawę relacji między nimi, poprawę efektywności wykonywanych przez uczestników wycieczki zadań oraz zwiększenie motywacji do pracy, nie będzie generować powstania po stronie pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

24.06.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
26.06.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.06.2024

Szkolenie on-line: Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym (KSR 11)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY