Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Zgoda na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej - potrzebna czy nie?

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule jest twierdząca - to wymóg wynikający wprost z przepisów prawa. Ale sposób realizacji obowiązku uzyskania zgody jest już praktycznie dowolny (choć nie zawsze tak było, o czym za chwilę). Zacznijmy jednak od początku. .. więcej »

Składki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR

W podatkowej księdze przychodów i rozchodów ujęciu podlegają koszty uzyskania przychodu poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W firmach, w których na potrzeby działalności użytkowane są samochody, jednym z takich kosztów jest obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kwoty wynikające z polisy ubezpieczeniowej powinny być zaksięgowane w PKPiR w kolumnie 13 Pozostałe wydatki. W kolumnie tej ujmuje się tzw. pozostałe koszty, czyli wydatki inne niż zakup towarów i materiałów, koszty uboczne zakupu czy koszty wynagrodzeń... więcej »

Taksa notarialna, czyli ile zapłacimy u notariusza?

Większość czynności prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzedaży samochodu czy też sporządzenie testamentu, nie musi być zawierana, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynność musi mieć postać dokumentu sporządzonego przez notariusza, decydują przepisy odpowiednich ustaw. Przykładem umów, które muszą mieć formę aktu notarialnego, są:.. więcej »

Przedszkola i żłobki otwarte: Zasiłek opiekuńczy nadal się należy

W związku z COVID-19 dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 czerwca przysługuje, w trzech przypadkach: zamknięcia przedszkola lub szkoły; niemożności zapewnienia opieki podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola lub szkoły; decyzji ubezpieczonego o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Zatem prawo do zasiłku mają rodzice, którzy mimo otwarcia placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka - wyjaśniło Ministerstwie Edukacji Narodowej w odpowiedzi na interpelację poselską... więcej »

Wsteczna rejestracja a prawo do odliczenia VAT

2 stycznia 2020 r. przedsiębiorca rozpoczął jednoosobową działalność gospodarczą (usługi prawnicze). Przy składaniu wniosku o wpis do CEiDG omyłkowo nie złożył deklaracji VAT-R. Wiedzę, że nie jest formalnie podatnikiem VAT uzyskał dopiero 17 lutego br., kiedy zadzwonił do Urzędu Skarbowego. Czy przedsiębiorca zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z działalnością opodatkowaną VAT za miesiąc styczeń i luty 2020 r. (przed rejestracją)? Czy ma on prawo do rejestracji jako podatnik VAT czynny z datą faktycznego rozpoczęcia działalności, tj. od 2 stycznia 2020 r.?.. więcej »

wszystkie artykuły »

420203 zarejestrowanych użytkowników

44703 artykułów

386047 odbiorców biuletynu codziennego

314103 wypowiedzi na forum

NBP: 03.06.2020Kurs Walut:

AUD2.6954+0.21%
BGN2.2425-0.10%
BRL0.7522+2.72%
CAD2.8924-0.59%
CHF4.0635-0.95%
CLP0.5033+1.51%
CNY0.5501-0.58%
CZK0.1652+0.18%
EUR4.3859-0.10%
GBP4.9186-0.30%
USD3.9121-0.46%