Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

likwidacja

 • 30.03.2012Niezamortyzowana inwestycja w obcym środku trwałym jako koszt
  Pytanie podatnika: Czy można traktować jako koszt niezamortyzowaną część inwestycji w obcy środek trwały?
  • 29.03.2012Standardy rachunkowości - zmiany od 2013 roku
   Warto zwrócić uwagę na cztery nowe standardy: MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12, MSSF 13 oraz na związaną z nimi aktualizację dwóch MSR: MSR 27 i MSR 28. Krzysztof Lipiński, prezes firmy WL Accountancy, tłumaczy, że wprawdzie zmiany zaczną obowiązywać dopiero w 2013 roku, jednakże ich stosowanie jest dopuszczalne już teraz. Warto zatem je poznać.
   • 22.03.2012Outsourcing usług ubezpieczeniowych a zwolnienie z VAT
    Z uzasadnienia: Zwolnienie z art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług wymaga dla swojego zastosowania określonych warunków, a mianowicie że dana usługa, stanowiąc element usługi zasadniczej musi być właściwa oraz niezbędna do jej (usługi podstawowej - ubezpieczeniowej) wykonania. Choć usługi lustracji i likwidacji szkód mogą być traktowane jako pewna, dająca się wyodrębnić, całość, to równocześnie każda z tych czynności odrębnie i wszystkie razem są niewątpliwie właściwe oraz niezbędne do wykonania usługi ubezpieczenia. Zatem, ww. usługi na rzecz zakładu ubezpieczeń nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
    • 22.03.2012Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową a sukcesja podatkowa
     Interpelacja nr 1628 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia do Ordynacji podatkowej zasady sukcesji praw i obowiązków podatkowych jednoosobowej spółki kapitałowej, powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
     • 19.03.2012Znikną delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa
      W piątek Sejm uchwalił ustawę, na mocy której 30 kwietnia zostanie zlikwidowanych 13 delegatur terenowych Ministerstwa Skarbu. Oznacza to 11-proc. redukcję zatrudnienia w resorcie i oszczędności – ok. 2,7 mln zł.
      • 09.03.2012Biznes chce większych zmian w systemie emerytalnym
       Wprowadzenie w Polsce wyższego wieku emerytalnego powinno zostać przyspieszone i poparte gruntownymi zmianami, m.in. likwidacją przywilejów emerytalnych – uważają eksperci fundacji FOR oraz Business Centre Club.
       • 09.03.2012Liberalizacja handlu z Azją będzie koniecznością
        Przeszło 36 mln miejsc pracy w Europie uzależnionych jest od możliwości prowadzenia handlu z resztą świata. Liberalizacja handlu z Azją może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego państw UE – do takich wniosków doszli uczestnicy konferencji pn. „Bariery w wolnym handlu między Unią Europejską a Azją”, zorganizowanej w tym tygodniu w Brukseli przez Instytut Globalizacji.
        • 08.03.2012Brakuje nam 1,5 miliona mieszkań, będzie gorzej
         W Polsce brakuje 1,5 mln mieszkań. Kolejnych 200 tysięcy w najbliższym czasie musi zostać wycofanych z eksploatacji z powodu bardzo złego stanu technicznego. 6,5 miliona Polaków mieszka w warunkach, które nie spełniają żadnych norm – wynika z najnowszego raportu NIK. Raport obnaża słabość – a w zasadzie brak – polityki mieszkaniowej państwa.
         • 02.03.2012Powiadomienie pracodawcy o ciąży
          Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracownicę wprost obowiązku zgłoszenia pracodawcy stanu ciąży. Jak najszybsze powiadomienie pracodawcy pozostaje jednak w interesie samej ciężarnej, bowiem możliwość skorzystania z szeregu uprawnień przysługujących kobiecie w okresie ciąży jest uzależniona od udokumentowania stanu ciąży świadectwem lekarskim.
          • 01.03.2012Podatki 2013: Zmiany w ulgach w PIT
           Od początku przyszłego roku całkowicie zlikwidowana zostanie możliwość korzystania z ulgi internetowej. Zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska z listopada 2011 r., cięcia obejmą również ulgi na dzieci. Ministerstwo Finansów opublikowało wczoraj projekt nowelizacji ustawy o PIT, który określa szczegóły planowanych zmian. Nowe regulacje będą mieć zastosowanie do rozliczeń podatkowych za 2013 r.
           • 01.03.2012MPiPS rozważa kolejne zmiany w prawie pracy
            Jednym z głównych celów resortu pracy jest modyfikacja przepisów o telepracy i wprowadzenie możliwości ustalania indywidualnego czasu pracy – stwierdził minister Władysław Kosiniak-Kamysz podczas spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców, które odbyło się wczoraj (29 lutego 2012 r.) w siedzibie Pracodawców RP.
            • 01.03.2012BCC apeluje o likwidację przywilejów emerytalnych
             Działania rządu ws. zabezpieczenia społecznego i systemu emerytalnego muszą być kompleksowe – uważa Business Centre Club. Organizacja apeluje o większe ujednolicenie zasad uczestnictwa w systemie emerytalno-rentowym. Z wyliczeń BCC wynika, że likwidacja przywilejów emerytalnych przyniosłaby ok. 20 mld zł w skali roku.
             • 06.02.2012Przedsiębiorcy przewidują kolejne podwyżki podatków
              Polscy przedsiębiorcy są przekonani, że w ciągu najbliższych dwóch lat rząd podniesie stawkę VAT lub innych podatków – takiego zdania jest aż 78% osób, które wzięły udział w ankiecie Business Centre Club. Wyniki ankiety nt. stanu finansów publicznych w Polsce przedstawiono w ubiegły piątek podczas debaty pn. „Reforma finansów publicznych konieczna już dziś”, zorganizowanej przez BCC.
              • 26.01.2012Służba Celna zlikwiduje część oddziałów
               Służbę Celną czekają poważne zmiany. Jeszcze w tym roku zlikwidowanych zostanie osiem oddziałów celnych, a powstać mają dwa nowe. Obowiązki likwidowanych jednostek przejmą pozostałe oddziały – wynika z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów projektów nowelizacji rozporządzeń ws. struktury organizacyjnej Służby Celnej. Zmiany mogą niekorzystnie wpłynąć na sytuację niektórych przedsiębiorstw działających na terenach, na których zlikwidowane zostaną oddziały Służby Celnej.
               • 23.01.2012MF: Likwidacja ulgi nie wpłynie na rozwój Internetu w Polsce
                Interpelacja nr 610 do ministra finansów w sprawie zapowiedzi likwidacji tzw. ulgi internetowej
                • 14.12.2011Kradzież samochodu – skutki podatkowe i rachunkowe
                 Samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej – co do zasady – zalicza się do środków trwałych. Kradzież środka trwałego powoduje powstanie straty w majątku podatnika. Ma ona swoje konsekwencje w rozliczeniach podatkowych. Powinna także znaleźć swoje odzwierciedlenie w księgach rachunkowych firmy.
                 • 09.12.2011Badanie sprawozdania finansowego spółki w likwidacji
                  Pytanie podatnika: Czy wobec trwającego postępowania likwidacyjnego Spółki roczne sprawozdanie finansowe powinno być poddane badaniu przez biegłego rewidenta?
                  • 23.11.2011Podatki w górę, wydatki w dół
                   Pierwszą decyzją nowego rządu Donalda Tuska było przyjęcie ustawy okołobudżetowej. Likwidacja lokat antybelkowych, wzrost akcyzy na paliwo i papierosy a także ograniczenie niektórych wydatków – to najważniejsze jej punkty.
                   • 22.11.2011Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym a CIT
                    Pytanie podatnika: Czy strata z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych inwestycji w obcych środkach trwałych może zostać zaliczona przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w części niepokrytej sumą dokonanych przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tych inwestycji w momencie wykreślenia danej inwestycji w obcym środku trwałym z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z ich likwidacją?
                    • 14.11.2011Skutki podatkowe w PIT likwidacji spółki osobowej
                     Pytanie podatnika: Czy likwidacja spółek osobowych, z tytułu której Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne, nie będzie skutkować powstaniem po jego stronie przychodów (dochodów) podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                     • 03.11.2011Podatki 2012 – 2013: Nowe zasady publikowania sprawozdań finansowych i inne zmiany
                      Ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców właśnie została ogłoszona w Dzienniku Ustaw nr 232. Większość nowych przepisów wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Zmiany związane z likwidacją Monitora Polskiego B zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.
                      • 02.11.2011Płace urzędników będą zależne od jakości pracy?
                       Powiązanie wynagrodzeń urzędników z wydajnością i jakością ich pracy; likwidacja „trzynastek” – to część propozycji zgłoszonych w ubiegłym tygodniu przez Radę Służby Cywilnej. Do postulatów RSC przychylają się również środowiska pracodawców.
                       • 11.10.2011Niezamortyzowana wartość inwestycji a koszty
                        Pytanie podatnika: Czy Spółka w związku ze zmianą miejsca wykonywania działalności z powodów racjonalnych i uzasadnionych, będzie mogła zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym przy ul. X?
                        • 04.10.2011Skutki likwidacji środka trwałego
                         Pytanie podatnika: Czy nieumorzona wartość oczyszczalni i koszt fizycznej jej likwidacji kwalifikują się jako koszt uzyskania przychodów?
                         • 20.09.2011MF: Pismo do urzędu skarbowego nadal można wysłać faksem
                          Interpelacja nr 23474 do ministra finansów w sprawie zmian w art. 168 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa
                          • 16.09.2011Zaległy urlop będzie można wykorzystać do końca września
                           Senat przegłosował poprawkę dotyczącą terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego – będzie go można wykorzystać do 30 września danego roku. Wcześniejsza wersja projektu ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (tzw. deregulacyjnej-bis) zakładała termin do 31 lipca.
                           • 14.09.2011Gruby kocha wybory
                            - Wiesz Siwy, co lubię najbardziej? – zagaił Gruby ocierając pianę z puszczańskiego. - Jak to co. Piwo rzecz jasna – odpowiedział Siwy. - Jasne, ale tak w kategoriach bardziej filozoficznych – kontynuował Gruby. - Hegla? Kanta? Kotarbińskiego? – celował Siwy. - Daj spokój Siwy, bez brawury. Ten czas lubię, Siwy. Ten czas – Gruby akcentował „ten” pukaniem palcem wskazującym o blat stołu.
                            • 12.09.2011Jak rozliczać koszty zaniechanych inwestycji
                             Z art. 15 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że koszty zaniechanych inwestycji są potrącane w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji. Pojęcie „likwidacja”, użyte w art. 15 ust. 4f powinno być rozumiane szeroko i odnosić się powinno przede wszystkim do zamiaru podatnika dokonania określonych czynności mających na celu definitywne zakończenie danego procesu inwestycyjnego, co nie oznacza, że ma być rozumiane jako fizyczna likwidacja danej inwestycji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
                             • 24.08.2011Niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym a koszty
                              Pytanie podatnika: Czy podatnik będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, mimo iż opuszczając wynajmowany obiekt pozostawi w nim dokonane nakłady?
                              • 11.08.2011Pracodawcy RP: Trzeba usprawnić postępowania w sprawach gospodarczych
                               Pracodawcy RP apelują o usprawnienie sądowego postępowania w sprawach gospodarczych – według raportu Banku Światowego „Doing Business 2011” dochodzenia należności z tytułu umów zajmują w Polsce średnio aż 830 dni (średnia dla państw Unii Europejskiej to 549 dni).
                               • 04.08.2011Podatkowe skutki likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego
                                Jeżeli likwidacja nie w pełni umorzonego środka trwałego będzie wynikiem utraty jego przydatności gospodarczej w ramach tego samego rodzaju działalności, to powstała strata będzie zawsze kosztem uzyskania przychodów. Na przykład wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu i zawarcie nowej na innych warunkach, może skutkować większymi przychodami – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                • 22.07.2011Przeniesienie siedziby spółki za granicę
                                 Transgraniczne przenoszenie siedziby spółki od dawna jest w prawie Unii Europejskiej zagadnieniem spornym i wywołującym liczne wątpliwości. Zasadnicze pytanie dotyczy samej dopuszczalności przeniesienia siedziby spółki do innego państwa bez konieczności jej jednoczesnego likwidowania i ponownego zakładania. Ten sam problem pojawia się również przy migracji spółek do krajów nienależących do Unii Europejskiej.
                                 • 13.07.2011TK: W urzędach można zwalniać na podstawie specjalnych przepisów
                                  W sytuacji, gdy następuje likwidacja lub reorganizacja urzędu, jego pracownicy mogą być zwalniani na podstawie specjalnych przepisów – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
                                  • 12.07.2011Wycena i likwidacja szkód majątkowych a VAT
                                   Usługi wyceny i likwidacji szkód majątkowych, od dnia 1 stycznia 2011 r. nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 oraz w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.
                                   • 04.07.2011NSA: Likwidacja środka trwałego to nie tylko jego fizyczne zniszczenie
                                    Jeżeli likwidacja nie w pełni umorzonego środka trwałego jest wynikiem utraty jego przydatności gospodarczej w ramach tego samego rodzaju działalności to powstała strata, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest kosztem uzyskania przychodów.
                                    • 01.07.2011Branża motoryzacyjna powoli wychodzi z kryzysu
                                     Branża motoryzacyjna powoli wychodzi z kryzysu. Przemysł motoryzacyjny w Polsce, największym obecnie producencie samochodów, części i podzespołów w Europie Środkowo-Wschodniej, staje się jedną z kluczowych gałęzi naszego przemysłu – twierdzą eksperci firmy doradczej KPMG oraz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Polska jest obecnie największym, pod względem sprzedaży i usług związanych z motoryzacją, rynkiem w regionie.
                                     • 29.06.2011Przymusowa likwidacja pozwala na rozliczenie straty
                                      Rezygnacja przez podatnika z dotychczas najmowanego czy dzierżawionego budynku czy lokalu, przeznaczonego na prowadzenie sklepu, jest podyktowana koniecznością realizacji decyzji prezesa UOKiK, tj. warunku ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w określonych placówkach w celu zapobieżenia powstania monopolu. Nie jest więc ona zaplanowanym działaniem podatnika, ale jest wymuszona realizacją decyzji innego organu i względami ekonomicznymi (uniknięcie grożącej kary). Zatem, strata w postaci niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym w wyniku wyzbycia się obcych środków trwałych poprzez wykreślenie środków trwałych z ksiąg rachunkowych i zwrot właścicielowi będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
                                      • 08.06.2011NSA: Samo zezłomowanie auta nie powoduje wygaśnięcia obowiązku podatkowego
                                       Z uzasadnienia: Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu. Bez znaczenia będzie miał zatem fakt zutylizowania pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, czy jego kradzieży, jeżeli jego właściciel nie złoży stosownego wniosku, a właściwy organ nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.
                                       • 27.04.2011Rząd popiera likwidację użytkowania wieczystego
                                        Rząd opowiedział się we wtorek za skierowaniem poselskiego projektu, znoszącego prawo użytkowania wieczystego do dalszych prac legislacyjnych. Jednak ministrowie proponują mniej radykalne od poselskich rozwiązania.
                                        • 21.04.2011BCC: Ustawa deregulacyjna to za mało
                                         Prezydent Bronisław Komorowski podpisał wczoraj tzw. ustawę deregulacyjną. Jej głównym celem jest ograniczenie biurokracji i tym samym ułatwienie zakładania i prowadzenia biznesu. Według Business Centre Club’u, odbiurokratyzowanie prawa powinno mieć charakter permanentny, systematycznie prowadzić do likwidacji szkodliwych przepisów funkcjonującego prawa. BCC zwraca także uwagę na to, że prace nad tzw. ustawą deregulacyjną bis są obecnie blokowane przez poszczególne urzędy.
                                         • 18.04.2011Od 1 maja 2011 r. kasy fiskalne dla nowych grup podatników
                                          Już od 1 maja br. nowe grupy podatników, m.in. rzeczoznawcy, detektywi, ochroniarze, lekarze i prawnicy, będą musiały kupić i stosować w swojej działalności gospodarczej kasy fiskalne. Również podatnicy rozliczający podatek dochodowy na zasadach karty podatkowej będą musieli kupić kasę, gdy ich roczne obroty przekroczą 40 tys. zł. Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930), które weszło w życie z dniem 1 stycznia tego roku.
                                          • 07.04.2011Zwolnienie pracownika odbiera prawo do refundacji
                                           Zapytanie nr 8612 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
                                           • 30.03.2011Kierowcy zapłacą za likwidację ulgi akcyzowej od biokomponentów
                                            Interpelacja nr 20299 do ministra finansów w sprawie likwidacji ulgi akcyzowej od biokomponentów dodawanych do paliw
                                            • 28.03.2011Likwidacja znaków opłaty sądowej zwiększy kolejki do kas sądów
                                             Interpelacja nr 20284 do prezesa Rady Ministrów w sprawie planów likwidacji możliwości uiszczania opłat sądowych i kancelaryjnych w postaci znaków sądowych
                                             • 23.03.2011E-biblioteka podatkowa dla oszczędnych profesjonalistów
                                              Redakcja www.podatki.biz przygotowała dla swoich Czytelników wyjątkowy zestaw e-booków – e-bibliotekę podatkową, na którą składać się będą 24 tytuły dotyczące najważniejszych zagadnień podatkowych w wyjątkowych cenach. Każdy Zamawiający otrzyma dodatkowo bezpłatnie specjalny czytnik do e-booków, umożliwiający zaznaczanie w tekście, definiowanie zakładek własnych, sporządzanie notatek i opracowań i wygodne korzystanie z całej zawartości biblioteki.
                                              • 01.03.2011MF: Zwolnienia z podatku VAT wynikają z obowiązujących dyrektyw UE
                                               Interpelacja nr 19999 do ministra finansów w sprawie zasadności utrzymywania zwolnień z podatku od towarów i usług dla niektórych instytucji i usług
                                               • 17.02.2011WSA: Niezamortyzowane inwestycje w obcym budynku czy lokalu są kosztem
                                                Z uzasadnienia: Skoro przyczyna straty powstałej w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego jest inna aniżeli wskazana w treści przepisu art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. inna niż zmiana rodzaju działalności), to z wnioskowania a contrario tego przepisu wynika, że podlega ona zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że przepis art. 16 ustawy zawiera zamknięty katalog wydatków, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, a wśród tych wydatków ustawodawca nie wymienia strat powstałych w związku z likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te zostały zlikwidowane z innych przyczyn aniżeli wymieniona w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy. Oznacza to zatem, że straty te podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.
                                                • 16.02.2011NIP obowiązkowy tylko dla przedsiębiorców
                                                 Likwidacja obowiązku posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są podatnikami podatku VAT, szybsze wydawanie NIP przedsiębiorcom, uruchomienie Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników – to najważniejsze założenia projektu nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, który został przyjęty przez rząd.  
                                                 • 14.02.2011Obowiązki informacyjne firm – propozycje zmian
                                                  Odejście od obowiązku przekazywania zatrudnionemu co miesiąc informacji RMUA, likwidacja obowiązku przesyłania zwolnienia lekarskiego pracownika do ZUS, możliwość przekazywania do ZUS deklaracji rozliczeniowych oraz raportów imiennych raz na kwartał - to najważniejsze propozycje zniesienia obowiązków informacyjnych (OI) dla firm które przedstawiło Ministerstwo Gospodarki.  
                                                  • 03.02.2011Likwidacja środka trwałego – nie tylko zniszczenie
                                                   Straty powstałe w wyniku likwidacji środków trwałych, z innych przyczyn aniżeli wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. utraty przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności), w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że podatnik wskutek planowanego rozwiązania umowy najmu przed upływem okresu amortyzacji poniesie stratę w wysokości niezamortyzowanej część z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego w postaci inwestycji w obcym środku trwałym – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 15 ] następna strona »