Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Zachowek - komu przysługuje i jak go wyliczyć (2)

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje - również takie, w których przyszły spadkodawca wyzbywa się majątku w różny sposób - często ku niezadowoleniu osób bliskich. Oczywistym jest, że każdy ma prawo swobodnie decydować o swoim majątku, ale ustawodawca, kształtując przepisy o zachowku zadbał o interes przyszłych spadkobierców z najbliższej rodziny. Stąd przepisy dotyczące darowizn dokonanych przez spadkodawcę. .. więcej »

Ubezpieczenia społeczne: Kontrakt menedżerski jak umowa zlecenia

Czy osoba zarządzająca przedsiębiorstwem na podstawie kontraktu menedżerskiego podlega ubezpieczeniom tak jak prowadzący działalność gospodarczą, czy w inny sposób?.. więcej »

TAX FREE: To celnicy a nie sprzedawca mają kontrolować przeznaczenie towaru

Z uzasadnienia: Sprzedawca (...) nie ma ani prawnej, ani też faktycznej możliwości weryfikowania celu, w jakim podróżny nabywa dany towar i z jaką czyni to częstotliwością... więcej »

Fundacje i CIT: Pomoc dla studenta to nie działalność oświatowa

Z uzasadnienia: Odnosząc się do powyższego zauważyć należy, że ze statutu Wnioskodawcy nie wynika, iż prowadzi on działalność oświatową, polegającą na kształceniu studentów, czy też mającą na celu dobroczynność i pomocą społeczną. Natomiast celem statutowym Fundacji jest udzielanie wsparcia finansowego studentom Wydziału Farmacji. Wobec powyższego, wskazany cel statutowy nie wpisuje się w pojęcie działalności oświatowej, czy też polegającej na kształceniu studentów... więcej »

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad koncepcją sądów własności intelektualnej

W Ministerstwie Sprawiedliwości został powołany Zespół do spraw opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej. W ramach prac tego zespołu planowane są zmiany służące specjalizacji sądów powszechnych w zakresie rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualnej - dowiadujemy się z odpowiedzi na interpelację poselską. .. więcej »

wszystkie artykuły »