Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Uzupełnienie działań Tarczy Antykryzysowej

Rada Ministrów przyjęła 7 kwietnia br. projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. To kolejne kilkadziesiąt rozwiązań mających przeciwdziałać negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym koronawirusa. Wykorzystanie środków budżetowych w walce ze skutkami epidemii oraz wsparcie instytucji publicznych i sektora prywatnego – to tylko niektóre z propozycji Ministerstwa Finansów... więcej »

MF: Tarcza Antykryzysowa dotyczy również podatku od nieruchomości

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) wprowadzono regulacje dotyczące podatku od nieruchomości... więcej »

VAT od wynajęcia wspólnej nieruchomości małżonków

Zgodnie z ustaloną praktyką - mającą oparcie w obowiązujących przepisach - vatowcem jest ten z małżonków, który dokonał czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania. Podatnikiem VAT będzie ten z małżonków, jeżeli najem dotyczy nieruchomości stanowiącej wspólny majątek małżeński, który dokonał czynności we własnym imieniu czyli jest stroną czynności prawnej. Jeżeli małżonkowie wspólnie są stronami tej czynności to oni razem są vatowcami... więcej »

Wydatki na samochód w kosztach: Nievatowiec nie musi prowadzić ewidencji

Skoro przedsiębiorca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, w związku z czym nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, to poniesione wydatki związane z używaniem i eksploatacją samochodu osobowego do celów związanych wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą może na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczyć w 100% do kosztów uzyskania przychodów... więcej »

WSA. Nieodpłatne świadczenia: "Otrzymać" to także czynność jednostronna

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest istotne kto świadczył, ani czy w ogóle działanie innego podmiotu było źródłem przysporzenia majątkowego. O odmiennym od cywilistycznego rozumienia pojęcia "świadczenia" w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych stanowi zasada zgodnie z którą przedmiotem opodatkowania jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Skoro nie jest ważne źródło przychodów, lecz sam fakt osiągnięcia dochodu, to tym bardziej nie jest ważne, czy osiągnięty dochód był następstwem działania (zaniechania) innej osoby, czy też nie... więcej »

wszystkie artykuły »

420482 zarejestrowanych użytkowników

44223 artykułów

386298 odbiorców biuletynu codziennego

313517 wypowiedzi na forum

NBP: 08.04.2020Kurs Walut:

AUD2.5651-0.32%
BGN2.3193+0.04%
BRL0.8003+1.41%
CAD2.9783+0.21%
CHF4.2987+0.24%
CLP0.4866-0.80%
CNY0.5917+0.10%
CZK0.1665+0.24%
EUR4.5362+0.04%
GBP5.1434-0.01%
USD4.1801+0.20%