Przepisy antyzatorowe do zmiany. Nowe regulacje wejdą w życie już w grudniu

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Pakiet szykowanych zmian obejmuje m.in. doprecyzowanie niektórych przepisów oraz modyfikacje dotyczące obowiązku sprawozdawczego. Większość nowych przepisów wejdzie w życie 8 grudnia br.

Jak tłumaczą ustawodawcy, głównymi celami zmian w tzw. ustawie antyzatorowej są doprecyzowanie części regulacji ws. przeciwdziałania nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, uproszczenie obowiązku sprawozdawczego, a także zwiększenie efektywności postępowania w sprawach związanych z zatorami.

W nowelizacji przewidziano wprowadzenie wyłączeń z obowiązku sprawozdawczego. Przygotowano zarówno wyłączenia przedmiotowe (transakcje handlowe zawierane w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz świadczenia pieniężne, w przypadku których upłynął termin przedawnienia), jak i wyłączenia podmiotowe (publiczne podmioty lecznicze prowadzone w formie spółki Skarbu Państwa lub spółki jednostki samorządu terytorialnego, a także spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych).

Nowością będzie przedłużenie terminu na złożenie sprawozdania o stosowanych przez podmiot w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Teraz terminem jest 31 styczeń, a po nowelizacji będzie to 30 kwiecień roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Ważną zmianą będzie też nałożenie na wszystkich przedsiębiorców obowiązku złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia dotyczącego posiadania, uzyskania lub utraty statusu dużego przedsiębiorstwa.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2414).

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 8 grudnia 2022 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...