Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

W dziale Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki znajduje się 39 artykuły spośród 56086 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 19.07.2024
  WSA. Przy niezłożeniu SD-3 zobowiązanie przedawnia się po 5 latach
  Poświadczenia dziedziczenia nie znosi obowiązku złożenia zeznania podatkowego w terminie zakreślonym w art. 17a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Niezmiennie obowiązuje miesięczny termin, liczony od dnia powstania obowiązku podatkowego. Poświadczenie dziedziczenia nabiera znaczenia wówczas, gdy dochodzi do odnowienia obowiązku podatkowego, przy czym jego odnowienie nie może nastąpić przed przedawnieniem prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. więcej »
 • 18.07.2024
  WSA. Korekta deklaracji po kontroli nie uchroni przed sankcją w VAT
  Nie tylko sam fakt zreflektowania się przez podatnika w zakresie rozliczeń podatkowych w VAT ma znaczenie, a również czas, gdy do tego dochodzi. Fakt, iż organ podatkowy dokonał kontroli świadczy o tym, że nie ma żadnej gwarancji, iż strona postępowania dokonałaby korekty rozliczenia podatkowego i zapłaciła należny podatek - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. więcej »
 • 09.07.2024
  WSA. Po terminie przedawnienia fiskus ma prawo badać zasadność zwrotu VAT
  Skoro podatnik ma prawo do złożenia korekty deklaracji z wykazanym podatkiem do zwrotu nawet w ostatnim dniu biegu terminu przedawnienia, to oczywistym jest, że żądanie zwrotu podatku zawarte w takiej korekcie nigdy nie mogłoby zostać rozpoznane przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania (zwrotu podatku). Tak więc upływ terminu do wszczęcia postępowania podatkowego i wydania decyzji w zakresie określenia zobowiązania podatkowego na podstawie art. 21 § 3 O.p. z uwagi na przedawnienie, nie wyklucza możliwości prowadzenia postępowania i wypowiedzenia się - w ramach postępowania w sprawie zwrotu podatku wykazanego w korektach deklaracji - co do zasadności skorygowania deklaracji, wykazania zwrotu podatku (jego wysokości) oraz wskazanych przez podatnika przesłanek uzasadniających przyczynę korekty - jeżeli zasadność korekty deklaracji i wykazanego zwrotu podatku budzi wątpliwości. więcej »
 • 02.07.2024
  Odszkodowanie za przekroczenie czasu na rozpatrzenie sprawy w urzędzie - MF wyjaśnia
  Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem niewydania orzeczenia lub decyzji. Władza publiczna ponosi odpowiedzialność niezależnie od winy, na zasadzie niezgodności z prawem działania lub zaniechania. Bezprawność nie ma przy tym charakteru kwalifikowanego, ograniczonego do przypadków rażącego naruszenia prawa - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską. więcej »
 • 20.06.2024
  Podstawowe prawa podatnika
  W zalewie szczegółowych informacji o zmianach, nowościach, problemach i interpretacjach często zapominamy, że podatnicy mają nie tylko obowiązki. Przysługują nam też prawa, których przestrzegania musimy się rutynowo domagać. Oto zestawienie praw podstawowych.  więcej »
 • 20.06.2024
  Kontrole podatkowe mikroprzedsiębiorców – nie więcej niż 6 dni w roku
  Zastępca Szefa KAS  wydał 22 lutego 2024 r. zalecenie dla wszystkich dyrektorów izb administracji skarbowej dotyczące kontroli podatkowych podejmowanych wobec mikroprzedsiębiorców, aby w przypadku wszczęcia i przeprowadzenia kontroli podatkowych czas ich trwania nie przekraczał w roku 6 dni wliczanych do limitu czasu kontroli.   więcej »
 • 20.06.2024
  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
  Klauzula generalna znajduje zastosowanie do czynności dokonanej głównie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej lub gdy jednym z głównych celów było osiągnięcie takiej korzyści, jeżeli korzyść ta jest sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu. więcej »
 • 19.06.2024
  Kontrole i procedury (2) Postępowanie podatkowe
  Postępowanie podatkowe często poprzedza działania kontrolne. Ale równie często jest odwrotnie - to po przeprowadzonej kontroli rozpoczyna się postępowanie podatkowe. Czym więc różnią się postępowanie podatkowe od kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej? więcej »
 • 14.06.2024
  Kontrole i procedury (1) Czynności sprawdzające
  Czynności sprawdzające to procedura, która często przez podatników mylona jest z kontrolą podatkową. Są to jednak zupełnie inne procedury, w których - z jednej strony - zakres działań organu podatkowego jest ograniczony, ale z drugiej - ograniczone są też niektóre prawa podatnika. Pamiętaj jednak, że czynności sprawdzające mają bardziej porządkujący niż kontrolny charakter i służą głównie do zlikwidowania skutków drobnych błędów formalnych, choć czasami też do typowania podatników do dalszych procedur, w tym kontroli podatkowej. więcej »
 • 28.05.2024
  Zaświadczenie o przedawnieniu zobowiązania w podatku od spadku i darowizn
  Złożenie w organie podatkowym wniosku o wydanie zaświadczenia, że zobowiązanie podatkowe z tytułu dziedziczenia wygasło wskutek przedawnienia, nie spełni przesłanki powołania się na fakt nabycia spadku. Takie działanie nie spowoduje więc odnowienia obowiązku podatkowego. więcej »
 • 27.05.2024
  WSA. Podatnik ma prawo do błędu
  Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, stanowisko organu podatkowego przedstawione w zaskarżonej decyzji jest wyrazem skrajnego formalizmu. Interpretacja oświadczenia woli podatnika nie powinna pozostawiać wątpliwości, że pomimo zakreślenia na formularz rubryki 18.1 nie dokonał wyboru formy opodatkowania na zasadach ogólnych. W przeciwnym razie w tym samym czasie nie deklarowałby i nie wpłacałby przecież zaliczek na podatek liniowy. więcej »
 • 17.05.2024
  Rzecznik MŚP: Przelew bankowy może potwierdzić wybór formy opodatkowania
  Sukces Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie o zmianę formy opodatkowania z podatku liniowego na ryczałt ewidencjonowany zgłoszonej poprzez system CEiDG. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uchylił w całości decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ podatkowy. więcej »
 • 16.05.2024
  Gminne organy egzekucyjne chcą egzekucji z nieruchomości i zniesienia właściwości miejscowej
  Zniesienie właściwości miejscowej zdecydowanie odciążyłoby urzędy skarbowe od realizacji tytułów wykonawczych często obejmujących niewysokie kwoty podatków i opłat, czy kar lub mandatów. Natomiast rozszerzenie uprawnień gminnym organom egzekucyjnym o egzekucję z nieruchomości podniosłoby efektywność tego środka egzekucyjnego, bowiem jako „gospodarze” postępowań czas realizacji egzekucji z nieruchomości mogliby skrócić do niezbędnego minimum - czytamy w interpelacji poselskiej do Ministra Finansów. więcej »
 • 10.05.2024
  Księgowi i doradcy podatkowi załatwią zdalnie więcej spraw klientów
  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa rozwijają centralną infolinię KAS. Jej główną zaletą - dzięki mechanizmowi uwierzytelnienia telePIN-em - jest możliwość uzyskania przez telefon informacji objętych tajemnicą skarbową. Teraz taką możliwość mają już mieszkańcy sześciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podlaskiego i wielkopolskiego. W kolejnych miesiącach dołączą następne województwa. więcej »
 • 18.04.2024
  Przedawnienie zobowiązań zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym
  Na gruncie art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej ustanowienie hipoteki lub zastawu skarbowego nie wyklucza przedawnienia zabezpieczonego w ten sposób zobowiązania podatkowego, przy czym termin przedawnienia biegnie na zasadach ogólnych, określonych w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli nie zaistniały okoliczności skutkujące zawieszeniem lub przerwaniem biegu terminu przedawnienia danego zobowiązania. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY