Polityka prywatności

Żadne dane o Użytkownikach, w posiadanie których moglibyśmy wejść podczas wizyt Użytkowników na witrynie podatki.biz nie są przekazywane podmiotom obcym. Do poprawnego korzystania z całości zawartości witryny podatki.biz konieczna jest rejestracja. Dane zbierane podczas rejestracji nie służą do ustalenia czyjejkolwiek tożsamości (ich rodzaj to zresztą wyklucza). Dane konieczne są aby móc precyzyjniej docierać do Użytkowników z informacją, mając na uwadze ich zainteresowania, zawód i sposób opodatkowania.

Każdy Użytkownik może w każdej chwili usunąć lub zmodyfikować dane podane podczas rejestracji.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że dotychczas stosowane środki ochrony danych osobowych i zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz danych, które mogą w przyszłości stanowić dane osobowe spełniają wymagania Rozporządzenia RODO. Od zarejestrowanych Użytkowników nie jest wymagane żadne dodatkowe działanie. W celach informacyjnych umieszczamy zasady dotyczące przetwarzania posiadanych przez nas danych oraz informujemy o prawach naszych Użytkowników.

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest TaxNet Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Młyńskiej 13A. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail podatki@podatki.biz, telefonicznie pod numerem 32 328 50 19 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w firmie TaxNet można kontaktować pod adresem e-mail podatki@podatki.biz.

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług bezpłatnych zgodnie z regulaminem oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, którym jest realizacja działań marketingowych i promocyjnych.

4) Nie przekazujemy Pana/Pani przetwarzanych danych osobowych innym podmiotom.

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w p. 3.

7) Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo to realizowane jest na stronie https://www.podatki.biz/mojepodatki/

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9) Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

10) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.

11) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe. Dane, zbierane przy rejestracji mogą być całkowicie anonimowe - wystarczy użycie nieidentyfikującego wprost adresu e-mail.

12) Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Celem profilowania jest określenie Pana/Pani zainteresowań tematycznych w obrębie serwisów internetowych TaxNet Sp. z o.o. Przykładowym zastosowaniem profilowania jest:

a) proponowanie artykułów o tematyce zbliżonej do poprzednio czytanych;
b) proponowanie produktów i usług, których opisy były poprzednio czytane;
c) dobór zawartości maili zawierających informacje specjalistyczne, promocyjne i handlowe.

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY