Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

W dziale Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż znajduje się 64 artykuły spośród 55059 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 04.03.2024
  Kto jest zwolniony z opłat abonamentowych RTV w 2024 r.?
  Uprawnieni do zwolnienia z opłat abonamentowych: osoby, które ukończyły 75 rok życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.  więcej »
 • 29.02.2024
  Darowizna od siostry na konto żony bez podatku
  Podatnik otrzyma od siostry darowiznę pieniężną w kwocie przekraczającej kwotę wolną. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej a darowizna będzie dokonana przelewem, na podany w umowie rachunek bankowy należący wyłącznie do jego żony, z którą pozostaje w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Czy podatnik będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn? więcej »
 • 15.02.2024
  Zaspokajanie potrzeb rodziny to nie darowizna
  Małżonkowie posiadają wspólność majątkową i mają odrębne rachunki bankowe. Wspólnie budują dom i wspólnie opłacają faktury wystawione przez wykonawców. Płatności te dokonywane są głównie z rachunku bankowego męża. Przed opłaceniem faktur, żona przelewa mężowi odpowiednią kwotę. Czy mąż jest zobowiązany do zgłoszenia do urzędu skarbowego przekazanych kwot od żony celem wyjaśnienia ich pochodzenia? więcej »
 • 13.02.2024
  Cykliczna darowizna od dziadków dla wnuczki na konto jej ojca
  Dziadkowie zamierzają przekazywać wnuczce darowiznę w kwocie 200 zł miesięcznie. Darowizna będzie przelewana z ich konta na konto bankowe jej ojca i jednocześnie ich syna. Czy darowizna ta będzie nieopodatkowana pomimo iż zostanie przekazana na rachunek bankowy rodzica niepełnoletniego obdarowanego, do momentu, aż obdarowany nie osiągnie pełnoletności? więcej »
 • 12.02.2024
  E-legitymacja osoby niepełnosprawnej wkrótce w aplikacji mObywatel
  Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską do Ministra Cyfryzacji, resort planuje udostępnić użytkownikom dokument mobilny - legitymację osoby niepełnosprawnej w II połowie 2024 r. Będzie na bieżąco informować właściwą komisję sejmową o postępach w implementacji tego dokumentu. więcej »
 • 07.02.2024
  PIT: Sprzedaż samochodu małżonków po śmierci jednego z nich
  W październiku 2018 r. podatniczka wraz z mężem kupiła samochód osobowy, który był częścią małżeńskiego majątku wspólnego. Po śmierci męża, umowa częściowego działu spadku z sierpnia 2023 r. sporządzona między podatniczką a jej córkami przewidywała, że samochód będzie wyłącznie jej własnością. W związku z tym córki oddały jej bezpłatnie swoje części spadku, czyli po 1/6 wartości samochodu. Czy sprzedaż ww. samochodu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? więcej »
 • 24.01.2024
  Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat od daty nabycia w formie darowizny
  W kwietniu 2023 r. na podstawie umowy darowizny podatniczka nabyła od swojej siostry mieszkanie. Następnie w listopadzie 2023 r. dokonała sprzedaży tego mieszkania. Czy podatniczka może sprzedać nabyte mieszkanie bez podatku dochodowego? więcej »
 • 19.01.2024
  Skutki podatkowe nabycia spadku po ojczymie
  Czy w przypadku przyjęcia przez pasierbicę spadku po zmarłym ojczymie zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn, określonym w art. 4a ustawy, będzie podlegało nabycie przez Panią (pasierbicę) własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia testamentowego pod warunkiem zgłoszenia nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku? więcej »
 • 19.01.2024
  Taksa notarialna, czyli ile zapłacimy u notariusza?
  Większość czynności prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzedaży samochodu czy też sporządzenie testamentu, nie musi być zawierana, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynność musi mieć postać dokumentu sporządzonego przez notariusza, decydują przepisy odpowiednich ustaw. Przykładem umów, które muszą mieć formę aktu notarialnego, są: więcej »
 • 18.01.2024
  Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
  Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sądu" obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie. więcej »
 • 10.01.2024
  Zwolnienie z PCC nabycia mieszkania przy odziedziczonych udziałach w nieruchomościach
  Podatnik zamierza zakupić na podstawie umowy sprzedaży lokal mieszkalny. Uprzednio nabył w drodze dziedziczenia po ojcu: udział wynoszący 1/3 część w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz udział wynoszący 1/6 część w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Czy podatnikowi przy zakupie lokalu mieszkalnego przysługuje zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych? więcej »
 • 28.12.2023
  Określenie wartości rynkowej rzeczy i praw majątkowych w podatku od spadków i darowizn
  Określenie przez nabywcę wartości rynkowych nabytych rzeczy i praw majątkowych ma istotny wpływ na wysokość podstawy opodatkowania, a zatem również na wysokość należnego podatku od spadków i darowizn. więcej »
 • 27.12.2023
  Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn w najbliższej rodzinie - stan prawny od 1 lipca 2023 r.
  Zwolnienie w podatku od spadków i darowizn w obrębie najbliższej rodziny [1] polega na całkowitym zwolnieniu od podatku rzeczy lub praw majątkowych nabytych w drodze spadku lub darowizny, niezależnie od ich wartości. więcej »
 • 22.12.2023
  Czy darowizna od byłych teściów jest zwolniona z podatku?
  Podatniczka jest po rozwodzie, a teściowie chcą przekazać jej darowiznę pieniężną po ok. 36 tys. zł od każdego z nich. Ponieważ powinowactwo w dalszym ciągu istnieje pomimo rozwodu, czy teściowie (rodzice byłego męża) w dalszym ciągu należą do I grupy podatkowej? więcej »
 • 13.12.2023
  Sprzedaż prywatnych rzeczy a PCC
  Zamierzam zorganizować sprzedaż garażową. Sprzedaż nie byłaby prowadzona ciągle (2, 3 razy w roku), bez stosowania kas, wypisywania rachunków, etc. Jest to rodzaj dobrosąsiedzkiej pomocy i wzajemnego wsparcia. Czy okazyjna sprzedaż artykułów używanych o wartości poniżej 1000 zł lub artykułów nieużywanych, niezniszczonych, nieuszkodzonych, ale przechowywanych w domu powyżej 6 miesięcy (np. nietrafione prezenty) podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.03.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.03.2024

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.03.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.03.2024

Szkolenie on-line: Zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY