Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Sposób rozliczania VAT w działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana to nowość w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, działalność nierejestrowaną może prowadzić osoba fizyczna. Nazwa pochodzi stąd, iż dla jej legalnego wykonywania zbędna jest rejestracja w CEIDG, urzędzie skarbowym oraz GUS. W myśl ww. przepisu za działalność gospodarczą nie jest uznawana działalność takich osób o ile przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. ustalono na 2250 zł, zatem kwota ta wynosi aktualnie 1125 zł... więcej »

Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie

Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sądu" obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie... więcej »

NSA. Udzielenie skonta skutkuje obowiązkiem korekty faktury

Z uzasadnienia: Informacja o kwocie skonta zawarta na pierwotnej fakturze nie jest równoznaczna z udzieleniem rabatu. Dopiero określone zachowanie nabywcy już po otrzymaniu faktury (wcześniejsza zapłata) skutkuje udzieleniem rabatu. Zgodnie zatem z art. 106j ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. sprzedawca ma wówczas obowiązek wystawić fakturę korygującą zmniejszającą podstawę opodatkowania o wartość udzielonego skonta - w celu wykazania rzeczywistych kwot związanych z daną dostawą towarów... więcej »

Bezrobocie wciąż spada. Co z urzędami pracy?

W ostatnich latach stopa bezrobocia rejestrowanego systematycznie spada. W lipcu bieżącego roku wynosiła 5,2%. Jest to najniższy poziom od 1990 roku. Zmiana realiów na rynku pracy, w szczególności rekordowo niski poziom bezrobocia oraz niedobór pracowników w niektórych branżach, powinna mieć wpływ na funkcjonowanie urzędów pracy. Urzędy te powinny dostosować swoje funkcjonowanie do obecnych potrzeb poszukujących zatrudnienia, a także pogłębić współpracę z pracodawcami i szkołami... więcej »

Zbiórki pieniężne są opodatkowane, ale…

Pytanie: Na skutek nieszczęśliwego zdarzenia losowego - pożaru domu ludzie dobrej woli zaczęli wpłacać środki pieniężne na konto osobiste Wnioskodawczyni oraz przez portal internetowy. Czy od kwot, które wpłynęły na konto osobiste i portal internetowy Wnioskodawczyni musi odprowadzić podatek od darowizny?.. więcej »

wszystkie artykuły »

421538 zarejestrowanych użytkowników

42791 artykułów

387276 odbiorców biuletynu codziennego

312046 wypowiedzi na forum

NBP: 21.10.2019Kurs Walut:

AUD2.6337+0.04%
BGN2.1870-0.16%
BRL0.9316+0.71%
CAD2.9207-0.37%
CHF3.8899-0.18%
CLP0.5390-0.37%
CNY0.5419-0.31%
CZK0.1670+0.06%
EUR4.2775-0.16%
GBP4.9709+0.08%
USD3.8307-0.51%