Zatrudnianie młodocianych. Wkrótce ważne zmiany w prawie

Pod koniec września br. w życie wejdą nowe regulacje dotyczące zatrudniania osób młodocianych. Przepisy mają w efekcie w większym stopniu odpowiadać postępowi technicznemu i nowym zagrożeniom. Zmiany będą dotyczyć głównie katalogu prac, które wykonywać mogą młodociani.

Zgodnie z Kodeksem pracy, młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie przekroczyła 18 lat. Młodociani mogą być zatrudniani w ramach przygotowania zawodowego albo na podstawie umów o pracę, przy czym zaangażowanie może dotyczyć tylko określonych zadań. Za naruszenie przepisów grożą grzywny w wysokości nawet do 30 tys. zł.

Już 30 września br. w życie wejdzie nowe rozporządzenie ws. wykazu prac wzbronionych młodocianym oraz warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Do katalogu prac zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu młodocianych dodane zostaną prace: – związane z promocją i użytkowaniem wyrobów tytoniowych; – związane z produkcją, sprzedażą i reklamą treści pornograficznych; – przy których istnieje prawdopodobieństwa użycia siły wobec zwierząt; – w zakładach pogrzebowych.

Z katalogu prac wzbronionych usunięto jednocześnie profesje sprzątacza wagonów, konduktora w autobusach i trolejbusach, konwojenta oraz mechanika obsługi naziemnej samolotów.

Jak wskazują eksperci Grant Thornton, jedną z istotnych nowości będzie też zmniejszenie obowiązującego dotychczas minimum temperatury przy pracach wykonywanych na zewnątrz do 10 °C (wcześniej było to 14 °C).

Pracodawcy powinni zwrócić uwagę, że podobnie jak rozporządzenie wcześniejsze z 2004 roku, nowe rozporządzenie zawiera dwa rodzaje wykazów prac – wykaz prac wzbronionych młodocianym i wykaz zawierający prace, do których można zatrudnić młodocianych w wieku powyżej 16 lat, jeżeli jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego. A zatem prace objęte wykazem „dla odbycia przygotowania zawodowego”, pomimo, że są pracami wzbronionymi, to w określonych przypadkach i na określonych zasadach warunkowo mogą być wykonywane. Przy czym, w naszej ocenie, takiemu dopuszczeniu powinien przyjrzeć się także specjalista BHP i dokonać oceny ryzyka zawodowego – komentuje partner w kancelarii prawnej Grant Thornton, Jolanta Zarzecka-Sawicka.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2023 r., poz. 1240).

Nowe przepisy wejdą w życie 30 września 2023 r.

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...