Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Koszty sprzedaży samochodu a VAT

Z uregulowań zawartych w ustawie o VAT można wysnuć wniosek, że od wydatków poniesionych w związku ze sprzedażą samochodu osobowego wykorzystywanego do działalności „mieszanej” służy podatnikowi ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego. Ponieważ brak podstaw, by przypisać wydatki związane ze sprzedażą samochodów wykorzystywanych przez vatowca w sposób „mieszany” do kosztów eksploatacyjnych pojazdu, nie znajdzie w takiej sytuacji zastosowania art. 86a ustawy o VAT. Zatem, w kwestii ustalenia prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w związku ze sprzedażą samochodów, np. opinii rzeczoznawców, kosztów ogłoszeń, kosztów organizacji przetargów, stosować należy zasady ogólne... więcej »

Koszty uzyskania przychodów przy pracy zdalnej: Zmiany niepotrzebne?

Czy i jakie zmiany w prawie podatkowym przewiduje ministerstwo w celu umożliwienia wliczenia kosztów ponoszonych przez pracownika wynikających z konieczności świadczenia pracy zdalnej? Czy i jakie zmiany w prawie podatkowym przewiduje ministerstwo w celu umożliwienia wypłaty rekompensaty pracownikom za koszty poniesione z powodu świadczenia pracy zdalnie, tak aby nie były traktowanie jako dochód podlegający ZUS i PIT? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Finansów... więcej »

Firma w domu: Amortyzacja możliwa także przy płatnościach bez split payment

Przedsiębiorca, po zakończeniu budowy i oddaniu budynku do użytku, może zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej poprzez odpisy amortyzacyjne tę część wydatków, która została przeznaczona na budowę pomieszczenia biurowego w domu, a za które faktury zostały opłacone z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności mimo, że przewyższają wartość 15 000 zł brutto i obejmują usługi, które są zawarte w załączniku nr 15 ustawy o VAT. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej... więcej »

Darowizna pieniędzy od rodziców na konto żony

Czy darowizna pomiędzy członkami najbliższej rodziny (rodzice - syn) może korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, w przypadku gdy darowizna środków pieniężnych wpłynęła na konto małżonki osoby obdarowanej? Z tego rachunku obdarowany i jego żona korzystają wspólnie prowadząc swoje gospodarstwo domowe. Nie mają żadnej rozdzielności majątkowej... więcej »

WSA. Zasadności przedłużania terminu zwrotu podatku VAT

Przedłużenie terminu zwrotu podatku nie może być utożsamiane z postępowaniem podatkowym, w którym organ wydaje decyzje w oparciu o zebrane dowody i ocenia je zgodnie z art. 191 Ordynacji podatkowej. W postępowaniu weryfikacyjnym chodzi bowiem tylko o stwierdzenie wystąpienia okoliczności wskazujących na wątpliwości co do zasadności zwrotu, a nie udowodnienie bezzasadności tego zwrotu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach... więcej »

wszystkie artykuły »

418079 zarejestrowanych użytkowników

47458 artykułów

384200 odbiorców biuletynu codziennego

315856 wypowiedzi na forum

NBP: 07.05.2021Kurs Walut:

AUD2.9441-0.14%
BGN2.3399-0.14%
BRL0.7175+0.91%
CAD3.1093+0.10%
CHF4.1723-0.21%
CLP0.5407+0.15%
CNY0.5866-0.20%
CZK0.1778+0.17%
EUR4.5764-0.14%
GBP5.2720-0.36%
USD3.7861-0.54%