Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

07.08.2020

Tarcza finansowa PFR: Prowadzenie kilku działalności pod tym samym numerem NIP

Przez mikrofirmę rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników, bez samozatrudnionych. W praktyce jednak kontrola liczby zatrudnionych dotyczy liczby pracowników ustalonej na podstawie deklaracji przypisanych do danego numeru NIP, a nie do przedsiębiorstwa. Polski Fundusz Rozwoju nie ma informacji w chwili, gdy na jednym numerze NIP są skumulowani pracownicy z dwóch niezależnych przedsiębiorstw. Czy ministerstwo planuje wprowadzić zmiany w tarczy, aby umożliwić takim przedsiębiorcom korzystanie z pomocy? - pytają posłowie w interpelacji do Ministra Rozwoju.

Interpelacja nr 8201 do ministra rozwoju w sprawie luk w tarczy finansowej PFR dla osób prowadzących kilka działalności pod tym samym numerem NIP

Szanowna Pani Minister,

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników - nowy program pomocowy w ramach tarczy antykryzysowej skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw. Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników jest programem wsparcia o wartości 100 mld zł skierowanym do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Ma pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

Przez mikrofirmę rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników, bez samozatrudnionych. W praktyce jednak kontrola liczby zatrudnionych dotyczy liczby pracowników ustalonej na podstawie deklaracji przypisanych do danego numeru NIP, a nie do przedsiębiorstwa. PFR nie ma informacji w chwili, gdy na jednym numerze NIP są skumulowani pracownicy z dwóch niezależnych przedsiębiorstw. Pokrzywdzeni więc są ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą więcej niż jedną działalność na tym samym numerze NIP, pomimo oddzielnie prowadzonej rachunkowości. W chwili odrzucenia wniosku o pożyczkę nie ma możliwości odwołania, tylko przedsiębiorca składa kolejny wniosek, który będzie taki sam i zostanie ponownie odrzucony. Przedsiębiorca nie ma obecnie żadnych możliwości przedstawienia rzeczywistego stanu swojego przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie rozwiązanie proponuje ministerstwo dla przedsiębiorców prowadzących kilka działalności pod tym samym numerem NIP?
  2. Czy ministerstwo planuje wprowadzić zmiany w tarczy, aby umożliwić takim przedsiębiorcom korzystanie z pomocy?

Posłowie:
Jarosław Sachajko, Paweł Szramka, Radosław Lubczyk

18 czerwca 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 8201 w sprawie luk w tarczy finansowej PFR dla osób prowadzących kilka działalności pod tym samym numerem NIP

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 8201 z dnia 19 marca 2019 r. Pana Posła Jarosława Sachajko, Pana Posła Pawła Szramki oraz Pana Posła Radosława Lubczyka przekazuję odpowiedź na zadane pytania:

Odnosząc się do zagadnienia przedstawionego w interpelacji, wskazać należy iż w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych zasadą jest, że jedna osoba fizyczna, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może mieć tylko jeden wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG). Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć tylko raz. Wynika to z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291, 1495,1649), który stanowi, iż przyjęty może zostać tylko poprawny wniosek. Ustawa szczegółowo określa także co decyduje o jego poprawności. Niepoprawny wniosek to m.in. taki, który jest złożony przez osobę już wpisaną do CEIDG (art. 10 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy). Zatem nie można mieć zarejestrowanych kilku jednoosobowych firm na swoje nazwisko. Pod jednym wpisem można jednak prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej. Rejestrując działalność w CEIDG przedsiębiorca automatycznie jest zgłaszany jako płatnik do ZUS. Zgłoszenie pracowników do ZUS odbywa się samodzielnie, ale pracownicy zostaną „przypisani” do tej jednej działalności przedsiębiorcy zgłoszonej w CEIDG, pod określonym numerem NIP, a nie do rodzaju działalności prowadzonego pod jednym wpisem.

W odniesieniu do pytania o różne formy wsparcia przedsiębiorców chciałbym przekazać, że szczegółowy wykaz dostępnych instrumentów można znaleźć online na stronie https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa, w zakładce - Przedsiębiorca > Jednoosobowa firma.

Ministerstwo Rozwoju na bieżąco analizuje wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania wsparcia udzielanego przez Polski Fundusz Rozwoju w oparciu o rządowy program „Tarcza Finansowa dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Zgłaszane uwagi są analizowane pod kątem zasadności i agregowane, w celu ich ewentualnego wykorzystania. Obecnie nie są jednak prowadzone prace dotyczące nowelizacji programu, w tym zmiany kryteriów uczestnictwa.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
Olga Semeniuk

14 lipca 2020 r.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz