Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ceny mieszkania

 • 23.04.2008UOKiK sprawdzi deweloperw
  Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw sprawdzi, czy Polski Zwizek Firm Deweloperskich naruszy prawo stosujc nieuczciwe praktyki rynkowe. Postpowanie w tej sprawie zostao wszczte po analizie informacji zamieszczonych na stronie internetowej organizacji zrzeszajcej najwikszych deweloperw w kraju.
  • 21.04.2008Zakadowe na spdzielcze, spdzielcze na wasno - bez podatku
   Interpelacja nr 806 do ministra finansw w sprawie obowizku zapaty podatku dochodowego od przeksztacenia mieszka spdzielczych, bdcych wczeniej zakadowymi, w odrbn wasno
   • 09.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Uzyskanie spdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie jest nabyciem prawa wasnoci tego lokalu
    Wyrok Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Po 1270/07
    • 15.02.2008Roczna inflacja wzrosa w styczniu do 4,3 proc.
     W porwnaniu z pierwszym miesicem ubiegego roku w styczniu 2008 ceny wzrosy o 4,3 proc. – poinformowa Gwny Urzd Statystyczny. Decydujcy wpyw na wzrost inflacji wywara dynamika cen ywnoci, napojw i wyrobw tytoniowych oraz transportu.
     • 30.01.2008Komunikat MF w sprawie obowizku podatkowego przy dokonywaniu przeksztace wasnociowych mieszka spdzielczych
      W zwizku z pojawiajcymi si wtpliwociami w sprawie obowizku podatkowego w podatku dochodowym od osb fizycznych przy dokonywaniu przeksztace wasnociowych mieszka spdzielczych stosownie do postanowie ustawy o spdzielniach mieszkaniowych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pn. zm.), uprzejmie wyjaniam co nastpuje.
      • 14.11.2007Padziernikowa inflacja na poziomie 3 proc.
       O 3 proc. wzrosy ceny w padzierniku w porwnaniu z analogicznym okresem ubiegego roku. Najbardziej podroao paliwo (o 7,6 proc.) oraz ywno i napoje bezalkoholowe (o 6,6 proc.) – poda Gwny Urzd Statystyczny.
       • 06.09.2007Niszy VAT w budownictwie uchwalony
        Wczoraj Sejm jednogonie przyj ustaw o VAT definiujc polityk spoeczn pastwa wobec budownictwa mieszkaniowego. Zapobiegnie to podwyce VAT w budownictwie od pocztku 2008 roku, kiedy to skoczy si wynegocjowany w traktacie akcesyjnym okres przejciowy pozwalajcy na stosowanie obnionej stawki.
        • 21.08.2007KPP zaniepokojona brakiem definicji budownictwa spoecznego
         Firmy budowlane i deweloperskie od dawna domagaj si szybkiego uchwalenia ustawy o VAT, ktra zdefiniuje polityk spoeczn pastwa wobec budownictwa mieszkaniowego. Konfederacja Pracodawcw Polskich przypomina, e z kocem 2007 roku wygasa — uzgodniona w traktacie akcesyjnym — moliwo stosowania obnionej 7-procentowej stawki VAT od nowych mieszka oraz usug remontowych.
         • 16.08.2007GUS: W lipcu ceny towarw i usug konsumpcyjnych spady o 0,3%
          W lipcu 2007 r. odnotowano spadek cen towarw i usug konsumpcyjnych o 0,3%. W okresie stycze - lipiec br. ich wzrost by wyszy ni przed rokiem (1,9%, wobec 1,0%). Nisza ni przed miesicem bya dynamika cen konsumpcyjnych w skali roku (2,3% wobec 2,6%).
          • 08.08.2007Podatek dochodowy spdzielni mieszkaniowych po 1.01.2007 r.
           Interpelacja nr 8163 do ministra finansw w sprawie zmiany ustawy o podatku od osb prawnych
           • 01.08.2007Opodatkowanie sprzeday mieszka w pytaniach i odpowiedziach – cz I
            Zmiana waciciela nieruchomoci a podatki Poniej prezentujemy cykl pyta i odpowiedzi, w ktrym postaramy si wyjani rnorodne kwestie zwizane z opodatkowaniem przeniesienia wasnoci nieruchomoci, dokonywanej poza dziaalnoci gospodarcz. Od 1 stycznia 2007 r. wprowadzonych zostao w tej kwestii wiele istotnych zmian, ktre postaramy si przybliy. Zaczniemy od pyta podstawowych, ktre pozwol stworzy baz dla odpowiedzi na pytania szczegowe.
            • 01.08.2007Umowa przedwstpna i prawo do ulgi odsetkowej
             Interpelacja nr 7796 do ministra finansw w sprawie wpywu cesji wierzytelnoci z tytuu umowy rezerwacyjnej (przedwstpnej) na prawo nabywcy nieruchomoci do skorzystania z ulgi odsetkowej
             • 26.07.2007UOKiK: Uwaaj przy kupnie nowego mieszkania
              Ponad 500 wzorcw umownych stosowanych przez blisko 200 deweloperw przeanalizowa Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw. Wikszo badanych wiadomie narusza interesy konsumentw. Efektem s postpowania oraz pozwy sdowe — a w perspektywie kary finansowe.
              • 11.07.2007KPP o definicji budownictwa spoecznego
               Wczoraj w Sejmie odbyo si pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym. Zawiera on, oczekiwan od wielu miesicy, definicj budownictwa spoecznego. Zdaniem ekspertw Konfederacji Pracodawcw Polskich zaproponowana definicja jest zdecydowanie za wska biorc pod uwag obecn sytuacj na polskim rynku mieszkaniowym.
               • 10.07.2007Ulga odsetkowa
                Interpelacja nr 7497 do ministra finansw w sprawie zmiany limitu ulgi podatkowej na spat odsetek od kredytw hipotecznych
                • 19.06.2007Rodzina na swoim?
                 Interpelacja nr 7084 do ministra budownictwa w sprawie rzdowego programu „Rodzina na swoim”
                 • 14.06.2007Uproszczona amortyzacja mieszka niekorzystna dla podatnikw
                  Interpelacja nr 7020 do ministra finansw w sprawie amortyzacji mieszka
                  • 05.06.2007KPP: Wska definicja budownictwa spoecznego ograniczy zakres stosowania obnionej stawki VAT
                   Ministerstwo Finansw opublikowao projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym. Zawiera on, oczekiwan od wielu miesicy, definicj budownictwa spoecznego. Zdaniem ekspertw Konfederacji Pracodawcw Polskich zaproponowana definicja jest zdecydowanie za wska biorc pod uwag obecn sytuacj na polskim rynku mieszkaniowym.
                   • 09.05.2007RM popiera poselski projekt zmian ustawy o finansowym wsparciu rodziny w nabywaniu wasnego mieszkania
                    Rada Ministrw zaja stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodziny w nabywaniu wasnego mieszkania, przedoone przez ministra budownictwa. RM popiera rozwizania zawarte w poselskim projekcie. Posowie zaproponowali zmian polegajc na zwikszeniu redniego wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni uytkowej budynkw mieszkalnych.
                    • 22.03.2007Nisza stawka VAT w budownictwie
                     Wreszcie udao si uzgodni podstawowe zaoenia do definicji budownictwa spoecznego. Nisza 7-proc. stawka VAT obejmie domy i mieszkania od deweloperw, ale te niektre prace remontowe i mieszkania budowane systemem gospodarczym. Do budownictwa spoecznego, objtego nisz stawk VAT minister finansw zaliczy mieszkania w domach wielorodzinnych o powierzchni do 120 m kw, a w domach jednorodzinnych – do 220 m kw. Kady metr ponad te limity bdzie opodatkowany 22 proc. stawk VAT.
                     • 27.02.2007Ceny mieszka jeszcze bardziej pjd w gr?
                      Ju wkrtce deweloperzy bd mieli obowizek zabezpieczania rozpoczynanych inwestycji. Resort budownictwa chce w ten sposb uchroni kupujcych mieszkania przed upadoci dewelopera. Do koca czerwca Ministerstwo Budownictwa ma przedstawi projekt odpowiednich przepisw zabezpieczajcych interes klienta.
                      • 14.02.2007Lewiatan: 50% mieszka i 80% remontw z 22% stawk VAT?
                       Zaproponowane przez Ministra Finansw i w zasadzie zaakceptowane przez Ministra Budownictwa, rozwizania dot. podatku VAT w budownictwie mieszkaniowym suy bd bogatszym grupom spoeczestwa.
                       • 17.12.2006Mieszkanie jako miejsce prowadzenia dziaalnoci
                        Prowadzenie dziaalnoci we wasnym mieszkaniu jest zjawiskiem powszechnym w naszej rzeczywistoci. Prowadzenie dziaalnoci w mieszkaniu ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony wiele wydatkw mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw. Z drugiej przy okrelaniu wydatkw stanowicych koszt uzyskania przychodw mog pojawi si liczne wtpliwoci, czy rzeczywicie dany wydatek moe by kosztem, czy te nie. Wskazana jest wic daleko idca ostrono, aby nie narazi si na ewentualny, kosztowny spr z fiskusem.
                        • 13.12.2006Wskanik wzrostu cen w listopadzie 2006 r.
                         GUS poinformowa w dzisiejszym komunikacie, e od stycznia do listopada 2006 r. ceny towarw i usug konsumpcyjnych wzrosy o 1,6% (w poprzednim roku o 0,9%). W skali roku ceny wzrosy o 1,4% (wobec 1,2% przed rokiem).
                         • 28.11.2006Koszty zakupu mieszkania
                          Kupujc mieszkanie naley liczy si z tym, e oprcz ceny mieszkania i kosztw jego remontu, trzeba bdzie ponie take do spore wydatki dodatkowe, zwizane z sam transakcj i z uruchomieniem ewentualnego kredytu. Zazwyczaj obciaj one kupujcego, cho w pewnym zakresie mona umwi si inaczej.
                          • 13.11.2006Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzeday mieszkania wydatkowanego na spat kredytu hipotecznego
                           Pytanie podatnika: Czy wydatkowanie przychodu z tytuu sprzeday nieruchomoci na spat kredytu hipotecznego, taks notarialn, podatek VAT, podatek od czynnoci cywilnoprawnych oraz opat sdow korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od sprzeday nieruchomoci?
                           • 10.08.2006Kilka wanych pyta dotyczcych skutkw wprowadzenia 19% podatku od dochodu ze sprzeday nieruchomoci
                            Interpelacja nr 2624 do ministra finansw w sprawie zapowiadanego wprowadzenia 19% podatku od zyskw ze sprzeday nieruchomoci: Szanowna Pani Minister! W zwizku z wywoan burzliw dyskusj publiczn odnonie do planu wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2007 r. podatku od zyskw ze sprzeday nieruchomoci chciabym spyta, czy Ministerstwo Finansw dokonao szacunkw, w jaki sposb decyzja takowa wpynie na obrt mieszkaniami na rynku wtrnym?
                            • 04.06.2006Interpelacja nr 1893 do ministra finansw w sprawie zapowiedzi Komisji Nadzoru Bankowego co do ograniczenia moliwoci udzielania przez banki kredytw hipotecznych w obcych walutach, a w szczeglnoci we frankach szwajcarskich
                             Krtkie przedstawienie stanu faktycznego bdcego przedmiotem interpelacji. Od kilku lat na polskim rynku kredytowym mona zaobserwowa wzrost liczby udzielanych kredytw hipotecznych. Banki w Polsce udzieliy klientom indywidualnym w 2005 r. ponad 200 tys. kredytw mieszkaniowych o cznej wartoci 22 mld z wobec 14 mld z rok wczeniej. Okoo 50-60% wszystkich kredytw zostao udzielone w walutach obcych, a 70% kredytw niezotowych stanowiy kredyty udzielone we frankach szwajcarskich (CHF), wynika z danych Zwizku Bankw Polskich.
                             • 21.05.2006Jak ustali warto pienin wiadcze nieodpatnych
                              Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. 00.14.176) przychodami s otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pienidze i wartoci pienine oraz warto otrzymanych wiadcze w naturze i innych nieodpatnych wiadcze. Ustawa nie zawiera jednake definicji nieodpatnego wiadczenia. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego (art. 353 K.c., Dz. U. 64.16.93) wiadczeniem jest zachowanie si dunika zgodne z treci zobowizania. Przedmiotem nieodpatnego wiadczenia nie s rzeczy, lecz wiadczenie usug. Za nieodpatne wiadczenie nie mona uzna sytuacji, gdy dokonujcy wiadczenia ma z tego tytuu w przyszoci uzyska korzy majtkow.