Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Do 1 lutego należy złożyć PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR

Jeżeli w 2020 r. zatrudniałeś osoby fizyczne lub wypłacałeś im np. wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, po zakończeniu roku sporządzasz imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR). PIT-11 i PIT-R wyślij do urzędu skarbowego do 1 lutego, a osobie fizycznej do 1 marca 2021 r. Natomiast PIT-4R i PIT-8AR wyślij wyłącznie do urzędu skarbowego do 1 lutego br... więcej »

PIT za 2020: Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony według skali lub 19% stawką liniową, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie część składki zdrowotnej. Odliczana kwota nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Dodajmy także, że ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składki do podatku wynikającego z przychodów, którego uzyskanie było podstawą poniesienia składki, tzn. jeżeli podatnik z powodu niskiego podatku z działalności gospodarczej nie ma możliwości odliczenia pełnej wysokości składek, to może odliczyć dalszą część składek od podatku wynikającego np. ze stosunku pracy... więcej »

Możliwość wystawienia zbiorczej faktury do dokonanych dostaw

Istotą faktury zbiorczej jest zawarcie w jednym dowodzie kilku transakcji. Oznacza to, że umieszczenie na jednej fakturze wielu pozycji dotyczących dostawy towarów bądź usług wykonanych w tym samym okresie rozliczeniowym, tj. z reguły w tym samym miesiącu. Przy wystawieniu tego rodzaju dokumentu stosować należy ogólne zasady wystawiania faktur, brak jest bowiem szczególnych warunków wymaganych dla wystawienia faktury zbiorczej... więcej »

Taksa notarialna, czyli ile zapłacimy u notariusza?

Większość czynności prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzedaży samochodu czy też sporządzenie testamentu, nie musi być zawierana, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynność musi mieć postać dokumentu sporządzonego przez notariusza, decydują przepisy odpowiednich ustaw. Przykładem umów, które muszą mieć formę aktu notarialnego, są:.. więcej »

ZUS. Dwie umowy zlecenia z różnymi firmami

Przedsiębiorca zamierza zawrzeć z wybraną osobą umowę zlecenia, jednak osoba ta zawarła wcześniej w tym samym miesiącu umowę zlecenia z inną firmą. Z tytułu tamtej umowy uiszczane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, przy czym podstawa wymiaru składek jest mniejsza od płacy minimalnej. Czy z tytułu umowy zlecenia, którą zamierza zawrzeć przedsiębiorca, powstanie obowiązek opłacania składek?.. więcej »

wszystkie artykuły »

418925 zarejestrowanych użytkowników

46630 artykułów

384938 odbiorców biuletynu codziennego

315223 wypowiedzi na forum

NBP: 15.01.2021Kurs Walut:

AUD2.9013+0.07%
BGN2.3253+0.16%
BRL0.7209+2.36%
CAD2.9522+0.21%
CHF4.2219+0.37%
CLP0.5157+1.94%
CNY0.5788+0.28%
CZK0.1740+0.29%
EUR4.5480+0.16%
GBP5.1104+0.30%
USD3.7466+0.38%