Kodeks pracy do zmiany. Weszły w życie nowe przepisy

W życie weszła nowelizacja Kodeksu pracy, która dostosowuje polskie przepisy do wymogów unijnych, w tym tzw. dyrektywy rodzicielskiej i dyrektywy ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Pakiet zmian dotyczy m.in. urlopów rodzicielskich i obejmuje również wprowadzenie nowych rodzajów urlopu i prawa pracownika do równoległego zatrudnienia. Nowe regulacje weszły w życie 26 kwietnia br.

Wdrożona do polskiego porządku prawnego dyrektywa rodzicielska przewiduje indywidualne prawa związane z urlopem ojcowskim, rodzicielskim i opiekuńczym, a także elastyczną organizację pracy dla pracowników będących rodzicami oraz opiekunami. Przepisy zachęcają do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi pomiędzy kobietami i mężczyznami – komentuje szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg.

W ramach dyrektywy rodzicielskiej przewidziano m.in. wprowadzenie indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego, podczas gdy wymiar tego urlopu zostaje podwyższony dla obojga rodziców do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) i do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego). Nowością jest też nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców.

Nowela zakłada też wprowadzenie nowych typów urlopu. Chodzi o bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku, który jest możliwy do wykorzystania w celu zapewnienia opieki najbliższym członkom rodziny, wymagającym wsparcia z poważnych względem medycznych, oraz zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej (z prawem do połowy wynagrodzenia) w wymiarze do 2 dni lub 16 godzin w roku, które przysługuje w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika.

Drugą unijną dyrektywą, którą wdrożyliśmy do polskiego porządku prawnego, jest dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Jej celem jest poprawa warunków pracy poprzez zapewnienie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia. Jedną z najważniejszych zmian jest rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika o dodatkowe elementy takie jak, np.  informacja o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę, czy o długości płatnego urlopu przysługującego pracownikowi – tłumaczy Maląg.

Jedną z istotniejszych nowości jest zapewnienie pracownikom prawa do równoległego zatrudnienia. Nowe przepisy przewidują także m.in. zapewnienie pracownikowi, który pracował przez minimum 6 miesięcy, prawa do wystąpienia o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 641).

Nowe przepisy weszły w życie 26 kwietnia br.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp

 


Przeczytaj także:

Zmiany w prawie pracy w 2023 roku


 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...