Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

17.01.2020

Szkolenia w Katowicach: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa po zmianach

Regulacje dotyczące podmiotów powiązanych, cen transferowych i dokumentacji podatkowej ulegają nieustannym modyfikacjom. Zmiany są poważne i w zasadniczy sposób zmieniają podejście organów podatkowych do podmiotów powiązanych i ich obowiązków dokumentacyjnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom podmiotów zobowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej, zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie Państwa z regulacjami dotyczącymi podmiotów powiązanych w stanie prawnym obowiązującym w 2020 r. oraz stanach, odnoszących się do obowiązków za lata ubiegłe. 

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli uczestnikom uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności by prawidłowo rozpoznawać, kiedy firma staje się podmiotem powiązanym oraz w jaki sposób realizować ustawowe wymogi, tak by nie narażać się na niekorzystne rozstrzygnięcia organów podatkowych. Szkolenie pozwoli również przygotować organizację na stosowania wprowadzonych zmian w przepisach. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i nauczą się stosować (oraz bronić przed zastrzeżeniami organów podatkowych):

- metody ustalania cen transferowych

- zasady sporządzania dokumentacji podatkowej

- zasady zawierania porozumień dotyczących cen transferowych.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również najnowsze stanowiska Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych będące wytycznymi dla administracji podatkowych w zakresie badania i kontroli transakcji między podmiotami powiązanymi.

Szczegółowo omówione zostaną również najnowsze przepisy w zakresie obowiązków związanych z problematyką cen transferowych.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie adresujemy do właścicieli i pracowników firm, które są (lub mogą być) podmiotami powiązanymi, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych.

Program szkolenia:

1. Podmioty powiązane

1.1 Podmioty powiązane na gruncie polskich przepisów podatkowych - ostatnie zmiany

1.2 Pojęcie podmiotów powiązanych w prawie międzynarodowym

1.3 Regulacje OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podmiotów powiązanych

1.4 Wymiana z podmiotami mającymi siedzibę w "rajach podatkowych"

1.5 Pojęcie "zagranicznego zakładu" w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady ustalania zysków "zakładu"

2. Opodatkowanie zysków zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)

3. Metody szacowania cen transferowych

3.1 Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

3.2 Metoda ceny odsprzedaży

3.3 Metoda rozsądnej marży (koszt plus)

3.4 Metody zysku transakcyjnego

3.5 Szczególne zasady dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług

3.6 Uprawnienia organów podatkowych w zakresie szacowania cen

4. Zawieranie porozumień z administracją podatkową

5. Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych

5.1 Ustalanie cen i dokumentowanie "usług o niskiej wartości dodanej"

5.2 Dokumentacja cen transferowych - przepisy obowiązujące w 2019 i 2020 r.

  • Dokumentacja podstawowa, "lokalna"
  • Analiza porównawcza
  • Dokumentacja "master-file"
  • Sprawozdania dołączane do zeznań podatkowych - CIT-TP i PIT-TP
  • "Country by country report"

6. Sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej

6.1 Nieuznanie części kosztów

6.2 50% podatek dochodowy

6.3 Sankcje związane z korektą podatku VAT

6.4 Odpowiedzialność karna skarbowa.

Dalsze informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj.

Hasła tematyczne: szkolenie: ceny transferowe

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »