Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

finanse publiczne

 • 02.12.2014Bdzie minimalna stawka za godzin pracy?
  Interpelacja nr 29121 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie wprowadzenia minimalnej stawki pacy godzinowej
  • 01.07.2014Finanse publiczne. Prezydent zatwierdzi obnik progw ostronociowych
   Prezydent Bronisaw Komorowski podpisa w poniedziaek ustaw obniajc niektre progi ostronociowe, okrelajce graniczne wartoci relacji pastwowego dugu publicznego do produktu krajowego brutto. Progi te odnosz si do mechanizmu korygujcego reguy wydatkowej.
   • 12.06.2014Zaduenie samorzdw. Czy bd zmiany?
    Interpelacja nr 25890 w sprawie koniecznoci podjcia dziaa, ktre unormuj oraz ustal jednoznaczne kryteria wysokoci zaduenia samorzdw oraz sankcji wobec tych, ktrzy zaduaj gminy na kolejne pokolenia.
    • 23.04.2014Nowy finansowy plan dla Polski. Eksperci wytykaj rzdowi nierzetelno
     We wtorek rzd przyj „Wieloletni Plan Finansowy Pastwa” na lata 2014-2017, w ktrym informuje m.in. o stanie finansw publicznych oraz planowanych metodach poradzenia sobie z problemami. – Niestety dokument nie jest tak rzetelny, jak by powinien – komentuje gwny ekonomista Business Centre Club, prof. Stanisaw Gomuka.
     • 22.04.2014Finanse pastwa. Dug publiczny przekroczy prg 55 proc. PKB?
      Jeeli Trybuna Konstytucyjny stwierdzi, e tzw. ustawa o OFE jest niekonstytucyjna, to ju w biecym roku dug publiczny najprawdopodobniej przekroczy prg ostronociowy 55 proc. PKB – wynika z danych przedstawionych przez resort pracy w zwizku z zapytaniem zgoszonym przez prezesa TK. Eksperci twierdz, e rzd powinien zmniejszy wydatki publiczne.
      • 23.01.2014Zaduenie Polski osigno poziom 58 proc. PKB
       Dug publiczny Polski, liczony wedug metodologii unijnej, osign na koniec III kwartau 2013 r. poziom a 58 proc. w relacji do PKB – wynika z najnowszych danych Eurostatu. W skali roku zaduenie wzroso o 2,3 pkt proc. Wzrost dugu odnotowano w wikszoci pastw czonkowskich Unii Europejskiej. Zaduenie caej wsplnoty zwikszyo si w tym czasie z 84,9 do 86,8 proc. PKB.
       • 07.11.2013Podatki na wiecie: Grecja zdecydowanie stawia na fiskalizm
        Grecki rzd planuje wprowadzi nowy jednolity podatek od nieruchomoci. System stanie si zdecydowanie bardziej opresyjny wobec podatnikw. Wadze szacuj, e zmiany przynios wzrost wpyww budetowych o ok. 3 mld euro w skali roku. Przeciwko rosncemu fiskalizmowi protestuje coraz wicej grup spoecznych.
        • 22.10.2013Fundacja Balcerowicza podliczya ksigowe sztuczki rzdu
         Ju od 2009 r. koalicja rzdowa regularnie stosuje rne sztuczki ksigowe – wynika z analizy opublikowanej przez fundacj Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jak wskazuj jej eksperci, takie dziaania stanowi niebezpieczny precedens i rwnoczenie podwaaj zasadno regu fiskalnych.
         • 14.10.2013Czy mona wyda interpretacj warunkow?
          Tezy: 1. Skoro poprzez interpretacj indywidualn organ interpretacyjny powinien dokonywa precyzyjnej kwalifikacji stanu faktycznego opisanego przez stron, to wydanie indywidualnej „interpretacji warunkowej”, tj. interpretacji, gdzie organ interpretujcy podejmuje ocen prawn stanowiska podatnika z zastrzeeniem, od wystpienia ktrego zaley spenienie si jakiego nastpstwa, narusza art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej poniewa w „interpretacji warunkowej” brakuje kwalifikacji stanu faktycznego zawartego we wniosku o wydanie interpretacji.
          • 11.10.2013Rewolucja w OFE - rzd opublikowa projekt
           W czwartek wieczorem do konsultacji spoecznych trafi projekt dugo oczekiwanej ustawy wprowadzajcej dobrowolno udziau w OFE oraz likwidujcej cz obligacyjn, ktra trafi bezporednio do ZUS. Przewidziano rwnie korzystne dla podatnikw zmiany w zasadach funkcjonowania III filaru. Konsultacje potrwaj zaledwie 1 miesic.
           • 04.10.2013Regua wydatkowa ustabilizuje finanse publiczne
            Rzd przyj projekt ustawy wprowadzajcej stabilizujc regu wydatkow (SRW). Nowa regua ma charakter antycykliczny, a swoim dziaaniem obejmuje prawie cay sektor instytucji rzdowych i samorzdowych (GG). Dziki wyznaczaniu limitu wydatkowego na kady rok przyczyni si do ustabilizowania finansw publicznych. Jej wprowadzenie bdzie stanowi ponadto realizacj europejskich zobowiza Polski.
            • 10.09.2013Kreatywna ksigowo to za mao
             Dziki kreatywnej ksigowoci resortu finansw Polska przekroczya jedynie prg 50 proc. dugu publicznego w relacji do PKB, cho w rzeczywistoci przekroczony zosta take prg 55 proc. – uwaa gwny ekonomista Business Centre Club, prof. Stanisaw Gomuka. Jak twierdzi ten byy wiceminister finansw w rzdzie Donalda Tuska, minister Jacek Rostowski to „finansowy sztukmistrz”, ktry wprowadza kraj na antyrozwojow ciek.
             • 09.07.2013Kontrole u przedsibiorcy
              Interpelacja nr 17184 do ministra gospodarki w sprawie liczby kontroli w przedsibiorstwach i praw przedsibiorcw wobec organw przeprowadzajcych kontrole
              • 27.06.2013Rzd chce zdemontowa system OFE - alarmuje polski biznes
               Wprowadzenie rzdowych propozycji ws. OFE oznacza bdzie demonta II filara emerytalnego – tak organizacje zrzeszajce polski biznes, m.in. Konfederacja Lewiatan i Business Centre Club, oceniaj przedstawione wczoraj przez rzd Donalda Tuska warianty zmian w systemie emerytalnym.
               • 26.06.2013Polityka fiskalna nie moe opiera si na ,,tu i teraz" - twierdzi BCC
                W tegorocznym budecie wpywy podatkowe bd nisze nawet o 20-25 mld z w stosunku do rzdowych zaoe – szacuje Business Centre Club. Eksperci organizacji nie zostawiaj suchej nitki na planach zmian w przepisach dotyczcych wydatkw sektora publicznego, ktre zamierza wprowadzi resort finansw.
                • 11.06.2013Finanse publiczne. Rzd rozbije cz systemu ostronociowego
                 Resort finansw szykuje zmiany w ustawie o finansach publicznych. „Stabilizujca regua wydatkowa” zastpi obecn „dyscyplinujc regu wydatkow”. W efekcie zlikwidowany zostanie tzw. pierwszy prg ostronociowy.
                 • 23.05.2013PE za zrnicowaniem systemw emerytalnych i podatkiem od depozytw
                  Europosowie przyjli w tym tygodniu now rezolucj w sprawie systemw emerytalnych, opowiadajc si wyranie za ich zrnicowaniem. Komisja ECON popara natomiast pomys ratowania bankw jednorazowym opodatkowaniem depozytw, tak jak miao to miejsce niedawno na Cyprze.
                  • 08.04.2013Dostawa towarw uywanych a zwolnienie z VAT
                   Art. 43 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug stanowi wadliw implementacj art. 136 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE w zakresie, w jakim uzalenia zwolnienie od podatku dostawy towaru, przy nabyciu ktrego podatnikowi nie przysugiwao prawo do odliczenia podatku naliczonego, od jego uywania przez okres nie krtszy ni 6 miesicy od jego nabycia. Zwolnienie od podatku dostawy towaru na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy nie ma zastosowania, jeeli nabycie tego towaru przez podatnika nie byo opodatkowane podatkiem od towarw i usug - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                   • 29.03.2013System emerytalny powinien zosta powizany z dzietnoci?
                    Wysoko emerytury albo skadek emerytalnych powinna zosta cile uzaleniona od iloci wychowywanych dzieci – taki postulat zgosia w lutym wiceprezes ZUS, Mirosawa Boryczka. Z podobn propozycj wyszed rwnie ekonomista, prof. Krzysztof Rybiski, wedug ktrego naleaoby stworzy tzw. stypendium demograficzne.
                    • 13.03.2013Rynek pracy: II kwarta przyniesie kolejne zwolnienia
                     W II kwartale zwikszenie zatrudnienia planuje 11% pracodawcw. Taki sam odsetek zamierza zredukowa ilo etatw – oto najwaniejsze informacje z nowego badania nt. perspektyw zatrudnienia, opublikowanego przez firm Manpower. Po korekcie sezonowej prognoza zatrudnienia na najblisze trzy miesice wynosi -2%. To najgorszy wynik od lat.
                     • 27.02.2013NIK sprawdzi rnice w pacach i ekrany przy autostradach
                      Najwysza Izba Kontroli sprawdzi, jak w sektorze publicznym przestrzegana jest zasada rwnego wynagradzania kobiet i mczyzn. Na celowniku kontrolerw znajd si take ekrany akustyczne wybudowane przy autostradzie A2 – Izba zbada, czy nie postawiono ich przypadkiem zbyt duo i czy byo to zasadne z punktu widzenia dbaoci o finanse publiczne.
                      • 25.01.2013RM powoa nowego penomocnika. Zajmie si edukacj ekonomiczn
                       Przy Radzie Ministrw funkcjonowa zacznie nowy penomocnik – ds. informacji i edukacji ekonomicznej oraz ochrony finansw publicznych. Funkcj peni ma sekretarz lub podsekretarz w Ministerstwie Finansw. Ze rodkw tego resortu bd te pokrywane wydatki penomocnika.
                       • 21.01.2013PIT 2012: Opodatkowanie dochodw z pracy za granic
                        Uzyskujc dochody z tytuu pracy najemnej wykonywanej za granic, w wikszoci przypadkw naley rozliczy si z nich take w Polsce. Naley o tym pamita szczeglnie obecnie, gdy wiele osb majcych miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje prac za granic.
                        • 09.01.2013Wpywy podatkowe spadaj
                         Ubiegoroczne wpywy budetowe z podatkw okazay si w sumie a o 15 mld z mniejsze od przewidywa Ministerstwa Finansw – wynika z informacji podanych przez wiceminister finansw, Hann Majszczyk. Wpywy z podatku VAT byy o 12 mld z nisze od planu.
                         • 17.12.2012Podatki na wiecie: Rosja wprowadzi podatek od luksusu
                          W przyszym roku Rosja wprowadzi podatek od luksusu. Opodatkowane nim bd m.in. drogie samochody oraz nieruchomoci o duej powierzchni – donosi portal pravda.ru. Bez zmian pozostanie natomiast obecny system podatku dochodowego.
                          • 21.11.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT skomplikuj ycie przedsibiorcom?
                           Interpelacja nr 9382 do ministra finansw w sprawie planowanych zmian w sposobie naliczania podatkw
                           • 30.10.2012Limit zwolnienia dla stypendiw w PIT
                            Interpelacja nr 8080 do ministra finansw w sprawie podwyszenia kwoty stypendium wolnej od podatku
                            • 24.10.2012W Sejmie o budecie na 2013 rok
                             Finanse publiczne s wiarygodne jak nigdy, a trzymanie w ryzach wydatkw dao pozytywne efekty – mwi we wtorek minister finansw Jacek Rostowski podczas sejmowej debaty nad projektem budetu na 2013 rok.
                             • 11.09.2012Podatek od nieruchomoci przedsibiorcy
                              Art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opatach lokalnych naley rozumie w ten sposb, e przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomoci jest budowla znajdujca si w posiadaniu przedsibiorcy, przy czym przedsibiorca ten nie musi by jednoczenie podatnikiem podatku od nieruchomoci, wymienionym w art. 3 ust. 1 ww. ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                              • 27.08.2012E-kursy z cyklu „Zrozumie...” – najczciej zadawane pytania
                               W e-kursach z cyklu „Zrozumie...”, organizowanych przez dzia szkole www.podatki.biz, wzio ju udzia lub uczestniczy obecnie ponad 5000 osb. Nasi Czytelnicy, ktrzy zastanawiaj si nad zapisaniem si na e-kurs, przysyaj do nas wiele pyta. Publikujemy odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania. Mamy nadziej, e odpowiedzi pomog w podjciu decyzji dotyczcej wyboru e-kursu i terminu. Pytania i odpowiedzi podzielilimy na dziay tematyczne. Jeli wrd poniszych wyjanie nie znajdziecie odpowiedzi na swoje pytania, prosimy o list lub telefon.
                               • 27.08.2012Ewidencja gruntw a podatek od nieruchomoci
                                Organy podatkowe, co do zasady, s zobowizane do uwzgldnienia w postpowaniu podatkowym danych zawartych w ewidencji gruntw i nie s uprawione do weryfikowania klasyfikacji wskazanej w tej ewidencji. Jednake w sytuacji, gdy podatnik wykae, e wbrew wskazanym w stosownej procedurze administracyjnej przesankom do zmiany klasyfikacji w ewidencji, tak aby bya ona zgodna ze stanem rzeczywistym, organy ewidencyjne nie dokonay waciwej zmiany, organy podatkowe musz tak okoliczno zweryfikowa, aby podj swoje rozstrzygnicie w oparciu o prawd obiektywn.
                                • 10.07.2012Finanse publiczne – rzd zmieni zasady przeliczania dugu
                                 Resort finansw planuje zmiany w ustawie o finansach publicznych. Projekt z 21 czerwca 2012 r. przewiduje zmian zasad przeliczania pastwowego dugu publicznego (PDP) w relacji do PKB. Dug zacignity w obcej walucie bdzie przeliczany na zote wedug redniej kursw (wg NBP) z caego roku budetowego, a nie tylko z ostatniego dnia – taka metoda ma by stosowana w przypadku przekroczenia progw ostronociowych (50% lub 55%). Szacuje si, e w 2012 r. relacja dugu do PKB wyniesie ok. 52,5%.
                                 • 09.07.2012Podatek od nieruchomoci od anten
                                  Z uzasadnienia: Systemy antenowe nie s budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opatach lokalnych w zwizku z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, gdy nie zostay w sposb wyrany wymienione w ostatnim ze wspomnianych przepisw, ani nie s podobne do adnej z wskazanych w tej normie prawnej budowli. Nie s rwnie urzdzeniami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego. W zwizku z tym urzdzenia te nie mog by przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomoci.
                                  • 25.04.2012Przeniesienie wasnoci rzeczy lub praw majtkowych w zamian za zalegoci podatkowe
                                   Instytucja przeniesienia wasnoci rzeczy lub praw majtkowych w zamian za zalegoci podatkowe zostaa uregulowana w art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8 poz. 60, z pn. zm.). Zgodnie z § 1 tego przepisu, szczeglnym przypadkiem wyganicia zobowizania podatkowego jest przeniesienie wasnoci rzeczy lub praw majtkowych na rzecz:
                                   • 14.03.2012Podatek od nieruchomoci za gara z osobn ksig wieczyst
                                    W wietle art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opatach lokalnych gara stanowicy przedmiot odrbnej wasnoci, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci wedug stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) tej ustawy, tj. wedug stawki podatku dla pozostaych budynkw. Tak uzna Naczelny Sd Administracyjny, w uchwale z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11.
                                    • 23.02.2012MF zapowiada ograniczenie dugu publicznego
                                     Resort finansw opublikowa raport podsumowujcy stan finansw publicznych w latach 2008-2011. Plany MF zakadaj ograniczenie dugu publicznego do ok. 50% PKB w 2015 r. Resort chce osign ten cel poprzez konsolidacj finansw publicznych, czyli przede wszystkim wzrost dochodw i czciowe zmniejszenie wydatkw budetowych.
                                     • 23.02.2012Studium uwarunkowa a zwolnienie z VAT
                                      W zwizku z tym, e studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest rdem prawa miejscowego (art. 9 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), nie moe ono stanowi podstawy do ustalenia prawa do zwolnienia z podatku od towarw i usug dostawy terenw niezabudowanych innych ni tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudow na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarw i usug - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                                      • 07.12.2011Przedsibiorcy chc uatwie w zamian za nowe obcienia
                                       Podwyszenie skadki rentowej o 2% po stronie pracodawcw moe wywoa negatywne skutki na rynku pracy, m.in. poprzez spowolnienie tempa wzrostu tworzenia nowych miejsc pracy – uwaa Krajowa Izba Gospodarcza. Organizacja apeluje o stworzenie bardziej przyjaznego dla polskich firm rodowiska prawnego, co pomogoby zniwelowa negatywne konsekwencje wzrostu kosztw ponoszonych przez przedsibiorcw.
                                       • 29.03.2011Finanse publiczne – MF otworzy rachunki w BGK
                                        Otwarcie pomocniczych rachunkw ministra finansw w celu konsolidacji wolnych rodkw niektrych jednostek sektora finansw publicznych przyjtych przez resort w depozyt lub zarzdzanie - przewiduje projekt rozporzdzenia MF w sprawie rodzajw i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsugi budetu pastwa. Rozporzdzenie wejdzie w ycie 1 maja br.  
                                        • 21.03.2011Fundusz socjalny – podatkowe zwolnienie do likwidacji?
                                         W 2009 r. Ministerstwo Finansw zwolnio z podatku dochodowego gotwk wypacan z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych lub funduszu zwizkw zawodowych na dziaalno socjaln. Zdaniem Pracodawcw RP, dalsze utrzymywanie tego zwolnienia jest nieuzasadnione, poniewa tylko w tym roku budet straci z tego powodu okoo p miliarda zotych.  
                                         • 21.03.2011Finanse publiczne - problemy z dyscyplin
                                          Ponad 25 proc. zawiadomie w sprawie zamania dyscypliny finansw publicznych dotyczy bdw w udzielaniu zamwie. Urzdnicy nie skadaj wymaganych owiadcze, wybieraj niezgodny z przepisami tryb zamwienia, dokonuj wyboru wykonawcy z pominiciem prawa – wynika z najnowszych ustale Najwyszej Izby Kontroli.  
                                          • 02.03.2011Finanse publiczne – przepisy o karach za naruszenie dyscypliny budetowej
                                           Poprawa skutecznoci zwalczania przypadkw niezgodnego z prawem gospodarowania rodkami publicznymi to cel ustawy o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansw publicznych, ktrej zaoenia przyja Rada Ministrw. Proponowane przepisy maj doprecyzowa istniejce regulacje. Dotycz jednostek sektora finansw publicznych i innych podmiotw gospodarujcych rodkami publicznymi.  
                                           • 23.02.2011Lewiatan proponuje kompromis w sprawie OFE
                                            Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan proponuje rzdowi zmniejszenie na dwa lata wysokoci skadek emerytalnych do OFE z 7,3 proc. na 3,5 proc. i powrt do poziomu 7,3 proc. w trzecim roku od wprowadzenia tego tymczasowego rozwizania. Wedug pracodawcw, reforma finansw publicznych to obecnie najwaniejsze zadanie rzdu, a reformy wymagaj czasu - przygotowania zmian w prawie i uwzgldnienia praw nabytych tam, gdzie jest to konieczne - dlatego niezbdne jest czasowe wsparcie finansw publicznych dodatkowymi rodkami.  
                                            • 14.02.2011Gminy strac na preferencyjnych stawkach podatku dla sanatoriw
                                             Interpelacja nr 19841 do ministra finansw w sprawie przyjtej ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opatach lokalnych
                                             • 18.01.2011Finanse publiczne: Audyt wedug wzorcw MF
                                              Ministerstwo Finansw wprowadza narzdzie do porwnywania organizacji i pracy komrek audytu wewntrznego w jednostkach sektora finansw publicznych. Dziki jego wdroeniu wewntrzni audytorzy zyskaj moliwo porwnania wasnych wynikw na tle podobnych jednostek, a w efekcie - stopniowego podnoszenia efektywnoci przeprowadzanych bada.  
                                              • 17.01.2011Nadmiar regulacji prawnych szkodzi przedsibiorcom
                                               Interpelacja nr 19701 do ministra finansw w sprawie reformy finansw publicznych
                                               • 29.12.2010Prezydent zapowiada ustaw ws. emerytur i pracy
                                                Prezydent Bronisaw Komorowski wystpi z inicjatyw ustawodawcz, ktra ma ponownie umoliwi czenie emerytury z zatrudnieniem bez koniecznoci rozwizywania stosunku pracy. W ten sposb - jak mwi we wtorek - poprawi podpisan przez siebie przed kilkoma dniami ustaw o finansach publicznych. W ostatnich dniach prezydent podpisa nowelizacj ustawy o finansach publicznych, ktra zakada m.in., e osoby, ktre po przejciu na emerytur pozostay na etacie w dotychczasowej firmie, bez rozwizania umowy, bd musiay teraz wybra pomidzy emerytur a pensj.
                                                • 10.12.2010Reforma emerytalna: Minister krytykuje, przedsibiorcy broni
                                                 – Reforma emerytalna z 1999 roku bya obarczona „grzechem kamstwa” – powiedziaa minister pracy Jolanta Fedak podczas posiedzenia prezydium Trjstronnej Komisji do spraw Spoeczno-Gospodarczych. T opini skrytykowaa PKPP Lewiatan, ktrej zdaniem reforma sprzed 11 lat bya konieczna, aby uratowa system emerytalny przed „bankructwem”, czym grozio utrzymywanie nierwnowagi midzy wpywami ze skadek a wydatkami na emerytury starzejcego si spoeczestwa.  
                                                 • 08.12.2010Regua wydatkowa na duej?
                                                  Stosowanie zasady, zgodnie z ktr niezdeterminowane prawnie wydatki pastwa mogyby by zwikszane tylko o 1 pkt proc. ponad poziom prognozowanej inflacji, powinno zosta wyduone do momentu, kiedy dug publiczny i deficyt sektora finansw publicznych zostan trwale ograniczone, a nie tylko do czasu obowizywania unijnej procedury nadmiernego deficytu – uwaaj Pracodawcy RP.  
                                                  • 08.12.2010OFE zasilane akcjami specjalnego funduszu majtkowego?
                                                   Akcje funduszu majtkowego gwarantowanego przez Skarb Pastwa mogyby czciowo zastpi gotwk przekazywan obecnie do otwartych funduszy emerytalnych w ramach skadki na drugi filar – proponuje Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan. Zdaniem organizacji, takie rozwizanie pozwolioby bezbolenie obniy o kilkanacie miliardw zotych rocznie zapotrzebowanie poyczkowe Polski, zmniejszy wielko biecego deficytu budetowego i tempo przyrostu dugu publicznego.  

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »