Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

W dziale Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż znajduje się 67 artykuły spośród 54055 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 29.09.2023
  Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
  28 września 2023 r. weszły w życie zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które dotyczą m.in. wysokości opłaty w sprawach o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, wysokości od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach o prawa (nie)majątkowe, wynagrodzenia kuratora. Ponadto, pracownicy nie zapłacą już ani grosza od pozwów składanych do sądów pracy. Opłatę stosunkową w wysokości 5% zapłacą wyłącznie od apelacji, ale tylko od kwoty przekraczającej 50 tys. zł. więcej »
 • 21.09.2023
  MF nowych sposobach ochrony przed kradzieżą tożsamości
  Od czerwca 2024 roku każdy będzie mógł zastrzec swój PESEL. Instytucje finansowe, notariusze i operatorzy telekomunikacyjni będą zobowiązani do sprawdzenia statusu PESEL-u przed podpisaniem umowy skutkującej zobowiązaniami finansowymi. Dzięki temu ofiary kradzieży tożsamości nie będą ponosić konsekwencji działań oszustów. Nowe przepisy mają zapobiec zaciągnięciu na skradzione dane identyfikujące osobę różnego rodzaju zobowiązań w postaci np. kredytów i pożyczek oraz otwierania rachunków rozliczeniowych przeznaczonych do wykorzystania w działalności przestępczej. więcej »
 • 20.09.2023
  Opodatkowanie darowizny obciążonej poleceniem darczyńcy
  Podatnik otrzymał od swoich rodziców gotówkę. Pieniądze te zostały przekazane z poleceniem darowizny darczyńców na zakup mieszkania, co zostało zapisane w umowie darowizny. Pieniądze wpłacił na swoje konto bankowe, a kolejno zostały one przelane firmie deweloperskiej w całości na zakup mieszkania. Czy wykonanie, na swoją rzecz, polecenia darczyńcy, czyli przekazanie środków pieniężnych na zakup mieszkania można ująć jako ciężar darowizny? więcej »
 • 19.09.2023
  Odwołanie darowizny i zwrot nieruchomości. Co z podatkiem?
  Skoro opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem enumeratywnie wymienionym w ustawie, to odwołanie darowizny - jako nieobjęte zakresem - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. więcej »
 • 06.09.2023
  Wpłata pieniędzy na konto dziecka bez podatku
  Rodzice wpłacają na konto swojego dziecka m.in. środki pieniężne jakie otrzymał w prezencie od rodziny lub bliskich znajomych rodziców z okazji urodzin, świąt czy innych okazji. Czy wpłaty te podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn? więcej »
 • 05.09.2023
  Taksa notarialna, czyli ile zapłacimy u notariusza?
  Większość czynności prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzedaży samochodu czy też sporządzenie testamentu, nie musi być zawierana, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynność musi mieć postać dokumentu sporządzonego przez notariusza, decydują przepisy odpowiednich ustaw. Przykładem umów, które muszą mieć formę aktu notarialnego, są: więcej »
 • 25.08.2023
  Najem prywatny czy działalność gospodarcza
  Podatniczka jest właścicielką mieszkania, które wynajmuje na podstawie umowy najmu okazjonalnego. Co kwartał odprowadza Pani podatek w formie ryczałtu w wysokości 8,5%. Jest także współwłaścicielką mieszkania, które chciałaby wynajmować w ramach najmu krótkoterminowego. Czy uzyskane przychody z wynajmu obu mieszkań należy kwalifikować jako najem prywatny? Czy podatniczka powinna rozliczyć to w ramach działalności gospodarczej? więcej »
 • 24.08.2023
  Darowizna w gotówce wpłacona na konto bankowe. Co z podatkiem?
  Podatnik otrzymał od swojej mamy darowiznę w gotówce. Celem wpłaty tej kwoty na jego konto bankowe żona podatnika, która jest pełnomocnikiem tego konta, udała się do banku wraz z mamą męża - w tytule wpłaty jest wyraźnie wskazane, że jest to darowizna dla syna od mamy. Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia z zapłaty podatku od spadków i darowizn? więcej »
 • 18.08.2023
  Wpływ spadku na konto wspólne małżonków
  W marca 2023 r. na konto podatniczki i jej męża wpłynęła gotówka będąca spadkiem po jego zmarłej babci. Kwota spadku to 15.000 Euro. Podatniczka pozostaje z mężem we wspólności majątkowej. Czy podatniczka musi zapłacić podatek od różnicy kwoty wolnej od podatku? Czy może cała kwota spadku jest zwolniona z opodatkowania? więcej »
 • 17.08.2023
  Zmiany w prawie spadkowym już w listopadzie
  Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 15 listopada 2023 r., wprowadza zmiany w zakresie zasad dziedziczenia, które mają usprawnić postępowanie spadkowe oraz stanowią odpowiedź na dostrzeżone mankamenty prawa spadkowego. więcej »
 • 31.07.2023
  Pieniądze zgromadzone w PPK można wypłacić w każdej chwili
  W ustawie o pracowniczych planach kapitałowych przewidziano uprawnienie uczestnika PPK, który nie osiągnął jeszcze 60 roku życia, do wycofania środków ze swojego rachunku PPK. Taki zwrot środków dokonywany jest na wniosek uczestnika PPK i następuje w formie pieniężnej, w terminach określonych w statucie funduszu inwestycyjnego, statucie funduszu emerytalnego lub regulaminie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. więcej »
 • 20.07.2023
  Świadczenie z polisy ubezpieczeniowej zmarłej przyjaciółki. Co z podatkiem?
  Przyjaciółka podatniczki zawarła umowę na indywidualne ubezpieczenie na życie. Ubezpieczająca wskazała jako jedyną osobę uposażoną z ubezpieczenia podatniczkę. Czy w związku z otrzymanym świadczeniem z polisy ubezpieczeniowej osoby zmarłej na podatniczce ciąży obowiązek dokonania zgłoszenia powyższego faktu w podatku od spadków i darowizn do urzędu skarbowego? więcej »
 • 18.07.2023
  Poradnik turystyczny 2023 - co warto wiedzieć przed podróżą?
  Wiele osób jest już na urlopie, a niektórzy dopiero zaczynają wakacje. Ministerstwo Finansów przypomina o czym trzeba pamiętać, żeby bezpiecznie i komfortowo wypocząć. Sprawdź, co musisz wziąć ze sobą i na co uważać kiedy planujesz podróż, zwłaszcza w egzotycznym kierunku. „Poradnik turystyczny 2023” Krajowej Administracji Skarbowej zawiera niezbędne informacje dla podróżnych. Z poradnika dowiesz się m.in.: więcej »
 • 13.07.2023
  Opłaty za czynności urzędowe powinny być zniesione?
  Wysokość opłat za czynności urzędowe, mimo że nie stanowi bariery finansowej dla znacznej części obywateli, dla osób o znacznie ograniczonych zasobach finansowych może stanowić znaczne obciążenie. Zaświadczenia o stanie cywilnym, rejestracja danych osobowych, odpisy zupełne aktów stanu cywilnego to podstawowe dokumenty niezbędne osobom do sprawnego funkcjonowania w naszym społeczeństwie. To obciążenie finansowe może nieumyślnie ograniczyć ich dostęp do podstawowych usług i potencjalnie utrudnić im uczestnictwo w działalności społecznej. więcej »
 • 04.07.2023
  Program Pierwsze Mieszkanie - pytania i odpowiedzi
  1 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy wdrażające program Pierwsze Mieszkanie. Na program składają się dwa instrumenty. Pierwszym z nich jest Bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do kredytu na zakup pierwszego M. Drugi to Konto mieszkaniowe – program pomocy oszczędzającym na zakup pierwszego mieszkania. Program Pierwsze Mieszkanie jest rozwiązaniem kompleksowym. Bezpieczny kredyt 2% adresujemy do osób, które są już gotowe kupić mieszkanie, a Konto Mieszkaniowe - do osób, które planują to w perspektywie następnych kilku lat. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.10.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY