Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

likwidacja

 • 01.03.2012BCC apeluje o likwidację przywilejów emerytalnych
  Działania rządu ws. zabezpieczenia społecznego i systemu emerytalnego muszą być kompleksowe – uważa Business Centre Club. Organizacja apeluje o większe ujednolicenie zasad uczestnictwa w systemie emerytalno-rentowym. Z wyliczeń BCC wynika, że likwidacja przywilejów emerytalnych przyniosłaby ok. 20 mld zł w skali roku.
  • 06.02.2012Przedsiębiorcy przewidują kolejne podwyżki podatków
   Polscy przedsiębiorcy są przekonani, że w ciągu najbliższych dwóch lat rząd podniesie stawkę VAT lub innych podatków – takiego zdania jest aż 78% osób, które wzięły udział w ankiecie Business Centre Club. Wyniki ankiety nt. stanu finansów publicznych w Polsce przedstawiono w ubiegły piątek podczas debaty pn. „Reforma finansów publicznych konieczna już dziś”, zorganizowanej przez BCC.
   • 26.01.2012Służba Celna zlikwiduje część oddziałów
    Służbę Celną czekają poważne zmiany. Jeszcze w tym roku zlikwidowanych zostanie osiem oddziałów celnych, a powstać mają dwa nowe. Obowiązki likwidowanych jednostek przejmą pozostałe oddziały – wynika z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów projektów nowelizacji rozporządzeń ws. struktury organizacyjnej Służby Celnej. Zmiany mogą niekorzystnie wpłynąć na sytuację niektórych przedsiębiorstw działających na terenach, na których zlikwidowane zostaną oddziały Służby Celnej.
    • 23.01.2012MF: Likwidacja ulgi nie wpłynie na rozwój Internetu w Polsce
     Interpelacja nr 610 do ministra finansów w sprawie zapowiedzi likwidacji tzw. ulgi internetowej
     • 14.12.2011Kradzież samochodu – skutki podatkowe i rachunkowe
      Samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej – co do zasady – zalicza się do środków trwałych. Kradzież środka trwałego powoduje powstanie straty w majątku podatnika. Ma ona swoje konsekwencje w rozliczeniach podatkowych. Powinna także znaleźć swoje odzwierciedlenie w księgach rachunkowych firmy.
      • 09.12.2011Badanie sprawozdania finansowego spółki w likwidacji
       Pytanie podatnika: Czy wobec trwającego postępowania likwidacyjnego Spółki roczne sprawozdanie finansowe powinno być poddane badaniu przez biegłego rewidenta?
       • 23.11.2011Podatki w górę, wydatki w dół
        Pierwszą decyzją nowego rządu Donalda Tuska było przyjęcie ustawy okołobudżetowej. Likwidacja lokat antybelkowych, wzrost akcyzy na paliwo i papierosy a także ograniczenie niektórych wydatków – to najważniejsze jej punkty.
        • 22.11.2011Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym a CIT
         Pytanie podatnika: Czy strata z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych inwestycji w obcych środkach trwałych może zostać zaliczona przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w części niepokrytej sumą dokonanych przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tych inwestycji w momencie wykreślenia danej inwestycji w obcym środku trwałym z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z ich likwidacją?
         • 14.11.2011Skutki podatkowe w PIT likwidacji spółki osobowej
          Pytanie podatnika: Czy likwidacja spółek osobowych, z tytułu której Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne, nie będzie skutkować powstaniem po jego stronie przychodów (dochodów) podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
          • 03.11.2011Podatki 2012 – 2013: Nowe zasady publikowania sprawozdań finansowych i inne zmiany
           Ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców właśnie została ogłoszona w Dzienniku Ustaw nr 232. Większość nowych przepisów wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Zmiany związane z likwidacją Monitora Polskiego B zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.
           • 02.11.2011Płace urzędników będą zależne od jakości pracy?
            Powiązanie wynagrodzeń urzędników z wydajnością i jakością ich pracy; likwidacja „trzynastek” – to część propozycji zgłoszonych w ubiegłym tygodniu przez Radę Służby Cywilnej. Do postulatów RSC przychylają się również środowiska pracodawców.
            • 11.10.2011Niezamortyzowana wartość inwestycji a koszty
             Pytanie podatnika: Czy Spółka w związku ze zmianą miejsca wykonywania działalności z powodów racjonalnych i uzasadnionych, będzie mogła zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym przy ul. X?
             • 04.10.2011Skutki likwidacji środka trwałego
              Pytanie podatnika: Czy nieumorzona wartość oczyszczalni i koszt fizycznej jej likwidacji kwalifikują się jako koszt uzyskania przychodów?
              • 20.09.2011MF: Pismo do urzędu skarbowego nadal można wysłać faksem
               Interpelacja nr 23474 do ministra finansów w sprawie zmian w art. 168 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa
               • 16.09.2011Zaległy urlop będzie można wykorzystać do końca września
                Senat przegłosował poprawkę dotyczącą terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego – będzie go można wykorzystać do 30 września danego roku. Wcześniejsza wersja projektu ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (tzw. deregulacyjnej-bis) zakładała termin do 31 lipca.
                • 14.09.2011Gruby kocha wybory
                 - Wiesz Siwy, co lubię najbardziej? – zagaił Gruby ocierając pianę z puszczańskiego. - Jak to co. Piwo rzecz jasna – odpowiedział Siwy. - Jasne, ale tak w kategoriach bardziej filozoficznych – kontynuował Gruby. - Hegla? Kanta? Kotarbińskiego? – celował Siwy. - Daj spokój Siwy, bez brawury. Ten czas lubię, Siwy. Ten czas – Gruby akcentował „ten” pukaniem palcem wskazującym o blat stołu.
                 • 12.09.2011Jak rozliczać koszty zaniechanych inwestycji
                  Z art. 15 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że koszty zaniechanych inwestycji są potrącane w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji. Pojęcie „likwidacja”, użyte w art. 15 ust. 4f powinno być rozumiane szeroko i odnosić się powinno przede wszystkim do zamiaru podatnika dokonania określonych czynności mających na celu definitywne zakończenie danego procesu inwestycyjnego, co nie oznacza, że ma być rozumiane jako fizyczna likwidacja danej inwestycji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
                  • 24.08.2011Niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym a koszty
                   Pytanie podatnika: Czy podatnik będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, mimo iż opuszczając wynajmowany obiekt pozostawi w nim dokonane nakłady?
                   • 11.08.2011Pracodawcy RP: Trzeba usprawnić postępowania w sprawach gospodarczych
                    Pracodawcy RP apelują o usprawnienie sądowego postępowania w sprawach gospodarczych – według raportu Banku Światowego „Doing Business 2011” dochodzenia należności z tytułu umów zajmują w Polsce średnio aż 830 dni (średnia dla państw Unii Europejskiej to 549 dni).
                    • 04.08.2011Podatkowe skutki likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego
                     Jeżeli likwidacja nie w pełni umorzonego środka trwałego będzie wynikiem utraty jego przydatności gospodarczej w ramach tego samego rodzaju działalności, to powstała strata będzie zawsze kosztem uzyskania przychodów. Na przykład wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu i zawarcie nowej na innych warunkach, może skutkować większymi przychodami – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                     • 22.07.2011Przeniesienie siedziby spółki za granicę
                      Transgraniczne przenoszenie siedziby spółki od dawna jest w prawie Unii Europejskiej zagadnieniem spornym i wywołującym liczne wątpliwości. Zasadnicze pytanie dotyczy samej dopuszczalności przeniesienia siedziby spółki do innego państwa bez konieczności jej jednoczesnego likwidowania i ponownego zakładania. Ten sam problem pojawia się również przy migracji spółek do krajów nienależących do Unii Europejskiej.
                      • 13.07.2011TK: W urzędach można zwalniać na podstawie specjalnych przepisów
                       W sytuacji, gdy następuje likwidacja lub reorganizacja urzędu, jego pracownicy mogą być zwalniani na podstawie specjalnych przepisów – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
                       • 12.07.2011Wycena i likwidacja szkód majątkowych a VAT
                        Usługi wyceny i likwidacji szkód majątkowych, od dnia 1 stycznia 2011 r. nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 oraz w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.
                        • 04.07.2011NSA: Likwidacja środka trwałego to nie tylko jego fizyczne zniszczenie
                         Jeżeli likwidacja nie w pełni umorzonego środka trwałego jest wynikiem utraty jego przydatności gospodarczej w ramach tego samego rodzaju działalności to powstała strata, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest kosztem uzyskania przychodów.
                         • 01.07.2011Branża motoryzacyjna powoli wychodzi z kryzysu
                          Branża motoryzacyjna powoli wychodzi z kryzysu. Przemysł motoryzacyjny w Polsce, największym obecnie producencie samochodów, części i podzespołów w Europie Środkowo-Wschodniej, staje się jedną z kluczowych gałęzi naszego przemysłu – twierdzą eksperci firmy doradczej KPMG oraz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Polska jest obecnie największym, pod względem sprzedaży i usług związanych z motoryzacją, rynkiem w regionie.
                          • 29.06.2011Przymusowa likwidacja pozwala na rozliczenie straty
                           Rezygnacja przez podatnika z dotychczas najmowanego czy dzierżawionego budynku czy lokalu, przeznaczonego na prowadzenie sklepu, jest podyktowana koniecznością realizacji decyzji prezesa UOKiK, tj. warunku ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w określonych placówkach w celu zapobieżenia powstania monopolu. Nie jest więc ona zaplanowanym działaniem podatnika, ale jest wymuszona realizacją decyzji innego organu i względami ekonomicznymi (uniknięcie grożącej kary). Zatem, strata w postaci niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym w wyniku wyzbycia się obcych środków trwałych poprzez wykreślenie środków trwałych z ksiąg rachunkowych i zwrot właścicielowi będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
                           • 08.06.2011NSA: Samo zezłomowanie auta nie powoduje wygaśnięcia obowiązku podatkowego
                            Z uzasadnienia: Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu. Bez znaczenia będzie miał zatem fakt zutylizowania pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, czy jego kradzieży, jeżeli jego właściciel nie złoży stosownego wniosku, a właściwy organ nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.
                            • 27.04.2011Rząd popiera likwidację użytkowania wieczystego
                             Rząd opowiedział się we wtorek za skierowaniem poselskiego projektu, znoszącego prawo użytkowania wieczystego do dalszych prac legislacyjnych. Jednak ministrowie proponują mniej radykalne od poselskich rozwiązania.
                             • 21.04.2011BCC: Ustawa deregulacyjna to za mało
                              Prezydent Bronisław Komorowski podpisał wczoraj tzw. ustawę deregulacyjną. Jej głównym celem jest ograniczenie biurokracji i tym samym ułatwienie zakładania i prowadzenia biznesu. Według Business Centre Club’u, odbiurokratyzowanie prawa powinno mieć charakter permanentny, systematycznie prowadzić do likwidacji szkodliwych przepisów funkcjonującego prawa. BCC zwraca także uwagę na to, że prace nad tzw. ustawą deregulacyjną bis są obecnie blokowane przez poszczególne urzędy.
                              • 18.04.2011Od 1 maja 2011 r. kasy fiskalne dla nowych grup podatników
                               Już od 1 maja br. nowe grupy podatników, m.in. rzeczoznawcy, detektywi, ochroniarze, lekarze i prawnicy, będą musiały kupić i stosować w swojej działalności gospodarczej kasy fiskalne. Również podatnicy rozliczający podatek dochodowy na zasadach karty podatkowej będą musieli kupić kasę, gdy ich roczne obroty przekroczą 40 tys. zł. Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930), które weszło w życie z dniem 1 stycznia tego roku.
                               • 07.04.2011Zwolnienie pracownika odbiera prawo do refundacji
                                Zapytanie nr 8612 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
                                • 30.03.2011Kierowcy zapłacą za likwidację ulgi akcyzowej od biokomponentów
                                 Interpelacja nr 20299 do ministra finansów w sprawie likwidacji ulgi akcyzowej od biokomponentów dodawanych do paliw
                                 • 28.03.2011Likwidacja znaków opłaty sądowej zwiększy kolejki do kas sądów
                                  Interpelacja nr 20284 do prezesa Rady Ministrów w sprawie planów likwidacji możliwości uiszczania opłat sądowych i kancelaryjnych w postaci znaków sądowych
                                  • 23.03.2011E-biblioteka podatkowa dla oszczędnych profesjonalistów
                                   Redakcja www.podatki.biz przygotowała dla swoich Czytelników wyjątkowy zestaw e-booków – e-bibliotekę podatkową, na którą składać się będą 24 tytuły dotyczące najważniejszych zagadnień podatkowych w wyjątkowych cenach. Każdy Zamawiający otrzyma dodatkowo bezpłatnie specjalny czytnik do e-booków, umożliwiający zaznaczanie w tekście, definiowanie zakładek własnych, sporządzanie notatek i opracowań i wygodne korzystanie z całej zawartości biblioteki.
                                   • 01.03.2011MF: Zwolnienia z podatku VAT wynikają z obowiązujących dyrektyw UE
                                    Interpelacja nr 19999 do ministra finansów w sprawie zasadności utrzymywania zwolnień z podatku od towarów i usług dla niektórych instytucji i usług
                                    • 17.02.2011WSA: Niezamortyzowane inwestycje w obcym budynku czy lokalu są kosztem
                                     Z uzasadnienia: Skoro przyczyna straty powstałej w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego jest inna aniżeli wskazana w treści przepisu art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. inna niż zmiana rodzaju działalności), to z wnioskowania a contrario tego przepisu wynika, że podlega ona zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że przepis art. 16 ustawy zawiera zamknięty katalog wydatków, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, a wśród tych wydatków ustawodawca nie wymienia strat powstałych w związku z likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te zostały zlikwidowane z innych przyczyn aniżeli wymieniona w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy. Oznacza to zatem, że straty te podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.
                                     • 16.02.2011NIP obowiązkowy tylko dla przedsiębiorców
                                      Likwidacja obowiązku posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są podatnikami podatku VAT, szybsze wydawanie NIP przedsiębiorcom, uruchomienie Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników – to najważniejsze założenia projektu nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, który został przyjęty przez rząd.  
                                      • 14.02.2011Obowiązki informacyjne firm – propozycje zmian
                                       Odejście od obowiązku przekazywania zatrudnionemu co miesiąc informacji RMUA, likwidacja obowiązku przesyłania zwolnienia lekarskiego pracownika do ZUS, możliwość przekazywania do ZUS deklaracji rozliczeniowych oraz raportów imiennych raz na kwartał - to najważniejsze propozycje zniesienia obowiązków informacyjnych (OI) dla firm które przedstawiło Ministerstwo Gospodarki.  
                                       • 03.02.2011Likwidacja środka trwałego – nie tylko zniszczenie
                                        Straty powstałe w wyniku likwidacji środków trwałych, z innych przyczyn aniżeli wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. utraty przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności), w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że podatnik wskutek planowanego rozwiązania umowy najmu przed upływem okresu amortyzacji poniesie stratę w wysokości niezamortyzowanej część z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego w postaci inwestycji w obcym środku trwałym – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.
                                        • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
                                         Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
                                         • 18.01.2011Ubezpieczenie OC biur rachunkowych: Z której polisy likwidacja szkody?
                                          Pytanie: Która polisa brana jest pod uwagę w przypadku szkody związanej z błędnym przygotowaniem rocznej deklaracji PIT za rok 2008, składanej w roku 2009, w przypadku, gdy uchybienie kontrola podatkowa wykazała w roku 2010, zaś decyzja US w sprawie określenia zobowiązania podatkowego oraz naliczenia odsetek za zwłokę została wydana w roku 2011?
                                          • 03.01.2011Podatek VAT 2011: Odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych
                                           Od 1 stycznia 2011 r. zmieniają się zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu
                                           • 31.12.2010PIT 2011: Remanent likwidacyjny bez podatku
                                            Od stycznia 2011 r. zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie się już wiązało z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od pozostałego majątku. Trzeba będzie jednak sporządzić jego szczegółowy wykaz.
                                            • 22.12.2010Nie trzeba zniszczyć, by zaliczyć stratę do kosztów
                                             Skoro przepis art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera zamknięty katalog wydatków, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, a wśród tych wydatków ustawodawca wymienia jedynie straty powstałe w związku z likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te zostały zlikwidowane z przyczyn wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, oznacza to, że straty powstałe z innych przyczyn podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
                                             • 21.12.2010PKPP Lewiatan krytykuje raport GUS w sprawie OFE
                                              – Reforma emerytalna była konieczna, aby uratować system emerytalny przed „bankructwem", a mówiąc ściślej, aby zmniejszyć nierównowagę między wpływami ze składek a wydatkami na emerytury starzejącego się społeczeństwa. Dlatego niepokoi wezwanie ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego do rozluźnienia więzi między wysokością emerytury a wielkością wpłaconych składek oraz do likwidacji OFE – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Krytyka dotyczy opublikowanego niedawno przez GUS raportu „Otwarte Fundusze Emerytalne w systemie zabezpieczenia społecznego 1999-2010".
                                              • 10.12.2010Reforma emerytalna: Minister krytykuje, przedsiębiorcy bronią
                                               – Reforma emerytalna z 1999 roku była obarczona „grzechem kłamstwa” – powiedziała minister pracy Jolanta Fedak podczas posiedzenia prezydium Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych. Tę opinię skrytykowała PKPP Lewiatan, której zdaniem reforma sprzed 11 lat była konieczna, aby uratować system emerytalny przed „bankructwem”, czym groziło utrzymywanie nierównowagi między wpływami ze składek a wydatkami na emerytury starzejącego się społeczeństwa.  
                                               • 02.12.2010Kasy fiskalne 2011: zmiana przepisów od 1.01.2011 r.
                                                Od nowego roku zmienią się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozszerzy się katalog podmiotów zobowiązanych do zainstalowania kas fiskalnych.
                                                • 30.11.2010Likwidacja spółki jawnej a dalsza amortyzacja środków trwałych
                                                 W sytuacji likwidacji spółki jawnej oraz przejęcia środków trwałych będących jej własnością przez dotychczasowych wspólników, nie mają oni obowiązku kontynuowania rozpoczętej przez spółkę amortyzacji środków trwałych. Likwidacja spółki jawnej prowadzi do zakończenia jej bytu prawnego, a fakt że pozostały po niej majątek przypada do podziału wspólnikom tej spółki, nie świadczy ani o faktycznej kontynuacji jej działalności ani o zmianie formy prawnej tej działalności – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
                                                 • 29.11.2010VAT od aut z kratką: Zmiany bez konsultacji z przedsiębiorcami?
                                                  Nieprzestrzeganie ustawy o organizacjach pracodawców w trakcie prac nad projektem nowelizacji  ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowy, zawierającej m.in. zapisy dotyczące dwuletniego zawieszenia odliczeń podatku VAT od samochodów z kratką – zarzucają Ministerstwu Finansów Pracodawcy RP. Projekt nie został przesłany do konsultacji partnerom społecznym, mimo że zawiera propozycje zmian mających bezpośredni wpływ na przedsiębiorców.  
                                                  • 29.11.2010WSA: Potwierdzenie odbioru korekty nie jest potrzebne
                                                   Zasada proporcjonalności, o której mowa w art. 1 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE, ma ścisły związek ze stawkami podatkowymi bowiem to one odzwierciedlają wielkość proporcji, a wiec determinują proporcjonalność podatku od wartości dodanej w stosunku do konkretnego towaru lub usługi. Brak możliwości obniżenia podstawy opodatkowania, czyli uwzględnienia w rozliczeniu VAT wystawionej korekty, ze względu na nieotrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi, skutkuje tym, iż podatek jest nieproporcjonalny w stosunku do obniżonej w rzeczywistości ceny. Faktycznie, w zależności od wielkości zmniejszenia ceny (wynagrodzenia), stanowi wyższe obciążenie danej transakcji niż przewidziane przez prawodawcę wg stawek zawartych w aktach normatywnych (np. 22%, 7%). Przykładowo można wskazać, że brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej zmniejszającej wartość transakcji o 50 % przy stawce podatkowej w wysokości 22 %, implikuje wielkością podatku liczoną de facto wg stawki 44 %.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 15 ] następna strona »