Przed czym chroni i przed czym nie chroni obowiązkowe ubezpieczenie biura rachunkowego

Obowiązkowe ubezpieczenie biura rachunkowego ma dość ograniczony zakres ochrony – a jest to ubezpieczenie, które zobowiązani są posiadać przedsiębiorcy, prowadzący usługowo księgi rachunkowe. Problem w tym, że ustawa o rachunkowości mocno zawęża zakres usług określany jako usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 

Wskazuje bowiem następujące czynności (i jest to katalog zamknięty):

  • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
  • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych;
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie biura rachunkowego – przed czym chroni?

Kwestie związane z zakresem ochrony oc biura rachunkowego uregulowane są w Rozporządzeniu (rozporządzenie OC), wydanym na podstawie delegacji zawartej w ustawie o rachunkowości. Ochrona obejmuje zatem ściśle określony w tej delegacji, w art. 76h ust. 2 zakres – dotyczy mianowicie przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg i dotyczy odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, o której mowa w art. 76a ust. 1 ustawy.

To wytłuszczenie nie jest przypadkowe – spójrzmy bowiem na przepis:

 


Ustawa o rachunkowości (wyciąg):

„Art. 76a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6.


 

A czynności te wskazaliśmy na początku artykułu.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie biura rachunkowego – przed czym nie chroni?

Wymienione wcześniej czynności to tak naprawdę ułamek zwykłej aktywności biur rachunkowych. Wykonują one bowiem całkowicie rutynowo dziesiątki innych zadań – między innymi prowadzą księgi podatkowe i ewidencje dla celów podatkowych (w tym chociażby PKPiR i ewidencję ryczałtu), sporządzają i udzielają pomocy w sporządzaniu deklaracji podatkowych, obliczają wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze, obliczają składki na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne, sporządzają różnego rodzaju raporty i zestawienia związane z obowiązkami przedsiębiorcy – również tymi poza podatkowymi – np. związanymi z pomocą publiczną lub regulacjami z zakresu ochrony środowiska.

Te wszystkie czynności obowiązkowe ubezpieczenie biura rachunkowego pomija.

 


Księgi podatkowe a księgi rachunkowe

Księgi podatkowe to bardziej szeroka od ksiąg rachunkowych kategoria – księgi rachunkowe, zdefiniowane w ustawie o rachunkowości należą do kategorii ksiąg podatkowych, zdefiniowanych z kolei w ustawie Ordynacja podatkowa. Ta zależność nie działa w drugą stronę i PKPiR nie należy do kategorii ksiąg rachunkowych)


 

Jak uzyskać pełną ochronę w ramach ubezpieczenia biura rachunkowego?

W celu uzyskania pełnej ochrony należy zawrzeć odpowiednio skonfigurowaną umowę ubezpieczenie dobrowolnego – specjalne, dedykowane dla Czytelników podatki.biz dobrowolne ubezpieczenie biura rachunkowego pozwoli na objęcie ochroną między innymi zdarzeń, które biuro rachunkowe wskaże w kontakcie ze specjalistą jako istotne i kluczowe dla biura.

 

Więcej informacji na stronie: Ubezpieczenie biura rachunkowego

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: biura rachunkowe, ubezpieczenie biur rachunkowych

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...