Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Co z VAT od transakcji opodatkowanych poza Polską?

Transakcje, od których vatowiec uiszcza podatek za granicą najogólniej podzielić można na dwie grupy. Są to transakcje transakcje wewnątrzwspólnotowe dotyczące towarów oraz związany z działalnością gospodarczą zakup dokonany w innym państwie członkowskim UE... więcej »

Podatki 2019. Obowiązkowy split payment. Jakich towarów i usług będzie dotyczył?

Już 1 listopada br. obowiązujące obecnie szczególne rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obciążenia oraz mechanizm odpowiedzialności podatkowej nabywcy (w obecnej formie), będą zastąpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Obowiązkowy split payment będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie także transakcje, których przedmiotem są m.in. węgiel i produkty węglowe, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751). .. więcej »

Podatki i opłaty lokalne 2020: Stawki maksymalne w górę, a minimalne bez zmian

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. (M.P. poz. 1020) minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2020 r. nie zmienią się, a zatem będą obowiązywały w wysokości obowiązującej w tym roku. Natomiast maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2020 r., w tym podatku od środków transportowych, będą o wiele wyższe. Dodajmy jednak, że rada gminy nie musi uchwalać stawek maksymalnych i może pozostawić stawki podatków i opłat na poziomie z poprzedniego roku. .. więcej »

NSA. Komplet elementów nie zawsze jest środkiem trwałym

Z uzasadnienia: Nieprawidłowe jest stanowisko organu interpretacyjnego, że jako środek trwały należy potraktować wyłącznie komplet szalunków budowlanych i rusztowań. Warunek kompletności i zdatności do użytku może być bowiem spełniony jedynie okazjonalnie, a – w odniesieniu do poszczególnego elementu, składającego się na komplet – także wielokrotnie. Natomiast pojedynczych elementów – co wydaje się niesporne - niewątpliwie nie można uznać za kompletne i zdatne do użytku, gdyż samodzielnie nie stanowią urządzenia ani nie tworzą konstrukcji spełniającej cel gospodarczy; nie są więc co do zasady środkami trwałymi w rozumieniu art. 16a ust. 1 u.p.d.o.p... więcej »

Sprzedaż na rzecz pracownika bez ewidencji na kasie

Pytanie: Czy sprzedaż na rzecz pracowników podlega zwolnieniu od obowiązku ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 oraz załącznika do rozporządzenia MRiF z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących stanowiącego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania? Jeśli do tej pory Spółka ewidencjonowała taką sprzedaż, to czy może zaprzestać ewidencjonowania sprzedaży na rzecz pracowników do dnia 31 grudnia 2021 r. na podstawie ww. rozporządzenia?.. więcej »

wszystkie artykuły »

421528 zarejestrowanych użytkowników

42802 artykułów

387269 odbiorców biuletynu codziennego

312055 wypowiedzi na forum

NBP: 23.10.2019Kurs Walut:

AUD2.6322-0.13%
BGN2.1872-0.03%
BRL0.9430+1.35%
CAD2.9375+0.06%
CHF3.8887+0.09%
CLP0.5310+0.40%
CNY0.5439+0.30%
CZK0.1672-0.06%
EUR4.2778-0.03%
GBP4.9449-0.51%
USD3.8473+0.17%