Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Praca w godzinach nadliczbowych

Pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. .. więcej »

PCC: Dlaczego warto zgłaszać duże pożyczki

Pożyczki pieniężne to powszechne zjawisko. Kiedy dochodzi do zawarcia umowy pożyczki, najczęściej chodzi o spore kwoty - przy kworach drobnych pożyczający nie formalizują zwykle samej czynności, nie sporządzają żadnej umowy, a o pożyczce wszyscy zapominają na drugi dzień po jej zwróceniu. Ale przy kwotach większych warto już pamiętać o umowie. I nie chodzi tu tylko o zabezpieczenie (choć to oczywiście ważne), ale przede wszystkim o kwestie związane z karnym opodatkowaniem dochodów z nieujawnionych źródeł i pożyczki niezgłoszonej... więcej »

Opodatkowane i nieopodatkowane świadczenia dla zleceniobiorców z Ukrainy

Zatrudniając na umowach cywilnoprawnych cudzoziemców i analizując, czy udostępniane im świadczenia w postaci sprzętu, pomieszczeń itp. są opodatkowane i w jaki sposób, trzeba rozstrzygnąć, czy zleceniobiorcy są dla celów podatkowych rezydentami i czy charakter świadczeń nakazuje ich opodatkowanie. Szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie zawiera publikowana dzisiaj interpretacja. .. więcej »

NSA: Budynek czy budowla? Łatwość demontażu nie świadczy o braku związku technicznego

(...) Całość techniczno-użytkowa występuje wówczas, gdy określone elementy stanowią części składowe jednej rzeczy złożonej, a o tym rozstrzyga obiektywna ocena gospodarczego znaczenia istniejącego między nimi fizycznego i funkcjonalnego powiązania. Jeżeli są one powiązane fizycznie i funkcjonalnie tak, że tworzą razem gospodarczą całość, to stanowią części składowe jednej rzeczy złożonej, choćby całość dała się technicznie łatwo zdemontować .. więcej »

Zróżnicowanie opłat za wywóz śmieci ma wiele przyczyn

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie zawiera przepisów zakazujących ewentualnego dofinansowania systemu z innych środków własnych. Gminne systemy gospodarki odpadami co do zasady powinny być odpowiednio zbilansowane, tak aby były efektywne kosztowo i nie zachodziła potrzeba ich dodatkowego zasilania z innych środków własnych. Wysokość opłat w poszczególnych gminach zależy jednak od wielu czynników. .. więcej »

wszystkie artykuły »

421143 zarejestrowanych użytkowników

43165 artykułów

386914 odbiorców biuletynu codziennego

312421 wypowiedzi na forum

NBP: 06.12.2019Kurs Walut:

AUD2.6356+0.01%
BGN2.1843-0.13%
BRL0.9197+0.34%
CAD2.9221-0.13%
CHF3.8963-0.07%
CLP0.4923+0.53%
CNY0.5474-0.04%
CZK0.1673-0.18%
EUR4.2721-0.13%
GBP5.0527-0.24%
USD3.8500-0.17%