Pomoc dla ogrzewających dom gazem ziemnym

Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zgodnie z rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu dla roku 2023 (UD462), w 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami taryfowymi stosowana będzie cena maksymalna ustalona na poziomie ustawy. Jednocześnie utrzymany zostanie mechanizm wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się sprzedażą gazu do odbiorców taryfowych. Dodatkowo, Rząd RP zdecydował o przedłużeniu do końca 2027 r. ochrony taryfowej Prezesa URE dla odbiorców w gospodarstwach domowych oraz odbiorców będących strategicznymi instytucjami pożytku publicznego.

 

Interpelacja nr 36482 do prezesa Rady Ministrów w sprawie dopłat do gazu ziemnego

Szanowny Panie Premierze!

Do mojego biura poselskiego wpłynęła prośba o interwencję w sprawie braku dofinansowań do gazu ziemnego. Uchwalony przez rząd program dopłat do ogrzewania pomija w swoim katalogu pomocowym gaz ziemny, który jest źródłem ogrzewania ponad półtora miliona gospodarstw domowych.

Aktualne przepisy dotyczące dofinansowań narażają osoby ogrzewające domy gazem ziemnym na duży wysiłek finansowy. Ma to bezpośredni związek z ogromnymi skokami cen gazu ziemnego, które zaburzają bezpieczeństwo finansowe wielu obywateli. Osoby, które zdecydowały się na zainstalowanie pieca zasilanego gazem ziemnym, przekonane względami ekologicznymi i oszczędnymi postawione są w bardzo trudnej sytuacji. Wiele z nich nie będzie mogło pozwolić sobie na ogrzewanie gospodarstw domowych, jedynie z wyjątkiem skrajnie mroźnych dni.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z prośbą o zajęcie stanowiska i odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Jakie jest stanowisko Pana Premiera w tej sprawie?
  2. Dlaczego popularny wśród gospodarstw domowych gaz ziemny nie został objęty programem dofinansowania do ogrzewania?
  3. Czy istnieje możliwość uzupełnienia katalogu dofinansowań do ogrzewania o gaz ziemny?

 

Poseł Urszula Nowogórska

11 października 2022 r.

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 36482 w sprawie dopłat do gazu ziemnego

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację Poseł Urszuli Nowogórskiej nr K9INT36482 w sprawie dopłat do gazu ziemnego, przedstawiam poniżej stosowne wyjaśnienia.

W odpowiedzi na pytania: Jakie jest stanowisko Pana Premiera w tej sprawie?
[dofinansowania ogrzewania gazem ziemnym];

1. Dlaczego popularny wśród gospodarstw domowych gaz ziemny nie został objęty programem dofinansowaniem do ogrzewania?;
2. Czy istnieje możliwość uzupełnienia katalogu dofinansowań do ogrzewania o gaz ziemny?,

należy przede wszystkim podkreślić, że Minister Klimatu i Środowiska na bieżąco monitoruje sytuację na rynku gazu oraz jej wpływ na sytuację finansową gospodarstw domowych. W celu ochrony odbiorców końcowych przed skutkami globalnego kryzysu energetycznego, Rząd RP podjął kompleksowe i zrównoważone działania mające na celu wsparcie obywateli przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansów publicznych.

Wsparcie dla gospodarstw domowych wykorzystujących do ogrzewania gaz ziemny z sieci gazowej zostało zapewnione w formie innej niż dopłaty bezpośrednie i funkcjonuje już od początku 2022 r. Poniżej przedstawiam informację na temat skierowanych do tej grupy odbiorców gazu działań osłonowych, przedsięwziętych przez Rząd RP.

Na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 r. poz. 202, z późn. zm.) wprowadzony został mechanizm ograniczenia wzrostu cen tego paliwa. Efektem wprowadzonego już od początku 2022 r. wsparcia jest to, że wzrost cen gazu ziemnego dla odbiorców w gospodarstwach domowych, również w budynkach wielolokalowych zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jest dużo niższy, niż wynikałoby to z ogólnego wzrostu cen gazu kupowanego przez przedsiębiorstwa gazowe na rynku. Wprowadzony przez Rząd mechanizm dopłat do taryf sprawia, że odbiorcy w gospodarstwach domowych nie ponoszą całkowitych kosztów zakupionego gazu ziemnego. Ze wsparcia Rządu mogą korzystać również jednostki świadczące kluczowe dla społeczeństwa usługi publiczne.

Planowana jest kontynuacja wyżej opisanego rozwiązania. Zgodnie z rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu dla roku 2023 (UD462), w 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami taryfowymi stosowana będzie cena maksymalna ustalona na poziomie ustawy. Jednocześnie utrzymany zostanie mechanizm wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się sprzedażą gazu do odbiorców taryfowych.

Dodatkowo, Rząd RP zdecydował o przedłużeniu do końca 2027 r. ochrony taryfowej Prezesa URE dla odbiorców w gospodarstwach domowych oraz odbiorców będących strategicznymi instytucjami pożytku publicznego (ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu). Należy również podkreślić, iż w celu wsparcia gospodarstw domowych korzystających z zewnętrznego dostawcy ciepła przyjęto Ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022 poz. 1967) zakładającą m.in. wprowadzenie mechanizmu ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne, które prowadzą działalność w zakresie wytwarzania ciepła tzw. taryfy z rekompensatą dla odbiorców ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. Celem programu „Ciepło z rekompensatą” jest ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej - m.in. szpitali czy szkół. Chodzi o pokrycie, za pomocą tzw. rekompensat, części kosztów, którymi przedsiębiorstwa ciepłownicze obciążają odbiorców ciepła.

Gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej nie zapłacą za ciepło i podgrzanie wody więcej niż 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju opałowego i 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach. Tym samym, ograniczeniu ulegnie wzrost rachunków za ciepło płaconych przez gospodarstwa domowe średnio o ok. 1012 zł, w przypadku gdy źródłem ciepła jest węgiel i ok. 3900 zł, jeśli źródło ciepła zasilane jest gazem ziemnym (prognoza kosztów 4 osobowego gospodarstwa domowego w mieszkaniu 70 m2 w skali roku). W przypadku, gdy w systemie ciepłowniczym występują źródła ciepła, które wykorzystują jednocześnie różne paliwa, średnia cena wytwarzania ciepła będzie określana proporcjonalnie do procentowego udziału danego źródła. Program „Ciepło z rekompensatą” będzie obowiązywał w sezonie grzewczym, tj. od października 2022 r. do kwietnia 2023 r.

Warto również dodać, że powyższe działania polegające na ochronie taryfowej odbiorców domowych są uzupełniane przez przyjęte przez Rząd RP kompleksowe rozwiązania zawarte m.in. w tzw. tarczy antyinflacyjnej, kierowane do szerokiego grona odbiorców w Polsce, w tym również do gospodarstw domowych. W ramach tarczy antyinflacyjnej, obniżono podatek VAT na energię elektryczną do 5% i gaz ziemny do 0% do końca grudnia 2022 r. Tym samym, wszyscy odbiorcy krajowi zapłacą mniej za gaz ziemny oraz energię elektryczną.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Anna Łukaszewska-Trzeciakowska

Warszawa, 9 listopada 2022 r.

 

(Image by atlascompany on Freepik.com)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...