aktualnosci prawie pracy

 • 16.06.2023Upadłość konsumencka - jak ją ogłosić i dlaczego warto to zrobić?
  W dzisiejszych czasach wyjątkowo często słyszymy o ogłaszaniu upadłości przez kolejne przedsiębiorstwa. Ma na to wpływ wiele czynników, między innymi poziom inflacji i wywołany pandemią kryzys. Jednak zadłużenie dotyczy nie tylko właścicieli firm, lecz także osób prywatnych.
 • 15.06.2023Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
  W ściśle określonych sytuacjach – zawinionych przez pracownika lub nie – pracodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Przeczytaj, kiedy można to zrobić i jakie obowiązki się z tym wiążą. Sprawdź, jakie uprawnienia ma w takiej sytuacji pracownik.
 • 12.06.2023PIP o rodzicielstwie w prawie pracy - pytania i odpowiedzi
  Czy pracownik, który od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej miał prawo do urlopu rodzicielskiego albo jego części lub korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części ma prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, w dłuższym wymiarze określonym w art. 1821a i art. 183 Kodeksu pracy?
 • 23.05.2023Od 23 maja świadectwo pracy z nowymi informacjami
  Jeszcze w tym miesiącu wejdą w życie zmiany, zgodnie z którymi w świadectwie pracy pracodawca będzie zamieszczał również informacje dotyczące: wykorzystania przez pracownika zwolnienia od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, urlopu opiekuńczego, a także informację o liczbie dni wykonywania takiej pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • 23.05.2023[29.05.2023] Szkolenie on-line: Nowelizacja "work life balance" - rewolucyjne zmiany w prawie pracy w 2023 roku
  Rok 2023 to czas rewolucyjnych zmian w prawie pracy. Przyjęta przez parlament ustawa nowelizująca Kodeks pracy w wykonaniu tzw. dyrektywy work life balance wprowdza ogromne zmiany w wielu regulacjach Kodeksu pracy. Na szkoleniu przedstawiony będzie przegląd tych zmian i ich omówienie.
 • 22.05.202350% koszty nie dla przedsiębiorcy
  Z analizy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wynika, że klasyfikacja przychodów uzyskiwanych przez podatnika z tytułu świadczenia objętych prawami autorskimi usług do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, eliminuje możliwość stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 ww. ustawy. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 19.05.202350% koszty nie dla przedsiębiorcy
  Z analizy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wynika, że klasyfikacja przychodów uzyskiwanych przez podatnika z tytułu świadczenia objętych prawami autorskimi usług do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, eliminuje możliwość stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 ww. ustawy. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 09.05.2023Płaca minimalna wzrośnie do 4250 zł? Pracodawcy apelują o ograniczenia
  Skokowy wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2024 r. może być zagrożeniem dla polskiej gospodarki – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Przy utrzymaniu obecnych mechanizmów ustawowych, przewidywany jest wzrost płacy minimalnej do ok. 4250 zł z początkiem 2024 r. Środowisko pracodawców apeluje o zmiany w prawie i ograniczenie skokowej podwyżki.
 • 08.05.2023Płaca minimalna wzrośnie do 4250 zł? Pracodawcy apelują o ograniczenia
  Skokowy wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2024 r. może być zagrożeniem dla polskiej gospodarki – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Przy utrzymaniu obecnych mechanizmów ustawowych, przewidywany jest wzrost płacy minimalnej do ok. 4250 zł z początkiem 2024 r. Środowisko pracodawców apeluje o zmiany w prawie i ograniczenie skokowej podwyżki.
 • 05.05.2023NSA. 50% koszty pracownika w branży IT
  W przypadku obowiązywania pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, będącym twórcą wykonującym programy komputerowe w ramach obowiązków pracowniczych, zasad nabywania praw majątkowych do programu komputerowego wynikających z art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie ma możliwości zastosowania do przychodów pracownika uzyskiwanych od pracodawcy w związku z ustaleniem tych utworów kosztów uzyskania przychodów przewidzianych w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynoszących 50% uzyskanego przychodu.
 • 04.05.20232 dni wolne za oddanie osocza - przedsiębiorca płaci a państwo zarabia
  Na początku bieżącego roku Sejm debatował nad ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej. W ustawie zawarto m.in. propozycję przyznania dwóch dni płatnego urlopu dla osób oddających osocze. Koszt tego wolnego został przerzucony na pracodawców i w żaden sposób nie będzie pracodawcom rekompensowany. Ruch taki byłby może bardziej zrozumiały w przypadku braku osocza w Polsce, ale nie gdy Polska odsprzedaje znaczne nadwyżki osocza firmom komercyjnym - czytamy w interpelacji do ministra zdrowia.
 • 27.04.2023Kodeks pracy do zmiany. Weszły w życie nowe przepisy
  W życie weszła nowelizacja Kodeksu pracy, która dostosowuje polskie przepisy do wymogów unijnych, w tym tzw. dyrektywy rodzicielskiej i dyrektywy ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Pakiet zmian dotyczy m.in. urlopów rodzicielskich i obejmuje również wprowadzenie nowych rodzajów urlopu i prawa pracownika do równoległego zatrudnienia. Nowe regulacje weszły w życie 26 kwietnia br.
 • 26.04.2023Kodeks pracy do zmiany. Wchodzą w życie nowe przepisy
  W życie wchodzi nowelizacja Kodeksu pracy, która dostosowuje polskie przepisy do wymogów unijnych, w tym tzw. dyrektywy rodzicielskiej i dyrektywy ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Pakiet zmian dotyczy m.in. urlopów rodzicielskich i obejmuje również wprowadzenie nowych rodzajów urlopu i prawa pracownika do równoległego zatrudnienia. Nowe regulacje weszły w życie 26 kwietnia br.
 • 26.04.2023Spadek opodatkowania pracy w Polsce. Nowy raport OECD
  W 2022 r. klin podatkowy dla przeciętnego pracownika w Polsce wyniósł 33,6 proc. i był niższy niż w 23 krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – wynika z nowego raportu OECD pn. „Taxing Wages 2023”, w którym przeanalizowano dane za 2022 r. z 36 krajów należących do tej organizacji. Średnia wysokość klina dla państw OECD wyniosła 34,6 proc. W Polsce suma danin płaconych przez pracownika i pracodawcę spadła względem 2021 r. prawie we wszystkich rodzajach gospodarstw domowych.
 • 25.04.2023Zmiany w prawie pracy w 2023 roku
  26 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie wiele nowych przepisów dotyczących zatrudnienia. Będą dotyczyć nowych uprawnień pracowniczych, wprowadzać dodatkową ochronę przed zwolnieniem i nowe obowiązki informacyjne w zakresie umów o pracę. Większe uprawnienia zyskają też pracownicy i członkowie ich rodzin.
 • 24.04.2023Zmiany w prawie pracy w 2023 roku
  26 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie wiele nowych przepisów dotyczących zatrudnienia. Będą dotyczyć nowych uprawnień pracowniczych, wprowadzać dodatkową ochronę przed zwolnieniem i nowe obowiązki informacyjne w zakresie umów o pracę. Większe uprawnienia zyskają też pracownicy i członkowie ich rodzin.
 • 17.04.2023Zasady odpowiedzialności pracownika: Odpowiedzialność porządkowa, materialna i za mienie powierzone
  Odpowiedzialność porządkowa: Pracownik, który w sposób zawiniony nie wykonuje należycie swoich obowiązków może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Przepisy regulujące zasady odpowiedzialności porządkowej mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że pracodawca nie może rozszerzać katalogu przewinień uzasadniających nałożenie określonej kary, ani stosować innych kar niż przewidziane w art. 108 kp.
 • 12.04.2023Maksymalna cena gazu dla branży piekarniczej
  Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, która polega na produkcji pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek, i wykorzystujący piec ogrzewany paliwami gazowymi mogą skorzystać z ceny maksymalnej gazu równej 200,17 zł/MWh.
 • 12.04.2023[17.04.2023] Szkolenie on-line: Efektywne opodatkowanie pracownika - jak zwiększyć wynagrodzenie pracownika bez podnoszenia kosztów własnych
  Rosnące wymagania pracowników oraz kryzys finansowy, wymuszający redukcję kosztów to wyzwania, przed którymi stają obecnie pracodawcy. Rozwiązaniem jest zwiększenia wynagrodzenia pracownika, a tym samym atrakcyjności pracodawcy, ale nie poprzez wzrost kosztów zatrudnienia, lecz dzięki rozsądnemu planowaniu podatkowemu oraz wykorzystaniu dostępnych ulg podatkowych. Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom bezpiecznych rozwiązań podatkowych, dzięki którym obciążenie podatkowe pracownika spadnie, a tym samym nastąpi realny wzrost jego dochodu, przy jednoczesnym zachowaniu obciążeń pracodawcy na tym samym poziomie.
 • 06.04.2023Duża nowelizacja Kodeksu pracy. Wkrótce istotne zmiany w przepisach
  Do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną rozwiązania przewidziane w dwóch unijnych dyrektywach, w tym tzw. dyrektywie rodzicielskiej i work-life balance. Pakiet nowych przepisów przewiduje m.in. ułatwienia dla pracujących rodziców, nowe rodzaje urlopów oraz modyfikacje zwiększające przejrzystość warunków pracy. Nowelizacja została już opublikowana w Dzienniku Ustaw, a zmiany wejdą w życie pod koniec kwietnia br.
 • 06.04.2023Kodeks pracy: Kwietniowe zmiany w urlopach i umowach o pracę
  Jeszcze w tym miesiącu wejdzie w życie duża nowelizacja Kodeksu pracy. Zmiany dotyczą przede wszystkim urlopów, a mianowicie ustawa zmieniająca wprowadza zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej oraz urlop opiekuńczy, wydłuża wymiar urlopu rodzicielskiego, zmienia przepisy dot. korzystania z łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy, a także przepisy dot. dopuszczenia pracownika do pracy po urlopie wychowawczym. Oprócz zmian w urlopach dostosowano przepisy Kodeksu pracy do unijnej dyrektywy ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.
 • 31.03.2023Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFŚS. Z PIT czy bez?
  W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi podjęta została decyzja o wypłacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Każdy pracownik, który złoży wniosek o przyznanie pomocy finansowej i oświadczenie o dochodach, otrzyma pieniądze. Kwota zapomogi uzależniona będzie od wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 29.03.2023Zmiany w Kodeksie pracy: Poprawa warunków pracy i równiejszy podział obowiązków opiekuńczych
  Nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw to przede wszystkim wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw - tzw. dyrektywy rodzicielskiej oraz work-life balance. Dyrektywa rodzicielska przewiduje indywidualne prawa związane z urlopem ojcowskim, rodzicielskim i opiekuńczym, a także elastyczną organizację pracy dla pracowników będących rodzicami oraz opiekunami. Celem dyrektywy jest zachęcenie do równiejszego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi pomiędzy kobietami i mężczyznami. Druga z dyrektyw ma z kolei na celu poprawę warunków pracy poprzez zapewnienie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia.
 • 28.03.2023Zmiany w Kodeksie pracy: Poprawa warunków pracy i równiejszy podział obowiązków opiekuńczych
  Nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw to przede wszystkim wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw -tzw. dyrektywy rodzicielskiej oraz work-life balance. Dyrektywa rodzicielska przewiduje indywidualne prawa związane z urlopem ojcowskim, rodzicielskim i opiekuńczym, a także elastyczną organizację pracy dla pracowników będących rodzicami oraz opiekunami. Celem dyrektywy jest zachęcenie do równiejszego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi pomiędzy kobietami i mężczyznami. Druga z dyrektyw ma z kolei na celu poprawę warunków pracy poprzez zapewnienie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia.
 • 20.03.2023MF: Ulga tylko dla pracujących seniorów
  Ulga dla pracujących seniorów to obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. instrument zachęcający podatników do pozostania na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Nie płacą oni podatku dochodowego, ale tylko pod warunkiem, że nie przejdą na emeryturę i będą kontynuować pracę. Dodatkowo, dzięki dalszej aktywności na rynku pracy poprzez uzyskiwanie określonych przepisami ustawy PIT przychodów podlegających ubezpieczeniom społecznym - powiększą oni wysokość swojej przyszłej emerytury - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na zapytanie poselskie.
 • 14.03.2023Kolejne korzystne zmiany w Kodeksie pracy trafiły do podpisu prezydenta
  Dłuższy urlop rodzicielski, dodatkowe dni urlopu okolicznościowego oraz stabilne formy zatrudnienia - to tylko część rozwiązań, nad którymi we czwartek zakończył prace parlament. Nowelizacja Kodeksu pracy trafi teraz na biurko Prezydenta Andrzeja Dudy.
 • 13.03.2023Kolejne korzystne zmiany w Kodeksie pracy trafiły do podpisu prezydenta
  Dłuższy urlop rodzicielski, dodatkowe dni urlopu okolicznościowego oraz stabilne formy zatrudnienia - to tylko część rozwiązań, nad którymi we czwartek zakończył prace parlament. Nowelizacja Kodeksu pracy trafi teraz na biurko Prezydenta Andrzeja Dudy.
 • 13.02.2023Ważne zmiany w urlopach. Nowela Kodeksu pracy przyjęta przez Sejm
  Kodeks pracy czeka kolejny pakiet zmian. Przygotowane przez rząd rozwiązania mają dostosować polskie prawo do dwóch unijnych dyrektyw. Nowela nie tylko wydłuży urlop rodzicielski, ale równocześnie wprowadzi dwa całkiem nowe rodzaje urlopów. Nowelizacja została przyjęta przez Sejm w ostatnią środę, a obecnie pracuje nad nią Senat.
 • 10.02.2023Ważne zmiany w urlopach. Nowela Kodeksu pracy przyjęta przez Sejm
  Kodeks pracy czeka kolejny pakiet zmian. Przygotowane przez rząd rozwiązania mają dostosować polskie prawo do dwóch unijnych dyrektyw. Nowela nie tylko wydłuży urlop rodzicielski, ale równocześnie wprowadzi dwa całkiem nowe rodzaje urlopów. Nowelizacja została przyjęta przez Sejm w ostatnią środę, a obecnie pracuje nad nią Senat.
 • 07.02.2023Dostęp obywateli do dokumentacji osobowo-płacowej jest zbyt słabo chroniony?
  W polskim prawie brakuje przepisów, które pozwalałyby na odpowiedni nadzór nad przedsiębiorstwami przechowującymi dokumentację osobowo-płacową – twierdzi rzecznik praw obywatelskich. W piśmie skierowanym do resortów kultury i dziedzictwa narodowego oraz rodziny i polityki społecznej RPO wskazał, że obecna sytuacja może prowadzić do naruszania praw osób zabiegających o emeryturę w należnej wysokości.
 • 16.01.2023Do Kodeksu pracy trafią dwa nowe typy urlopów
  Urlop opiekuńczy oraz urlop z powodu działania siły wyższej to dwa nowe rodzaje urlopów, które zostaną wprowadzone do Kodeksu pracy. Projekt nowelizacji w tej sprawie, który zakłada dostosowanie polskich przepisów do dyrektyw unijnych, trafił już do Sejmu. Zmiany powinny wejść w życie w ciągu najbliższych miesięcy.
 • 13.01.2023Do Kodeksu pracy trafią dwa nowe typy urlopów
  Urlop opiekuńczy oraz urlop z powodu działania siły wyższej to dwa nowe rodzaje urlopów, które zostaną wprowadzone do Kodeksu pracy. Projekt nowelizacji w tej sprawie, który zakłada dostosowanie polskich przepisów do dyrektyw unijnych, trafił już do Sejmu. Zmiany powinny wejść w życie w ciągu najbliższych miesięcy.
 • 11.01.2023Badanie trzeźwości pracowników. Resort zdrowia szykuje nowe rozporządzenie
  Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowego rozporządzenia ws. badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Docelowo zmiany w prawie mają dać przedsiębiorcom nowe możliwości przeprowadzania kontroli tego typu. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, część szczegółowych przepisów może jednak znacznie utrudniać badania pomiaru stężenia alkoholu.
 • 10.01.2023Badanie trzeźwości pracowników. Resort zdrowia szykuje nowe rozporządzenie
  Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowego rozporządzenia ws. badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Docelowo zmiany w prawie mają dać przedsiębiorcom nowe możliwości przeprowadzania kontroli tego typu. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, część szczegółowych przepisów może jednak znacznie utrudniać badania pomiaru stężenia alkoholu.
 • 02.01.2023Zmiany podatkowe w 2023 r. Eksperci ostrzegają przed podatkowym nieładem
  W rozpoczynającym się roku przedsiębiorcy muszą liczyć się z kolejnymi i budzącymi wątpliwości zmianami w prawie podatkowym. Jak przewidują eksperci Konfederacji Lewiatan, podatników czeka podatkowy nieład, który jest efektem licznych zmian przygotowywanych w pośpiechu. Niewykluczone, że 2023 r. przyniesie też nowe daniny, w tym np. podatek od zysków nadzwyczajnych.
 • 29.12.2022MRiPS o zmianach dot. wdowich emerytur
  Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych państwo gwarantuje wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Jest to o tyle istotne, że wpływy ze składek nadal nie pokrywają wypłaty świadczeń z FUS. Fundusz ten korzysta zatem z corocznych dotacji budżetowych. Możliwości angażowania się budżetu państwa w funkcjonowanie FUS są jednak ograniczone sytuacją finansów publicznych. W świetle powyższego obecnie obowiązujące rozstrzygnięcia, choć być może nie spełniają oczekiwań wszystkich zainteresowanych, należy uznać za optymalne - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
 • 16.12.2022Przepisy dot. tzw. czerwcowych emerytur do poprawy?
  Przez długi czas świadczenia Polek i Polaków przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe niż osób odchodzących na emeryturę w każdym z pozostałych miesięcy. Rząd poprawił przepisy dotyczące tzw. czerwcowych emerytur, ale tylko na przyszłość, pomijając osoby, którym wcześniej tak ustalano świadczenia. W przypadku świadczeniobiorców, którym wysokość emerytury ustalono w czerwcu w latach 2009-2019, problem nie został rozwiązany.
 • 30.11.2022IKZE: Kobiety muszę czekać 5 lat na pieniądze
  Jak czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na interpelację poselską, IKZE nie jest produktem mającym oparcie w obowiązkowym systemie ubezpieczeń, tylko dobrowolnie otwartym przez oszczędzającego dodatkowym kontem, na którym są gromadzone oszczędności, mające w przyszłości uzupełnić dochody emerytalne, pochodzące z obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego. Dlatego też nie powinno się brać pod uwagę różnego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn obowiązującego w powszechnym systemie emerytalnym.
 • 23.11.2022Plecak z logo firmy dla pracownika a obowiązki pracodawcy jako płatnika
  Nowe osoby zatrudnione w spółce na umowę o pracę oraz osoby, z którymi współpracuje w ramach umowy zlecenia, otrzymują plecaki z naszytym logo firmy - wartość plecaka to ok. 80-90 złotych. Plecaki przekazywane są w celu budowania pozytywnego wizerunku i relacji z nowymi pracownikami. Czy spółka ma obowiązek doliczać do opodatkowanego przychodu pracownika ze stosunku pracy (nieodpłatne świadczenie) wartość plecaka?
 • 23.11.2022Polski Ład a ulgi podatkowe
  Zmiany w prawie określane jako Polski Ład znalazły swoje odzwierciedlenie również w przepisach podatkowych. Jak deklarowało Ministerstwo Finansów, modyfikacje miały przełożyć się na wymierne korzyści przede wszystkim dla najmniej zarabiających, a także emerytów i rodzin z dziećmi. Czy tak jest rzeczywiście? Jak wiele zmieniono w samym podatku dochodowym, a ile modyfikacji pojawiło się przy przepisach towarzyszących? Wyjaśniamy, z jakimi nowościami muszą liczyć się podatnicy.
 • 22.11.2022Plecak z logo firmy dla pracownika a obowiązki pracodawcy jako płatnika
  Nowe osoby zatrudnione w spółce na umowę o pracę oraz osoby, z którymi współpracuje w ramach umowy zlecenia, otrzymują plecaki z naszytym logo firmy - wartość plecaka to ok. 80-90 złotych. Plecaki przekazywane są w celu budowania pozytywnego wizerunku i relacji z nowymi pracownikami. Czy spółka ma obowiązek doliczać do opodatkowanego przychodu pracownika ze stosunku pracy (nieodpłatne świadczenie) wartość plecaka?
 • 21.11.2022Rozwiązywanie umów o pracę
  Ustanie stosunku pracy następuje w drodze jego rozwiązania lub wygaśnięcia. Rozwiązanie umowy o pracę jest następstwem czynności prawnej jednej lub obydwu stron stosunku pracy. Natomiast wygaśnięcie następuje z mocy prawa z powodu innych zdarzeń niż czynności prawne. Przepisy Kodeksu pracy w sposób wyczerpujący określają sposoby rozwiązania umowy o pracę. 
 • 10.11.2022Będą uproszczenia procedur administracyjnych
  Część procedur administracyjnych dotyczących obywateli i przedsiębiorców ma zostać uproszczona. Zmiany odnoszą się głównie do przyspieszenia wydawania decyzji i usprawnienia postępowań administracyjnych. Wprowadzone zostaną np. uproszczenia i procedury milczącej zgody w procedurach związanych np. z zawodem marynarza oraz handlem i dystrybucją napojów alkoholowych, a także m.in. zmodyfikowano instytucję ponaglenia, umożliwiono zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych na formularzu CEIDG-1, czy wydłużono termin zgłoszenia/aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych.
 • 21.10.2022Prawo pracy czeka mała rewolucja. Zmiany dotyczą m.in. pracy zdalnej
  Pracodawcy muszą liczyć się w kolejnych miesiącach ze sporymi zmianami w prawie pracy. Obecnie w Sejmie trwają prace nad dużą nowelizacją, która m.in. na stałe wprowadzi do Kodeksu pracy zasady funkcjonowania pracy zdalnej. Jednocześnie pracodawcy uzyskają możliwości przeprowadzania prewencyjnych i wyrywkowych kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub innych podobnych środków.
 • 20.10.2022Prawo pracy czeka mała rewolucja. Zmiany dotyczą m.in. pracy zdalnej
  Pracodawcy muszą liczyć się w kolejnych miesiącach ze sporymi zmianami w prawie pracy. Obecnie w Sejmie trwają prace nad dużą nowelizacją, która m.in. na stałe wprowadzi do Kodeksu pracy zasady funkcjonowania pracy zdalnej. Jednocześnie pracodawcy uzyskają możliwości przeprowadzania prewencyjnych i wyrywkowych kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub innych podobnych środków.
 • 10.10.2022Biznes krytycznie pomyśle obowiązkowej certyfikacji zawodu księgowego
  Zawód księgowego nie powinien być poddany obowiązkowej certyfikacji – twierdzi Business Centre Club. Eksperci tej zrzeszającej przedsiębiorców organizacji krytycznie oceniają pomysł wprowadzenia tego rodzaju rozwiązania i opowiadają się za budową systemu certyfikacji nieobowiązkowej.
 • 10.10.2022Umowa na body leasing: kiedy warto z niej skorzystać?
  Obecnie wiele firm poszukuje alternatywnych form zatrudnienia. Jedną z ciekawszych jest body leasing, którego rosnącą popularność można odnotować zwłaszcza w branży IT. Dzięki niemu przedsiębiorcy zyskują możliwość pominięcia klasycznego procesu rekrutacji. To duża oszczędność czasu, pieniędzy i jednoczesna możliwość „wypożyczenia” specjalistów w konkretnej dziedziny: analizy danych, programowania, czy testów.
 • 07.10.2022Biznes krytycznie pomyśle obowiązkowej certyfikacji zawodu księgowego
  Zawód księgowego nie powinien być poddany obowiązkowej certyfikacji – twierdzi Business Centre Club. Eksperci tej zrzeszającej przedsiębiorców organizacji krytycznie oceniają pomysł wprowadzenia tego rodzaju rozwiązania i opowiadają się za budową systemu certyfikacji nieobowiązkowej.
 • 03.10.2022CPK. Od października nowe zwolnienia podatkowe
  2 października br. wchodzi w życie ustawa z 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przepisy tej ustawy mają na celu przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” w spółkę prawa handlowego oraz wprowadzenie szeregu zmian w ustawie o CPK oraz w innych ustawach, aby wesprzeć i przyspieszyć realizację inwestycji. W związku z tym, m.in. w ustawie o PIT zostaną dodane nowe zwolnienia, a w ustawie o podatku od spadków i darowizn - nowe wyłączenie z tego podatku.
 • 30.09.2022CPK. Od października nowe zwolnienia podatkowe
  2 października br. wchodzi w życie ustawa z 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przepisy tej ustawy mają na celu przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” w spółkę prawa handlowego oraz wprowadzenie szeregu zmian w ustawie o CPK oraz w innych ustawach, aby wesprzeć i przyspieszyć realizację inwestycji. W związku z tym, m.in. w ustawie o PIT zostaną dodane nowe zwolnienia, a w ustawie o podatku od spadków i darowizn - nowe wyłączenie z tego podatku.

« poprzednia strona | następna strona »