Coraz więcej obowiązków dla biur rachunkowych - jak sobie z nimi radzić?

Biura rachunkowe muszą nieustannie mierzyć się z coraz to nowymi wyzwaniami. Ostatnie lata są szczególne, mamy przecież do czynienia z falą zmian, których celem jest zwiększenie skuteczności administracji podatkowej, poprawa ściągalności podatków i uszczelnienie systemu poboru podatku VAT i akcyzy. Z drugiej strony widzimy zmiany, które mają łagodzić skutki restrykcyjnej polityki podatkowej i zachęcać przedsiębiorców do kontynuowania działalności lub zakładania nowych.

Bez względu na rodzaj nowelizacji, wszystkie mają jeden wspólny mianownik - wymuszają na biurach rachunkowych konieczność elastycznego i błyskawicznego reagowania. Specyfika usługowego prowadzenia ksiąg wymaga reakcji na zmiany bez względu na sektor, którego dotyczą. A to oznacza w konsekwencji zgodę na ciągłe modyfikacje i rozwój. Reagowanie na zmiany zawsze generuje jakiś koszt, a jeśli zmiany mają charakter permanentny (a tak jest już od kilku lat i nie zanosi się na poprawę sytuacji) koszt ten może być bardzo wysoki. Można go jednak znacząco zmniejszyć, podejmując właściwe i przemyślane decyzje, dotyczące między innymi stosowanych narzędzi.

 

Wybrane zmiany w 2018 roku, wymagające dostosowania narzędzi informatycznych w biurach rachunkowych

 • podzielona płatność (split payment);
 • rozszerzenie katalogu transakcji objętych odwrotnym obciążeniem;
 • zmiany w stosowaniu poszczególnych stawek VAT dla niektórych wyrobów i usług, rozszerzenie katalogu produktów objętych podatkiem akcyzowym;
 • rozszerzenia zakresu podmiotowego i przedmiotowego w zakresie jednolitego pliku kontrolnego (JPK);
 • upowszechnienie JPK na żądanie;
 • wprowadzenie nowych obowiązków związanych ze stosowaniem ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • zaostrzenie kryteriów formalnej kontroli dokumentów związane ze zwiększeniem odpowiedzialności uczestników transakcji w systemie VAT;
 • zmiany w kwotach wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • częściowe zaniechanie obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • zmiany limitów kwotowych i zakresu stosowania preferencji (np. koszty podwyższone koszty uzyskania przychodów dla twórców);
 • zamiany dotyczące odpisów amortyzacyjnych składników majątku otrzymanych tytułem darmym;
 • nowa stawka podatkowa w ryczałcie ewidencjonowanym;
 • ograniczenia w zaliczaniu do KUP niektórych wydatków, bezwzględne lub warunkowane wielkością innych wskaźników (np. EBIDTA);
 • zmiany limitu amortyzacji jednorazowej;
 • nowy podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych;
 • nowe limity w uldze B+R;
 • podział źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Gdyby nie narzędzia informatyczne, biura rachunkowe bardzo szybko osiągnęłyby kres swoich możliwości. Na szczęście (również dla klientów biur) na rynku dostępne jest oprogramowanie księgowe, które z pewnością osiągnęło dojrzałość, a dzięki temu, że stosuje je już ponad 65 000 różnej wielkości podmiotów, korzysta również z dobrodziejstw efektu skali. To pozwala reagować na zmiany błyskawicznie i efektywnie, z wykorzystaniem ogromnej, zgromadzonej przez lata wiedzy zatrudnionych specjalistów i konsultantów.

System Comarch ERP Optima, bo o tym oprogramowaniu dzisiaj piszemy, już w 2010r. uzyskał Certyfikat zgodności z Ustawą o Rachunkowości, potwierdzany przez Komitet Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Trudno omówić w krótkim materiale najważniejsze cechy, które są szczególnie istotne dla biura rachunkowego, z pewnością należy wśród nich wymienić bezpieczeństwo, stabilność i pełny dostęp do bieżących aktualizacji, których nie zabraknie również w nadchodzącym roku (najważniejsze zmiany na 2019 r. wymieniamy w ramce nieco niżej). Dla biur rachunkowych szczególnie ważna jest wielostanowiskowość (co oznacza możliwość stosowania w biurach z dużym zatrudnieniem), wielopodmiotowość, brak ograniczeń w ilości obsługiwanych jednocześnie klientów i integracja wszystkich funkcji w jednolitym wizualnie i funkcjonalnie środowisku - co znakomicie ułatwia pracę i umożliwia wydajne szkolenie i stopniowe wdrożenie do obsługi programu nowych, jeszcze nie całkiem doświadczonych pracowników.

Comarch ERP Optima umożliwia oczywiście zaawansowane grupowanie operacji, wykonywanie operacji seryjnych, definiowanie różnorodnych schematów operacji automatycznych, w tym księgowań.

 

Wybrane zmiany w 2019 roku, wymagające dostosowania narzędzi informatycznych w biurach rachunkowych

 • całkowita zmiana zasad rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej (PIT, CIT, VAT);

 • zmiany w opodatkowaniu leasingu;

 • nowe stawki podatku dochodowego od osób prawnych;

 • zmiana zasad opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej;

 • zmiany dotyczące cen transferowych;

 • nowe limity i ograniczenia dotyczące zaliczania wydatków do KUP - w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych;

 • zmiany zasad dotyczące przychodów i dochodów uzyskiwanych w obrocie wierzytelnościami;

 • zunifikowanie zasad opodatkowania obrotu kryptowalutami;

 • zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (nowa stawka podatkowa);

 • zmiany w stosowaniu stawek VAT;

 • zwiększenie zakresu obowiązków dokumentacyjnych;

 • zmiany w stosowaniu podatku u źródła;

 • pakiet zmian w podatku VAT (m.in. ulga na złe długi, procedury należytej staranności, bony, vouchery, karty podarunkowe, unifikacja klasyfikacji stosowanych w transakcjach zagranicznych; modyfikacja zasad zwrotu podatku, zmiany w rozliczaniu importu)

Szczególnie istotna w kontekście konieczności bieżącej kontroli wskaźników zarówno ze strony przedsiębiorcy jak i biura rachunkowego jest możliwość wykorzystania tzw. trybu pracy rozproszonej. Praca w tym trybie oznacza możliwość błyskawicznego przekazywania dokumentów i informacji pomiędzy biurem a przedsiębiorcą. Automatyczna kontrola parametrów wierzytelności, umożliwiająca wykorzystanie korzyści wynikających ulgi na złe długi, pełna automatyzacja obsługi operacji amortyzacyjnych, możliwość dokonania przeszacowań wartości wybranych składników bilansowych na początek i na koniec roku to kolejne obniżające pracochłonność możliwości programu.

Uwaga!

Specjalny moduł: Biuro rachunkowe - umożliwia wysyłanie wszystkich wygenerowanych w systemie deklaracji zarówno zbiorczo jak i z kontrolą poszczególnych formularzy. To oczywiście tylko wybrane możliwości systemu. Zachęcamy do pobrania wersji demonstracyjnej tego popularnego wśród biur rachunkowych oprogramowania: https://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/rozwiazania-dla-biur-rachunkowych/

Jeżeli chcecie zobaczyć, co o programie sądzą jego użytkownicy, zapraszamy do obejrzenia filmu:

Artykuł Partnera

 

Hasła tematyczne: biuro rachunkowe, oprogramowanie

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...