Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Produkty podatki.biz

12.12.2008

Jak rozliczyć delegację krajową, w której środkiem transportu jest  samochód pracownika

Wybieram się na czterodniową delegację. Chcę odwiedzić współpracujące z naszą firmą punkty sprzedaży. Będę nocował w hotelach - każdorazowo biorąc rachunek za nocleg. Chciałbym przygotować polecenie wyjazdu (warunek konieczny w mojej firmie). W jaki sposób sporządzić polecenie wyjazdu, jak po powrocie rozliczyć delegację?


Przeanalizujmy powyższy przypadek.
Spróbujmy rozliczyć delegację wykorzystując do tego kalkulator.
Rozliczmy ja również ręcznie - porównajmy efektywność obu metod.

 

Polecenie wyjazdu

Kalkulator oferuje możliwość sporządzenia druku tzw. polecenia wyjazdu. Istotne jest to, iż na podstawie takiego polecenia przejazdu można później dokonać rozliczenia wyjazdu - tak też zrobimy. Aby skorzystać z tej opcji nadajmy naszemu poleceniu wyjazdu numer, identyfikujący go w programie - niech będzie to numer 1/2008.

Polecenie wyjazdu może być traktowane jako coś na kształt wstępnego rozliczenia (szacunku) kosztu całej delegacji.

 

Rozliczanie delegacji

Rozliczmy powyższą delegację

Wyliczanie ręczne:

Aby prawidło rozliczyć delegację, dla powyższego przykładu musiałbyś kolejno:

a) wyliczyć czas trwania delegacji,

Delegacja rozpoczęła się 18.03 o godzinie 6:00, zakończyła 21.03 o godzinie 17:30
Aby ustalić dietę, musimy wiedzieć ile dni (dób) ona trwała.
W analizowanym przykładzie mamy do czynienia z 3 pełnymi dobami + 11 godzin i 30 minut (niepełna doba trwająca ponad 8 godzin).

Stosowny przepis stanowi:
"jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
a) do 8 godzin - przysługuje połowa diety,
b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości."

b) na podstawie znanego czasu trwania delegacji wyliczyć przysługującą dietę,

Musisz sprawdzić, ile wynosi wysokość diety dla delegacji (podróży służbowej) w kraju, a następnie wyliczyć przysługującą Ci dietę. W chwili obecnej (od 01.01.2007) dieta wynosi 23 zł.
Przysługuje Ci więc dieta w wysokości 92 zł (3 pełne x 23 zł + 1 x 23 zł).

c) wyliczyć ryczałt noclegowy

Zgodnie z przepisami Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku za nocleg, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety. Ryczałt przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.
W świetle powyższych zapisów nie przysługuje Ci ryczałt za nocleg - nocleg opłacony był bowiem w hotelu, na co wystawiono rachunki.
Powinieneś zatem do kosztów doliczyć kwoty wynikające z rachunków - jeśli płaciłeś je z własnej kieszeni

d) wyliczyć zwrot za używanie własnego samochodu do celów służbowych

Musisz ustalić liczbę przejechanych kilometrów (trasa przejazdu), a następnie wyliczyć przysługujący zwrot.
Stawka za jeden kilometr uzależniona jest od pojemności silnika Twojego samochodu (próg do 900 ccm i powyżej 900 ccm). W chwili obecnej stawka za jeden km dla pojemności pow. 900 ccm wynosi 0,8358 zł.
Przejechałeś 1620 km, zatem zwrot wyniesie 1353,99 (1620 km x 0.8358 zł).

e) zsumować przysługujące Ci wynagrodzenie i odjąć je od kwoty otrzymanej zaliczki

Wyliczona dieta wynosi 92 zł, rachunki za nocleg łącznie 256 zł, zwrot za używanie samochodu 1353,99 zł.
W sumie - tytułem delegacji - powinieneś otrzymać 1701,99 zł.

 

Trzeba szczerze przyznać, że rozliczanie delegacji "na piechotę"
jest zajęciem skomplikowanym i czasochłonnym. Spróbujmy zrobić to samo z kalkulatorem..

Wyliczanie przy użyciu programu:

Rozpatrujemy przypadek delegacji, dla której wcześniej sporządziliśmy polecenie wyjazdu. Nie ma zatem konieczności - wprowadzania po raz drugi - tych samych danych - możemy je skopiować. Wystarczy, że wybierzesz właściwe polecenie wyjazdu (polecenie wyjazdu numer). Po wskazaniu polecenia wyjazdu otrzymamy wszystkie wprowadzone dane.

Być może niektóre z nich wymagają korekty - delegacja mogła przecież przebiegać inaczej, niż było to planowane. W naszym przypadku skorygować musimy wysokość ryczałtu noclegowego, który nie przysługuje, bo nocowaliśmy w hotelu - zmieniamy więc wartość ryczałtu na 0 (zero). Jeśli nie sporządziłeś polecenia wyjazdu (nie ma takiej konieczności) stosowne dane wprowadzasz w odpowiednie rubryki.

Idźmy dalej - określamy pozostałe parametry delegacji:

- pojemność silnika (powyżej 900 ccm),
- wykazujemy listę opłaconych rachunków za noclegi,
- ewentualnie wprowadzamy informacje dotyczące innych wydatków i otrzymanej zaliczki;

Wciskasz przelicz i już! Na podstawie wprowadzonych danych kalkulator dokona rozliczenia delegacji.

 

Korzyści wynikające z zastosowania kalkulatora widać jak na dłoni.
Całość delegacji wyliczasz w kilka sekund, nie ma mowy o błędzie, nie ma też konieczności sprawdzania aktualnych parametrów, stawek itp.

 

To nie wszystko !

Moduł delegacji stanowi jeden z wielu,
w które wyposażony jest program Kalkulator FK  podatki.biz!

Co to oznacza w praktyce?

Kupując program Kalkulator FK podatki.biz otrzymujecie Państwo potężne narzędzie, umożliwiające przeprowadzenie wielu różnych operacji wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa - bez żadnych dodatkowych dopłat !

 

więcej informacji o programie Kalkulator FK znajdą Państwo na stronie internetowej: www.kalkulator-fk.pl

 


 


Jak możesz zakupić ten program:

1. bezpośrednio przez stronę internetową klikając na łącze TAK chcę zakupić ten program

2. telefonicznie dzwoniąc na bezpłatną Infolinię: 0 800-706-818

3. Wysyłając maila na adres: sklep@taxnet.pl

 

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »