Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

obowi您ki biur rachunkowych

 • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
  Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rz康owego dotycz帷ego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw w zwi您ku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rz康owej Tarczy Antykryzysowej.
  • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
   Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rz康owego dotycz帷ego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw w zwi您ku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rz康owej Tarczy Antykryzysowej.
   • 06.04.2020E-kurs: Podatkowe problemy biur rachunkowych - uj璚ie praktyczne
    Zmiany, wprowadzone na prze這mie 2019/2020, kontynuowane nieustannie mi璠zy innymi w zwi您ku z sytuacj epidemiologiczn i konieczno軼i korekt niektórych rozwi您a, dotkliwe s szczególnie dla osób prowadz帷ych biura rachunkowe i zajmuj帷ych si w nich rachunkowo軼i i rozliczeniami. Do licznych obowi您ków dosz造 te, zwi您ane z konieczno軼i kontroli prawid這wo軼i przeprowadzenia transakcji pod k徠em jej fakturowania i rodzaju p豉tno軼i. Konieczno嗆 kontroli nale積o軼i i zobowi您a, zwi您ana z now odmian ulgi na z貫 d逝gi w PIT i CIT, to kolejne nowe obci捫enie. Aby u豉twi bieg貫 poruszanie si w tej materii pracownikom i w豉軼icielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczny e-kurs. 
    • 31.01.2020Podatkowe problemy biur rachunkowych – uj璚ie praktyczne
     Zmiany, wprowadzone na prze這mie 2019/2020 dotkliwe s szczególnie dla osób prowadz帷ych biura rachunkowe i zajmuj帷ych si w nich rachunkowo軼i i kontrol. Do licznych obowi您ków dosz造 te, zwi您ane z konieczno軼i kontroli prawid這wo軼i przeprowadzenia transakcji pod k徠em jej fakturowania i rodzaju p豉tno軼i. Konieczno嗆 kontroli nale積o軼i i zobowi您a, zwi您ana z now odmian ulgi na z貫 d逝gi w PIT i CIT, to kolejne nowe obci捫enie. Aby u豉twi bieg貫 poruszanie si w tej materii pracownikom i w豉軼icielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczne szkolenie.   
     • 24.09.2019MF: Najcz窷ciej zadawane pytania w zakresie CIT-TP i PIT-TP
      Pocz患szy od transakcji realizowanych w 2017 r., podatnicy zobowi您ani s do sk豉dania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP. Termin z這瞠nia uproszczonych sprawozda wynosi 9 miesi璚y po zako鎍zeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 wrze郾ia br. w zakresie transakcji realizowanych w 2018 roku. Aby zapewni podatnikom jak najwi瘯sz pewno嗆 prawn w procesie wywi您ywania si z nowych obowi您ków, Ministerstwo Finansów opublikowa這 odpowiedzi na najcz窷ciej pojawiaj帷e si pytania dotycz帷e raportowania CIT-TP i PIT-TP. Zagadnienia zawarte w niniejszej informacji pozostaj aktualne tak瞠 w odniesieniu do obowi您ków sprawozdawczych w zakresie CIT-TP/ PIT-TP za rok 2018.
      • 29.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsi瑿iorców od 2019 roku
       Nowa ulga ZUS (ma造 ZUS), u豉twienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie ma鹵onka doliczane do kosztów, obni穎ny CIT, mniej formalno軼i podatkowych – to kilka przyk豉dów zmian w przepisach, które obowi您uj od 1 stycznia 2019 roku. Poni瞠j prezentujemy najwa積iejsze zmiany.
       • 28.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsi瑿iorców od 2019 roku
        Nowa ulga ZUS (ma造 ZUS), u豉twienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie ma鹵onka doliczane do kosztów, obni穎ny CIT, mniej formalno軼i podatkowych – to kilka przyk豉dów zmian w przepisach, które obowi您uj od 1 stycznia 2019 roku. Poni瞠j prezentujemy najwa積iejsze zmiany.
        • 21.12.2018Konstytucja dla biznesu to tylko slogan?
         Fakt, 瞠 konstytucyjne zasady zosta造 skonkretyzowane i wyra穎ne expressis verbis w ustawie Prawo Przedsi瑿iorców powoduje, i uzyskuj one znacznie wi瘯sze znaczenie w praktyce stosowania prawa. Nie b璠zie istnia豉 konieczno嗆 powo造wania si na normy konstytucyjne - poinformowa przedstawiciel MPiT w odpowiedzi na pytanie, dlaczego Prawo Przedsi瑿iorców powiela zapisy Konstytucji.
         • 14.11.2018WSA. Wynajem mieszkania dla cz這nka zarz康u nie generuje przychodu
          Z uzasadnienia: Za przychód cz這nka zarz康u 鈍iadcz帷ego us逝gi zarz康zania na podstawie zawartej ze spó趾 umowy, mog by uznane tylko takie 鈍iadczenia, które zosta造 spe軟ione za jego zgod i w jego interesie (a nie w interesie spó趾i, któr reprezentuje) i przynios造 mu korzy嗆 w postaci powi瘯szenia aktywów lub unikni璚ia wydatku, który musia豚y ponie嗆, a korzy嗆 ta jest wymierna i przypisana indywidualnej osobie (...) Udost瘼nienie za cz這nkowi zarz康u wynajmowanego przez spó趾 mieszkania nie s逝篡 realizacji jego potrzeb 篡ciowych i nie stanowi ono 鈍iadczenia ponoszonego w jego interesie, lecz spó趾i.
          • 11.09.2018WSA. Sprzeda nieruchomo軼i przez spó趾 komandytow a 廝ód這 przychodu w PIT
           Z uzasadnienia: Przychód uzyskany ze sprzeda篡 przez spó趾 komandytow nieruchomo軼i mieszkalnej nie mo瞠 by zakwalifikowany do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Przepis art. 5b ust. 2 ustawy przes康za bowiem o tym 瞠 wszelkiego rodzaju przychody pozyskane przez wspólnika spó趾i nieb璠帷ej osob prawn s przychodami z pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej. Bez znaczenia przy tym dla takiej kwalifikacji przychodu pozostaje rodzaj prowadzonej przez spó趾 dzia豉lno軼i oraz 廝óde, z których spó趾a ta uzyskuje przychody.
           • 07.11.2017E-rachunek od osoby prywatnej jako dokument potwierdzaj帷y koszt
            Pytanie: Czy wydatek wnioskodawcy, pozostaj帷y w bezpo鈔ednim zwi您ku z dzia豉lno軼i gospodarcz prowadzon przez podatnika, udokumentowany rachunkiem w formie zapisu elektronicznego, wygenerowanym przez osob fizyczn nieprowadz帷 dzia豉lno軼i gospodarczej, potwierdzony dowodem przelewu nale積o軼i, mo積a zakwalifikowa jako koszt uzyskania przychodów wnioskodawcy?
            • 26.04.2017Wydatki na zakup towarów stanowi帷ych ekspozycj w kosztach podatkowych
             Pytanie podatnika: Aby promowa nowe towary, Spó趾a wykona w budynku firmy ekspozycj przedmiotowych towarów. Ze wzgl璠u na szybko zmieniaj帷e si trendy w budownictwie Spó趾a nie jest w stanie okre郵i okresu prezentacji tych towarów. W przypadku zmiany ekspozycji wymontowane towary b璠 podlega造 odsprzeda篡 po obni穎nej cenie. Czy zakup towarów przeznaczonych na ekspozycj b璠zie stanowi koszt firmy w momencie jego poniesienia?
             • 10.10.2016Zorganizowana cz窷 przedsi瑿iorstwa a opodatkowanie VAT
              Pytanie podatnika: Czy zespó sk豉dników maj徠kowych i niemaj徠kowych, wyodr瑿niony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wraz z zespo貫m ludzkim i zobowi您aniami, nale膨cy do Wnioskodawcy, mo積a uzna za zorganizowan cz窷 przedsi瑿iorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, a co za tym idzie, czy w przypadku wniesienia przedstawionego zespo逝 sk豉dników maj徠kowych i niemaj徠kowych tytu貫m wk豉du niepieni篹nego do Spó趾i transakcja ta nie b璠zie podlega豉 opodatkowaniu podatkiem od towarów i us逝g na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT?
              • 08.09.2016ㄠczenie sp馧ek. Obowi您ki nast瘼cy prawnego
               Pytanie podatnika: Czy w sytuacji zamkni璚ia ksi庵 rachunkowych Wnioskodawcy jako sp馧ki przejmowanej zasadne jest twierdzenie, 瞠 w 鈍ietle przepisu art. 8 ust. 6 ustawy CIT rok podatkowy Wnioskodawcy zako鎍zy si w dniu po陰czenia i czy Sp馧ka przejmuj帷a, jako nast瘼na prawny Wnioskodawcy, b璠zie zobowi您any z這篡 za Wnioskodawc zeznanie roczne? Czy w zwi您ku z zamkni璚iem roku podatkowego Wnioskodawcy, Sp馧ka przejmuj帷a, jako nast瘼ca prawny, b璠zie mia豉 obowi您ek wykazania oraz rozliczenia osi庵ni皻ego przez Wnioskodawc dochodu za okres ostatniego roku podatkowego (ko鎍z帷ego si w dniu wpisu po陰czenia w KRS) oraz mo磧iwo嗆 rozliczenia straty Wnioskodawcy z lat ubieg造ch z dochodem Wnioskodawcy osi庵ni皻ym w trakcie roku 2016, zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy CIT?
               • 30.06.2016Jak odej嗆 z biura rachunkowego i zabra ze sob klient闚?
                To pytanie, kt鏎e cz瘰to zadaj sobie pracownicy biur rachunkowych przygotowuj帷y si do odej軼ia. Niezale積ie od tego, czy zamierzaj przej嗆 do pracy do innego biura rachunkowego, czy te planuj otworzy w豉sne biuro rachunkowe, z ch璚i wezm ze sob niekt鏎ych klient闚, zw豉szcza tych najlepszych.
                • 01.06.2016NSA. Kiedy najem jest dzia豉lno軼i gospodarcz?
                 Zarobkowy, zorganizowany i ci庵造 najem lokali dokonywany we w豉snym imieniu, kt鏎y mia charakter powtarzalny i nie przypadkowy, nie pozwala wbrew stanowisku samych podatnik闚 na klasyfikowanie przychod闚 z tego tytu逝 do 廝鏚豉 przewidzianego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                 • 30.05.2016Ubezpieczenie OC biur rachunkowych – za co (nie) p豉c ubezpieczyciele – cz. 3
                  Biuro rachunkowe obs逝giwa這 drobnego przedsi瑿iorc. W trakcie roku podatkowego sprzeda przekroczy豉 kwot, kt鏎a zobowi您ywa豉 podatnika do jej rejestracji w kasie fiskalnej. Niestety ani podatnik, ani biuro tego nie zauwa篡li w por. Tak rozpoczyna si:
                  • 06.05.2016Wydatki udokumentowane paragonami w kosztach uzyskania przychodu
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca zajmuje si badaniami rynku i opinii. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów firma planuje wprowadzi ofert bada „tajemniczego klienta”. Z uwagi na fakt, 瞠 „tajemniczy klient” powinien pozosta anonimowy nie powinien do us逝gi prosi o faktur, gdy taka pro軸a stwarza ryzyko ujawnienia go jako „tajemniczego klienta”. Dokonuj帷 zakupu us逝gi/towaru pobiera zatem paragon. Czy Wnioskodawca mo瞠 taki paragon potraktowa jako koszt uzyskania przychodu w pe軟ej wysoko軼i?
                   • 17.03.2016Rozliczanie koszt闚 uzyskania przychod闚 przez nast瘼c prawnego
                    Tezy: Przepisy Ordynacji podatkowej, normuj帷e zasady zast瘼stwa prawnego w prawie podatkowym, nie modyfikuj zasad zaliczania koszt闚 do koszt闚 uzyskania przychod闚 wynikaj帷ych z odr瑿nych ustaw podatkowych. Nast瘼ca prawny nie mo瞠 naby w drodze sukcesji praw, w tym prawa do zaliczania koszt闚 do koszt闚 uzyskania przychod闚, kt鏎e zosta造 ju zrealizowane przez poprzednika prawnego. Nast瘼stwo prawne w tym przypadku oznacza b璠zie mo磧iwo嗆 uwzgl璠nienia przez nast瘼c prawnego tych koszt闚, kt鏎e zosta造 poniesione przez poprzednika prawnego, lecz z uwagi na ich charakter zostan zaliczone do koszt闚 uzyskania przychodu w dacie osi庵ni璚ia zwi您anego z nimi przychodu, uzyskanego ju przez nast瘼c prawnego.
                    • 02.07.2015Likwidacja ZF吁. Skutki podatkowe
                     Pytanie podatnika: Czy przeniesienie salda konta „Zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych” na konto „Pozosta貫 przychody operacyjne” skutkowa這 b璠zie powstaniem przychodu Sp馧ki podlegaj帷ego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os鏏 prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os鏏 prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z p騧n. zm.)?
                     • 18.06.2015Rozliczenie przychod闚 i koszt闚 powsta造ch w roku podzia逝 sp馧ki
                      Pytanie podatnika: W jaki spos鏏 Wnioskodawca powinien dokonywa rozlicze przychod闚 i koszt闚 wygenerowanych przez wydzielan zorganizowan cz窷 przedsi瑿iorstwa (ZPC) w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia podzia逝 Sp馧ki? Czy Wnioskodawca b璠zie mia obowi您ek wykazania przychod闚 i koszt闚 przyporz康kowanych do ZCP od 1 stycznia 2015 r. do dnia podzia逝, w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za 2015 r.?
                      • 01.04.2015Organy podatkowe z wi瘯szym naciskiem na czynno軼i sprawdzaj帷e
                       Rola czynno軼i sprawdzaj帷ych, podejmowanych przez organy podatkowe, powinna zosta zwi瘯szona – twierdz autorzy za這瞠 do projektu nowej Ordynacji podatkowej, opublikowanych przez resort finans闚. Rozszerzeniu ulec ma m.in. zakres przedmiotowy tego rodzaju czynno軼i.
                       • 19.02.20152 marca - termin dla p豉tnik闚. Jak upora si z PIT-ami?
                        Ju tylko nieca貫 dwa tygodnie pozosta造 do terminowej wysy趾i druk闚 podatkowych sporz康zonych przez p豉tnik闚 podatku dochodowego od os鏏 fizycznych. Obowi您ek ten dotyczy informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40. W tym roku, ostateczny termin przekazania ich do w豉軼iwego urz璠u skarbowego mija 2 marca 2015 r. Tego samego dnia up造wa r闚nie termin przekazania druk闚 podatnikom/pracownikom, kt鏎ych one dotycz.
                        • 18.02.20152 marca - termin dla p豉tnik闚. Jak upora si z PIT-ami?
                         Ju tylko nieca貫 dwa tygodnie pozosta造 do terminowej wysy趾i druk闚 podatkowych sporz康zonych przez p豉tnik闚 podatku dochodowego od os鏏 fizycznych. Obowi您ek ten dotyczy informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40. W tym roku, ostateczny termin przekazania ich do w豉軼iwego urz璠u skarbowego mija 2 marca 2015 r. Tego samego dnia up造wa r闚nie termin przekazania druk闚 podatnikom/pracownikom, kt鏎ych one dotycz.
                         • 12.02.2015Sp馧ka jako podatnik podatku dochodowego od os鏏 prawnych
                          Pytanie podatnika: Od jakiego dnia Sp馧ka stanie si podatnikiem podatku dochodowego od os鏏 prawnych?
                          • 16.12.2014Op豉ty za przedszkole w kosztach dzia豉lno軼i
                           Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi pozarolnicz dzia豉lno嗆 gospodarcz - biuro rachunkowe. Jest tak瞠 matk 2,5 letniego dziecka. Jej m捫 r闚nie jest aktywny zawodowo, co wyklucza mo磧iwo嗆 sprawowania przez niego osobistej opieki nad dzieckiem. Aby m鏂 przebywa w biurze w godzinach jego urz璠owania, Wnioskodawczyni zmuszona by豉 zapisa dziecko do prywatnego przedszkola (w przedszkolach publicznych nie by ju wolnych miejsc). Czy op豉t za przedszkole, tj. czesne i op豉t za wy篡wienie, Wnioskodawczyni mo瞠 uzna za koszty uzyskania przychodu prowadzonej dzia豉lno軼i?
                           • 21.11.2014Biura rachunkowe. Obowi您ek rejestrowania niekt鏎ych transakcji
                            Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 46, poz. 276, z p騧n. zm.) nak豉da na biura rachunkowe pewne obowi您ki. Musz one np. rejestrowa i zg豉sza niekt鏎e transakcje swoich klient闚. Sprawd幟y, o jakie transakcje chodzi.
                            • 20.11.2014Biura rachunkowe. Obowi您ek rejestrowania niekt鏎ych transakcji
                             Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 46, poz. 276, z p騧n. zm.) nak豉da na biura rachunkowe pewne obowi您ki. Musz one np. rejestrowa i zg豉sza niekt鏎e transakcje swoich klient闚. Sprawd幟y, o jakie transakcje chodzi.
                             • 23.09.2014Kasy fiskalne 2015: B璠zie wy窺zy limit zwolnienia?
                              Projekt rozporz康zenia okre郵aj帷y zakres zwolnie z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj帷ych na lata 2015-2016 zosta skierowany w dniu 31 lipca 2014 r. do uzgodnie oraz konsultacji publicznych. Projekt rozporz康zenia przewiduje racjonalizacj zwolnie oraz obj璚ie niekt鏎ych dzia豉lno軼i obowi您kiem stosowania kas bez wzgl璠u na osi庵ane obroty. Obligatoryjne stosowanie kas obj窸oby te rodzaje dzia豉lno軼i, w kt鏎ych wykonuje si us逝gi w przewa瘸j帷ej cz窷ci na rzecz konsument闚, cz瘰to o du瞠j warto軼i - wyja郾i這 MF w odpowiedzi na interpelacje poselsk.
                              • 22.09.2014Kasy fiskalne 2015: B璠zie wy窺zy limit zwolnienia?
                               Interpelacja nr 27593 do ministra finansów w sprawie konieczno軼i zwi瘯szenia kwoty obrotu uprawniaj帷ej do uzyskania zwolnienia z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej
                               • 27.08.2014Nieuczciwa konkurencja w biurze rachunkowym - zakaz konkurencji i tajemnica przedsi瑿iorstwa
                                Odej軼ie dobrego pracownika z biura rachunkowego zazwyczaj wi捫e si z odej軼iem obs逝giwanych przez niego klient闚. Schemat jest bardzo prosty i powtarzalny. Klienci przyjmuj propozycj wsp馧pracy odchodz帷ego pracownika albo sami mu j sk豉daj. Odchodz帷y pracownik zak豉da w豉sne biuro rachunkowe albo zostaje zatrudniony u klienta, kt鏎ego dotychczas obs逝giwa. Prawie ka盥e biuro rachunkowe spotka這 si z tym problemem.
                                • 11.04.2014Biura rachunkowe maj obowi您ek rejestrowania niekt鏎ych transakcji klient闚
                                 Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 455) nak豉da na biura rachunkowe pewne obowi您ki. Musz one np. rejestrowa i zg豉sza niekt鏎e transakcje swoich klient闚.
                                 • 24.02.2014Biura rachunkowe maj obowi您ek rejestrowania niekt鏎ych transakcji klient闚
                                  Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 46, poz. 276, z p騧n. zm.) nak豉da na biura rachunkowe pewne obowi您ki. Musz one np. rejestrowa i zg豉sza niekt鏎e transakcje swoich klient闚.
                                  • 03.12.2013Wydatki na imprez dla pracownik闚 w kosztach dzia豉lno軼i
                                   1. Finansowanie osobom zatrudnionym oraz ich rodzinom rozrywki i wypoczynku nie ma bezpo鈔edniego zwi您ku z uzyskiwanymi przez Sp馧k przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od os鏏 prawnych. Na tej podstawie, z uwagi na sk豉d osobowy uczestnik闚 takiej imprezy, wydatek ten nie mo瞠 zosta uznany za koszt podatkowy.
                                   • 13.11.2013Podatkowe skutki zwrotu odsetek podatkowych zap豉conych przez klienta biura rachunkowego
                                    Przy wykonywaniu ka盥ych us逝g, w tym tak瞠 us逝g ksi璕owych, mo瞠 zosta pope軟iony b陰d. Je郵i w efekcie nieprawid這wego zaksi璕owania zdarze gospodarczych dojdzie do zani瞠nia zobowi您ania podatkowego, podatnik – poza oczywi軼ie obowi您kiem dokonania stosownych korekt – co do zasady musi r闚nie zap豉ci odsetki od zaleg這軼i podatkowych. Niekiedy musi si on liczy tak瞠 z tym, 瞠 poniesie sankcje karno-skarbowe.
                                    • 14.10.2013Czy mo積a wyda interpretacj warunkow?
                                     Tezy: 1. Skoro poprzez interpretacj indywidualn organ interpretacyjny powinien dokonywa precyzyjnej kwalifikacji stanu faktycznego opisanego przez stron, to wydanie indywidualnej „interpretacji warunkowej”, tj. interpretacji, gdzie organ interpretuj帷y podejmuje ocen prawn stanowiska podatnika z zastrze瞠niem, od wyst徙ienia kt鏎ego zale篡 spe軟ienie si jakiego nast瘼stwa, narusza art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej poniewa w „interpretacji warunkowej” brakuje kwalifikacji stanu faktycznego zawartego we wniosku o wydanie interpretacji.
                                     • 11.03.2013Prawa i obowi您ki podatnika
                                      Wszyscy jeste鄉y zobowi您ani do ponoszenia 鈍iadcze publicznych - w tym p豉cenia podatk闚. Stanowi o tym art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Broszura niniejsza ma na celu przedstawienie katalogu podstawowych praw, kt鏎e nam - jako podatnikom - przys逝guj oraz obowi您k闚, kt鏎e musimy wype軟ia.
                                      • 31.01.2012Udzia造 w sp馧ce komandytowo-akcyjnej a PIT
                                       Pytanie podatnika: Czy przychody akcjonariusza SKA nale篡 zaliczy do przychod闚 ze 廝鏚豉, jakim jest dzia豉lno嗆 gospodarcza oraz czy akcjonariusz SKA ma prawo do opodatkowania dochod闚 metod liniow okre郵on w art. 30c ustawy o PIT? Czy w przypadku osi庵ni璚ia przez SKA zysku, Wnioskodawca powinien rozpozna go jako przych鏚?
                                       • 04.01.2012Podatki 2012: Zmiany w ustawie o PIT
                                        Pocz徠ek roku to okres w kt鏎ym wchodzi w 篡cie najwi璚ej nowelizacji ustaw podatkowych. Jednak w przeciwie雟twie do ostatnich lat zmiany, kt鏎e wesz造 w 篡cie 1 stycznia br., w ustawie o podatku dochodowym nie s du瞠 i dotycz one g這wnie os鏏 prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz. Mowa tu przede wszystkim o likwidacji obowi您ku zap豉ty podw鎩nych zaliczek oraz zmianie zasad rozliczania r騜nic kursowych. Inne zmiany to przede wszystkim zmiana w zakresie zwolnienia podatkowego dla 鈍iadcze zwi您anych ze sprawowaniem pieczy zast瘼czej oraz 鈍iadcze dla os鏏 usamodzielnianych. Wprowadzono r闚nie ulg dla oszcz璠zaj帷ych na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Ponadto, w ustawie o PIT okre郵ono zasady naliczania i poboru podatku od 鈍iadcze z papier闚 warto軼iowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, wyp豉canych na rzecz os鏏, kt鏎ych to窺amo嗆 nie zosta豉 p豉tnikowi ujawniona (anonimowy podatnik).
                                        • 02.01.2012Pusta faktura a obowi您ek zap豉ty VAT
                                         Z uzasadnienia WSA: Hipoteza normy prawnej wynikaj帷ej z art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towar闚 i us逝g obejmuje tak瞠 przypadki wystawienia tzw. pustej faktury, kt鏎a nie dokumentuje 瘸dnej sprzeda篡. Podkre郵i nale篡, 瞠 z obowi您ku zap豉ty podatku VAT na podstawie ww. art. 108 ust. 1 nie zwalania podatnika okoliczno嗆, i do podw鎩nego wstawienia faktur VAT dosz這 na skutek nieprawid這wego dzia豉nia biura rachunkowego. Przedsi瑿iorca ponosi wszelkie ryzyko zwi您ane z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej, w tym tak瞠 w wyborze osoby upowa積ionej do wypisywania i dor璚zania kontrahentom faktur VAT.
                                         • 30.08.2011Wynagrodzenia pracownik闚 jako koszty prac rozwojowych
                                          Pytanie podatnika: Czy koszty wynagrodze pracownik闚 zajmuj帷ych si tworzeniem danego Projektu Produktu zwi您ane z jego konstrukcj a tak瞠 z przygotowaniem oprogramowania do niego prawid這wo zosta造 uznane przez Sp馧k, jako koszty prac rozwojowych, rozliczane dla cel闚 podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne w okresie nie kr鏒szym ni 12 miesi璚y od dnia stworzenia Projektu Produktu i wdro瞠nia go do produkcji?
                                          • 17.11.2009Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym - projekt zmian
                                           tekst jednolity: Dz. U. z 29.04.2008 r. Nr 73, poz. 443, Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 166, poz. 1317 - od 22.10.2009 r. Zmiany wprowadzono na podstawie projektu z dnia 17 listopada 2009 r.: Ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niekt鏎ych innych ustaw (projekt zosta opublikowany 7 grudnia br. w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finans闚)
                                           • 11.12.2008Rozliczanie zagranicznych podr騜y s逝瘺owych pracownik闚
                                            Pytanie podatnika: Jaki stosowa kurs do rozliczania zagranicznych podr騜y s逝瘺owych?
                                            • 05.12.2008Klasyfikacja wydatk闚 poniesionych na inwestycje
                                             Pytanie podatnika: Czy Sp馧ka mo瞠 rozliczy bezpo鈔ednio w kosztach uzyskania przychod闚, tzn. nie kapitalizowa w warto軼i pocz徠kowej 鈔odka trwa貫go jako koszty wytworzenia koszty wskazane w pkt e), j-o), tj.: — koszty ubezpiecze inwestycji w trakcie realizacji, — koszty organizacji przetarg闚, — koszty bada i pomiar闚 geologicznych i geodezyjnych, — koszty likwidacji 鈔odk闚 trwa造ch (np. koszty rozbi鏎ki) 陰cznie z nieumorzon cz窷ci ich warto軼i pocz徠kowej (likwidacja jest bezpo鈔ednio zwi您ana z procesem inwestycyjnym), — koszty zwi您ane z uzyskaniem pozwole budowlanych, 鈔odowiskowych, itp., niezb璠nych do realizacji danego projektu inwestycyjnego, — op豉ty za u篡tkowanie gruntu i ubezpieczenia obiektu w czasie budowy oraz podatek od nieruchomo軼i od dzia貫k, nabytych wy陰cznie w celach prowadzenia inwestycji, — koszty zwi您ane z uregulowaniem stanu prawnego grunt闚, — koszty osobowe po鈔ednie, tj. koszty wynagrodze, narzut闚 na wynagrodzenia, delegacji zwi您anych z inwestycjami i inne koszty pracownik闚 zaanga穎wanych w proces wytwarzania 鈔odka trwa貫go (np. inwestorzy nadzoru) oraz pracownik闚 zaanga穎wanych w proces ustalania warunk闚 przy陰czeniowych (zawierania um闚 przy陰czeniowych), tj. koszty dotycz帷e os鏏, kt鏎e nie s zaanga穎wane wy陰cznie w wytworzenie danego 鈔odka trwa貫go?
                                             • 13.05.2008Przekszta販enie sp馧ki a prawo do wyboru rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej
                                              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do wyboru rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej za rok 2008 (wyboru formy ewidencji w postaci podatkowej ksi璕i przychod闚 i rozchod闚), czy te sp馧ka jawna musi prowadzi ksi璕i rachunkowe do ko鎍a roku obrotowego tj. do dnia 31 grudnia 2008 r.?
                                              • 25.04.2008Obowi您ek ewidencjonowania obrot闚 przy zastosowaniu kasy rejestruj帷ej przez nast瘼c prawnego
                                               Pytanie podatnika: Czy z dniem po陰czenia jednostka przejmuj帷a, niezobowi您ana dotychczas do instalacji kas rejestruj帷ych ze wzgl璠u na zwolnienie przedmiotowe z uwagi na struktur obrot闚, zobowi您ana b璠zie do jej instalacji z powodu w陰czenia do niej innej jednostki, kt鏎a w przesz這軼i utraci豉 prawo do takiego zwolnienia ze wzgl璠u na swoj struktur obrot闚?
                                               • 13.03.2008Ubezpieczenie ksi璕owych od odpowiedzialno軼i cywilnej (1) – obowi您ek ustawowy
                                                Obowi您ek ubezpieczenia od odpowiedzialno軼i za szkod wyrz康zon przy wykonywaniu czynno軼i z zakresu us逝gowego prowadzenia ksi庵 rachunkowych uzasadniony jest dobrem klienta, kt鏎y zlecaj帷 podmiotowi profesjonalnie dzia豉j帷emu w obrocie prowadzenie urz康ze ksi璕owych w spos鏏 odpowiadaj帷y wymogom obowi您uj帷ego prawa, powinien uzyska realne zabezpieczenie na wypadek szkody, powsta貫j wskutek dzia豉nia lub zaniechania ksi璕owego przy wykonywaniu powierzonych mu czynno軼i.
                                                • 29.10.2007Roczny test oprogramowania dla biur rachunkowych
                                                 Program Super Ksi璕a Podatkowa zostanie za darmo udost瘼niony osobom fizycznym i firmom zajmuj帷ym si us逝gowym prowadzeniem ksi璕owo軼i. Warunkiem jest wzi璚ie udzia逝 w projekcie BR08 organizowanym przez producenta programu — Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT. Uczestnikami bezp豉tnych test闚 mog zosta wy陰cznie nowi u篡tkownicy Super Ksi璕i Podatkowej.
                                                 • 30.08.2006Odpowiedzialno嗆 ksi璕owych
                                                  Osoby zajmuj帷e si ksi璕owo軼i ponosz za ewentualne nieprawid這wo軼i z tego wynik貫 odpowiedzialno嗆 w sferze karnej oraz cywilnej. Nale篡 na wst瘼ie zaznaczy, 瞠 ksi璕owo嗆 podmiotu zobowi您anego do jej prowadzenia mo瞠 by powierzona: 1. osobie zatrudnionej w danym podmiocie na podstawie umowy o prac, 2. podmiotowi uprawnionemu do us逝gowego prowadzenia rachunkowo軼i, zgodnie z rozporz康zeniem Ministra Finans闚 z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnie do us逝gowego prowadzenia ksi庵 rachunkowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 120, poz. 1022, z p騧n. zm.). Zasadniczo, odpowiedzialno嗆 karna w obydw鏂h przypadkach b璠zie taka sama, r騜na natomiast b璠zie odpowiedzialno嗆 cywilna.
                                                  • 22.01.2006Ubezpieczenie obowi您kowe doradc闚 podatkowych i biur rachunkowych – podobie雟twa i r騜nice
                                                   Wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej polegaj帷ej na 鈍iadczeniu us逝g doradztwa podatkowego oraz dzia豉lno軼i us逝gowego prowadzenia ksi庵 rachunkowych rodzi obowi您ek ubezpieczenia odpowiedzialno軼i cywilnej z tytu逝 wykonywania tych dzia豉lno軼i. Szczeg馧owy zakres tego ubezpieczenia okre郵aj dwa rozporz康zenia Ministra Finans闚: Rozporz康zenie Ministra Finans闚 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowi您kowego ubezpieczenia odpowiedzialno軼i cywilnej podmiot闚 wykonuj帷ych doradztwo podatkowe oraz Rozporz康zenie Ministra Finans闚 z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie obowi您kowego ubezpieczenia odpowiedzialno軼i cywilnej podmiot闚 uprawnionych do wykonywania dzia豉lno軼i us逝gowej w zakresie prowadzenia ksi庵 rachunkowych.