Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Podatki 2019: Wykaz podatników VAT od nowa

Ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018) wprowadziła zmiany, które polegają na zastąpieniu dwóch dotychczasowych wykazów podatników prowadzonych na podstawie art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jednym bogatszym w informacje rejestrem. Zmiana ma zacząć obowiązywać od 1 września 2019 r... więcej »

Swoboda w sposobie przechowywania faktur

W dniu 5 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów został opublikowany komunikat dotyczący zasad wystawiania faktur, w tym faktur elektronicznych. W niniejszym dokumencie odniesiono się między innymi do kwestii przechowywania faktur. Z komunikatu wynika jednoznacznie, iż faktury mogą być przechowywane w dowolnej formie, niezależnie od formy w jakiej zostały otrzymane do sprzedawcy... więcej »

WSA. Podatek od spadku: Fiskus ma 3 lata na wydanie decyzji

Z uzasadnienia: W sytuacji prawnej określonej w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie ma zastosowania termin 5 letni przedawnienia, o którym mowa w art. 68 § 2 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej, gdyż art. 6 ust. 4 u.p.s.d. nie jest przepisem, który nakładałby na podatnika ponowny obowiązek złożenia zeznania podatkowego i ujawnienia wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego... więcej »

Zerowy PIT dla młodych: Gminy płaczą a MF nie widzi problemu

Szacuje się, że wprowadzenie 0% stawki PIT dla zatrudnionych poniżej 26. roku życia może spowodować ubytek dochodów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2019 r. W ostatnim okresie jednak obserwowany jest wzrost dochodów podatkowych, co pozytywnie rzutuje również na poziom dochodów JST. Podjęto również szereg działań legislacyjnych w obszarze podatków dochodowych mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego, które w sposób trwały wpływają na wzrost dochodów sektora finansów publicznych, co w konsekwencji zrekompensuje zmniejszenie dochodów z tytułu planowanych rozwiązań w ustawie PIT - wyjaśniło Ministerstwo Finansów... więcej »

Koszty sądowe mogą być kosztem podatkowym

Pytanie: Ze względu na okoliczności niezależne od Spółki, Wnioskodawca nie zdołał wywiązać się z terminów dostaw. W związku z tym, zgodnie z postanowieniami umowy, nie jest wykluczone, że Spółka będzie zobowiązana do zapłaty kontrahentowi kary umownej z tytułu zwłoki. Wnioskodawca planuje kwestionować zasadność jej naliczania, a także jej wysokość na drodze sądowej. Czy potencjalny wydatek na zapłatę kosztów sądowych może w całości zostać zaliczony przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów?.. więcej »

wszystkie artykuły »

422042 zarejestrowanych użytkowników

42019 artykułów

387752 odbiorców biuletynu codziennego

311373 wypowiedzi na forum

NBP: 22.07.2019Kurs Walut:

AUD2.6669-0.19%
BGN2.1719-0.27%
BRL1.0106-0.72%
CAD2.90310.00%
CHF3.8571+0.24%
CLP0.5502-0.81%
CNY0.55040.00%
CZK0.1663-0.24%
EUR4.2480-0.26%
GBP4.7205-0.35%
USD3.7869+0.04%