Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Usługi transportowe a spedycyjne na gruncie podatku VAT

Firmy zajmujące się transportem i spedycją najczęściej oferują szerokie spektrum usług. Realizowane świadczenia mogą ograniczać się wyłącznie do transportu określonych towarów, ale mogą obejmować również szereg innych czynności związanych z organizacją przewozu. Często dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorcy błędnie klasyfikują świadczone przez siebie usługi. Prawidłowa klasyfikacja wykonanych czynności ma niebagatelne znaczenie na gruncie podatku VAT, szczególnie w przypadku usług świadczonych na rzecz kontrahentów z zagranicy. .. więcej »

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego - cz. 2

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił zaktualizowany do bieżącego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo i na przykładach wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Kontynuujemy publikację ilustrowanej przykładami części, poświęconej ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i pozostałych zasiłków dla pracowników. .. więcej »

Ustalenie wartości początkowej licencji przy płatnościach ratalnych

W przypadku nabycia licencji, dla której część należności przypada na okres po oddaniu jej do używania, dla określenia wartości początkowej tej licencji należy przyjąć wartość określoną w umowie licencyjnej. Bez względu na to jaka jego część została zapłacona przed wprowadzeniem licencji, przy ustalaniu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych należy przyjąć łącznie wartości wynikające ze wszystkich dotyczących jej faktur. Do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej zalicza się nie tylko kwotę należną sprzedającemu z tego tytułu, ale także inne wydatki związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania składnika majątku do używania... więcej »

NSA: Średnia cena rynkowa samochodu przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym

Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym, w dniu powstania obowiązku podatkowego, średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, tego samego modelu, rocznika oraz - jeżeli jest to możliwe do ustalenia - z tym samym wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co nabyty na terytorium kraju lub nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy. .. więcej »

Uprzednie porozumienie cenowe (APA) obowiązuje dla wszystkich zainteresowanych stron transakcji

Nie ma (...) znaczenia to, kto jest stroną decyzji w sprawie uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy podmiotami powiązanymi. Istotne w tym wypadku jest natomiast by taka decyzja obejmowała prawidłowość kalkulacji wynagrodzenia za usługi, opłat i należności, co do których zgodnie z art. 15e ust. 15 ustawy o CIT nie będą miały zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. .. więcej »

wszystkie artykuły »

422480 zarejestrowanych użytkowników

41535 artykułów

388180 odbiorców biuletynu codziennego

310974 wypowiedzi na forum

NBP: 24.05.2019Kurs Walut:

AUD2.6513-0.31%
BGN2.1980-0.27%
BRL0.9509-0.71%
CAD2.8567-0.64%
CHF3.8327-0.04%
CLP0.5518-0.52%
CNY0.5567-0.48%
CZK0.1663-0.36%
EUR4.2989-0.27%
GBP4.8768-0.17%
USD3.8436-0.67%