Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Podatki 2019: Ulga termomodernizacyjna - zasady, limity, wyłączenia

Ulga teromodernizacyjna to nowość - pojawiła się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dopiero w 2019 r. Kierowana jest do osób fizycznych, opodatkowanych zarówno wg skali podatkowej jak i podatkiem jednolitym 19%, będących właścicielami lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ten ostatni warunek jest istotny dla osób, które dopiero budują swój dom - jeśli planują oni przedsięwzięcia termomodernizacyjne, powinni starannie zapoznać się z warunkami stosowania ulgi, aby odpowiednio zaplanować swoje działania (przed poniesieniem wydatków kwalifikowanych budowa powinna się zakończyć)... więcej »

Opodatkowanie opłaty śmieciowej podatkiem VAT

Z uzasadnienia: W świetle obecnie obowiązujących przepisów (...), zarówno wynajmujący jak i najemca nie mają możliwości dokonania wyboru świadczeniodawcy tych usług. (...) gminy obowiązane są do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za co pobierają stosowane opłaty. Zobowiązanie do uiszczenia opłat z tytułu wywozu nieczystości ciąży na właścicielu nieruchomości (przez którego rozumie się również zarządcę nieruchomości) i nie może być w drodze umowy przeniesione na najemcę ze skutkiem zwalniającym wynajmującego z obowiązku jej zapłaty. Opłata ta stanowi zatem nieodłączny element usługi najmu i powinna być traktowana jako jedna usługa z najmem (o ile wynajmujący decyduje się na „przeniesienie” jej kosztu na najemcę). .. więcej »

Strata w środkach obrotowych - w jaki sposób zaliczyć ją do KUP?

Wszyscy narażeni jesteśmy na różnego rodzaju zdarzenia, w następstwie których występują szkody w majątku. W przypadku przedsiębiorców często w wyniku takich zdarzeń występują straty w środkach obrotowych. Do zdarzeń, w następstwie których następuje uszczuplenie majątku zaliczymy np. kradzież, zaginięcie, pożar, zalanie, uszkodzenie mechaniczne, itp. W wyniku takich sytuacji przedsiębiorca ponosi stratę finansową (w części nie pokrytej ewentualnym ubezpieczeniem). Czy może zaliczyć tę stratę do kosztów uzyskania przychodów, a jeśli tak - w jaki sposób powinien ją udokumentować? .. więcej »

NSA: Sprowadzanie uszkodzonych samochodów z zagranicy: Uwaga na ustawę o odpadach

Przedstawiane dzisiaj orzeczenie NSA dotyczy sytuacji, w której z USA został sprowadzony powypadkowy samochód, który następnie w Polsce został wyremontowany i zarejestrowany. Przy wwozie pojazd ten został uznany przez służby celne za odpad, i mimo remontu i rejestracji zdaniem NSA odpadem być nie przestał - co dla nowego właściciela oznacza poważne problemy... więcej »

Zatrudnianie młodocianych: po zmianach w edukacji i Kodeksie Pracy pojawiły się wątpliwości

Przepisy Kodeksu pracy (stanowiącego, że wolno zatrudniać młodocianych, którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową) stosuje się również do dotychczasowych gimnazjów do czasu zakończenia kształcenia. Zatem od dnia 1 września 2019 r. absolwenci gimnazjum będą mogli być zatrudnieni na zasadach przewidzianych dla młodocianych pracowników - wyjaśnia ministerstwo. .. więcej »

wszystkie artykuły »

422333 zarejestrowanych użytkowników

41722 artykułów

388021 odbiorców biuletynu codziennego

311173 wypowiedzi na forum

NBP: 14.06.2019Kurs Walut:

AUD2.6021-0.16%
BGN2.1757-0.13%
BRL0.9801+0.45%
CAD2.8278-0.17%
CHF3.7905-0.27%
CLP0.5419-0.13%
CNY0.5448-0.06%
CZK0.1665-0.06%
EUR4.2554-0.13%
GBP4.7771-0.07%
USD3.7727-0.02%