Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

finanse publiczne

 • 12.06.2014Zadłużenie samorządów. Czy będą zmiany?
  Interpelacja nr 25890 w sprawie konieczności podjęcia działań, które unormują oraz ustalą jednoznaczne kryteria wysokości zadłużenia samorządów oraz sankcji wobec tych, którzy zadłużają gminy na kolejne pokolenia.
  • 23.04.2014Nowy finansowy plan dla Polski. Eksperci wytykają rządowi nierzetelność
   We wtorek rząd przyjął „Wieloletni Plan Finansowy Państwa” na lata 2014-2017, w którym informuje m.in. o stanie finansów publicznych oraz planowanych metodach poradzenia sobie z problemami. – Niestety dokument nie jest tak rzetelny, jak być powinien – komentuje główny ekonomista Business Centre Club, prof. Stanisław Gomułka.
   • 22.04.2014Finanse państwa. Dług publiczny przekroczy próg 55 proc. PKB?
    Jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że tzw. ustawa o OFE jest niekonstytucyjna, to już w bieżącym roku dług publiczny najprawdopodobniej przekroczy próg ostrożnościowy 55 proc. PKB – wynika z danych przedstawionych przez resort pracy w związku z zapytaniem zgłoszonym przez prezesa TK. Eksperci twierdzą, że rząd powinien zmniejszyć wydatki publiczne.
    • 23.01.2014Zadłużenie Polski osiągnęło poziom 58 proc. PKB
     Dług publiczny Polski, liczony według metodologii unijnej, osiągnął na koniec III kwartału 2013 r. poziom aż 58 proc. w relacji do PKB – wynika z najnowszych danych Eurostatu. W skali roku zadłużenie wzrosło o 2,3 pkt proc. Wzrost długu odnotowano w większości państw członkowskich Unii Europejskiej. Zadłużenie całej wspólnoty zwiększyło się w tym czasie z 84,9 do 86,8 proc. PKB.
     • 07.11.2013Podatki na świecie: Grecja zdecydowanie stawia na fiskalizm
      Grecki rząd planuje wprowadzić nowy jednolity podatek od nieruchomości. System stanie się zdecydowanie bardziej opresyjny wobec podatników. Władze szacują, że zmiany przyniosą wzrost wpływów budżetowych o ok. 3 mld euro w skali roku. Przeciwko rosnącemu fiskalizmowi protestuje coraz więcej grup społecznych.
      • 22.10.2013Fundacja Balcerowicza podliczyła księgowe sztuczki rządu
       Już od 2009 r. koalicja rządowa regularnie stosuje różne sztuczki księgowe – wynika z analizy opublikowanej przez fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jak wskazują jej eksperci, takie działania stanowią niebezpieczny precedens i równocześnie podważają zasadność reguł fiskalnych.
       • 14.10.2013Czy można wydać interpretację warunkową?
        Tezy: 1. Skoro poprzez interpretację indywidualną organ interpretacyjny powinien dokonywać precyzyjnej kwalifikacji stanu faktycznego opisanego przez stronę, to wydanie indywidualnej „interpretacji warunkowej”, tj. interpretacji, gdzie organ interpretujący podejmuje ocenę prawną stanowiska podatnika z zastrzeżeniem, od wystąpienia którego zależy spełnienie się jakiegoś następstwa, narusza art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej ponieważ w „interpretacji warunkowej” brakuje kwalifikacji stanu faktycznego zawartego we wniosku o wydanie interpretacji.
        • 11.10.2013Rewolucja w OFE - rząd opublikował projekt
         W czwartek wieczorem do konsultacji społecznych trafił projekt długo oczekiwanej ustawy wprowadzającej dobrowolność udziału w OFE oraz likwidującej część obligacyjną, która trafi bezpośrednio do ZUS. Przewidziano również korzystne dla podatników zmiany w zasadach funkcjonowania III filaru. Konsultacje potrwają zaledwie 1 miesiąc.
         • 04.10.2013Reguła wydatkowa ustabilizuje finanse publiczne
          Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej stabilizującą regułę wydatkową (SRW). Nowa reguła ma charakter antycykliczny, a swoim działaniem obejmuje prawie cały sektor instytucji rządowych i samorządowych (GG). Dzięki wyznaczaniu limitu wydatkowego na każdy rok przyczyni się do ustabilizowania finansów publicznych. Jej wprowadzenie będzie stanowić ponadto realizację europejskich zobowiązań Polski.
          • 10.09.2013Kreatywna księgowość to za mało
           Dzięki kreatywnej księgowości resortu finansów Polska przekroczyła jedynie próg 50 proc. długu publicznego w relacji do PKB, choć w rzeczywistości przekroczony został także próg 55 proc. – uważa główny ekonomista Business Centre Club, prof. Stanisław Gomułka. Jak twierdzi ten były wiceminister finansów w rządzie Donalda Tuska, minister Jacek Rostowski to „finansowy sztukmistrz”, który wprowadza kraj na antyrozwojową ścieżkę.
           • 09.07.2013Kontrole u przedsiębiorcy
            Interpelacja nr 17184 do ministra gospodarki w sprawie liczby kontroli w przedsiębiorstwach i praw przedsiębiorców wobec organów przeprowadzających kontrole
            • 27.06.2013Rząd chce zdemontować system OFE - alarmuje polski biznes
             Wprowadzenie rządowych propozycji ws. OFE oznaczać będzie demontaż II filara emerytalnego – tak organizacje zrzeszające polski biznes, m.in. Konfederacja Lewiatan i Business Centre Club, oceniają przedstawione wczoraj przez rząd Donalda Tuska warianty zmian w systemie emerytalnym.
             • 26.06.2013Polityka fiskalna nie może opierać się na ,,tu i teraz" - twierdzi BCC
              W tegorocznym budżecie wpływy podatkowe będą niższe nawet o 20-25 mld zł w stosunku do rządowych założeń – szacuje Business Centre Club. Eksperci organizacji nie zostawiają suchej nitki na planach zmian w przepisach dotyczących wydatków sektora publicznego, które zamierza wprowadzić resort finansów.
              • 11.06.2013Finanse publiczne. Rząd rozbije część systemu ostrożnościowego
               Resort finansów szykuje zmiany w ustawie o finansach publicznych. „Stabilizująca reguła wydatkowa” zastąpi obecną „dyscyplinującą regułę wydatkową”. W efekcie zlikwidowany zostanie tzw. pierwszy próg ostrożnościowy.
               • 23.05.2013PE za zróżnicowaniem systemów emerytalnych i podatkiem od depozytów
                Europosłowie przyjęli w tym tygodniu nową rezolucję w sprawie systemów emerytalnych, opowiadając się wyraźnie za ich zróżnicowaniem. Komisja ECON poparła natomiast pomysł ratowania banków jednorazowym opodatkowaniem depozytów, tak jak miało to miejsce niedawno na Cyprze.
                • 08.04.2013Dostawa towarów używanych a zwolnienie z VAT
                 Art. 43 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stanowi wadliwą implementację art. 136 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE w zakresie, w jakim uzależnia zwolnienie od podatku dostawy towaru, przy nabyciu którego podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, od jego używania przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy od jego nabycia. Zwolnienie od podatku dostawy towaru na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy nie ma zastosowania, jeżeli nabycie tego towaru przez podatnika nie było opodatkowane podatkiem od towarów i usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                 • 29.03.2013System emerytalny powinien zostać powiązany z dzietnością?
                  Wysokość emerytury albo składek emerytalnych powinna zostać ściśle uzależniona od ilości wychowywanych dzieci – taki postulat zgłosiła w lutym wiceprezes ZUS, Mirosława Boryczka. Z podobną propozycją wyszedł również ekonomista, prof. Krzysztof Rybiński, według którego należałoby stworzyć tzw. stypendium demograficzne.
                  • 13.03.2013Rynek pracy: II kwartał przyniesie kolejne zwolnienia
                   W II kwartale zwiększenie zatrudnienia planuje 11% pracodawców. Taki sam odsetek zamierza zredukować ilość etatów – oto najważniejsze informacje z nowego badania nt. perspektyw zatrudnienia, opublikowanego przez firmę Manpower. Po korekcie sezonowej prognoza zatrudnienia na najbliższe trzy miesiące wynosi -2%. To najgorszy wynik od lat.
                   • 27.02.2013NIK sprawdzi różnice w płacach i ekrany przy autostradach
                    Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, jak w sektorze publicznym przestrzegana jest zasada równego wynagradzania kobiet i mężczyzn. Na celowniku kontrolerów znajdą się także ekrany akustyczne wybudowane przy autostradzie A2 – Izba zbada, czy nie postawiono ich przypadkiem zbyt dużo i czy było to zasadne z punktu widzenia dbałości o finanse publiczne.
                    • 25.01.2013RM powoła nowego pełnomocnika. Zajmie się edukacją ekonomiczną
                     Przy Radzie Ministrów funkcjonować zacznie nowy pełnomocnik – ds. informacji i edukacji ekonomicznej oraz ochrony finansów publicznych. Funkcję pełnić ma sekretarz lub podsekretarz w Ministerstwie Finansów. Ze środków tego resortu będą też pokrywane wydatki pełnomocnika.
                     • 21.01.2013PIT 2012: Opodatkowanie dochodów z pracy za granicą
                      Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą.
                      • 09.01.2013Wpływy podatkowe spadają
                       Ubiegłoroczne wpływy budżetowe z podatków okazały się w sumie aż o 15 mld zł mniejsze od przewidywań Ministerstwa Finansów – wynika z informacji podanych przez wiceminister finansów, Hannę Majszczyk. Wpływy z podatku VAT były o 12 mld zł niższe od planu.
                       • 17.12.2012Podatki na świecie: Rosja wprowadzi podatek od luksusu
                        W przyszłym roku Rosja wprowadzi podatek od luksusu. Opodatkowane nim będą m.in. drogie samochody oraz nieruchomości o dużej powierzchni – donosi portal pravda.ru. Bez zmian pozostanie natomiast obecny system podatku dochodowego.
                        • 21.11.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT skomplikują życie przedsiębiorcom?
                         Interpelacja nr 9382 do ministra finansów w sprawie planowanych zmian w sposobie naliczania podatków
                         • 30.10.2012Limit zwolnienia dla stypendiów w PIT
                          Interpelacja nr 8080 do ministra finansów w sprawie podwyższenia kwoty stypendium wolnej od podatku
                          • 24.10.2012W Sejmie o budżecie na 2013 rok
                           Finanse publiczne są wiarygodne jak nigdy, a trzymanie w ryzach wydatków dało pozytywne efekty – mówił we wtorek minister finansów Jacek Rostowski podczas sejmowej debaty nad projektem budżetu na 2013 rok.
                           • 11.09.2012Podatek od nieruchomości przedsiębiorcy
                            Art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych należy rozumieć w ten sposób, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest budowla znajdująca się w posiadaniu przedsiębiorcy, przy czym przedsiębiorca ten nie musi być jednocześnie podatnikiem podatku od nieruchomości, wymienionym w art. 3 ust. 1 ww. ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                            • 27.08.2012E-kursy z cyklu „Zrozumieć...” – najczęściej zadawane pytania
                             W e-kursach z cyklu „Zrozumieć...”, organizowanych przez dział szkoleń www.podatki.biz, wzięło już udział lub uczestniczy obecnie ponad 5000 osób. Nasi Czytelnicy, którzy zastanawiają się nad zapisaniem się na e-kurs, przysyłają do nas wiele pytań. Publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Mamy nadzieję, że odpowiedzi pomogą w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru e-kursu i terminu. Pytania i odpowiedzi podzieliliśmy na działy tematyczne. Jeśli wśród poniższych wyjaśnień nie znajdziecie odpowiedzi na swoje pytania, prosimy o list lub telefon.
                             • 27.08.2012Ewidencja gruntów a podatek od nieruchomości
                              Organy podatkowe, co do zasady, są zobowiązane do uwzględnienia w postępowaniu podatkowym danych zawartych w ewidencji gruntów i nie są uprawione do weryfikowania klasyfikacji wskazanej w tej ewidencji. Jednakże w sytuacji, gdy podatnik wykaże, że wbrew wskazanym w stosownej procedurze administracyjnej przesłankom do zmiany klasyfikacji w ewidencji, tak aby była ona zgodna ze stanem rzeczywistym, organy ewidencyjne nie dokonały właściwej zmiany, organy podatkowe muszą taką okoliczność zweryfikować, aby podjąć swoje rozstrzygnięcie w oparciu o prawdę obiektywną.
                              • 10.07.2012Finanse publiczne – rząd zmieni zasady przeliczania długu
                               Resort finansów planuje zmiany w ustawie o finansach publicznych. Projekt z 21 czerwca 2012 r. przewiduje zmianę zasad przeliczania państwowego długu publicznego (PDP) w relacji do PKB. Dług zaciągnięty w obcej walucie będzie przeliczany na złote według średniej kursów (wg NBP) z całego roku budżetowego, a nie tylko z ostatniego dnia – taka metoda ma być stosowana w przypadku przekroczenia progów ostrożnościowych (50% lub 55%). Szacuje się, że w 2012 r. relacja długu do PKB wyniesie ok. 52,5%.
                               • 09.07.2012Podatek od nieruchomości od anten
                                Z uzasadnienia: Systemy antenowe nie są budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, gdyż nie zostały w sposób wyraźny wymienione w ostatnim ze wspomnianych przepisów, ani nie są podobne do żadnej z wskazanych w tej normie prawnej budowli. Nie są również urządzeniami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego. W związku z tym urządzenia te nie mogą być przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
                                • 25.04.2012Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe
                                 Instytucja przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe została uregulowana w art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8 poz. 60, z późn. zm.). Zgodnie z § 1 tego przepisu, szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz:
                                 • 14.03.2012Podatek od nieruchomości za garaż z osobną księgą wieczystą
                                  W świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) tej ustawy, tj. według stawki podatku dla pozostałych budynków. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, w uchwale z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11.
                                  • 23.02.2012MF zapowiada ograniczenie długu publicznego
                                   Resort finansów opublikował raport podsumowujący stan finansów publicznych w latach 2008-2011. Plany MF zakładają ograniczenie długu publicznego do ok. 50% PKB w 2015 r. Resort chce osiągnąć ten cel poprzez konsolidację finansów publicznych, czyli przede wszystkim wzrost dochodów i częściowe zmniejszenie wydatków budżetowych.
                                   • 23.02.2012Studium uwarunkowań a zwolnienie z VAT
                                    W związku z tym, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest źródłem prawa miejscowego (art. 9 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), nie może ono stanowić podstawy do ustalenia prawa do zwolnienia z podatku od towarów i usług dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
                                    • 07.12.2011Przedsiębiorcy chcą ułatwień w zamian za nowe obciążenia
                                     Podwyższenie składki rentowej o 2% po stronie pracodawców może wywołać negatywne skutki na rynku pracy, m.in. poprzez spowolnienie tempa wzrostu tworzenia nowych miejsc pracy – uważa Krajowa Izba Gospodarcza. Organizacja apeluje o stworzenie bardziej przyjaznego dla polskich firm środowiska prawnego, co pomogłoby zniwelować negatywne konsekwencje wzrostu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców.
                                     • 29.03.2011Finanse publiczne – MF otworzy rachunki w BGK
                                      Otwarcie pomocniczych rachunków ministra finansów w celu konsolidacji wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjętych przez resort w depozyt lub zarządzanie - przewiduje projekt rozporządzenia MF w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 maja br.  
                                      • 21.03.2011Fundusz socjalny – podatkowe zwolnienie do likwidacji?
                                       W 2009 r. Ministerstwo Finansów zwolniło z podatku dochodowego gotówkę wypłacaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszu związków zawodowych na działalność socjalną. Zdaniem Pracodawców RP, dalsze utrzymywanie tego zwolnienia jest nieuzasadnione, ponieważ tylko w tym roku budżet straci z tego powodu około pół miliarda złotych.  
                                       • 21.03.2011Finanse publiczne - problemy z dyscypliną
                                        Ponad 25 proc. zawiadomień w sprawie złamania dyscypliny finansów publicznych dotyczy błędów w udzielaniu zamówień. Urzędnicy nie składają wymaganych oświadczeń, wybierają niezgodny z przepisami tryb zamówienia, dokonują wyboru wykonawcy z pominięciem prawa – wynika z najnowszych ustaleń Najwyższej Izby Kontroli.  
                                        • 02.03.2011Finanse publiczne – przepisy o karach za naruszenie dyscypliny budżetowej
                                         Poprawa skuteczności zwalczania przypadków niezgodnego z prawem gospodarowania środkami publicznymi to cel ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, której założenia przyjęła Rada Ministrów. Proponowane przepisy mają doprecyzować istniejące regulacje. Dotyczą jednostek sektora finansów publicznych i innych podmiotów gospodarujących środkami publicznymi.  
                                         • 23.02.2011Lewiatan proponuje kompromis w sprawie OFE
                                          Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan proponuje rządowi zmniejszenie na dwa lata wysokości składek emerytalnych do OFE z 7,3 proc. na 3,5 proc. i powrót do poziomu 7,3 proc. w trzecim roku od wprowadzenia tego tymczasowego rozwiązania. Według pracodawców, reforma finansów publicznych to obecnie najważniejsze zadanie rządu, a reformy wymagają czasu - przygotowania zmian w prawie i uwzględnienia praw nabytych tam, gdzie jest to konieczne - dlatego niezbędne jest czasowe wsparcie finansów publicznych dodatkowymi środkami.  
                                          • 14.02.2011Gminy stracą na preferencyjnych stawkach podatku dla sanatoriów
                                           Interpelacja nr 19841 do ministra finansów w sprawie przyjętej ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
                                           • 18.01.2011Finanse publiczne: Audyt według wzorców MF
                                            Ministerstwo Finansów wprowadza narzędzie do porównywania organizacji i pracy komórek audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Dzięki jego wdrożeniu wewnętrzni audytorzy zyskają możliwość porównania własnych wyników na tle podobnych jednostek, a w efekcie - stopniowego podnoszenia efektywności przeprowadzanych badań.  
                                            • 17.01.2011Nadmiar regulacji prawnych szkodzi przedsiębiorcom
                                             Interpelacja nr 19701 do ministra finansów w sprawie reformy finansów publicznych
                                             • 29.12.2010Prezydent zapowiada ustawę ws. emerytur i pracy
                                              Prezydent Bronisław Komorowski wystąpi z inicjatywą ustawodawczą, która ma ponownie umożliwić łączenie emerytury z zatrudnieniem bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy. W ten sposób - jak mówił we wtorek - poprawi podpisaną przez siebie przed kilkoma dniami ustawę o finansach publicznych. W ostatnich dniach prezydent podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych, która zakłada m.in., że osoby, które po przejściu na emeryturę pozostały na etacie w dotychczasowej firmie, bez rozwiązania umowy, będą musiały teraz wybrać pomiędzy emeryturą a pensją.
                                              • 10.12.2010Reforma emerytalna: Minister krytykuje, przedsiębiorcy bronią
                                               – Reforma emerytalna z 1999 roku była obarczona „grzechem kłamstwa” – powiedziała minister pracy Jolanta Fedak podczas posiedzenia prezydium Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych. Tę opinię skrytykowała PKPP Lewiatan, której zdaniem reforma sprzed 11 lat była konieczna, aby uratować system emerytalny przed „bankructwem”, czym groziło utrzymywanie nierównowagi między wpływami ze składek a wydatkami na emerytury starzejącego się społeczeństwa.  
                                               • 08.12.2010Reguła wydatkowa na dłużej?
                                                Stosowanie zasady, zgodnie z którą niezdeterminowane prawnie wydatki państwa mogłyby być zwiększane tylko o 1 pkt proc. ponad poziom prognozowanej inflacji, powinno zostać wydłużone do momentu, kiedy dług publiczny i deficyt sektora finansów publicznych zostaną trwale ograniczone, a nie tylko do czasu obowiązywania unijnej procedury nadmiernego deficytu – uważają Pracodawcy RP.  
                                                • 08.12.2010OFE zasilane akcjami specjalnego funduszu majątkowego?
                                                 Akcje funduszu majątkowego gwarantowanego przez Skarb Państwa mogłyby częściowo zastąpić gotówkę przekazywaną obecnie do otwartych funduszy emerytalnych w ramach składki na drugi filar – proponuje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zdaniem organizacji, takie rozwiązanie pozwoliłoby bezboleśnie obniżyć o kilkanaście miliardów złotych rocznie zapotrzebowanie pożyczkowe Polski, zmniejszyć wielkość bieżącego deficytu budżetowego i tempo przyrostu długu publicznego.  
                                                 • 16.11.2010WSA: Aport nieruchomości bez korekty VAT
                                                  Z uzasadnienia: Co do zasady - na podstawie przepisów unijnych - czynność wniesienia aportu jest opodatkowana, jej dokonanie nie powoduje zmiany prawa do odliczenia w ten sposób, że jej efektem jest konieczność dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro bowiem podatnik pierwotnie odliczył podatek naliczony związany z nabyciem i przyjęciem do użytkowania nieruchomości, a następnie wykorzystał ją do wykonania innej czynności opodatkowanej (wniesienia aportu), to zakres prawa do odliczenia w stosunku do tych środków trwałych nie zmienił się. Nie wystąpiła więc przesłanka dokonania korekty określona w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT w postaci zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »