Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – od listopada 2019 r.

Wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT wprowadzi na pewno sporo zamieszania w pierwszym okresie jej stosowania. Remedium na to zamieszanie (i ogólnie – na niepewność, wynikającą z możliwości zakwestionowania prawidłowości stosowanej stawki VAT) ma być Wiążąca Informacja Stawkowa - nowy rodzaj decyzji, określonej przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. WIS wprowadzona zostaje przepisami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, i zacznie funkcjonować od 1.11.2019 r. (choć w części ochronnej od 1.04.2020 r., o czym za chwilę). .. więcej »

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych – informacje podstawowe

Rolą systemu ubezpieczeń społecznych, w dużym uproszczeniu, jest gromadzenie środków, pochodzących od osób ubezpieczonych i zobowiązanych do opłacania różnego rodzaju składek, a także środków pochodzących z wielu rodzaju funduszy dofinansowanych z budżetu (czyli też z naszych pieniędzy, pochodzących z podatków i opłat), a następnie dystrybucja zgromadzonych zasobów pomiędzy osoby uprawnione do świadczeń, takich jak np. emerytury, renty, odszkodowania czy zasiłki. .. więcej »

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy cesji zwrotnej wierzytelności

Jeśli zwrotne przeniesienie wierzytelności nie będzie dokonywane na podstawie odrębnej umowy sprzedaży, ani też nie będzie stanowiło innej czynności cywilnoprawnej wymienionej w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to nie będzie rodzić skutków na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. .. więcej »

Wycena wartości darowanych udziałów w spółce z o.o.

Z uzasadnienia: ...Niczym nie jest poparte założenie, że akcje spółek notowanych na giełdzie można szybciej zamienić na gotówkę, niż akcje czy udziały, które nie są na niej notowane. Równie poprawnym założeniem może być teza, że udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej mogą być szybciej zamienione na gotówkę, niż akcje spółki obecnej na giełdzie, ale o niestabilnej sytuacji finansowej. .. więcej »

Ograniczenia wydatków związanych z samochodami w organizacjach non-profit

Norma prawna zawarta w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT jest adresowana do wszystkich podmiotów i ma charakter generalny. Fakt, iż podmioty korzystające ze zwolnień przedmiotowych zawartych np. w art. 17 ust. 1 pkt 4 czy pkt 6c (fundacje, stowarzyszenia, itp.) przeznaczają swoje dochody na cele statutowe nie jest jednoznaczne z tym, że nie prowadzą działalności gospodarczej. Zatem przepis art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT należy stosować również do tych podmiotów – stwierdziło MF w odpowiedzi na interpelację poselską. .. więcej »

wszystkie artykuły »

421837 zarejestrowanych użytkowników

42301 artykułów

387570 odbiorców biuletynu codziennego

311643 wypowiedzi na forum

NBP: 23.08.2019Kurs Walut:

AUD2.6611-0.05%
BGN2.2278-0.20%
BRL0.9675-0.98%
CAD2.9566-0.08%
CHF3.9876-0.43%
CLP0.5506-0.38%
CNY0.5560+0.18%
CZK0.1691-0.06%
EUR4.3572-0.20%
GBP4.8050+0.56%
USD3.9371+0.09%