Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

korekta błędów

 • 04.02.2008Informacje podatkowe dla pracowników
  Rozpoczął się rok 2008 r. Część czytelników zdążyła oddać już Bogu co boskie – pozostało nam wszystkim oddać cesarzowi co cesarskie, czyli podatnicy podatku powinni złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty za rok podatkowy 2007 r.
  • 25.01.2008Rekompensaty dla zabużan - 91,5 mln zł
   Do końca ubiegłego roku. Ministerstwo Skarbu Państwa wypłaciło ponad 91,5 mln zł rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Odszkodowanie otrzymało 2,6 tys. uprawnionych.
   • 18.10.2007Sposób postępowania z błędnie wystawionymi fakturami VAT
    Pytanie: Nasz nowy pracownik błędnie wystawił kilka faktur. W jaki sposób powinniśmy postąpić, aby zlikwidować skutki błędów? Czy możemy anulować te faktury?
    • 16.08.2007Reklamacja w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
     Pytanie: Spółka dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz kontrahenta z Czech. Transakcję tę udokumentowano fakturą. Niestety, z uwagi na to, że część towaru nie spełniała wymogów kontrahenta, w związku z uznaniem przez nas reklamacji, miał miejsce częściowy zwrot towaru. Jak należy udokumentować i rozliczyć taką transakcję?
     • 13.07.2007Orzecznictwo: Faktura wystawiona przez nieistniejący podmiot
      Przedmiotem skargi kasacyjnej jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 1.02.2005 r. o sygn. akt SA/Rz 1157/03 oddalający skargę Przedsiębiorstwa ;E. Spółka z o.o. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 25.06.2003 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.
      • 14.03.2007Czynności sprawdzające
       Polskie prawo podatkowe przewiduje, obok kontroli podatkowej, także inny sposób aktywności organów podatkowych o charakterze kontrolnym – czynności sprawdzające[1]. Procedura tych czynności, jako specjalny rodzaj procedury w sprawach podatkowych, została uregulowana w dziale V Ustawy – Ordynacja podatkowa[2] oraz stosowanych odpowiednio niektórych przepisach działu IV[3].
       • 12.09.2006Korekta deklaracji po zmianie interpretacji
        Przepisy ustawy ordynacja podatkowa stanowią1), iż podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi przysługuje prawo do wystąpienia z pisemnym wnioskiem do właściwego organu podatkowego2) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnych sprawach. Uprawnienie to przysługuje tylko w tym zakresie, w jakim nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.3) Interpretacja prawa podatkowego zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.4) Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia.5) Stąd przybiera formę postanowienia o uznaniu stanowiska przedstawionego we wniosku o udzielenie interpretacji za prawidłowe albo też za nieprawidłowe.
        • 13.06.2006Korekta zeznania rocznego
         Prawo do krygowania zeznań podatkowych jest jednym z podstawowych uprawnień podatnika. Może on skorygować zeznanie zarówno wtedy, gdy pomylił się na swoją korzyść, jak i na korzyść fiskusa. Generalnie korekty tej może podatnik dokonać do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli w praktyce prawie 6 lat (5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku bądź termin zwrotu nadpłaty).

        « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]