Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

We wtorek termin na PIT: Sprawdź e-pit lub złóż swoją wersję

We wtorek o północy upływa ustawowy termin na złożenie zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, opodatkowanych na zasadach ogólnych. W tym roku, po raz pierwszy, administracja podatkowa przygotowała i udostępniła e-usługę pod nazwą Twój e-PIT. Dzięki niej część podatników nie musi w celu złożenia zeznania nie robić nic (jeśli po sprawdzeniu nie widzą potrzeby korekt). Jeśli nie składacie własnej wersji zeznania, sprawdzcie, czy wygenerowana przez MF odpowiada rzeczywistości, a wyliczenia zgadzają się z Waszymi oczekiwaniami. MF opublikowało komunikat, dotyczący zbliżającego się terminu, którego treść udostępniamy... więcej »

Faktury zaliczkowe i częściowe jako podstawa do rozpoznania kosztu podatkowego

Przyjęcie danego modelu rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami uzależnione jest najczęściej od charakteru przeprowadzanej transakcji. Jeżeli dana transakcja realizowana jest etapami, rozliczenia mogą być dokonywane w oparciu o faktury zaliczkowe lub częściowe. W przypadku faktury zaliczkowej, należności z niej wynikające nie będą mogły stanowić dla przedsiębiorcy kosztów uzyskania przychodów. Z odmienną sytuacją będziemy mieli natomiast do czynienia w przypadku otrzymania faktur częściowych – należności z nich wynikające przedsiębiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów. .. więcej »

Zwolnienie z podatku darowizny pieniężnej wpłaconej na rachunek inny niż obdarowanego

W przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, warunek zwolnienia jest spełniony także wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania bezpośrednio na rachunek osoby trzeciej, w wykonaniu zawartej z nim umowy lub tytułem zobowiązania ciążącego na obdarowanym wobec tej osoby trzeciej. .. więcej »

NSA: Moc ochronna interpretacji dotyczy także niezwróconego podatku VAT

Z uzasadnienia: Wykazany (...) w deklaracji zwrot podatku, w wyniku zastosowania się do interpretacji, podlega wykonaniu przez organ, niezależnie od tego, czy w chwili wydawania decyzji nieuwzględniającej interpretacji zwrot ten już nastąpił, czy jeszcze nie miał miejsca. Nie ma bowiem żadnych podstaw, aby z uwagi na czynność techniczną, jaką jest w tym przypadku samo zrealizowanie przekazu podatnikowi kwoty wykazanego zwrotu, różnicować sytuację podatników, co prowadziłoby do naruszenia zasady neutralności VAT. .. więcej »

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe - jak ustalać próg graniczny przychodów?

Do limitu 5 mln euro przychodu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, w przypadku przychodów podatnika ustalanych na podstawie sprawozdania finansowego, nie są brane inne przychody poza przychodami netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w rozumieniu ww. art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości. Odmiennie wygląda sytuacja, gdy wysokości przychodu podatników nie można ustalić zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, tj. na podstawie sprawozdania finansowego. .. więcej »

wszystkie artykuły »

422715 zarejestrowanych użytkowników

41312 artykułów

388419 odbiorców biuletynu codziennego

310745 wypowiedzi na forum

NBP: 25.04.2019Kurs Walut:

AUD2.7039+0.37%
BGN2.1965+0.15%
BRL0.9655-1.03%
CAD2.8539+0.37%
CHF3.7781+0.56%
CLP0.5727+0.03%
CNY0.5718+0.44%
CZK0.1668+0.12%
EUR4.2959+0.15%
GBP4.9669+0.44%
USD3.8537+0.81%