Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Produkty podatki.biz

20.12.2008

Rozliczenie delegacji zagranicznej - całodzienne wyżywienie

Przygotowuję rozliczenie delegacji zagranicznej. Pracownik przebywał przez kilka dni w delegacji (Francja). W trakcie trwania delegacji miał zapewnione całkowite wyżywienie (nocleg wraz z całkowitym wyżywieniem w hotelu). Podróżował własnym samochodem. Jaką kwotę mam wypłacić pracownikowi tytułem delegacji - otrzymał już 600 zł tytułem zaliczki?

Szczegóły dotyczące delegacji:

Delegacja trwała w okresie od 11-03-2008 godz. 10:30 do 19-03-2008 godz. 19:30.
Część zagraniczna trwała od godziny 15:00 11 marca do godziny 14:10 19 marca.

Pracownik dostarczył rachunki za nocleg wraz z wyżywieniem:
a) z dnia 12-03-2008 na kwotę 30,50 EUR
b) z dnia 18-03-2008 na kwotę 242,32 EUR

Przeanalizujmy powyższy przykład.
Rozliczmy delegację ręcznie oraz za pomocą kalkulatora.


 

Rozliczanie delegacji

Wyliczanie ręczne:

Jak wiemy: delegacja zagraniczna składa się z kilku części.
Aby dokonać rozliczenia należy rozliczyć każdą z części według nieco innych zasad (wskaźników).

Część krajowa

, należy:

a) wyliczyć czas trwania delegacji w kraju i przysługującą dietę,

- część krajowa 1 trwała 4 godziny i 30 minut,
- część krajowa 2 trwała 5 godzin i 20 minut,
Aby ustalić dietę, musimy wiedzieć ile dni (dób) trwała łącznie część krajowa.
W analizowanym przykładzie mamy do czynienia z czasem 9 godzin i 50 minut (niepełna doba trwająca od 8 do 12 godzin).

Stosowny przepis stanowi:
"jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
a) od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety,
b) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości, "

Musisz sprawdzić, ile wynosi wysokość diety dla delegacji (podróży służbowej) w kraju, a następnie wyliczyć przysługującą dietę.
W chwili obecnej dieta wynosi 23 zł. - pracownikowi przysługuje więc dieta w wysokości 11,50 zł (1/2 z 23 zł).

b) wyliczyć ryczałt noclegowy

Wiemy już, że ryczałt przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.
W świetle powyższych pracownikowi nie przysługuje ryczałt noclegowy.

c) wyliczyć zwrot za używanie samochodu pracownika

Aby to zrobić musisz otrzymać informację o liczbie przejechanych kilometrów - znać trasę przejazdu.
Stawka za jeden kilometr uzależniona jest od pojemności silnika samochodu (próg do 900 ccm i powyżej 900 ccm).
W chwili obecnej stawka za jeden km dla pojemności pow. 900 ccm wynosi 0,8358 zł.
W kraju pracownik przejechał łącznie 720 km, zwrot wyniesie zatem 601,78 zł (720 km x 0.8358 zł).

d) zsumować przysługujące pracownikowi wynagrodzenie tytułem podróży w kraju

Wyliczona dieta wynosi 11,50 zł, ryczałt noclegowy nie przysługuje, zwrot kosztów przejazdu (samochód pracownika) to 601,78 zł.
W sumie, za część krajową pracownik powinien otrzymać 613,28 zł.


Część zagraniczna

Aby prawidło rozliczyć delegację za granicą musiałbyś kolejno:

a) wyliczyć czas trwania delegacji za granicą i przysługującą dietę,

Część zagraniczna trwała od godziny 15:00 11 marca do godziny 14:10 19 marca.
Aby ustalić dietę, musimy wiedzieć ile dni (dób) trwała część zagraniczna.
W analizowanym przykładzie mamy do czynienia z 7 dobami pełnymi + 23 godziny i 50 minut (niepełna doba trwająca ponad 12 godzin).

Stosowny przepis stanowi:
"Dietę oblicza się w następujący sposób:
1) za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości;
2) za niepełną dobę podróży:
   a) do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
   b) ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,
   c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości. "

Musisz sprawdzić, ile wynosi wysokość diety dla delegacji (podróży służbowej) we Francji, a następnie wyliczyć przysługującą dietę. W chwili obecnej dieta wynosi 45 EUR.
Wyliczona dieta wynosiłaby 360 EUR (7 x 45 EUR + 1 x 45 EUR).
Jednakże - jako, że pracownik ma zapewnione bezpłatne całodzienne wyżywienie - przysługuje mu 25% diety ustalonej powyżej, powinien otrzymać więc 90 EUR (360 EUR x 25%).

b) wyliczyć zwrot kosztów za nocleg

Przepisy mówią, iż w analizowanym przez nas przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym.

Sprawa wydaje się pozornie prosta - mamy bowiem dwa rachunki. Wiemy jednak ,
o konieczności przeliczenia wg odpowiedniego kursu zapłaconej kwoty tytułem rachunków na PLN.
- rachunek z dnia 12-03-2008 na kwotę 30,50 EUR - to 108,15 zł
- rachunek z dnia 18-03-2008 na kwotę 242,32 EUR - to 862,97 zł

c) wyliczyć zwrot za używanie samochodu pracownika

Analogicznie, jak w przypadku części krajowej - musisz ustalić ilość przejechanych kilometrów (trasę przejazdu), a następnie ustalić stawkę za jeden kilometr i tym samym wyliczyć przysługujący zwrot.
Pracownik - podczas pobytu za granicą - przejechał 1900 km. Stawka za jeden km dla samochodu o pojemności pow. 900 ccm wynosi 0,8358 zł.
Zwrot wyniesie zatem 1588,02 zł.

d) zsumować przysługujące pracownikowi wynagrodzenie tytułem podróży za granicą

Podsumujmy dotychczasowe ustalenia:
- wyliczona dieta wynosi 90 EUR - według kursu z dnia rozliczenia delegacji (20.03.2008, kurs: 3,5370) daje to kwotę 318,33 zł,
- zwrot kosztów za nocleg (rachunki): 108,15 zł + 862,97 zł = 971,12 zł
- zwrot kosztów za używanie samochodu: 1588,02 zł

W sumie, za część zagraniczną pracownik powinien otrzymać 2877,47 zł.


Rozliczenie delegacji

Ostatnim krokiem jest ustalenie całkowitej kwoty do wypłaty tytułem delegacji, a więc zsumowanie należności za część krajową z zagraniczną i odjęcie od wyniku kwoty wypłaconej zaliczki (jeśli taka była dokonana).
W analizowanym przypadku mamy do czynienia z zaliczką 600 zł.

W ostatecznym rozrachunku, należność z tytułu podróży służbowej (delegacji) jaką powinieneś wypłacić pracownikowi wynosi 2890,75 zł (613,28 zł + 2877,47 zł - 600 zł)


Sporo liczenia...
zróbmy to samo w kalkulatorze.

Wyliczanie przy użyciu programu:

Wprowadzamy parametry rozliczanej delegacji:

- imię i nazwisko pracownika,
- datę i czas rozpoczęcia i zakończenia delegacji,
- datę i czas przekraczania granic,
- datę rozliczenia (na podstawie której ustalany jest kurs rozliczenia),
- wypłaconą zaliczkę,
- kraj docelowy podróży,
- dane dotyczące noclegów za granicą (rachunki),
- dane dotyczące środka transportu (samochód pracownika) i trasę przejazdu
- dane dotyczące wyżywienia za granicą;

To wszystko.

Wciskamy przelicz i mamy błyskawicznie efekt naszej pracy!


Rys. 1. Pobyt zagranica - informacje ogólne.Rys. 2. Pobyt zagranica - informacje dotyczące noclegów.Rys. 3. Pobyt zagranica - koszty dojazdu.Rys. 4. Pobyt kraj - informacje ogólne.Rys. 5. Rozliczenie delegacji - podsumowanie.


Porównaj czas poświęcony metodzie ręcznej i automatycznej (program).
Dodaj do tego brak konieczności śledzenia zmian kursów walut (program zawiera dane kursowe z możliwością codziennej aktualizacji), parametrów, wysokości poszczególnych diet, stawek etc., a ponadto prostą, czytelną i intuicyjną obsługę programu i zadaj sobie pytanie:
Czy moduł delegacji kalkulatora przyda się w Twojej pracy.To nie wszystko !

Moduł delegacji stanowi jeden z wielu,
w które wyposażony jest program Kalkulator FK  podatki.biz!

Co to oznacza w praktyce?

Kupując program Kalkulator FK podatki.biz otrzymujecie Państwo potężne narzędzie, umożliwiające przeprowadzenie wielu różnych operacji wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa - bez żadnych dodatkowych dopłat !

 

więcej informacji o programie Kalkulator FK znajdą Państwo na stronie internetowej: www.kalkulator-fk.pl


Jak możesz zakupić ten program:

1. bezpośrednio przez stronę internetową klikając na łącze TAK chcę zakupić ten program

2. telefonicznie dzwoniąc na bezpłatną Infolinię: 0 800-706-818

3. Wysyłając maila na adres: sklep@taxnet.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »