Zastrzeżenia prawne


Nie odpowiadamy indywidualnie na wysyłane do nas pytania i prośby o rozwiązanie kwestii prawnych i podatkowych. Najczęściej pojawiające się kwestie wyjaśniane są w dziale Pytania i odpowiedzi.


Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek miejscu materiałów publikowanych na witrynie informacji podatkowej bez zgody zarządzającego prawami do serwisu. Wszelkie teksty, materiały i opracowania są chronione, z wyłączeniami uwzględnionymi w ustawie o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych oraz w innych obowiązujących aktach prawnych.

Nie jest dozwolone bez zgody zarządzających prawami do serwisu www.podatki.biz sporządzanie jakąkolwiek techniką a następnie udostępnianie publiczne kopii serwisu informacji podatkowej lub jakiejkolwiek jego części. Zastrzeżenie nie dotyczy kopii stron przechowywanych w publicznie dostępnych bazach systemów katalogowych, wyszukiwawczych i indeksujących, pod warunkiem, że bazy te udostępniane są bezpłatnie bez żadnych dodatkowych warunków wszystkim użytkownikom internetu i udostępnianie to nie wiąże się z korzyściami materialnymi dla udostępniającego, a udostępnianie dotyczy wielu witryn.

Witryna www.podatki.biz nie jest witryną doradztwa podatkowego. Wszelkie przedstawione tu poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce. Korzystanie z treści i mechanizmów udostępnionych na witrynie www.podatki.biz odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

Nie odpowiadamy na listy zawierające pytania z zakresu stosowania prawa, a prawa podatkowego w szczególności. Wyrażamy przekonanie, że rozwiązywanie szczegółowych problemów podatkowych powinno odbywać się z pomocą wykwalifikowanego doradcy podatkowego lub specjalisty z dziedziny, której zagadnienie dotyczy.

Odpowiedzi publikowane w działach poradnikowych witryn współredagowanych przez redakcję podatki.biz stanowią przekaz osobistego przekonania autorów odpowiedzi i w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa. Stosowanie zaleceń i porad udzielanych w tych odpowiedziach odbywa się na wyłączną odpowiedzialność korzystającego. Ani udzielający odpowiedzi ani właściciele praw i zarządzający prawami do serwisu www.podatki.biz nie biorą odpowiedzialności za skutki wynikające ze stosowania w praktyce informacji przedstawionych na witrynie podatki.biz i witrynach współredagowanych przez redakcję podatki.biz

Właściciele praw i zarządzający serwisem www.podatki.biz nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i inne skutki wynikające z przerw w emisji serwisu www.podatki.biz.

Właściciele praw i zarządzający serwisem www.podatki.biz oświadczają, że dokładają wszelkich starań aby prezentowane treści, akty prawne i inne teksty i mechanizmy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Jednak prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z przeszłości.

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

24.05.2024

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.05.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY