Sprawozdania finansowe za 2022 r. Nowe rekomendacje KSR

Komitet Standardów Rachunkowości przedstawił nowe rekomendacje dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności za 2022 r. W nowym opracowaniu KSR odniósł się m.in. do aktualności dotychczasowych rekomendacji oraz działalności w warunkach niepewności.

„Rekomendacje pomogą jednostkom przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności w szczególnych warunkach, związanych z niepewnością otoczenia gospodarczego” – wskazuje Ministerstwo Finansów.

Nowy dokument odnosi się szczegółowo np. do spraw związanych  z inwentaryzacją, w tym aktualnymi uwarunkowaniami i możliwymi uproszczeniami, oraz uproszczoną wyceną wyrobów i usług w kontekście ryzyka zniekształcenia informacji. Komitet zajął się również kwestią inflacji i jej wpływem na wycenę aktywów i zobowiązań w kontekście rzetelnego i jasnego obrazu w sprawozdaniu finansowym. Rekomendacje dotyczą ponadto sytuacji na rynku energii i tego, jak wpływa ona na sprawozdania finansowe firm energetycznych.

Omówiono też m.in. zasady ujawnień w jednostkach niesporządzających sprawozdania z działalności oraz kwestie dotyczące przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub takich, które wystąpiły incydentalnie.

„Komitet kieruje dokument do kierowników jednostek, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, jako osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań finansowych (w tym skonsolidowanych) oraz sprawozdań z działalności, osób, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgowych i biur rachunkowych), biegłych rewidentów, członków rad nadzorczych, innych interesariuszy, polegających na informacjach zawartych w sprawozdaniach finansowych i sprawozdaniach z działalności” – czytamy w komunikacie resortu finansów.

Z nowymi rekomendacjami KSR można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...