Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

W dziale Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż znajduje się 82 artykuły spośród 56086 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 19.07.2024
  Ubezpieczenie turystyczne w pytaniach i odpowiedziach
  1. Co to jest ubezpieczenie turystyczne? Ubezpieczenie turystyczne to dobrowolne ubezpieczenie na czas podróży w Polsce i za granicą, które pokrywa przede wszystkim koszty leczenia oraz chroni w razie nieszczęśliwych zdarzeń.   2. Gdzie można kupić ubezpieczenie turystyczne? Ubezpieczenie turystyczne można kupić w prosty i szybki sposób: bezpośrednio u ubezpieczyciela przez stronę internetową (on-line) lub przez telefon, w biurze agencji turystycznej lub u touroperatora przy zakupie usługi turystycznej, u agenta lub multi-agenta ubezpieczeniowego (często oferują oni usługi także poprzez swoje strony internetowe), w banku oferującym zawieranie umów ubezpieczenia (np. poprzez aplikacje w telefonie lub jako dodatek do kart kredytowych). więcej »
 • 19.07.2024
  Darowizna dla siostry ze wspólnego majątku małżonków zwolniona z podatku
  Z treści przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że zgoda małżonka jest niezbędna dla stwierdzenia ważności jednostronnej czynności drugiego małżonka, w przypadku gdy jej przedmiotem są składniki objęte wspólnością majątkową. Z faktu tego nie można jednak wywodzić, że wyrażając taką zgodę drugi z małżonków również staje się stroną umowy darowizny. Zatem, dokonanie darowizny na rzecz siostry z majątku wspólnego, za zgodą męża, będzie w całości podlegało zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. więcej »
 • 18.07.2024
  Pieniądze od małżonka na potrzeby rodziny przy rozdzielności majątkowej. Co z PIT?
  Pomiędzy małżonkami została ustanowiona rozdzielność majątkowa. Prowadzą oni wspólne gospodarstwo domowe, a mieszkają w domu będącej własnością żony. Mąż chciałby przekazywać żonie na jej rachunek bankowy tygodniowo stałą kwotę na zaspokojenie potrzeb rodziny. Czy kwoty te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 16.07.2024
  Ubezpieczenia przy wyjazdach za granicę samochodem - o czym trzeba pamiętać?
  Co roku stosunkowo liczna grupa Polaków organizuje wypoczynek wybierając się za granicę i decyduje się na jego samodzielną organizację z pominięciem touroperatorów. W takich przypadkach samochód staje się ich preferowanym środkiem transportu. Wyjeżdżając za granicę samochodem trzeba pamiętać o poważnych ryzykach jakie wiążą się z podróżowaniem poza granicami Polski, a także upewnić się czy ochrona ubezpieczeniowa pojazdu i pasażerów jaką posiadamy zawierając ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce będzie świadczona również za granicą zarówno w kraju docelowym, do którego podróżujemy jak i terytoria krajów przez które będziemy przejeżdżać. Ku przestrodze należy przypomnieć, że według danych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych co roku kierowcy pojazdów z polską rejestracją są sprawcami ponad 60 tysięcy wypadków drogowych. W 2023 roku liczba ta nawet zbliżyła się do 70 tysięcy. więcej »
 • 12.07.2024
  Od 1 sierpnia będzie można składać wniosek o bon energetyczny
  W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego, wprowadzonego ustawą z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało wzór wniosku, publikując go w Biuletynie Informacji Publicznej. więcej »
 • 10.07.2024
  Nieruchomości i podatki (6) Nabycie nieruchomości w drodze spadku lub darowizny
  Kolejną omawianą formą nabycia prawa własności nieruchomości jest dziedziczenie, którego zasady zostały określone w Kodeksie cywilnym. Zajmiemy się w tej lekcji również nabyciem nieruchomości w drodze darowizny. więcej »
 • 08.07.2024
  Sprzedaż nieruchomości i PIT: Uzyskanie ekspektatywy nie jest jeszcze nabyciem
  Ekspektatywa jest podstawą do uzyskania prawa własności lokalu po zakończeniu jego budowy, jednakże uzyskanie ekspektatywy prawa do lokalu w żadnym wypadku nie jest równoznaczne z nabyciem tego prawa. Ekspektatywa nie jest prawem własności do nieruchomości ani spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Oznacza to, że brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych, aby datę nabycia ekspektatywy uznawać za datę nabycia własnościowego prawa do lokalu. więcej »
 • 04.07.2024
  Kiedy ruszy kredyt mieszkaniowy #naStart?
  Zgodnie z projektem ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych, przepisy ustawy co do zasady wejdą w życie 30 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących m.in. kosztów, wydatków i wynagrodzenia Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach nowego instrumentu, czy utworzenia bazy danych o obrocie mieszkaniowym. Kwestia ta może jednak ulec zmianie. Szczegółowe informacje w tym zakresie określone zostaną w projekcie ustawy udostępnionym na kolejnym etapie prac legislacyjnych, tj. w ramach prac Stałego Komitetu Rady Ministrów - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju i Technologii na interpelację poselską. więcej »
 • 04.07.2024
  Skutki podatkowe cesji umowy deweloperskiej
  Umowa deweloperska została zawarta ramach wspólności małżeńskiej. W 2023 r. mieszkanie zostało sprzedane w drodze cesji praw i obowiązków. Czy faktury od dewelopera wraz z kosztami notarialnymi podpisania umowy deweloperskiej mogą być ujęte w zeznaniu podatkowym PIT-36 jako koszty uzyskania przychodu? Czy uzyskany przychód oraz koszty powinny być ujęte w PIT-36 w pozycji prawa autorskie i inne prawa? Czy należy przychód i koszty uzyskania podzielić na obu małżonków? więcej »
 • 27.06.2024
  NSA. Darowizny nie można zgłosić faksem
  Podpis pod zgłoszeniem jako oświadczeniem woli jest konieczny dla wywołania określonych skutków prawnych - skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Podatnik, który nie wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku i nie złożył podpisanego formularza SD-Z2 traci prawo do zastosowania zwolnienia, zaś zgłoszona darowizna podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Późniejsze złożenie podpisanej deklaracji nie powoduje uzupełnienia braku podpisu pod złożonym faksem, a tym samym nie można uznać, że podatnik skutecznie i w terminie zgłosił darowiznę - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 19.06.2024
  NSA: Wpłata do dewelopera wystarczy do skorzystania ze zwolnienia
  Teza: Wpłaty dokonywane przez nabywcę w wykonaniu umowy deweloperskiej stanowią o przeznaczeniu środków pieniężnych na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przepis ten nie uzależnia prawa do skorzystania ze zwolnienia podatkowego od nabycia własności lokalu mieszkalnego w okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania środków pieniężnych. Wystarczy, by wydatek został poniesiony nie później niż w okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania środków pieniężnych, a jego celem były zdarzenia określone w końcowej części tego przepisu. więcej »
 • 19.06.2024
  Sprzedaż samochodu bez uprzedniej rejestracji – kiedy z karą, kiedy bez?
  W momencie zbycia pojazdu podmiot będący dotychczas właścicielem przestaje nim być i traci możliwość złożenia wniosku jako strona w postępowaniu o rejestrację pojazdu, a obowiązek ten przechodzi na nowego właściciela (nabywcę) pojazdu - i brak jest podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej. więcej »
 • 14.06.2024
  Zbiórka dla chorego pracownika, jego śmierć i przekazanie pieniędzy żonie
  Zorganizowana zbiórka pieniędzy nie rodzi zarówno dla żony jak i dla zmarłego męża skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn, gdyż pieniądze nie były zbierane na rzecz żony tylko męża, który ze względu na śmierć nie został ich beneficjentem. Celem wpłacających środki pieniężne w ramach zbiórki było obdarowanie męża a nie żony. Nie można zatem uznać by otrzymane przelewy na wspólny rachunek małżonków traktować jako środki pieniężne otrzymane przez żonę tytułem darowizny. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 13.06.2024
  NSA. Podział majątku po rozwodzie: Spłata byłego małżonka a PIT
  Zniesienie współwłasności nieruchomości, w wyniku którego jej współwłaściciel (obdarowany) w zamian za udział we współwłasności nieruchomości otrzymuje spłatę, będącą jego równowartością, nie uzyskuje przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet wówczas, gdyby inne przesłanki opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości zostały spełnione. więcej »
 • 12.06.2024
  Mieszkanie Plus: Najemcy narzekają na wysokie czynsze
  Sztandarowym celem programu Mieszkanie Plus miała być budowa mieszkań, które miały być wynajmowane, a następnie po spłaceniu przechodzić na własność osób, które są w gorszej sytuacji życiowej, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale przede wszystkim osób, które nie posiadają zdolności kredytowej, a co za tym idzie, nigdy nie mogłyby sobie pozwolić na własne mieszkanie. Z relacji osób, które skorzystały z programu wynika, że koszty związane z wynajmem takiego mieszkania przewyższają koszty wynajmu mieszkania na rynku komercyjnym. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY