ubezpieczenie OC
doradców podatkowych

ubezpieczenie dla Czytelników serwisu

adresaci
oferty

 • wykonujący doradztwo podatkowe na podstawie przepisów Ustawy z dnia 05.07.1996r. o doradztwie podatkowym, w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółki.

ubezpieczenie
chroni

 • odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywania doradztwa podatkowego

ubezpieczenie
obejmuje

 • ubezpieczenie obowiązkowe
  z możliwością podwyższenia sumy do 250.000 €
 • ubezpieczenie nadwyżkowe
  ponad sumę obowiązkowego ubezpieczenia OC, do wysokości 4.000.000 zł
 • ubezpieczenie uzupełniające
  ponad zakres ubezpieczenia obowiązkowego i nadwyżkowego, do sumy 500.000 zł

ofertę
wyróżniają

 • atrakcyjna cena (specjalne zniżki składki dla Czytelników podatki.biz)
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • rezygnacja ubezpieczyciela z prawa regresu wobec ubezpieczonych osób odpowiedzialnych za powstanie szkody
 • prosta i wygodna procedura zawierania ubezpieczenia