Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

likwidacja

 • 12.11.2012Program „Mieszkanie dla Młodych” – jest projekt założeń
  Resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie projektu założeń ustawy o pomocy w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, która wprowadzi w życie program „Mieszkanie dla Młodych”. Źródłem finansowania programu stanie się likwidacja systemu zwrotu VAT na materiały budowlane.
  • 12.11.2012Złomowanie samochodu a obowiązek w podatku od środków transportowych
   Z uzasadnienia: Obowiązek podatkowy nie wygasa więc w przypadku złego stanu technicznego pojazdu, faktycznego braku możliwości korzystania z posiadanego środka transportu, fizycznej likwidacji poprzez jego rozmontowanie, pocięcie i sprzedaż na złom, utylizacji pojazdu (wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych do dalszego przerobu), wywozu z kraju, czy też jego kradzieży. Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest bowiem uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, Jeżeli właściciel nie złoży stosownego wniosku, a starosta nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu obowiązek podatkowy dalej istnieje i stosowny podatek należy płacić.
   • 26.10.2012Przedsiębiorcy proponują zmiany w umowach o pracę
    Wydłużenie z 3 do 6 miesięcy czasu zawierania umów na okres próbny, likwidacja obecnych barier w zawieraniu umów na czas nieokreślony – to jedne z nowych propozycji zmian w przepisach dotyczących umów o pracę, przedstawionych przez PKPP Lewiatan. Przedsiębiorcy chcą ograniczenia barier, które ich zdaniem zniechęcają do podpisywania umów bezterminowych.
    • 22.10.2012Podatki 2013: Nowe wzory formularzy PIT
     Resort finansów przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia określającego wzory formularzy PIT-36, PIT-38, PIT-36L oraz PIT-39. Projektowane modyfikacje dostosowują formularze do zmian wprowadzonych z końcem marca 2012 r. w Ordynacji podatkowej („likwidacja lokat antybelkowych”).
     • 19.10.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT 2013. Obowiązkowa treść faktury
      Duża część zmian jakie zaproponowało Ministerstwo Finansów w projekcie nowelizacji ustawy o VAT dotyczy fakturowania. Zmienią się m.in. terminy wystawiania faktur, uregulowana będzie także kwestia wystawiania tzw. faktur na żądanie, o czym pisaliśmy wczoraj. Dzisiaj zajmiemy się zmianami dotyczącymi treści faktury. Jedną z istotniejszych jest likwidacja wymogu umieszczania na fakturze niektórych danych, np. zlikwidowany będzie obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujących nabycie paliw. Zlikwidowane będą również określenia „Faktura VAT-MP”, „Faktura VAT-marża” oraz możliwość umieszczenia informacji, że podatek VAT rozlicza nabywca.
      • 18.10.2012Podatki 2013: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT
       16 października br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Nowe przepisy mają uprościć rozliczenia podatku VAT, a także wprowadzić stabilność prawną oraz zmniejszyć obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców. Jednym z najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie jest przyjęcie generalnej zasady, że obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z ww. zasadą podatek będzie wymagalny w miesiącu dokonania dostawy lub wykonania usługi (co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy).
       • 15.10.2012Podatki 2013: Nowe zasady wystawiania faktur
        Wraz z początkiem przyszłego roku częściowo uproszczone zostaną zasady wystawiania faktur – wynika z projektu nowelizacji tzw. rozporządzenia fakturowego, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w ostatni piątek.
        • 12.10.2012Poczta Polska zachowa część monopolu
         Z początkiem przyszłego roku Poczta Polska straci monopol na obsługiwanie segmentu listów o wadze do 50 gramów. Przesył tego rodzaju przesyłek stanowi ok. 75% wartego 6 mld zł rynku pocztowego w Polsce i generuje połowę przychodów całej branży. Ze zmian zadowolone są prywatne firmy pocztowe, ale chcą dalszej liberalizacji i odebrania Poczcie Polskiej pozostałych monopoli.
         • 12.10.2012Odprawa dla zwalnianych pracowników przy likwidacji firmy
          Pracodawca likwiduje firmę. Czy pracownikowi posiadającemu umowę o pracę zawartą na czas określony przysługuje odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy?
          • 12.10.2012FOR proponuje likwidację preferencyjnych stawek VAT
           Obniżone stawki VAT na wybrane towary i usługi nadmiernie komplikują system podatkowy – twierdzi fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Eksperci FOR proponują likwidację preferencyjnych stawek, co miałoby przynieść dodatkowe wpływy do budżetu na poziomie ponad 40 mld zł.
           • 11.10.2012Nauczyciele stracą część przywilejów?
            Skrócenie urlopu, likwidacja części dodatków oraz większa swoboda samorządów w ustalaniu wynagrodzeń dla nauczycieli – to najważniejsze propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawione na wtorkowym spotkaniu ze związkami zawodowymi i przedstawicielami samorządów. Strony nie doszły do żadnych wspólnych wniosków.
            • 03.10.2012Podatki rolników – poważne zmiany od 2014 r.
             Od początku 2014 r. rolnicy mają płacić podatek dochodowy dla gospodarstw rolnych, który zastąpi obecny podatek rolny – tak przynajmniej wynika z sierpniowych uzgodnień między resortami rolnictwa i finansów oraz ubiegłorocznego expose premiera Donalda Tuska.
             • 28.09.2012Projekt budżetu na 2013 rok – decyzja rządu
              Na specjalnym posiedzeniu w czwartek rząd przyjął projekt budżetu na 2013 rok. Zakłada on, że dochody wyniosą 299,385 mld zł, wydatki nie będą wyższe niż 334,950 mld zł, a deficyt nie przekroczy 35,565 mld zł.
              • 24.09.2012Zwrot ulgi na zakup kasy
               Dla podatników zobowiązanych do prowadzenie ewidencji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z tzw. „ulgi na kasę”. Z ulgi tej skorzystać mogą zarówno czynni podatnicy VAT oraz podatnicy zwolnieni przedmiotowo jak i podmiotowo. Wspomniana ulga polega na możliwości odzyskania określonej części wydatku poniesionego na zakup tej kasy (90% ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 zł). W określonych jednak przypadkach podatnik będzie zobowiązany do zwrotu ulgi.
               • 19.09.2012Kontynuacja amortyzacji środka trwałego po rozwiązaniu spółki
                Likwidacja spółki osobowej nie stanowi zmiany formy prawnej w rozumieniu art. 22g ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jawna jest samodzielnym i odrębnym podmiotem gospodarczym, którego likwidacja prowadzi do zakończenia bytu prawnego, a nie jak w przypadku zmiany do kontynuacji, jakkolwiek w innej formie prawnej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                • 11.09.2012Polskie gminy są brudne – raport NIK
                 Problem dzikich wysypisk śmieci narasta – zwraca uwagę NIK w najnowszym raporcie. Na terenie większości skontrolowanych gmin kontrolerzy natknęli się na nielegalne składowiska odpadów. A to tylko jeden z problemów z czystością w miejscach publicznych.
                 • 06.09.2012Likwidacja punktu sprzedaży sprzętu fotograficznego a koszty podatkowe
                  Z uzasadnienia: Strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym poczynionej w pomieszczeniu wynajmowanym, w sytuacji kiedy wygasa umowa najmu, a przystosowanie zdemontowanych elementów wyposażenia lokalu jest nieopłacalne, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.
                  • 29.08.2012Podatki 2013: Koniec ze zwolnieniem z CIT przy pożyczce partycypacyjnej
                   Od początku przyszłego roku zniesione zostanie zwolnienie z podatku dochodowego, przysługujące obecnie w przypadku dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w odniesieniu do wypłat z tytułu tzw. pożyczek partycypacyjnych – zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, opublikowany w poniedziałek przez Ministerstwo Finansów.
                   • 24.08.2012Likwidacja firmy a obowiązek wypłaty odprawy pieniężnej
                    Pracodawca likwiduje firmę. Czy pracownikowi posiadającemu umowę o pracę zawartą na czas określony przysługuje odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy?
                    • 23.07.2012Wierzytelności otrzymane w wyniku likwidacji spółki a przychód
                     Czy wierzytelności, które stanowią składnik majątku likwidowanej spółki osobowej, powstałej w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, będą stanowiły przychód podatkowy?
                     • 23.07.2012Obowiązek informowania pracodawcy o ciąży
                      Pytanie: Od dwóch miesięcy jestem w ciąży. Czy mam obowiązek poinformować o tym pracodawcę? Boję się, że gdy to zrobię, stracę pracę.
                      • 17.07.2012Stawka VAT na rozbiórkę budynku
                       Z uzasadnienia: Usługi polegające na wykonywaniu rozbiórki budynków, bez względu na symbol PKOB obiektu którego dotyczą, choć wiążą się z wykonywanymi robotami budowlanymi, nie stanowią usług związanych z dostawą, budową, remontem, modernizacją, termomodemizacją lub przebudową obiektów budowlanych lub ich części, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W przypadku bowiem rozbiórki budynków, konsekwencją jest likwidacja obiektu mieszkalnego, nie zaś jego budowa, przebudowa, remont, czy modernizacja. Zatem, prace rozbiórkowe podlegają opodatkowaniu stawką podstawową.
                       • 17.07.2012Przekazanie firmy żonie a remanent likwidacyjny
                        Pytanie podatnika: W związku z podjęciem pracy jako dyrektor jednostki budżetowej Wnioskodawca zobowiązany do rezygnacji z działalności gospodarczej. Żona Wnioskodawcy zamierza zarejestrować działalność na własne nazwisko i złożyć deklarację VAT-R w urzędzie skarbowym. Następnie Wnioskodawca po dokonaniu spisu z natury, dokona przesunięcia majątku służącego prowadzeniu działalności pod swoim nazwiskiem na rzecz majątku służącego prowadzeniu działalności żony. Czy w związku z przekazaniem żonie firmy remanent likwidacyjny można uznać za zerowy, a co za tym idzie nie odprowadzać wcześniej odliczonego podatku VAT? Czy w sensie podatkowym nastąpi likwidacja działalności gospodarczej bez obowiązku zapłaty podatku VAT likwidacyjnego?
                        • 13.07.2012Prawo do odprawy pieniężnej
                         Pracodawca ma poważne problemy finansowe, prawdopodobnie będzie likwidował zakład pracy. Czy w przypadku gdy sam rozwiążę umowę o pracę za wypowiedzeniem przysługuje mi prawo do odprawy pieniężnej ?
                         • 13.07.2012Niezamortyzowana inwestycja w kosztach podatkowych - uchwała NSA
                          Strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, niespełniająca przesłanek z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli jej powstanie wynika z działań podatnika podjętych dla realizacji celu określonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                          • 10.07.2012Rozwiązanie umowy leasingu a strata z likwidacji środka trwałego
                           Stratą, kwalifikującą się do uznania za koszt uzyskania przychodów, wobec braku jej wyłączenia z tych kosztów z uwagi na treść art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest niemożność dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych przez korzystającego z przedmiotu umowy leasingu (finansowego) wskutek jej rozwiązania, zmiany lub wygaśnięcia, szczególnie w sytuacji, gdy składnik majątku będący przedmiotem takiej umowy jest nadal amortyzowany przez finansującego, w ramach kolejnej umowy leasingu (operacyjnego) zawartej z tym samym korzystającym, zaś opłaty tak wnoszone stanowią koszty uzyskania przychodów korzystającego (art. 17b ust. 1 ustawy) - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
                           • 04.07.2012Opodatkowanie nieruchomości objętych przez syndyka
                            W niniejszym artykule zostanie omówiona kwestia opodatkowania nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy po ogłoszeniu upadłości. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 1a cytowanej wyżej ustawy przez grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy rozumieć grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.
                            • 04.07.2012Podatki 2013 – Ulgi w PIT do likwidacji lub zmiany
                             Likwidacja ulgi internetowej, ograniczenie możliwości odpisywania 50% kosztów uzyskania przychodów od umów autorskich, zmiana zasad przyznawania ulgi na dzieci – to najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), który przyjął we wtorek (3 lipca br.) rząd Donalda Tuska. Zmiany wejdą w życie z początkiem 2013 r.
                             • 15.05.2012Skutki likwidacji spółki kapitałowej. Określenie wysokości przychodu
                              Pytanie podatnika: Czy w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów W. w formie umowy kupna-sprzedaży dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji W. będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku W. otrzymanego w związku z likwidacją W. ponad kosztem nabycia udziałów W., tj. wydatkami na nabycie tych udziałów, w tym przede wszystkim ceną nabycia udziałów, w sytuacji gdy likwidacja W. nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w W.?
                              • 11.05.2012Przedsiębiorcy przeciwni likwidacji postępowań gospodarczych
                               Likwidacja odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych to zły pomysł. Może to doprowadzić do wydłużenia procesów – twierdzą Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 7000 polskich przedsiębiorstw.
                               • 07.05.2012Wypowiedzenie umowy przez pracownika a odprawa pieniężna
                                Pytanie: Pracodawca ma poważne problemy finansowe, prawdopodobnie będzie likwidował zakład pracy. Czy w przypadku gdy sam rozwiążę umowę o pracę za wypowiedzeniem przysługuje mi prawo do odprawy pieniężnej?
                                • 26.04.2012Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa do likwidacji
                                 Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego ds. Skarbu Państwa – likwidacja 13 delegatur przyniesie oszczędności rzędu 2,7 mln zł rocznie. Ustawa wejdzie w życie 30 kwietnia 2012 r.
                                 • 26.04.2012Zmiany w PIT: Limit kosztów dla twórców
                                  Interpelacja nr 2973 do prezesa Rady Ministrów w sprawie rozpoczęcia prac legislacyjnych nad likwidacją bądź ograniczeniem prawa do 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców
                                  • 11.04.2012Oprocentowanie lokat coraz mniej korzystne
                                   Nowe przepisy ws. zaokrągleń podstawy opodatkowania (likwidacja lokat antypodatkowych) nie wpłynęły znacząco na oferowane przez banki oprocentowanie depozytów – wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą Open Finance. Obecnie proponowane oprocentowanie lokat jest niższe średnio o 0,1-0,5% w stosunku do oferty banków z IV kwartału 2011 r.
                                   • 02.04.2012Trzeci filar a podatek PIT
                                    Interpelacja nr 2182 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zniesienia tzw. podatku Belki od ubezpieczeń w III filarze
                                    • 30.03.2012Niezamortyzowana inwestycja w obcym środku trwałym jako koszt
                                     Pytanie podatnika: Czy można traktować jako koszt niezamortyzowaną część inwestycji w obcy środek trwały?
                                     • 29.03.2012Standardy rachunkowości - zmiany od 2013 roku
                                      Warto zwrócić uwagę na cztery nowe standardy: MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12, MSSF 13 oraz na związaną z nimi aktualizację dwóch MSR: MSR 27 i MSR 28. Krzysztof Lipiński, prezes firmy WL Accountancy, tłumaczy, że wprawdzie zmiany zaczną obowiązywać dopiero w 2013 roku, jednakże ich stosowanie jest dopuszczalne już teraz. Warto zatem je poznać.
                                      • 22.03.2012Outsourcing usług ubezpieczeniowych a zwolnienie z VAT
                                       Z uzasadnienia: Zwolnienie z art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług wymaga dla swojego zastosowania określonych warunków, a mianowicie że dana usługa, stanowiąc element usługi zasadniczej musi być właściwa oraz niezbędna do jej (usługi podstawowej - ubezpieczeniowej) wykonania. Choć usługi lustracji i likwidacji szkód mogą być traktowane jako pewna, dająca się wyodrębnić, całość, to równocześnie każda z tych czynności odrębnie i wszystkie razem są niewątpliwie właściwe oraz niezbędne do wykonania usługi ubezpieczenia. Zatem, ww. usługi na rzecz zakładu ubezpieczeń nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                                       • 22.03.2012Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową a sukcesja podatkowa
                                        Interpelacja nr 1628 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia do Ordynacji podatkowej zasady sukcesji praw i obowiązków podatkowych jednoosobowej spółki kapitałowej, powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
                                        • 19.03.2012Znikną delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa
                                         W piątek Sejm uchwalił ustawę, na mocy której 30 kwietnia zostanie zlikwidowanych 13 delegatur terenowych Ministerstwa Skarbu. Oznacza to 11-proc. redukcję zatrudnienia w resorcie i oszczędności – ok. 2,7 mln zł.
                                         • 09.03.2012Biznes chce większych zmian w systemie emerytalnym
                                          Wprowadzenie w Polsce wyższego wieku emerytalnego powinno zostać przyspieszone i poparte gruntownymi zmianami, m.in. likwidacją przywilejów emerytalnych – uważają eksperci fundacji FOR oraz Business Centre Club.
                                          • 09.03.2012Liberalizacja handlu z Azją będzie koniecznością
                                           Przeszło 36 mln miejsc pracy w Europie uzależnionych jest od możliwości prowadzenia handlu z resztą świata. Liberalizacja handlu z Azją może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego państw UE – do takich wniosków doszli uczestnicy konferencji pn. „Bariery w wolnym handlu między Unią Europejską a Azją”, zorganizowanej w tym tygodniu w Brukseli przez Instytut Globalizacji.
                                           • 08.03.2012Brakuje nam 1,5 miliona mieszkań, będzie gorzej
                                            W Polsce brakuje 1,5 mln mieszkań. Kolejnych 200 tysięcy w najbliższym czasie musi zostać wycofanych z eksploatacji z powodu bardzo złego stanu technicznego. 6,5 miliona Polaków mieszka w warunkach, które nie spełniają żadnych norm – wynika z najnowszego raportu NIK. Raport obnaża słabość – a w zasadzie brak – polityki mieszkaniowej państwa.
                                            • 02.03.2012Powiadomienie pracodawcy o ciąży
                                             Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracownicę wprost obowiązku zgłoszenia pracodawcy stanu ciąży. Jak najszybsze powiadomienie pracodawcy pozostaje jednak w interesie samej ciężarnej, bowiem możliwość skorzystania z szeregu uprawnień przysługujących kobiecie w okresie ciąży jest uzależniona od udokumentowania stanu ciąży świadectwem lekarskim.
                                             • 01.03.2012Podatki 2013: Zmiany w ulgach w PIT
                                              Od początku przyszłego roku całkowicie zlikwidowana zostanie możliwość korzystania z ulgi internetowej. Zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska z listopada 2011 r., cięcia obejmą również ulgi na dzieci. Ministerstwo Finansów opublikowało wczoraj projekt nowelizacji ustawy o PIT, który określa szczegóły planowanych zmian. Nowe regulacje będą mieć zastosowanie do rozliczeń podatkowych za 2013 r.
                                              • 01.03.2012MPiPS rozważa kolejne zmiany w prawie pracy
                                               Jednym z głównych celów resortu pracy jest modyfikacja przepisów o telepracy i wprowadzenie możliwości ustalania indywidualnego czasu pracy – stwierdził minister Władysław Kosiniak-Kamysz podczas spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców, które odbyło się wczoraj (29 lutego 2012 r.) w siedzibie Pracodawców RP.
                                               • 01.03.2012BCC apeluje o likwidację przywilejów emerytalnych
                                                Działania rządu ws. zabezpieczenia społecznego i systemu emerytalnego muszą być kompleksowe – uważa Business Centre Club. Organizacja apeluje o większe ujednolicenie zasad uczestnictwa w systemie emerytalno-rentowym. Z wyliczeń BCC wynika, że likwidacja przywilejów emerytalnych przyniosłaby ok. 20 mld zł w skali roku.
                                                • 06.02.2012Przedsiębiorcy przewidują kolejne podwyżki podatków
                                                 Polscy przedsiębiorcy są przekonani, że w ciągu najbliższych dwóch lat rząd podniesie stawkę VAT lub innych podatków – takiego zdania jest aż 78% osób, które wzięły udział w ankiecie Business Centre Club. Wyniki ankiety nt. stanu finansów publicznych w Polsce przedstawiono w ubiegły piątek podczas debaty pn. „Reforma finansów publicznych konieczna już dziś”, zorganizowanej przez BCC.
                                                 • 26.01.2012Służba Celna zlikwiduje część oddziałów
                                                  Służbę Celną czekają poważne zmiany. Jeszcze w tym roku zlikwidowanych zostanie osiem oddziałów celnych, a powstać mają dwa nowe. Obowiązki likwidowanych jednostek przejmą pozostałe oddziały – wynika z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów projektów nowelizacji rozporządzeń ws. struktury organizacyjnej Służby Celnej. Zmiany mogą niekorzystnie wpłynąć na sytuację niektórych przedsiębiorstw działających na terenach, na których zlikwidowane zostaną oddziały Służby Celnej.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 15 ] następna strona »