Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Zakres odpowiedzialności solidarnej z tytułu VAT

Zakres odpowiedzialności solidarnej z tytułu VAT jest bardzo szeroki, zarówno w sensie podmiotowym jak i przedmiotowym. Można zrozumieć, iż państwo zawsze ma zamiar ściągnąć jak najwyższe kwoty podatków, nie zawsze oglądając się na elementarne zasady rządzące choćby podatkiem VAT. Czyni tak w przeświadczeniu o swej omnipotencji. I powodowane takim przekonaniem - niekiedy nazywanym misją – ustanawia własne normy niezgodne z wcześniej istniejącymi w tym względzie unormowaniami wyższego rzędu... więcej »

Zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia trzeba rozliczyć w PIT

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia, które uprzednio zwiększyło dochód podlegający opodatkowaniu, będzie podlegał odliczeniu od dochodu osiągniętego w tym roku podatkowym, w którym nastąpi ten zwrot. Podstawą dokonania odliczenia zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia, będzie dowód potwierdzający wpłatę (przelew, przekaz), ewentualnie wystawione przez pracodawcę zaświadczenie. W przypadku zaś, gdy kwota odliczenia przekroczy kwotę dochodu uzyskanego w danym roku, kwota ta będzie mogła zostać odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych... więcej »

Delegacje służbowe w kosztach podatkowych

Czy delegacja wypłacona do 15-stego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego po zakończeniu podróży służbowej jest uznana za koszt podatkowy uzyskania przychodu miesiąca, za który jest rozliczana czy miesiąca, w którym została wypłacona? Czy zaliczka wypłacona na podróż służbową jest zaliczona do kosztów podatkowych w momencie jej wypłaty?.. więcej »

Naprawa auta z OC: Masz prawo do oryginalnych części

Ministerstwo Finansów zapewnia, że Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracyjnych zgodnie z przepisami prawa oraz interesem ubezpieczających i ubezpieczonych. Jednak podczas likwidacji szkód komunikacyjnych w kalkulacji kosztów naprawy pojazdów, zakłady ubezpieczeniowe stosują tzw. części zamienne. Działania te obniżają koszty likwidacji szkód, ale jednocześnie są niezgodne z przepisami prawa - jak zauważa poseł w interpelacji do Ministra Finansów... więcej »

WSA. Odsetki od zaliczki. Tak, ale tylko do końca roku

Naliczanie odsetek od nieuregulowanych w terminie płatności zaliczek na podatek za okres po upływie roku podatkowego, a więc kiedy nieuregulowane w terminie płatności zaliczki na podatek nie są już zaległością w rozumieniu art. 51 § 2 Ordynacji podatkowej, umożliwia art. 53 § 2 O.p., który nakazuje stosować art. 53 § 1 O.p., przy czym obejmuje naliczaniem odsetek, nieuregulowane w terminie płatności zaliczki na podatek w części przekraczającej wysokość podatku należnego za rok podatkowy... więcej »

wszystkie artykuły »

417541 zarejestrowanych użytkowników

48116 artykułów

383728 odbiorców biuletynu codziennego

316099 wypowiedzi na forum

NBP: 30.07.2021Kurs Walut:

AUD2.8423-0.58%
BGN2.3382-0.29%
BRL0.7558+0.13%
CAD3.0902-0.29%
CHF4.2444-0.19%
CLP0.5052-0.34%
CNY0.5949-0.50%
CZK0.1795-0.06%
EUR4.5731-0.29%
GBP5.3681-0.42%
USD3.8410-0.54%