Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Czy odstępne jest opodatkowane VAT?

W myśl art. 396 Kodeksu cywilnego umowa o odstępne polega na zastrzeżeniu, że jednej lub obu stronom wolno jest odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej kwoty (odstępnego). Stanowi więc ono określoną sumę pieniężną umożliwiającą skuteczne odstąpienie od umowy. Jego celem jest danie dłużnikowi możliwości zwolnienia się od wykonania zobowiązania. Pełni ono dwie zasadnicze funkcje:  rekompensującą - wynagrodzenie strat poniesionych przez drugą stronę umowy na skutek jej rozwiązania,  dyscyplinującą - wzmocnienie porozumienia umownego uświadamiając dłużnikowi konieczność zapłaty określonej kwoty w razie niewywiązania się z kontraktu. .. więcej »

Darowizna pieniędzy. Z podatkiem czy bez?

Darowizny pieniężne dokonywane w obrębie najbliższej rodziny mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Jednym z warunków jest zgłoszenie otrzymania darowizny. Co istotne, pieniądze dla bliskiej osoby można przekazać na rzecz osoby trzeciej, np. sprzedawcy mieszkania czy banku jako spłata kredytu... więcej »

WSA. Dowóz do/z pracy nie jest przychodem pracownika

Z uzasadnienia: Sam fakt deklarowania przez pracownika chęci korzystania z transportu pozostawionego mu do dyspozycji przez pracodawcę oraz znany ogólny koszt tego transportu nie wyczerpuje definicji, otrzymanego przez pracownika w postaci nieodpłatnego świadczenia, przychodu. Skoro opodatkowaniu może podlegać tylko przychód faktycznie otrzymany, a nie możliwy do otrzymania, o przychodzie tego rodzaju można mówić tylko gdy pracownik korzysta z postawionego do jego dyspozycji transportu i możliwe jest ustalenie wartości tego świadczenia wg metod określonych w ustawie o PIT... więcej »

Zwolnienie podmiotowe z VAT nie dla prawnika, jubilera i doradcy

W przypadku wielu usług przedsiębiorcy mogą nie tylko korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, ale także przywileju podatkowego w podatku PIT, jakim jest prawo do rozliczania się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Te różnice sprawiają, że podmioty świadczące usługi prawne, doradztwo i jubilerskie są zmuszone osiągać duże wyższe obroty, aby uzyskać taki sam dochód netto, jak podmioty świadczące inne usługi, co jest dla nich formą dyskryminacji i to podwójnej - na gruncie podatku VAT i podatku PIT... więcej »

CIT: Jak liczyć limit dla małego podatnika?

Pytanie: Czy określenie „przychód ze sprzedaży” dotyczy również np. uzyskanego odszkodowania, odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacji, dopłat lub refundacji kosztów? Czy do wyliczenia limitu, w kwocie należnego podatku VAT (określenie ustawodawcy „wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług”) należy ująć również podatek należny z tytułu realizacji procedury odwrotnego obciążenia?.. więcej »

wszystkie artykuły »

421864 zarejestrowanych użytkowników

42252 artykułów

387595 odbiorców biuletynu codziennego

311602 wypowiedzi na forum

NBP: 19.08.2019Kurs Walut:

AUD2.6534-0.45%
BGN2.2251-0.05%
BRL0.9791-0.51%
CAD2.9537-0.02%
CHF4.0071-0.05%
CLP0.5535+0.22%
CNY0.5576-0.07%
CZK0.1689+0.06%
EUR4.3519-0.06%
GBP4.7531-0.38%
USD3.9199-0.21%