Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

W dziale Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne znajduje się 118 artykuły spośród 56086 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 18.07.2024
  Zrozumieć podatek VAT (9) Prawo do odliczenia podatku VAT - Wprowadzenie
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych wydatków, związanych z działalnością gospodarczą jest podstawowym prawem podatnika VAT. Dzięki temu prawu realizuje się zasadę neutralności podatku VAT, która w uproszczeniu polega na tym, że podatnicy czynni w podatku VAT powinni płacić go wyłącznie od wartości dodanej. więcej »
 • 17.07.2024
  Kiedy można stosować 8% stawkę VAT przy budowie domów?
  Stałe zamieszkanie nie należy utożsamiać z "pobytem stałym" rozumianym jako zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Zamieszkanie należy bowiem przeciwstawić pobytowi w danym lokalu w celach innych niż mieszkalne, w szczególności w celach wypoczynkowych czy rekreacyjnych - teza Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażona w uzasadnieniu wyroku z 13 kwietnia 2023 r., sygn. akt I FSK 1727/22. więcej »
 • 15.07.2024
  MF: Nie będzie wyższego limitu zwolnienia podmiotowego z VAT
  Od 1 stycznia 2025 r. limit zwolnienia podmiotowego w Polsce w niezmienionej wysokości będzie obowiązywał zarówno podatników posiadających siedzibę działalności na terytorium kraju, jak i podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej w państwach członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska. Wynika to z przyjętej zasady, że progi ustalone przez państwo członkowskie nie mogą wprowadzać rozróżnienia między podatnikami mającymi siedzibę i podatnikami niemającymi siedziby w tym państwie członkowskim - limit dla obu grup podatników musi pozostać identyczny - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską. więcej »
 • 15.07.2024
  Zrozumieć podatek VAT (8) Rejestr podatników VAT
  Wykaz czy też inaczej mówiąc rejestr podatników VAT został wprowadzony w 2018 roku. Od tamtej pory podlega modyfikacjom, i gromadzi dużo więcej informacji niż na początku. Dodatkowo informacje te są aktualizowane codziennie – wykaz jest bowiem głównym narzędziem pozwalającym na egzekwowanie od podatników płacenia należności za faktury VAT na rachunki pozostające pod kontrolą fiskusa. więcej »
 • 11.07.2024
  Zrozumieć podatek VAT (7) Mały podatnik w ustawie o VAT. Zgłoszenie VAT-R
  Jedną ze szczególnych kategorii podatników VAT są tzw. mali podatnicy. Mogą oni korzystać z pewnych preferencji, niedostępnych pozostałym podatnikom. Ustawa o podatku VAT definiuje małego podatnika, jako podatnika podatku od towarów i usług: więcej »
 • 10.07.2024
  WSA. Stawka VAT na dania na wynos
  Cechą odróżniającą usługi związane z wyżywieniem od sprzedaży gotowych posiłków i dań jest tu korzystanie przez klienta z usług wspomagających. Rutynowe podgrzanie gotowej pizzy w piecyku tuż przed wydaniem jej klientowi nie jest zaś na tyle doniosłą czynnością, która powodowałaby przetworzenie samej pizzy w inny posiłek - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. więcej »
 • 09.07.2024
  Do limitu zwolnienia podmiotowego VAT nie wlicza się usług świadczonych za granicą
  Do wartości limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (200 tys. zł), przedsiębiorca nie powinien wliczać kwot z tytułu wykonania usług, które nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Tak uznał Dyrektor KIS w lipcowej interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 09.07.2024
  VAT w obrocie międzynarodowym (14) Odmienności przy WNT nowych środków transportu
  Rozmawiając na temat WDT i WNT wskazywaliśmy ogólne zasady charakteryzowania transakcji międzynarodowych, zauważając jednak, że czasem mamy do czynienia z odstępstwami od zwykłych sposobów postępowania. Dzisiaj o dość dużym odstępstwie – sytuacji, w której nowy środek transportu sprowadza osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności i nie jest na co dzień podatnikiem VAT. więcej »
 • 08.07.2024
  Zrozumieć podatek VAT (6) Wyłączenia z kręgu podatników
  Wiesz już, kto jest podatnikiem VAT, i że można nim zostać nawet o tym nie wiedząc. Obok regulacji, które wskazują, kto i kiedy będzie podatnikiem VAT, istnieją też takie, które stwierdzają, kto i kiedy takim podatnikiem nie będzie. Przypomnijmy na wstępie, że podatnikami są między innymi podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Ale ustawa o VAT pewnych czynności nie uznaje za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą - a tym samym podmioty je wykonujące nie będą podatnikami VAT. więcej »
 • 05.07.2024
  VAT w obrocie międzynarodowym (13) Neutralność podatkowa a WNT środka transportu
  Omówione do tej pory transakcje WNT są neutralne podatkowo, ponieważ kwota podatku należnego stanowi jednocześnie kwotę podatku naliczonego. Ale mamy tu wyjątek - reguła podatkowej neutralności WNT doznaje tego istotnego wyjątku w przypadku, gdy przedmiotem tej transakcji jest środek transportu. więcej »
 • 04.07.2024
  E-commerce i podatki (5) Dropshipping i VAT - Wprowadzenie
  Odpłatne świadczenie usług w postaci pośrednictwa handlowego stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie można jednak zapominać, że podatek VAT jest podatkiem terytorialnym, co oznacza, że opodatkowane są wyłącznie takie czynności których miejsce wykonywania znajduje się na terenie RP. Zasada ta dotyczy również usług, w związku z czym pierwszą czynnością, którą należy wykonać przy ustalaniu obowiązku podatkowego w ramach podatku VAT jest określenie miejsca świadczenia usługi. więcej »
 • 03.07.2024
  Zrozumieć podatek VAT (5) Rezygnacja, utrata prawa i powrót do zwolnienia z VAT
  Wymienione w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT podmiotowe zwolnienie ze względu na wysokość sprzedaży nie jest obowiązkowe. Każdy podmiot wykonujący działalność gospodarczą ma do wyboru, czy od razu zostać podatnikiem VAT, czy też korzystać ze zwolnienia. więcej »
 • 02.07.2024
  Nieruchomości i podatki (3) Sprzedaż wybudowanego domu i VAT – działalność czy nie?
  Ustaliliśmy w poprzedniej lekcji, że sprzedaż wybudowanego domu przez osobę fizyczną podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w sytuacji, w której stanowi działalność gospodarczą. Kluczowe jest zatem określenie, jakie warunki muszą być spełnione w konkretnych okolicznościach, aby odpłatna dostawa nieruchomości spowodowała powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W konsekwencji należy przede wszystkim zbadać, jakie działania podejmuje osoba fizyczna w celu dokonania sprzedaży. więcej »
 • 01.07.2024
  VAT w obrocie międzynarodowym (12) Nietransakcyjne WNT
  W poprzedniej lekcji pojawiła się zapowiedź omówienia nietransakcyjnej odmiany WNT. Powiedzmy o niej kilka słów.  więcej »
 • 01.07.2024
  Faktura z błędną stawką podatku lub nieprawidłowym kursem waluty. Co z odliczeniem VAT?
  W sytuacji zastosowania przez wystawiającego fakturę błędnej stawki podatku, bądź błędnego kursu walutowego stosowanego do przeliczenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku w sytuacji, gdy są one wyrażone w walucie obcej, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących dostawę towarów i świadczenie usług w kwocie jaka zostanie na nich wykazana. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY