Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

W dziale Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP znajduje się 145 artykuły spośród 53176 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 01.06.2023
  Umowa zlecenia w okresie urlopu bezpłatnego a składki ZUS
  W okresie przebywania przez pracownika na urlopie bezpłatnym nie zachodzi obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy, ale wówczas powstanie obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia zawartej z zleceniodawcą, tak więc zleceniodawca jako płatnik składek powinien zgłosić do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcę i odprowadzić za niego składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartej z nim umowy zlecenia. więcej »
 • 31.05.2023
  Składki ZUS: Zwrot kosztów dojazdu dla członków rady nadzorczej 
  Należności otrzymywane przez członka rady nadzorczej jako zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie rady nadzorczej zarówno do siedziby spółki, jak i w inne miejsce gdzie odbywają się posiedzenia, naliczane zgodnie z rozporządzeniem ws. odbywania podróży służbowych oraz rozporządzeniem ws. warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. więcej »
 • 30.05.2023
  14. emerytura przy zbiegu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych
  Wypłata 14. emerytury miała być działaniem doraźnym zastosowanym jednorazowo w 2021 r. Jednak z uwagi na wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych rząd podjął decyzję o wypłacie 14. emerytury również w 2022 r. Ponowna wypłata 14. emerytury wpłynęła na wprowadzenie modyfikacji w przepisach dotyczących wypłaty tego świadczenia w 2022 r. w stosunku do regulacji z 2021 r. Zmiany te dotyczyły m.in. kwestii ustalania prawa i wysokości 14. emerytury przy zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia podstawowego. więcej »
 • 29.05.2023
  Kto skorzysta ze świadczenia wspierającego?
  Progi punktowe ustalone na poziomach 70-79, 80-89 i 90-100 nie gwarantują, że świadczenie wspierające otrzymają wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które faktycznie tego potrzebują. Szacuje się, że tylko 500 tys. osób z niepełnosprawnościami będzie kwalifikowało się do dodatkowego wsparcia, w tym 50 tys. o największej potrzebie wsparcia, 150 tys. ze średnim stopniem wsparcia i 300 tys. o najniższej potrzebie wsparcia. Wynika z tego, że pozostałe ok. 600 tys. osób z niepełnosprawnościami mających pkt 7 lub 8 w orzeczeniu i niepełnosprawność w stopniu znacznym nie skorzysta z tego świadczenia. więcej »
 • 26.05.2023
  Składki ZUS od świadczenia urlopowego
  Świadczenie urlopowe wypłacone na innej podstawie niż przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (np. na podstawie regulaminu wynagradzania) podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 25.05.2023
  Informacja ZUS dla płatników składek. Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że złożenie wniosku o zwrot nadpłaty jest uprawnieniem płatników składek, a nie obowiązkiem. Czas na podjęcie decyzji o jego podpisaniu i wysłaniu upływa 1 czerwca. więcej »
 • 24.05.2023
  Składki ZUS: Umowa zlecenia z obcym pracownikiem
  Jeżeli umowa zlecenia zawarta jest z innym podmiotem niż własny pracodawca, ale praca świadczona w ramach umowy cywilnoprawnej jest na rzecz swojego własnego pracodawcy, obowiązek opłacania składek nie powstaje u płatnika, z którym jest zawarta umowa zlecenia, zleceniodawca nie zgłasza takiego zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych, nie jest płatnikiem składek. więcej »
 • 19.05.2023
  Wciąż brak świadczeń dla rodziców dziecka martwo urodzonego - odpowiedź MRiPS
  Rodzice dzieci martwo urodzonych, których  płci  nie da się określić, nie mogą otrzymać ani zasiłku pogrzebowego ani macierzyńskiego, ani też skorzystać ze skróconego okresu urlopu macierzyńskiego Mimo że w 2021 r. Senat przyjął projekt ustawy dotyczący tej sprawy, Sejm nadal go nie uchwalił Rzecznik Praw Obywatelskich prosi przewodniczących komisji sejmowych o informacje co do aktualnego stanu prac nad tym projektem więcej »
 • 17.05.2023
  Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - kolejna ważna informacja ZUS
  Jak sporządzić roczne rozliczenie, jeżeli płatnik zmienił wstecz opodatkowanie z liniowego na skalę za cały 2022 rok, ale w 2023 roku jest opodatkowany liniowo – zmiana stanowiska ZUS. więcej »
 • 17.05.2023
  Ostatni moment na podwyższenie zasiłku macierzyńskiego
  Rodzice, którzy 26 kwietnia 2023 r. pobierali zasiłek macierzyński, powinni złożyć wniosek o jego przeliczenie, by mieć wyższe świadczenie. Mają na to czas tylko do środy 17 maja. więcej »
 • 15.05.2023
  ZUS: Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - ważne informacje
  Do 22 maja 2023 r. część osób prowadzących pozarolniczą działalność musi złożyć dokumenty ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2023 r., uwzględniając w nich roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. więcej »
 • 15.05.2023
  Problemy przy składaniu rozliczenia rocznego składki zdrowotnej - Rzecznik MŚP interweniuje
  Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców docierają liczne głosy przedsiębiorców, informujące o występowaniu problemów technicznych przy składaniu rozliczenia rocznego składki zdrowotnej za 2022 rok za pomocą programu Płatnik, które to rozliczenie przedsiębiorcy są zobligowani złożyć do 22 maja 2023 roku. więcej »
 • 15.05.2023
  Składki ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński
  W sytuacji, gdy osoba prowadzi pozarolniczą działalność, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie spełnia warunki, do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, to wówczas nie będzie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie powstanie również dla przedsiębiorcy prawo do dobrowolnego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. więcej »
 • 10.05.2023
  Nie będzie wyrównania dla emerytów z roczników innych niż 1953 - MRiPS wyjaśnia
  Mając na uwadze treść przywołanych wyżej orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, uchwały Sądu Najwyższego oraz uwag Sądu Najwyższego do przygotowywanego projektu, a także ogólne zasady prawa ubezpieczeń społecznych, jak również przedstawione szacunkowe wyliczenia kosztów wprowadzenia zmian legislacyjnych proponowanych przez Senat RP, Rada Ministrów nie może pozytywnie odnieść się do senackiego projektu ustawy, a w konsekwencji negatywnie opiniuje senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 647) - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na interpelację poselską. więcej »
 • 09.05.2023
  Do 22 maja roczne rozliczenie składki zdrowotnej
  Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek [1] oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności [2].  Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok przedsiębiorcy muszą rozliczyć w 2023 roku [2]. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

02.06.2023

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
03.06.2023

Szkolenie online: Specjalista ds. podatków (48 h) - kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT - kurs...

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2023

Szkolenie on-line: Sporządzenie deklaracji CIT-8 za 2022 r. - analiza na przykładzie (Polski Ład...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.06.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku (z uwzględnieniem specustawy...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.06.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY