Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ceny mieszkania

 • 09.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Sprzedaż komórek lokatorskich
  Opodatkowanie stawką 22% komórek lokatorskich sprzedawanych razem z lokalem mieszkalnym i stanowiącym jego część składową nie znajduje oparcia w art. 146 par. 1 pkt. 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.
  • 15.05.2008Inflacja nieco niższa
   W kwietniu – w porównaniu z marcem 2008 r. – ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,4 proc. Nieco mniejsza niż przed miesiącem była dynamika cen konsumpcyjnych w skali roku – 4 proc. wobec 4,1 proc.
   • 28.04.2008Podstawa opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn
    Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2007 r., sygn. akt II FSK 1014/06
    • 23.04.2008UOKiK sprawdzi deweloperów
     Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy Polski Związek Firm Deweloperskich naruszył prawo stosując nieuczciwe praktyki rynkowe. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte po analizie informacji zamieszczonych na stronie internetowej organizacji zrzeszającej największych deweloperów w kraju.
     • 21.04.2008Zakładowe na spółdzielcze, spółdzielcze na własność - bez podatku
      Interpelacja nr 806 do ministra finansów w sprawie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od przekształcenia mieszkań spółdzielczych, będących wcześniej zakładowymi, w odrębną własność
      • 09.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Uzyskanie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie jest nabyciem prawa własności tego lokalu
       Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Po 1270/07
       • 15.02.2008Roczna inflacja wzrosła w styczniu do 4,3 proc.
        W porównaniu z pierwszym miesiącem ubiegłego roku w styczniu 2008 ceny wzrosły o 4,3 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Decydujący wpływ na wzrost inflacji wywarła dynamika cen żywności, napojów i wyrobów tytoniowych oraz transportu.
        • 30.01.2008Komunikat MF w sprawie obowiązku podatkowego przy dokonywaniu przekształceń własnościowych mieszkań spółdzielczych
         W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych przy dokonywaniu przekształceń własnościowych mieszkań spółdzielczych stosownie do postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam co następuje.
         • 14.11.2007Październikowa inflacja na poziomie 3 proc.
          O 3 proc. wzrosły ceny w październiku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Najbardziej podrożało paliwo (o 7,6 proc.) oraz żywność i napoje bezalkoholowe (o 6,6 proc.) – podał Główny Urząd Statystyczny.
          • 06.09.2007Niższy VAT w budownictwie uchwalony
           Wczoraj Sejm jednogłośnie przyjął ustawę o VAT definiującą politykę społeczną państwa wobec budownictwa mieszkaniowego. Zapobiegnie to podwyżce VAT w budownictwie od początku 2008 roku, kiedy to skończy się wynegocjowany w traktacie akcesyjnym okres przejściowy pozwalający na stosowanie obniżonej stawki.
           • 21.08.2007KPP zaniepokojona brakiem definicji budownictwa społecznego
            Firmy budowlane i deweloperskie od dawna domagają się szybkiego uchwalenia ustawy o VAT, która zdefiniuje politykę społeczną państwa wobec budownictwa mieszkaniowego. Konfederacja Pracodawców Polskich przypomina, że z końcem 2007 roku wygasa — uzgodniona w traktacie akcesyjnym — możliwość stosowania obniżonej 7-procentowej stawki VAT od nowych mieszkań oraz usług remontowych.
            • 16.08.2007GUS: W lipcu ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,3%
             W lipcu 2007 r. odnotowano spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych o 0,3%. W okresie styczeń - lipiec br. ich wzrost był wyższy niż przed rokiem (1,9%, wobec 1,0%). Niższa niż przed miesiącem była dynamika cen konsumpcyjnych w skali roku (2,3% wobec 2,6%).
             • 08.08.2007Podatek dochodowy spółdzielni mieszkaniowych po 1.01.2007 r.
              Interpelacja nr 8163 do ministra finansów w sprawie zmiany ustawy o podatku od osób prawnych
              • 01.08.2007Opodatkowanie sprzedaży mieszkań w pytaniach i odpowiedziach – część I
               Zmiana właściciela nieruchomości a podatki Poniżej prezentujemy cykl pytań i odpowiedzi, w którym postaramy się wyjaśnić różnorodne kwestie związane z opodatkowaniem przeniesienia własności nieruchomości, dokonywanej poza działalnością gospodarczą. Od 1 stycznia 2007 r. wprowadzonych zostało w tej kwestii wiele istotnych zmian, które postaramy się przybliżyć. Zaczniemy od pytań podstawowych, które pozwolą stworzyć bazę dla odpowiedzi na pytania szczegółowe.
               • 01.08.2007Umowa przedwstępna i prawo do ulgi odsetkowej
                Interpelacja nr 7796 do ministra finansów w sprawie wpływu cesji wierzytelności z tytułu umowy rezerwacyjnej (przedwstępnej) na prawo nabywcy nieruchomości do skorzystania z ulgi odsetkowej
                • 26.07.2007UOKiK: Uważaj przy kupnie nowego mieszkania
                 Ponad 500 wzorców umownych stosowanych przez blisko 200 deweloperów przeanalizował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Większość badanych świadomie narusza interesy konsumentów. Efektem są postępowania oraz pozwy sądowe — a w perspektywie kary finansowe.
                 • 11.07.2007KPP o definicji budownictwa społecznego
                  Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zawiera on, oczekiwaną od wielu miesięcy, definicję budownictwa społecznego. Zdaniem ekspertów Konfederacji Pracodawców Polskich zaproponowana definicja jest zdecydowanie za wąska biorąc pod uwagę obecną sytuację na polskim rynku mieszkaniowym.
                  • 10.07.2007Ulga odsetkowa
                   Interpelacja nr 7497 do ministra finansów w sprawie zmiany limitu ulgi podatkowej na spłatę odsetek od kredytów hipotecznych
                   • 19.06.2007Rodzina na swoim?
                    Interpelacja nr 7084 do ministra budownictwa w sprawie rządowego programu „Rodzina na swoim”
                    • 14.06.2007Uproszczona amortyzacja mieszkań niekorzystna dla podatników
                     Interpelacja nr 7020 do ministra finansów w sprawie amortyzacji mieszkań
                     • 05.06.2007KPP: Wąska definicja budownictwa społecznego ograniczy zakres stosowania obniżonej stawki VAT
                      Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zawiera on, oczekiwaną od wielu miesięcy, definicję budownictwa społecznego. Zdaniem ekspertów Konfederacji Pracodawców Polskich zaproponowana definicja jest zdecydowanie za wąska biorąc pod uwagę obecną sytuację na polskim rynku mieszkaniowym.
                      • 09.05.2007RM popiera poselski projekt zmian ustawy o finansowym wsparciu rodziny w nabywaniu własnego mieszkania
                       Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodziny w nabywaniu własnego mieszkania, przedłożone przez ministra budownictwa. RM popiera rozwiązania zawarte w poselskim projekcie. Posłowie zaproponowali zmianę polegającą na zwiększeniu średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.
                       • 22.03.2007Niższa stawka VAT w budownictwie
                        Wreszcie udało się uzgodnić podstawowe założenia do definicji budownictwa społecznego. Niższa 7-proc. stawka VAT obejmie domy i mieszkania od deweloperów, ale też niektóre prace remontowe i mieszkania budowane systemem gospodarczym. Do budownictwa społecznego, objętego niższą stawką VAT minister finansów zaliczył mieszkania w domach wielorodzinnych o powierzchni do 120 m kw, a w domach jednorodzinnych – do 220 m kw. Każdy metr ponad te limity będzie opodatkowany 22 proc. stawką VAT.
                        • 27.02.2007Ceny mieszkań jeszcze bardziej pójdą w górę?
                         Już wkrótce deweloperzy będą mieli obowiązek zabezpieczania rozpoczynanych inwestycji. Resort budownictwa chce w ten sposób uchronić kupujących mieszkania przed upadłością dewelopera. Do końca czerwca Ministerstwo Budownictwa ma przedstawić projekt odpowiednich przepisów zabezpieczających interes klienta.
                         • 14.02.2007Lewiatan: 50% mieszkań i 80% remontów z 22% stawką VAT?
                          Zaproponowane przez Ministra Finansów i w zasadzie zaakceptowane przez Ministra Budownictwa, rozwiązania dot. podatku VAT w budownictwie mieszkaniowym służyć będą bogatszym grupom społeczeństwa.
                          • 17.12.2006Mieszkanie jako miejsce prowadzenia działalności
                           Prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu jest zjawiskiem powszechnym w naszej rzeczywistości. Prowadzenie działalności w mieszkaniu ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony wiele wydatków można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Z drugiej przy określaniu wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodów mogą pojawić się liczne wątpliwości, czy rzeczywiście dany wydatek może być kosztem, czy też nie. Wskazana jest więc daleko idąca ostrożność, aby nie narazić się na ewentualny, kosztowny spór z fiskusem.
                           • 13.12.2006Wskaźnik wzrostu cen w listopadzie 2006 r.
                            GUS poinformował w dzisiejszym komunikacie, że od stycznia do listopada 2006 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,6% (w poprzednim roku o 0,9%). W skali roku ceny wzrosły o 1,4% (wobec 1,2% przed rokiem).
                            • 28.11.2006Koszty zakupu mieszkania
                             Kupując mieszkanie należy liczyć się z tym, że oprócz ceny mieszkania i kosztów jego remontu, trzeba będzie ponieść także dość spore wydatki dodatkowe, związane z samą transakcją i z uruchomieniem ewentualnego kredytu. Zazwyczaj obciążają one kupującego, choć w pewnym zakresie można umówić się inaczej.
                             • 13.11.2006Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania wydatkowanego na spłatę kredytu hipotecznego
                              Pytanie podatnika: Czy wydatkowanie przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego, taksę notarialną, podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę sądową korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości?
                              • 10.08.2006Kilka ważnych pytań dotyczących skutków wprowadzenia 19% podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości
                               Interpelacja nr 2624 do ministra finansów w sprawie zapowiadanego wprowadzenia 19% podatku od zysków ze sprzedaży nieruchomości: Szanowna Pani Minister! W związku z wywołaną burzliwą dyskusją publiczną odnośnie do planu wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2007 r. podatku od zysków ze sprzedaży nieruchomości chciałbym spytać, czy Ministerstwo Finansów dokonało szacunków, w jaki sposób decyzja takowa wpłynie na obrót mieszkaniami na rynku wtórnym?
                               • 04.06.2006Interpelacja nr 1893 do ministra finansów w sprawie zapowiedzi Komisji Nadzoru Bankowego co do ograniczenia możliwości udzielania przez banki kredytów hipotecznych w obcych walutach, a w szczególności we frankach szwajcarskich
                                Krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego przedmiotem interpelacji. Od kilku lat na polskim rynku kredytowym można zaobserwować wzrost liczby udzielanych kredytów hipotecznych. Banki w Polsce udzieliły klientom indywidualnym w 2005 r. ponad 200 tys. kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 22 mld zł wobec 14 mld zł rok wcześniej. Około 50-60% wszystkich kredytów zostało udzielone w walutach obcych, a 70% kredytów niezłotowych stanowiły kredyty udzielone we frankach szwajcarskich (CHF), wynika z danych Związku Banków Polskich.
                                • 21.05.2006Jak ustalić wartość pieniężną świadczeń nieodpłatnych
                                 Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176) przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Ustawa nie zawiera jednakże definicji nieodpłatnego świadczenia. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego (art. 353 K.c., Dz. U. 64.16.93) świadczeniem jest zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania. Przedmiotem nieodpłatnego świadczenia nie są rzeczy, lecz świadczenie usług. Za nieodpłatne świadczenie nie można uznać sytuacji, gdy dokonujący świadczenia ma z tego tytułu w przyszłości uzyskać korzyść majątkową.
                                 • 14.03.2006Decyzja Izby Skarbowej w Katowicach w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 07.03.2006 r., sygn. PPB2-443/1311/2005
                                  Pytanie podatnika: Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy faktyczne wydanie przedmiotu sprzedaży następuje w terminie późniejszym niż podpisanie aktu notarialnego (art. 19 ust. 10 ustawy o VAT).
                                  • 09.02.2006Interpretacja II US PB IB /415-54/294a/60/05/KSz z 14.10.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
                                   Pytanie podatnika: Czy od różnicy między ceną rynkową a ceną zakupu mieszkania zakładowego wraz z gruntem trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych i otrzymać informację PIT-8C od byłego zakładu pracy?;czy dochód ten należy łączyć z innymi dochodami w rozliczeniu rocznym?; czy poniesione przez podatnika dodatkowe koszty będą stanowiły koszty uzyskania przychodu, które będzie można odliczyć od przychodu?
                                   • 04.12.2005Ulga internetowa
                                    Ulgę dotyczącą wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internetowej w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika będziemy stosować w rozliczeniu za rok 2005 po raz pierwszy. Podstawą do jej stosowania jest art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

                                   « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]