Podatek PCC, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty

W dziale Podatek PCC, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty znajduje się 34 artykuły spośród 55047 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 20.02.2024
  Stawka PCC przy umowach przedwstępnych zakupu mieszkania zawartych w 2023 r.
  Spółka podpisała 14 umów przedwstępnych w 2023 r. Zamierza przystąpić do podpisania umów przyrzeczonych - przenoszących prawo własności nieruchomości oraz ustanawiających prawo odrębnej własności lokali w 2024 r. Czy w odniesieniu do planowanych transakcji znajdzie zastosowanie - obowiązująca od dnia 1 stycznia 2024 r. - 6% stawka podatku, czy też nie? więcej »
 • 19.02.2024
  Pożyczka między członkami najbliższej rodziny - zwolnienie z podatku PCC
  Na czym polega zwolnienie Na całkowitym zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczek pieniężnych, niezależnie od ich wartości. Kto może skorzystać ze zwolnienia Ze zwolnienia może skorzystać każdy, kto otrzymał pożyczkę pieniężną od osób z najbliższej rodziny, czyli od: żony, męża, zstępnego, np. córki, syna, wnuczki, wnuka, prawnuczki, prawnuka, wstępnego, np. matki, ojca, babci, dziadka, prababci, pradziadka, pasierbicy, pasierba, siostry, brata, macochy, ojczyma. więcej »
 • 13.02.2024
  PCC: Nabycie praw i obowiązków komandytariusza na podstawie umowy sprzedaży
  Skoro nabycie ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej odbyło się na podstawie umowy sprzedaży, to umowa ta podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa sprzedaży praw majątkowych została bowiem wprost wymieniona w ustawie. Przedmiotem sprzedaży jest tutaj zespół składników, a nie poszczególne elementy. Tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 01.02.2024
  Posiadanie domu w budowie a prawo do zwolnienia z PCC przy nabyciu mieszkania
  Podatniczka planuje zakup mieszkania. Będzie to jej pierwszy zakup nieruchomości gotowej do zamieszkania. Jednocześnie jest właścicielem budynku, który jest w trakcie budowy i nie został jeszcze oddany do użytkowania. Czy w tej sytuacji podatniczce przysługuje zwolnienie z zapłaty 2% podatku od czynności cywilnoprawnych? więcej »
 • 29.01.2024
  Sankcje za niezłożenie deklaracji w podatku od nieruchomości
  Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. W tym samym terminie należy złożyć informację, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części. więcej »
 • 17.01.2024
  Podatek PCC od kupna samochodu
  Jeśli kupiłeś samochód, to czynność ta podlega opodatkowaniu podatnikiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), z wyjątkiem przypadków gdy istnieje podstawa prawna do wyłączenia obowiązku zapłaty PCC lub zwolnienia z tego podatku. Od chwili, w której powstaje obowiązek podatkowy, zależy termin złożenia formularza PCC-3 i zapłaty podatku. W przypadku kupna samochodu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. więcej »
 • 12.01.2024
  PCC: Zakup domu w stanie surowym zamkniętym bez zwolnienia
  Podatnik wraz z małżonką kupili działkę wraz z budynkiem jednorodzinnym w stanie surowym zamkniętym, nieodebrany przez organ nadzoru budowlanego. Dla domu nie zostało wydane pozwolenie na jego użytkowanie oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy. Czy notariusz prawidłowo pobrał 2% podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie tego domu?  Do tej pory małżonkowie nie posiadali na własność ani współwłasność prawa do lokalu mieszkalnego i żadnego udziału w drodze dziedziczenia do lokalu mieszkalnego. więcej »
 • 28.12.2023
  Warunki korzystanie ze zwolnienia z PCC – pożyczki od najbliższej i dalszej rodziny
  Każdy, kto otrzymał pożyczkę pieniężną od osób z najbliższej rodziny może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych, niezależnie od jej wartości. więcej »
 • 11.12.2023
  Skutki podatkowe w PCC zawarcia umowy dożywocia
  Podatnik zamierza zawrzeć ze swoim ojcem umowę dożywocia. W wyniku umowy zostanie przeniesione na podatnika prawo do nieruchomości w zamian za dożywotnią opiekę. Czy w momencie zawarcia umowy dożywocia należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych? Czy z tytułu zawarcia tej umowy podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania? więcej »
 • 07.12.2023
  50% udział w mieszkaniu a prawo do zwolnienia z PCC przy nabyciu kolejnego
  Podatniczka wraz z mężem (wspólność majątkowa) kupiła mieszkanie z rynku wtórnego. Czy ta umowa sprzedaży podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Mąż podatniczki nie jest właścicielem innych nieruchomości. Natomiast podatniczka jest współwłaścicielem udziału w wysokości 1/2 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość. Udziały te nabyła w drodze umowy sprzedaży. więcej »
 • 30.11.2023
  Rzecznik MŚP o stawce podatku od firmowych nieruchomości
  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców sprzeciwia się godzącej w interes przedsiębiorców profiskalnej wykładni przepisów dotyczących obciążania ich najwyższą stawką podatku od nieruchomości. Sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę nie jest bowiem wystarczający do uznania związku tej nieruchomości z prowadzoną działalnością gospodarczą. więcej »
 • 29.11.2023
  Zwolnienie PCC przy nabyciu domu jednorodzinnego w budowie
  Czy zgodnie z ulgą w podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązującą od 31 sierpnia 2023 r. dotyczącą zakupu nieruchomości przy zakupie pierwszego mieszkania w przypadku zakupu pierwszego domu jednorodzinnego w budowie podatnik jest także zwolniony z PCC za zakupiony dom jednorodzinny, który nie jest oddany do użytkowania? więcej »
 • 21.11.2023
  PCC od nabycia nieruchomości. Mieszkanie za granicą pozbawi zwolnienia
  Czy mając mieszkanie na Ukrainie podatnik jest zwolniony z obowiązku opłacania podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie mieszkania w Polsce? więcej »
 • 20.10.2023
  TK: Od 2025 r. podatnicy zapłacą niższy podatek od garaży
  Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które umożliwiają - na potrzeby podatku od nieruchomości - uznanie wyodrębnionego garażu znajdującego się w budynku mieszkalnym za część budynku o odmiennym niż mieszkalny charakterze. Zakwestionował również przepisy w zakresie, w jakim uzależniają zastosowanie odpowiednich stawek podatku do znajdującego się w budynku mieszkalnym garażu od jego wyodrębnienia lub niewyodrębnienia jako przedmiotu odrębnej własności. więcej »
 • 17.10.2023
  Podatek od nieruchomości w przypadku paneli fotowoltaicznych montowanych na budynkach
  Podatek od nieruchomości to publicznoprawne zobowiązanie związane z posiadanym prawem własności nieruchomości. Podatek od nieruchomości należy zatem do kategorii podatków majątkowych. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.03.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1640.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek złożenia MDR-3 (schematy podatkowe) w terminie składania...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.03.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.03.2024

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY