Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

premia gwarancyjna

 • 06.10.2017Premie gwarancyjne dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych będą nadal wypłacane
  Zagadnienia związane z realizacją praw przysługujących właścicielom książeczek mieszkaniowych, wystawionych do dnia 23 października 1990 r., regulują przepisy ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.
  • 04.02.2013Opodatkowanie cesji książeczki mieszkaniowej
   Pytanie podatnika: Matka Wnioskodawczyni dokonała cesji książeczki mieszkaniowej na rzecz Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni zakupiła wraz z mężem, z którym posiada ustawową wspólność majątkową, mieszkanie. Po dokonaniu zakupu Wnioskodawczyni zrealizowała książeczkę w oddziale Banku. Czy fakt otrzymania 36 053,32 zł z tytułu zrealizowania książeczki mieszkaniowej o wartości nominalnej 8,90 zł Wnioskodawczyni powinna zgłosić na formularzu SD-Z2 we właściwym urzędzie skarbowym?
   • 23.08.2010Umowa cesji książeczki mieszkaniowej nie podlega opodatkowaniu
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni skorzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, ponieważ książeczkę mieszkaniową otrzymała drogą cesji w ramach najbliższej rodziny - jeżeli Wnioskodawczyni złoży zgłoszenie na druku SD-Z2 do Urzędu Skarbowego?
    • 13.11.2008Nowelizacja przepisów o premii gwarancyjnej
     Rozszerzenie możliwości uzyskania premii gwarancyjnej oraz przyznanie prawa do niej właścicielom książeczek mieszkaniowych, którzy uzyskują odrębną własność lokalu w drodze przekształcenia prawa spółdzielczego – to niektóre ze zmian, jakie przewidziano w projekcie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, przyjętym w środę przez rząd.