Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

część przedsiębiorstwa

 • 13.10.2011Promocja towarów innego przedsiębiorcy a VAT
  Z uzasadnienia NSA: Wspólne działania przedsiębiorcy i jej kontrahenta, których celem jest zachęcenie ich klientów do zakupu usług u jednego z nich przy wykorzystaniu produktu drugiego, nie stanowią wzajemnego świadczenia usług o charakterze odpłatnym w rozumieniu art. 8 ust. 1 VAT. W przypadku usług o złożonym charakterze (umów kooperacyjnych) należy bowiem uwzględniać podstawowy cel wynikający z takich porozumień gospodarczych, a nie dokonywać wyodrębniania poszczególnych czynności służących realizacji tego celu dla potrzeb podatkowych w sposób oderwany od ich sensu gospodarczego.
  • 05.10.2011Moment zaliczenia do kosztów wydatków na części zamienne
   Z uzasadnienia: Jeżeli ocenia się, że dokonane wydatki mają związek z przychodami spółki, gdyż służą utrzymaniu sprawności urządzeń przesyłowych, to ich rozliczenia w czasie należy dokonywać wyłącznie w odniesieniu do postanowień art. 15 ust. 4 ustawy o CIT. Ten zaś przepis nie łączy możliwości zaliczenia wydatku do kosztu uzyskania przychodu, z faktem zużycia, zainstalowania czy likwidacji części zamiennych. Za nieracjonalne z punktu widzenia ww. ustawy, jak i również z punktu widzenia zasad prawidłowej gospodarki uznać zaś należy pogląd prezentowany przez organ, iż moment uwzględnienia wydatku należy odwlec w czasie, aż do chwili użycia zakupionej części, lub jej zniszczenia.
   • 27.09.2011Asysta dla przedsiębiorców coraz popularniejsza
    W sierpniu z nowej usługi pilotażowej pn. Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej skorzystało aż 126 klientów – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Od maja tego roku z Asysty skorzystało łącznie już 246 przedsiębiorców.
    • 26.09.2011Poczęstunek dla pracowników i kontrahentów a podatek VAT
     Pytanie podatnika: Wnioskodawca zatrudnia pracowników i ponosi na ich rzecz wydatki, takie jak: kawa, herbata, soki, śmietanka do kawy, cukier, słodycze. Produkty spożywcze serwowane są pracownikom podczas spotkań, narad, szkoleń, w czasie pracy w siedzibie firmy. Drobne poczęstunki są również podawane osobom należącym do organów spółki w trakcie rad nadzorczych lub zebrań zarządu, a także podczas spotkań z kontrahentami. Czy od zakupu tych produktów Wnioskodawca może odliczyć VAT? Czy drobne poczęstunki dla ww. osób należy potraktować jako dostawę towarów zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i czy zatem należy odprowadzić VAT należny?
     • 31.08.2011Opodatkowanie VAT udostępnienia pracownikowi firmowego samochodu
      Pytanie podatnika: Wnioskodawca wynajmuje od firmy zewnętrznej na podstawie umowy najmu samochody służące wykonywaniu czynności służbowych przez pracowników. Pracownicy użytkujący samochody służbowe, na podstawie odrębnych umów mogą wykorzystywać je także do celów prywatnych. Czy udostępnienie pracownikom samochodów do celów prywatnych tych osób jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
      • 19.08.2011Przekazanie nagród w konkursach i programach lojalnościowych a VAT
       Pytanie podatnika: Czy wydanie przez Spółkę towarów (nagród w programie lojalnościowym), realizowane w ramach kompleksowej usługi obsługi programu lojalnościowego podlega odrębnemu od tej usługi opodatkowaniu VAT? Czy wydanie przez Spółkę nagród w ramach organizowanych przez nią konkursów służących promocji programu lojalnościowego i realizowanych w oparciu o umowę na kompleksową obsługę programu lojalnościowego podlega odrębnemu od tej usługi opodatkowaniu VAT?
       • 16.08.2011NBP: Firmy zaciągają jeszcze więcej kredytów
        Kredyty firm wzrosły w lipcu 2011 r. o 3,2 mld zł (do 239,5 mld zł), a depozyty spadły o 4,4 mld zł (do 172,5 mld zł) – poinformował Narodowy Bank Polski. Równie chętnie kredyty w lipcu zaciągały gospodarstwa domowe – ich zadłużenie wzrosło łącznie o 13,4 mld zł (do 516 mld zł). Od początku tego roku zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło aż o 7,6%.
        • 12.08.2011Koszty uzyskania przychodów w działalności firmy
         Pytanie podatnika: Czy wskazane wydatki, mające wpływ na rozwój działalności Spółki i w konsekwencji na wysokość uzyskiwanych przychodów, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?
         • 08.08.2011Zaświadczenia wydawane na podstawie Ordynacji podatkowej
          Zagadnienia dotyczące wydawania zaświadczeń regulują przepisy Działu VIIIa ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zaświadczenie jest dokumentem potwierdzającym określony fakt lub stan. Wydawane jest na żądanie osoby, która się o niego ubiega. Musi ona jednak uprawdopodobnić swój interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia.
          • 05.08.2011Ustalanie wskaźnika proporcji sprzedaży dla celów VAT
           Pytanie podatnika: Jak ustalić wskaźnik proporcji sprzedaży? Wnioskodawca organizuje nieodpłatnie imprezy i zawody sportowe, udostępnia nieodpłatnie halę sportową do celów sportowych klubom i szkołom. Nieodpłatne usługi traktuje jako związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa i nie odprowadza podatku VAT. Problem stanowią zakupy związane z całością działalności firmy niedające się przypisać wyłącznie działalności opodatkowanej, zwolnionej, bądź nieopodatkowanej.
           • 07.07.2011Pracodawcy mogą domagać się od pracowników podnoszenia kompetencji
            Według badań PwC wskaźnik zwrotu inwestycji w kapitał ludzki w Polsce w 2010 r. wyniósł 1,56, co oznacza, że każda złotówka zainwestowana w pracownika przyniosła pracodawcy przeciętnie 1,56 zł dochodu. – Pracodawca ma prawo wymagać od pracownika odbycia określonych szkoleń specjalistycznych potrzebnych do optymalnej pracy na zajmowanym stanowisku, nawet wtedy, gdy powodują utrudnienia dla pracownika, np. są długotrwałe lub odbywają się za granicą – przypominają Pracodawcy RP.
            • 20.06.2011Zagraniczne firmy zwolnione z obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego
             Przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej będą zwolnione z obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego – przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów ws. przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego z dnia 15 czerwca 2011 r. Nowe regulacje mają wejść w życie już 1 lipca.
             • 20.06.2011Delegowanie pracowników do Niemiec – minimalne wynagrodzenie
              Z dniem 1 maja 2011 r. Niemcy otworzyły swój rynek pracy dla Polaków. Tym samym nasi rodacy bez problemów i żadnych ograniczeń mogą podejmować pracę za zachodnią granicą. Również polscy pracodawcy mogą bez żadnych przeszkód delegować swoich pracowników do Niemiec. Zakaz stosowania ograniczeń w delegowaniu pracowników do Niemiec oznacza w praktyce konieczność dostosowania się do minimalnych wymogów, które muszą mieć zapewnione wszyscy pracujący w Niemczech. W szczególności znajdą tu zastosowanie przepisy wspólnotowe.
              • 10.06.2011Firmy powinny zmienić podejście do finansowania?
               Europejskie firmy mają ambitne plany rozwoju, lecz aby je realizować powinny zmienić podejście do finansowania swej działalności. – wynika z najnowszego raportu pn. „Finanse przyszłości”, przygotowanego przez ekspertów banku HSBC oraz firmy doradczej PwC. Badanie wykazało, że w bilansach europejskich firm jest obecnie 120 mld euro niewykorzystanych środków, które mogłyby zostać wydane na ich rozwój.
               • 08.06.2011Nieodpłatne przekazanie infrastruktury podlega VAT
                Interpelacja nr 21796 do ministra finansów w sprawie nałożenia na budowane przez deweloperów drogi dojazdowe 23-procentowej stawki podatku VAT
                • 02.06.2011NSA: Oddział zagranicznej spółki nie musi występować o własny NIP
                 W świetle art. 2 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oddział spółki zagranicznej, będącej podatnikiem na mocy odrębnych przepisów, nie jest zobowiązany do zgłoszenia ewidencyjnego, nawet tylko jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ponieważ w obrocie gospodarczym posługuje się NIP nadanym spółce. Również na gruncie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a zwłaszcza jej art. 5 pkt 4, nie można wywieść odrębności prawnej oddziału od spółki, którego odrębność od spółki polega tylko na funkcjonalnym i przestrzennym wydzieleniu części organizacyjno-gospodarczej spółki.
                 • 01.06.2011Odliczanie VAT od usług serwisowych samochodów osobowych
                  Pytanie podatnika: Sp. z o.o. jest podatnikiem podatku VAT, prowadzącym działalność w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów galanterii mlecznej. Jest to działalność podlegająca opodatkowaniu VAT. Spółka wykorzystuje w tej działalności samochody osobowe wynajmowane od podmiotów trzecich. Począwszy od 2006 r. oprócz umów najmu zawieranych indywidualnie dla poszczególnych samochodów osobowych, spółka zawarła z wynajmującymi odrębne umowy ramowe dotyczące obsługi serwisowej wynajmowanych samochodów. Czy spółka jest uprawniona do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od opłat serwisowych?
                  • 31.05.2011Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a VAT
                   Jeśli przeznaczony do sprzedaży zakład będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to czynność zbycia tego zakładu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 18 maja 2011 r. IPTPP2/443-30/11-3/BM.
                   • 26.05.2011Szkolnictwo wyższe a rozliczenia VAT – pytania i odpowiedzi
                    Rozliczanie podatku od towarów i usług przez szkoły wyższe nie jest proste. Warto zatem poznać odpowiedzi na niektóre pytania, jakie mogą pojawić się w tym zakresie. Wątpliwości mogą dotyczyć m.in. opodatkowania prowadzonych kursów przygotowawczych oraz stawek podatkowych do sprzedawanych książek wraz z dodatkami.
                    • 18.05.2011Czas działa na korzyść dłużnika
                     Interpelacja nr 20808 do ministra finansów oraz ministra gospodarki w sprawie stosowanego masowo procederu zalegania z zapłatą za faktury VAT powodującego bankructwo firm
                     • 16.05.2011KIG: Należy wspierać firmy wprowadzające rozwiązania energooszczędne
                      Przedsiębiorstwa wdrażające rozwiązania energooszczędne powinny zostać wsparte przez państwo finansowymi granatami lub kredytami preferencyjnymi. Korzystne byłoby również wprowadzenie zachęt podatkowych dla technologii efektywnych energetycznie – oto główne postulaty Krajowej Izby Gospodarczej, które zostały przedstawione podczas seminarium pt. „Efektywność energetyczna jako sposób zwiększenia konkurencyjności gospodarki (firmy)” 12 maja 2011 r.
                      • 11.05.2011Szczególne regulacje dotyczące przedawnienia roszczeń z umowy zlecenia
                       Przepisy o zleceniu zawierają odrębne postanowienie dotyczące terminu przedawnienia roszczeń. Według art. 751 k. c. z upływem lat dwóch przedawniają się: • roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom; • roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.
                       • 02.05.2011Senat usunął kontrowersyjny zapis dotyczący podatku refundacyjnego
                        Senat RP przyjął w ostatni czwartek (28 kwietnia) uchwałę, w której uwzględnił część postulatów zgłoszonych przez stronę społeczną (m.in. BCC i PKPP Lewiatan) ws. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych. Senatorzy postulują m.in. usunięcie kontrowersyjnego zapisu o wprowadzeniu 3 proc. quasi podatku refundacyjnego.
                        • 14.04.2011Mienie – pojęcie własności w prawie cywilnym
                         W znaczeniu prawnym mienie to własność i inne prawa majątkowe (art. 44 Kodeksu cywilnego). Posiadanie rzeczy wiąże się z możliwością uzyskiwania pożytków naturalnych oraz pożytków cywilnych.
                         • 13.04.2011Kolejne zmiany w VAT już w lipcu 2011
                          Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. Zmiany zawarte w projekcie mają na celu dostosowanie przepisów ustawy o VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia z dnia 15 marca 2011 r., które będzie stosowane od 1 lipca 2011 r. Ponadto, nowela przewiduje zmiany w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 grudnia 2010 r. znak C-438/09 Dankowski dotyczącym prawa do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany do celów podatku VAT. W projekcie zaproponowano również uproszczoną rejestrację dla przedsiębiorców zagranicznych wykonujących okazjonalne przewozy autokarowe na terytorium Polski.
                          • 11.04.2011Ministerstwo Finansów o zmianach w VAT od dnia 1 kwietnia 2011 r.
                           W dniu 18 marca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach. Ustawa ta została opublikowana w dniu 28 marca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 64 pod poz. 332. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. weszła w życie, co do zasady, z dniem 1 kwietnia 2011 r., z tym że: - z dniem 1 września 2011 r. wchodzą w życie przepisy w zakresie kas rejestrujących, - z dniem 1 stycznia 2012 r. zostaje wprowadzona podstawowa stawka podatku na ubranka dla niemowląt i obuwie dla dzieci. Wiele z wprowadzonych ww. ustawą uregulowań ma istotny wpływ na zasady rozliczania podatku przez podatników. Do zmian tych dostosowano przepisy wykonawcze zawarte w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r.:
                           • 04.04.2011Enea pozostaje w rękach państwa
                            Minister Skarbu Państwa zamknął proces sprzedaży 51 proc. akcji Enei SA bez rozstrzygnięcia. Szef MSP uznał, że oferta żadnego z potencjalnych inwestorów nie spełniła stawianych przez resort warunków. Kolejna próba prywatyzacji ma zostać podjęta po zakończeniu programu inwestycji, który zakłada budowę nowych mocy wytwórczych w Elektrowni Kozienice.  
                            • 04.04.2011Jakie zmiany w VAT przyniósł 1 kwietnia 2011 r.
                             W piątek weszła w życie kolejna obszerna nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Nowela ta ma na celu m.in. zapobieganie nadużyciom podatkowym. Odnosi się to do regulacji dotyczących obrotu złomem oraz uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, których celem jest np. wyeliminowanie mechanizmów rozliczania VAT, wykorzystywanych przez nadużywających prawo do odliczenia podatku naliczonego za pomocą tzw. „słupów”, jak i wystawiania „pustych” faktur. Pośród zmian, które wchodzą w życie 1 kwietnia są i zmiany pozytywne dla przedsiębiorców, m.in. umożliwienie agencjom celnym reprezentowania podatników zagranicznych, którzy, dokonując importu w Polsce, wysyłają towar bezpośrednio do innego państwa członkowskiego, czy też odstąpienie od zakazu odliczania podatku naliczonego od importu usług, gdy zapłata jest dokonywana na rzecz podmiotów z tzw. „rajów podatkowych”. Wprowadzono również zmianę ułatwiającą dokonywanie zwrotu podatku VAT podróżnym, przez przekazywanie zwrotu na rachunek bankowy.
                             • 01.04.2011Zwolnienie z VAT usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych
                              Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub finansowane w całości ze środków publicznych - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Szczegóły zasad opodatkowania usług szkoleniowych zostały wyjaśnione w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 marca 2011 r. nr IPPP1/443-6/11-4/AW.
                              • 31.03.2011Opodatkowanie podatkiem VAT aportu przedsiębiorstwa
                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wraz z 3 osobami fizycznymi (będącymi jednocześnie udziałowcami spółki) zamierza założyć spółkę komandytową. Czy wniesienie swojego przedsiębiorstwa do nowej spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                               • 29.03.2011Firmy zainteresowane współpracą ze szkołami
                                Zaczyna się też rozwijać współpraca środowisk biznesowych z sektorem edukacji – wynika z badania przeprowadzonego przez KPMG na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zostało ono zrealizowane w ramach projektu „Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców” realizowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
                                • 23.03.2011NSA: Aport do spółki osobowej bez podatku
                                 Wniesienie przez osobę fizyczną do spółki osobowej (jawnej) wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce kapitałowej (aport) nie stanowi odpłatnego zbycia tych udziałów, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                 • 22.03.2011Jak wypełnić deklarację CIT-8
                                  Wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, spółki prawa handlowego są zobowiązane złożyć deklarację CIT-8. Jest ona rocznym rozliczeniem podatkowym przedsiębiorstwa. Podatnicy CIT składają CIT-8 po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego. Jeśli u podatnika rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, składa on swoje zeznanie za 2010 rok w terminie do 31 marca 2011 r.
                                  • 22.03.2011Jeden na dwóch nie wierzy w pozytywne skutki reformy OFE
                                   Prawie 54 proc. respondentów Centrum Badania Opinii Społecznej uważa, że zmniejszenie składki przekazywanej do otwartych funduszy emerytalnych będzie niekorzystne dla ich członków, a 53 proc. jest przekonanych, że zmiany w systemie emerytalnym, wprowadzone przez rząd podważają zaufanie do państwa – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie PKPP Lewiatan.  
                                   • 15.03.2011NBP: Wyraźny spadek firmowych depozytów
                                    Jak podał Narodowy Bank Polski, od początku roku do końca lutego ubyło pieniędzy na kontach przedsiębiorstw. Depozyty zmniejszyły się o 7,9 proc., przy czym 93 proc. z tego zmniejszenia nastąpiło w styczniu 2011 r. Jednocześnie tylko minimalnie, o 1,2 proc., wzrosły kredyty firm. Czy dane te zapowiadają wzrost inwestycji w kolejnych miesiącach? - zastanawia się PKPP Lewiatan.  
                                    • 23.02.2011Wydatki na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem
                                     Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów, stosownie do reguł wyrażonych w treści art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tego rodzaju wydatków niewątpliwie należy zaliczyć opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w przypadku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętych prospektem emisyjnym dodatkowo ponoszone w związku z tym opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych - orzekł w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny.
                                     • 14.02.2011Odsetki od kredytu na mieszkanie mogą być kosztem firmy
                                      Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności gospodarczej będą usługi szeroko rozumiane jako usługi edukacyjne. Miejscem, w którym Wnioskodawczyni będzie prowadzić działalność gospodarczą jest mieszkanie, które Wnioskodawczyni nabyła w całości ze środków hipotecznego kredytu bankowego udzielonego w 2009 r. Czy odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego w określonej części na prowadzenie działalności gospodarczej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
                                      • 11.02.2011Bezpłatny kolportaż prasy dla celów promocji nie podlega VAT
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wydawcą czasopisma „G.”. Aby go wypromować zamierza nieodpłatnie kolportować część jego nakładu. Egzemplarze przeznaczone do nieodpłatnego kolportażu zostaną odpowiednio odróżnione od egzemplarzy płatnych poprzez dodanie na okładce tytułu wydawniczego określenia „egzemplarz bezpłatny”. Czy nieodpłatny kolportaż prasy stanowi czynność zrównaną z dostawą towarów za wynagrodzeniem w rozumieniu art. 7 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, a w konsekwencji podlega opodatkowaniu VAT?
                                       • 01.02.2011Rynek paliw: Ropa i gaz podstawą energetyki na następne ćwierć wieku
                                        Światowe zasoby energii przez kolejne 25 lat będą oparte na ropie naftowej i gazie – przewiduje  firma doradcza Deloitte. Analitycy spodziewają się, że w sektorze wydobywczym decydującą rolę będą odgrywać koncerny azjatyckie, nastąpią też przetasowania między importerami a eksporterami podstawowych surowców energetycznych i znacząco zwiększy się rola gazu niekonwencjonalnego.  
                                        • 27.01.2011KRUS nie do ruszenia - żadnych konkretów w sprawie reformy
                                         Interpelacja nr 19578 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie reformy KRUS
                                         • 24.01.2011Bariery dla przedsiębiorców – według ZRP rządowy projekt zbyt zachowawczy
                                          Rozpatrywany przez sejmową komisję „Przyjazne Państwo” rządowy projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie podejmuje żadnego z najistotniejszych problemów, na które w swojej działalności skarżą się właściciele firm – uważa Związek Rzemiosła Polskiego.  
                                          • 18.01.2011Amortyzacja hali magazynowej
                                           Pytanie podatnika: Jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną dla części nie związanej trwale z gruntem budowanej hali magazynowej?
                                           • 17.01.2011PGE nie przejmie Energi
                                            Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję zakazującą przejęcia przez Polską Grupę Energetyczną gdańskiej spółki Energa. Zdaniem szefowej UOKiK - Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel - fuzja koncernów energetycznych doprowadziłaby do ograniczenia konkurencji. Decyzja nie jest prawomocna. Zgłaszającej zamiar dokonania koncentracji spółce przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
                                            • 17.01.2011Wydatki na wniosek o dotacje są kosztem pośrednim
                                             Pytanie podatnika: Czy wydatek poniesiony na usługę dotyczącą sporządzenia wniosku o dotację będzie stanowił koszt podlegający bezpośredniemu zaliczeniu i wpisaniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie faktury, czy też będzie stanowił koszt zwiększający wartość początkową środków trwałych?
                                             • 14.01.2011WSA: Wierzytelności własne w zamian za objęcie udziałów – jak rozpoznać przychód i koszty uzyskania przychodów
                                              Z uzasadnienia: Konkludując bank wnosząc wierzytelności własne w zamian za objęcie akcji/udziałów w spółce córce z jednej strony rozpoznaje przychód podatkowy w wysokości nominalnej wartości udziałów (akcji) w spółce kapitałowej, z drugiej strony rozpoznaje koszt uzyskania tego przychodu w wysokości wartości nominalnej wierzytelności własnych, o ile nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jak też innych wydatków związanych z objęciem udziałów. W sytuacji, gdy przychód przewyższy koszty uzyskania przychodów bank będzie zobowiązany do rozpoznania dochodu podatkowego. W sytuacji odwrotnej będziemy mieli do czynienia ze stratą podatkową.
                                              • 07.01.2011Wskaźniki, limity, stawki, parametry 2011 – podatek VAT
                                               W 2011 roku obowiązują nowe limity, wskaźniki, stawki i parametry. Część ważnych podatkowych wartości pozostaje bez zmian – jak już wcześniej pisaliśmy, nie zmienia się na przykład w 2011 roku skala podatkowa dla osób fizycznych oraz wartości pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Nie znamy nadal podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne, która uzależniona jest od wartości wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w IV kw. 2010 roku – na tę informację musimy jeszcze poczekać kilka dni. Dzisiaj publikujemy zestawienie najważniejszych danych dotyczących podatku VAT. W kolejnych dniach publikować będziemy dane dla pozostałych podatków.
                                               • 07.01.2011Wynajem nieruchomości otrzymanej od spółki
                                                Pytanie podatnika: Czy nieodpłatnie otrzymaną ze spółki nieruchomość, będącą ich własnością prywatną, małżonkowie, jako osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, mogą wynająć innemu podmiotowi gospodarczemu z zastosowaniem zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 8,5%?
                                                • 04.01.2011Kasa fiskalna przy sprzedaży wysyłkowej
                                                 Pytanie podatnika: 1. Czy do limitu obrotów 40 000 zł należy wliczyć sprzedaż dokonywaną w systemie wysyłkowym jako zwolnienie przedmiotowe z ewidencjonowania na kasie fiskalnej wynikające z załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2009 r. poz. 37? 2. Czy w przypadku przekroczenia obrotów 40 000 zł z powodu włączenia do limitu sprzedaży w systemie wysyłkowym, sprzedaż na rzecz rolników ryczałtowych i sprzedaż usług dostawy towarów winny być ewidencjonowane na kasie fiskalnej a sprzedaż w systemie wysyłkowym zwolniona z tej ewidencji? 3. Czy w przypadku przekroczenia obrotów 40 000 zł z powodu włączenia do limitu sprzedaży w systemie wysyłkowym, sprzedaż na rzecz rolników ryczałtowych, sprzedaż usług dostawy towarów i sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym winny być ewidencjonowane przy użyciu kas fiskalnych?