Ulga mieszkaniowa: Jakie wydatki na remont pozwolą uniknąć PIT?

Podatnik posiada lokal mieszkalny w starym budownictwie do remontu, nabyty w drodze darowizny od dziadka w lutym 2020 r. Planuje sprzedać ten lokal i za przychód z tego tytułu zakupić nowe mieszkanie w stanie deweloperskim. Środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania zostałyby przeznaczone m.in. na adaptację i remont nowego mieszkania. Czy wydatki te mogą być rozliczone w ramach ulgi mieszkaniowej?

Planowane koszty poniesione na remont (wykończenie) i adaptację ww. mieszkania to:

 • zakup materiałów budowlanych, m. in. podłóg, glazury, farb;
 • poniesienie wydatków na ułożenie instalacji elektrycznej, zakup kontaktów, włączników i niezbędnych elementów tego montażu, zakup lamp oświetleniowych, zarówno wbudowanych na stałe w zabudowę ścian i sufitów jak i niewbudowane na stałe (żyrandole, lampy sufitowe);
 • zakup materiałów sanitarnych, tj. zlewów, kabiny prysznicowej, baterii sanitarnych; zakup wanny, zlewozmywaka, umywalki, toalety, bidetu, prysznica, mebli łazienkowych wraz z odpowiednimi elementami służącymi do montażu tych elementów;
 • wykonanie stałej zabudowy kuchennej;
 • wykonanie stałej zabudowy garderoby oraz stałej zabudowy wnęki i szafy;
 • zakup drzwi wewnętrznych oraz ościeżnic;
 • poniesienie wydatków na zakup rolet okiennych.

Wśród wydatków na własne cele mieszkaniowe wymieniono w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki poniesione na remont własnego lokalu mieszkalnego. Przez „własny” lokal mieszkalny rozumie się m.in. lokal mieszkalny, do którego przysługuje podatnikowi prawo własności. Zauważyć również należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje „remontu”. Dla wyjaśnienia tego pojęcia, należy odnieść się do jego znaczenia funkcjonującego w języku powszechnym. I tak, „remont” to „doprowadzenie jakiegoś budynku lub urządzenia do stanu używalności; naprawa, odnawianie (czegoś)”. Synonimami tego pojęcia są m.in. „naprawa, przebudowa, odrestaurowanie, modernizacja”.

Pojęcie remontu zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jako „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”. Niemniej jednak, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie odwołuje się do tego przepisu. Tym samym, definicja „remontu” funkcjonująca na gruncie Prawa budowlanego nie może być wprost przenoszona na grunt omawianej ustawy podatkowej. Może być natomiast uwzględniona jako jeden z elementów służących ustaleniu znaczenia pojęcia „remontu” dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Za „remont” lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy więc uznać prace dotyczące tego lokalu jako nieruchomości i jej części składowych (tj. wszystkiego, co nie może być odłączone od lokalu bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego), służące utrzymaniu lokalu we właściwym stanie, doprowadzeniu go do pożądanej zdolności użytkowej, modernizacji jego elementów składowych. „Remontem” w rozumieniu omawianego przepisu jest również tzw. wykończenie lokalu mieszkalnego, a więc prace służące doprowadzeniu do zdolności użytkowej nowo wybudowanego lokalu. W każdym przypadku remont dotyczy „materii” lokalu mieszkalnego, a więc jego ścian, podłóg, sufitu, okien, drzwi, wyposażenia technicznego takiego jak instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza, gazowa bądź innych elementów trwale połączonych konstrukcyjnie z elementami budowlanymi lokalu.

Wobec powyższego należy uznać, że wydatki które podatnik poniesie na:

 • zakup materiałów budowlanych m.in. podłóg, glazury, farb,
 • ułożenie instalacji elektrycznej, zakup kontaktów, włączników i niezbędnych elementów tego montażu,
 • zakup lamp oświetleniowych wbudowanych na stałe w zabudowę ścian i sufitów,
 • zakup materiałów sanitarnych, tj. zlewów, kabiny prysznicowej, baterii sanitarnych, zakup wanny, zlewozmywaka, umywalki, toalety, bidetu, prysznica, mebli łazienkowych wraz z odpowiednimi elementami służącymi do montażu tych elementów, które będą trwale połączone z elementami konstrukcyjnymi lokalu (ścianami, sufitem, podłogą),
 • wykonanie mebli w stałej zabudowie kuchennej,
 • wykonanie stałej zabudowy garderoby oraz stałej zabudowy wnęki i szafy,
 • zakup drzwi wewnętrznych oraz ościeżnic,
 • na zakup rolet okiennych, które zostaną trwale wbudowane w ramy okna,

będą mieściły się w kategorii wymienionych w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego. Tym samym w sytuacji spełnienia pozostałych przesłanek wynikających z przepisów wydatki te będą uprawniały Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

Natomiast wydatków poniesionych na zakup lamp oświetleniowych niewbudowanych na stałe w zabudowę ścian i sufitów (żyrandole, lampy sufitowe) nie sposób zakwalifikować do wydatków na remont lokalu mieszkalnego, są to bowiem wydatki na wyposażenie tego lokalu. Wobec powyższego wydatki poniesione na ten cel nie mieszczą się w katalogu wydatków wymienionych w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem nie uprawniają do zastosowania ww. zwolnienia.

Interpretacja indywidualna z 4 lutego 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.763.2020.2 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...