Szukaj
Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Wynagrodzenie prowizyjne w ramach umowy komisu – NSA po stronie fiskusa

Umowa komisu jest umową nazwaną, unormowaną w art. 765 Kodeksu cywilnego. Na jej podstawie przyjmujący zlecenie, czyli komisant zobowiązuje się za wynagrodzeniem do kupna lub sprzedaży określonych rzeczy na rachunek dającego zlecenie, czyli komitenta. Sprzedaż tych rzeczy następuje w imieniu komisanta. .. więcej »

Fakturowanie: Kiedy wystawiamy fakturę VAT

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Posiadanie jej, co do zasady, warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym pozwala na realizację zasady neutralności VAT. .. więcej »

Zmiana roku podatkowego w spółce

Na gruncie ustawy o CIT skuteczna zmiana roku podatkowego ma miejsce w sytuacji, kiedy do końca dotychczasowego roku podatkowego zostanie podjęta stosowna uchwała o zmianie umowy lub statutu spółki. Fakt podjęcia takiej uchwały powinien być później zgłoszony właściwemu organowi podatkowemu, nie później niż 30 dni po zakończeniu dotychczasowego roku podatkowego. .. więcej »

NSA: Ważny wyrok dla gmin zbywających nieruchomości nabyte nieodpłatnie

Z uzasadnienia: Dla kwalifikowania skarżącej jako wykonującej działalność gospodarczą istotne znaczenie ma bowiem to, że skarżąca jest gminą, która jest podatnikiem VAT w zakresie obrotu nieruchomościami i której aktywność na gruncie obrotu nieruchomościami nie tylko ma wpływ na przysparzanie skarżącej stałych dochodów ale również w istotny sposób kształtuje rynek obrotu nieruchomościami. .. więcej »

Czy rodzice dzieci korzystających z korepetycji są płatnikami składek na ZUS?

Działalność nierejestrowa (nazywana też m.in. przez ZUS działalnością nieewidencjonowaną) nie zrewolucjonizowała rynku drobnej przedsiębiorczości. Powodem może być między innymi to, że nikt nie jest w stanie precyzyjnie, jednoznacznie i ostatecznie określić, jakie są obowiązki w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób wykonujących działalność nierejestrową i osób, korzystających z ich usług. Przykładem jest poniższa odpowiedź na interpelację poselską, i stojące w sprzeczności do niej wyjaśnienie ZUS (które publikujemy po odpowiedzi na interpelację). .. więcej »

wszystkie artykuły »

422766 zarejestrowanych użytkowników

41263 artykułów

388461 odbiorców biuletynu codziennego

310679 wypowiedzi na forum

NBP: 18.04.2019Kurs Walut:

AUD2.7223+0.08%
BGN2.1879+0.10%
BRL0.9649-0.26%
CAD2.8429+0.25%
CHF3.7586+0.24%
CLP0.5740+0.56%
CNY0.5667+0.32%
CZK0.1666+0.06%
EUR4.2790+0.09%
GBP4.9483+0.44%
USD3.8002+0.59%

wszystkie waluty »