Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Produkty podatki.biz

01.12.2008

Jak rozliczyć delegację krajową, w której środkiem transportu jest samochód służbowy

Przez ostatnie trzy dni przebywałem w delegacji.
Podróżowałem samochodem służbowym - należącym do firmy, w której jestem zatrudniony.
W okresie trwania delegacji nie miałem zapewnionego noclegu (nocleg na "własną rękę").

W jaki sposób rozliczyć delegację, jaką kwotę powinienem otrzymać od pracodawcy, skoro otrzymałem już zaliczkę w wysokości 200 zł?

 

Ustalmy fakty:
- delegacja rozpoczęła się 18.03.2008 o godzinie 8:00, a zakończyła 20.03.2008 o godzinie 15:45,
- środkiem transportu był samochód firmowy (służbowy),
- wypłacono dotychczas 200 zł zaliczki;

 

Przeanalizujmy powyższy przykład.
Spróbujmy rozwiązać problem wykorzystując do tego Kalkulator FK.
Dodatkowo rozliczmy delegację ręcznie i porównajmy efektywność obu metod.

 

Rozliczanie delegacji

Wyliczanie ręczne:

Aby prawidło rozliczyć delegację, dla powyższego prostego przykładu musiałbyś kolejno:

a) wyliczyć czas trwania delegacji,

Delegacja rozpoczęła się 18.03 o godzinie 8:00, zakończyła 20.03 o godzinie 15:45
Czas trwania delegacji wynosił więc 55 godzin i 45 minuty.
Aby ustalić dietę, musimy wiedzieć ile dni (dób) ona trwała.
W analizowanym przykładzie mamy do czynienia z dwiema dobami pełnymi i doba niepełną - wynoszącą 7 godzin i 45 minut.

Stosowny przepis stanowi:
"jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
a) do 8 godzin - przysługuje połowa diety,
b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości."

Mamy więc dwie pełne diety + 1/2 diety

b) na podstawie znanego czasu trwania delegacji wyliczyć przysługującą dietę,

Musisz sprawdzić, ile wynosi wysokość diety dla delegacji (podróży służbowej) w kraju, a następnie wyliczyć przysługującą Ci dietę. W chwili obecnej (od 01.01.2007) dieta wynosi 23 zł.
Przysługuje Ci więc dieta w wysokości 57,5 zł (2 x 23 zł + 1/2 z 23 zł).

c) wyliczyć ryczałt noclegowy

Zgodnie z przepisami Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku za nocleg, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety. Ryczałt przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.
Musisz ustalić, czy w świetle obowiązujących przepisów, przysługuje Ci ryczałt za nocleg, jeśli tak, należy wyliczyć go stosując odpowiednią stawkę.
Ustalasz stawkę ryczałtu wynoszącą 150% diety. Stawka ryczałtowa wyniesie zatem 34,5 zł (150% z 23 zł).
Przysługuje ci ryczałt za dwa noclegi w wysokości 69 zł (2 x 34,5 zł).

d) określić ewentualne dodatkowe koszty poniesione w związku z delegacją

e) zsumować przysługujące Ci wynagrodzenie i odjąć je od kwoty otrzymanej zaliczki

Wyliczona dieta wynosi 57,5 zł, ryczałt noclegowy 69 zł.
W sumie - tytułem delegacji - powinieneś otrzymać 126,5 zł (57,5 zł + 69 zł), jako, że otrzymałeś już zaliczkę w wysokości 200 zł, powinieneś zwrócić różnicę do kasy firmy w kwocie 73,5 zł (200 zł - 126,5 zł).

 

Dość skomplikowane. Tymczasem to najprostszy przykład.
Zobaczmy teraz jak przedstawia się ta sama sytuacja wykorzystując do rozliczenia kalkulator.

 

Wyliczanie przy użyciu programu:

Określamy parametry delegacji:

- wybieramy środek transportu (samochód służbowy), możemy także podać informacje dodatkowe dotyczące pojazdu, np. numer rejestracyjny,
- wpisujemy imię i nazwisko delegowanego,
- wprowadzamy informacje dotyczące czasu podróży,
- wprowadzamy informacje dotyczące otrzymanej zaliczki (200 zł);

 

Wciskasz przelicz i już!
Na podstawie wprowadzonych danych kalkulator dokona rozliczenia delegacji.

 

Korzyści wynikające z zastosowania kalkulatora wydają się oczywiste.
Całość rozliczenia odbywa się błyskawicznie!

Określasz tylko podstawowe parametry delegacji - całą resztą zajmuje się program.
Nie jest Ci potrzebna żadna dodatkowa wiedza na temat wzorów, obowiązujących stawek itp.

 

To nie wszystko !

Moduł delegacji stanowi jeden z wielu,
w które wyposażony jest program Kalkulator FK podatki.biz!

Co to oznacza w praktyce?

Kupując program Kalkulator FK podatki.biz otrzymujecie Państwo potężne narzędzie, umożliwiające przeprowadzenie wielu różnych operacji wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa - bez żadnych dodatkowych dopłat !

 

więcej informacji o programie Kalkulator FK znajdą Państwo na stronie internetowej: www.kalkulator-fk.pl

 


 

Jak możesz zakupić ten program:

1. bezpośrednio przez stronę internetową klikając na łącze TAK chcę zakupić ten program

2. telefonicznie dzwoniąc na bezpłatną Infolinię: 0 800-706-818

3. Wysyłając maila na adres: sklep@taxnet.pl

 

 

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »