Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

import auta

 • 18.03.2020Podatnik ma prawo do przeprowadzenia dowodu przeciwnego
  Organy podatkowe nie mog opiera niekorzystnych dla podatników decyzji jedynie na urzdowych dokumentach, jednoczenie nie dopuszczajc dowodów przeciwnych. Wyrokiem z 8 listopada 2019 r. Wojewódzki Sd Administracyjny w Krakowie uchyli decyzj organu podatkowego, okrelajc podatnikowi wysoko zobowizania akcyzowego, bo organ ten nie uwzgldni przy jej wydawaniu dowodów przedstawionych przez podatnika (sygn. akt I SA/Kr 1000/19).
  • 03.07.2019Wynajem samochodu nie zawsze z penym odliczeniem VAT
   Pytanie: Wnioskodawca planuje zakup /lub leasing operacyjny /lub najem dugoterminowy samochodów osobowych, które bd wykorzystywane tylko i wycznie w zakresie najmu (jako auta zastpcze dla klientów warsztatu lub bezporedni najem krótkoterminowy/dugoterminowy w ramach usug wypoyczalni). Przedmiotowe pojazdy nie bd suy innym celom firmowym ni najmem. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujcych wydatki zwizane z eksploatacj oraz uytkowaniem ww. pojazdów bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgaszania samochodu do US?
   • 11.03.2019Odliczenie VAT z faktury za opat wstpn przy braku zoenia VAT-26
    Pytanie: Umow leasingow Wnioskodawca podpisa 29 padziernika 2018. 30 padziernika Wnioskodawca przela na konto leasingodawcy rodki pienine na poczet czynszu inicjalnego (wpata wstpna). Natomiast faktyczny odbiór samochodu, jak równie jego rejestracja nastpiy 6 listopada. Wnioskodawca nie przypuszcza, e zgoszenia do urzdu skarbowego musi dokona przed dat faktycznego odbioru pojazdu. Czy w zwizku z brakiem poinformowania Naczelnika US w ustawowym terminie 7 dni od podpisania umowy leasingowej Wnioskodawca moe odliczy 100% VAT wynikajcego z faktury za opat wstpn?
    • 07.02.2019Firmowy samochód uywany tylko prywatnie. Czy mona odliczy VAT?
     Pytanie: W 2014 r. Wnioskodawca kupi samochód ciarowy X. Od zakupu zosta odliczony VAT. W 2014 r. auto zostao przerobione i zarejestrowane jako auto osobowe. X pozosta na stanie firmy Wnioskodawcy. Obecnie samochód uywany jest do celów prywatnych, to jest w promieniu kilkunastu kilometrów. Czy mona odliczy podatek VAT od kosztów eksploatacji auta uywanego wycznie dla celów prywatnych - nie zwizanych z dziaalnoci gospodarcz?
     • 06.02.2019Firmowy samochód uywany tylko prywatnie. Czy mona odliczy VAT?
      Pytanie: W 2014 r. Wnioskodawca kupi samochód ciarowy X. Od zakupu zosta odliczony VAT. W 2014 r. auto zostao przerobione i zarejestrowane jako auto osobowe. X pozosta na stanie firmy Wnioskodawcy. Obecnie samochód uywany jest do celów prywatnych, to jest w promieniu kilkunastu kilometrów. Czy mona odliczy podatek VAT od kosztów eksploatacji auta uywanego wycznie dla celów prywatnych - nie zwizanych z dziaalnoci gospodarcz?
      • 24.05.2018VAT w przypadku sprowadzania samochodów spoza UE
       W przypadku sprowadzenia z innego pastwa ni pastwo czonkowskie UE pojazdu, który zosta odprawiony na granicy wspólnotowego obszaru celnego (tj. gdy rodek transportu jest sprowadzony spoza UE i dokonano jego importu w innym ni Polska pastwie czonkowskim UE), a nastpnie zosta przemieszczony z terytorium innego pastwa czonkowskiego na terytorium Polski, takie przemieszczenie traktowane jest jako wewntrzwspólnotowe nabycie towarów, które rodzi obowizek rozliczenia w Polsce podatku od towarów i usug z tego tytuu.
       • 13.12.2016Podatki na wiecie: Chiny wprowadzaj specjalny podatek od luksusowych aut
        Wadze Chin potwierdziy zapowiedzi wprowadzenia specjalnego podatku od luksusowych samochodów. Danina dotyczy bdzie aut, których ceny wynosz co najmniej 1,3 mln juanów. W ten sposób chiski rzd chce m.in. propagowa bardziej racjonaln konsumpcj i pozytywnie wpyn na poziom emisji dwutlenku wgla oraz zuycia energii.
        • 08.11.2016Podatki 2017: Akcyza od aut na nowych zasadach?
         W przyszym roku najprawdopodobniej wprowadzone zostan zmiany dotyczce naliczania podatku akcyzowego od aut. Dziki odpowiednim modyfikacjom rzd zamierza ograniczy import starych i zuytych samochodów z innych krajów. Wikszego znaczenia nie bdzie mie ju prawdopodobnie warto auta. Planowan nowelizacj pozytywnie ocenia brana motoryzacyjna, która liczy na wzrost popytu na nowe samochody.
         • 07.11.2016Podatki 2017: Akcyza od aut na nowych zasadach?
          W przyszym roku najprawdopodobniej wprowadzone zostan zmiany dotyczce naliczania podatku akcyzowego od aut. Dziki odpowiednim modyfikacjom rzd zamierza ograniczy import starych i zuytych samochodów z innych krajów. Wikszego znaczenia nie bdzie mie ju prawdopodobnie warto auta. Planowan nowelizacj pozytywnie ocenia brana motoryzacyjna, która liczy na wzrost popytu na nowe samochody.
          • 14.10.2016Akcyza. Przedawnienie zobowizania z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego
           Pytanie podatnika: W marcu 2010 r. Wnioskodawca, bdc czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym jako podatnik unijny, naby w Niemczech od unijnego podatnika VAT uywany samochód osobowy. W wyniku przeprowadzanej przez wewntrzne suby ksigowe kontroli okazao si, i Wnioskodawca bdnie dokona rejestracji pojazdu w Niemczech, jak i nie uici w 2010 r. podatku VAT z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia uywanego samochodu oraz nie uici wówczas podatku akcyzowego, pomimo sprowadzenia auta do Polski. Czy zobowizanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytuu sprowadzenia na teren Polski przedmiotowego samochodu ulego przedawnieniu?
           • 08.09.2016Dwa samochody w jednoosobowej firmie a prawo do odliczenia 100 proc. VAT
            Pytanie: Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz. Chciabym w swojej dziaalnoci posiada dwa samochody (osobowe), z ktrych jeden byby uywany tylko do celw zwizanych z dziaalnoci, natomiast drugi zarwno do dziaalnoci jak i dodatkowo do celw prywatnych. Oba auta zamierza Pan naby w leasing. Czy auto prywatno-subowe moe by rozliczane w 50% podatku od towarw i usug, a drugie auto, ktre jest tylko subowe, moe by rozliczane w 100% podatku do towarw i usug?
            • 07.09.2016Dwa samochody w jednoosobowej firmie a prawo do odliczenia 100 proc. VAT
             Pytanie: Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz. Chciabym w swojej dziaalnoci posiada dwa samochody (osobowe), z ktrych jeden byby uywany tylko do celw zwizanych z dziaalnoci, natomiast drugi zarwno do dziaalnoci jak i dodatkowo do celw prywatnych. Oba auta zamierza Pan naby w leasing. Czy auto prywatno-subowe moe by rozliczane w 50% podatku od towarw i usug, a drugie auto, ktre jest tylko subowe, moe by rozliczane w 100% podatku do towarw i usug?
             • 04.08.2016Odliczenie VAT od samochodu subowego
              Pytanie podatnika: Czy auto prywatno-subowe moe by rozliczane w 50% podatku od towarw i usug, a drugie auto, ktre jest tylko subowe, moe by rozliczane w 100% podatku do towarw i usug?
              • 26.08.2015Dziaalno w miejscu zamieszkania. Odliczanie VAT od paliwa do samochodu
               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo odliczy 100% podatku naliczonego od paliwa do samochodu osobowego w zwizku z dojazdem po klienta, z miejsca zamieszkania, bdcego rwnoczenie zgoszonym miejscem prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, celem wykonania na jego rzecz usugi takswk?
               • 28.05.2015Akcyza na samochody sprowadzane z zagranicy do zmiany?
                Interpelacja nr 32445 w sprawie podatku akcyzowego od samochodw sprowadzanych z zagranicy.
                • 12.12.2014Wypadek firmowego samochodu a korekta VAT
                 Pytanie podatnika: W kwietniu br. Wnioskodawca kupi samochd osobowy. Zosta odliczony peny podatek naliczony. Samochd zosta wprowadzony do ewidencji T, a do urzdu skarbowego zosta zoony VAT-26. Samochd posiada ubezpieczenie OC, AC oraz NNW. W maju w wyniku wypadku samochd uleg cakowitemu zniszczeniu. Ubezpieczyciel wypaci odszkodowanie w kwocie netto wykazanej na fakturze zakupu. Wrak samochodu zosta sprzedany, a podatek naleny wykazany w deklaracji VAT-7 za czerwiec. Czy w takiej sytuacji naleao si pene odliczenie podatku naliczonego z faktury zakupu i czy Wnioskodawca powinien dokona korekty podatku naliczonego, gdy pojazd nie by wykorzystywany przez okres 5 lat?
                 • 11.09.2014Kiedy trzeba zoy deklaracj VAT-26?
                  Pytanie podatnika: Czy ma Pan moliwo odliczania 100% podatku naliczonego bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz skadania deklaracji VAT-26?
                  • 07.08.2014Nabycie samochodu na wynajem a odliczenie VAT
                   Pytanie podatnika: Czy prowadzc firm wynajmujc auta Spka musi zgasza auta na formularzu VAT-26 i prowadzi ewidencj przebiegu pojazdw, eby mc odlicza 100% VAT-u od zakupu pojazdu, zakupionego paliwa oraz zakupionych usug i materiaw zwizanych z eksploatacj pojazdu?
                   • 11.07.2014VAT: Dojazd do/z pracy samochodem subowym
                    Pytanie podatnika: W sytuacji, gdy pracownicy bd obciani za udostpnienie im samochodw, czy fakt, i pracownik dojeda z miejsca pracy do miejsca zamieszkania i z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, w celu zapewnienia miejsca parkowania samochodu, oznacza, e spka wiadczy w tym zakresie usug w rozumieniu ustawy o VAT, a tym samym, czy fakt dojazdu, na tym odcinku, powinien by uwzgldniany w podstawie opodatkowania podatkiem VAT z tytuu odpatnego udostpniania pracownikowi samochodu?
                    • 14.03.2014VAT od samochodw z kratk: Prezydent podpisa nowelizacj ustawy
                     Prezydent Bronisaw Komorowski podpisa nowel ustawy o VAT. Jej celem jest kompleksowe uregulowanie zasad odliczania i rozliczania podatku VAT w odniesieniu do wszystkich wydatkw dotyczcych samochodw osobowych oraz innych pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych m.in. do celw mieszanych, tj. dziaalnoci gospodarczej i prywatnej. Przypomnijmy zatem szczegy zmian, ktre wejd w ycie ju na pocztku kwietnia.
                     • 05.03.2014VAT 2014: Parametry, wskaniki, limity
                      Podatek od towarw i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorcw i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarw, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupw, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrw i wskanikw podatku od towarw i usug.
                      • 05.03.2014Akcyza: Samochd osobowy czy ciarowy. To zaley od kraju?
                       Interpelacja nr 23349 do ministra finansw w sprawie rnic w kwalifikowaniu pojazdw jako ciarowe w Polsce i Unii Europejskiej
                       • 04.03.2014VAT 2014: Parametry, wskaniki, limity
                        Podatek od towarów i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorców i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrów i wskaników podatku od towarów i usug.
                        • 21.02.2014Od 1 kwietnia koniec samochodw z kratk
                         20 lutego br. Senat przyj bez poprawek ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz niektrych innych ustaw, wniesion przez rzd. Jej celem jest kompleksowe uregulowanie zasad odliczania i rozliczania podatku VAT w odniesieniu do wszystkich wydatkw dotyczcych samochodw osobowych oraz innych pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych m.in. do celw mieszanych, tj. dziaalnoci gospodarczej i prywatnej.
                         • 13.06.2013Odliczenie VAT od samochodw i paliwa - od 1 stycznia nowe zasady
                          Polski rzd zamierza zoy do Komisji Europejskiej wniosek o derogacj w sprawie ogranicze w odliczeniu podatku VAT od samochodw dla firm. Limit odliczenia wynosi ma do 50 proc. podatku naliczonego przy zakupie aut i paliwa oraz przy wydatkach eksploatacyjnych (np. serwis i naprawy). Zyskaj na tym gwnie nabywcy droszych pojazdw.
                          • 30.04.2013Opodatkowanie nieodpatnego przekazania towarw – zmiany od 1 kwietnia 2013 r.
                           Od 1 kwietnia 2013 r. wrd przepisw ustawy o VAT, ktre ulegy zmianie, s te dotyczce nieodpatnego przekazania towarw. Pomijajc kwestie historycznego sporu midzy podatnikami a organami podatkowymi co do jego zastosowania, warto wspomnie o zmianach, ktre weszy w ycie w tym zakresie.
                           • 02.05.2011Opata rejestracyjna nie jest czci kwoty nabycia samochodu uywanego
                            Pytanie podatnika: Dziaalno Wnioskodawcy polega na zakupie uywanych samochodw z Unii, tj. z Niemiec od osb fizycznych i odsprzeday ich w kraju. Zarobek Zainteresowanego to rnica midzy nabyciem a sprzeda. Jego zapytanie dotyczy obliczenia wysokoci mary od ktrej ma zapaci podatek VAT, czyli czy do ceny zakupu mona wliczy koszty zwizane z wprowadzenia pojazdu do obrotu. Czy VAT jest naliczany od czystego zysku, czy od rnicy midzy cen zakupu a sprzeday?
                            • 15.04.2011Sprzeda auta wykupionego po leasingu w trakcie zawieszenia dziaalnoci
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz i jest czynnym podatnikiem VAT. Od stycznia 2010 r. zawiesi dziaalno na 2 lata. W miesicu maju 2010 r. dokona wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego. W okresie trwania przerwy chciaby dokona sprzeday tego samochodu. Kiedy naley uj w deklaracjach VAT-7 podatek naliczony od wpaconych rat leasingowych i od wykupu samochodu osobowego z leasingu? Czy sprzeda samochodu podlega zwolnieniu z podatku VAT? Kiedy Wnioskodawca ma obowizek wykazania sprzeday samochodu w deklaracji VAT-7 sprzedajc go w okresie przerwy?
                             • 08.03.2011Zakup paliwa do auta z kratk bez odliczenia VAT
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca bdcy podatnikiem podatku VAT, w listopadzie 2010 r. naby samochd marki Honda CR-V, adowno 621 kg, dopuszczalna masa cakowita 2130 kg. Samochd posiada homologacj ciarow i zarejestrowany zosta w Wydziale Komunikacji jako ciarowy. Ww. samochd nie otrzyma zawiadczenia ze stacji diagnostycznej o spenieniu warunkw zakwalifikowania go jako samochodu ciarowego. Przedmiotowy samochd wykorzystywany bdzie przez Wnioskodawc do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Czy moliwe bdzie pene odliczenie podatku VAT przy zakupie opisanego samochodu a take, czy Wnioskodawca bdzie mg odlicza VAT od zakupionego paliwa do wspomnianego auta?
                              • 14.09.2009Szara strefa kwitnie, ministerstwo wierzy w przepisy
                               Zapytanie nr 4376 w sprawie pobierania podatkw z tytuu sprowadzania do Polski uywanych samochodw od legalnych importerw oraz od osb indywidualnych
                               • 14.07.2009Orzecznictwo: Gadet doczany do ksiki
                                Z uzasadnienia WSA: W ocenie Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gdasku, susznie w zaskaronej decyzji zwrcono uwag, e jeeli wybrane towary zostay objte preferencj w postaci moliwoci zastosowania zerowej stawki VAT, to nie mona teje stawki stosowa w przypadku dostawy innych towarw, nawet wwczas, gdy towary opodatkowane preferencyjn stawk oraz towary nie objte obnion stawk podatku VAT stanowi przedmiot jednej dostawy. Sd pierwszej instancji, argumentowa przy tym, e wszelkie preferencje w zakresie stosowania niszych stawek podatku VAT naley poddawa wykadni zawajcej.
                                • 26.06.2009Podatek ekologiczny na razie w fazie dyskusji
                                 Pose Marek Matuszewski: Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z doniesie medialnych wynika, i  Ministerstwo Finansw rozpoczo ju prace nad projektem ustawy o podatku ekologicznym, ktry miaby zastpi akcyz. Z informacji tych wynika, e podatek byby pacony co roku w urzdzie skarbowym lub w wydziale komunikacyjnym, a zaczby obowizywa prawdopodobnie od 2010 r. Najwysz kwot podatku zapaciliby kierowcy jedcy starymi autami - 3 tys. z za auto sprzed 1992 r. Natomiast waciciele pojazdw, ktrych wiek nie przekracza 9 lat, zapac ok. 500 z. Najmniejszy podatek zapac ci, ktrych sta na kupno nowego samochodu z salonu - zaledwie ok. 100 z rocznie.
                                 • 25.06.2009Opodatkowanie akcyz samochodw od 1 marca 2009 r.
                                  Zapytanie nr 3780 do ministra finansw w sprawie zmiany przepisw dotyczcych poboru podatku akcyzowego przy sprzeday nowych samochodw
                                  • 23.04.2009Jak ustali warto sprowadzanego samochodu
                                   Zapytanie nr 3308 do ministra finansw w sprawie nowych zasad opodatkowania samochodw
                                   • 12.03.2009Urzdy celne kwestionuj ceny ustalone w umowie
                                    Interpelacja nr 7237 do ministra finansw w sprawie urzdw celnych podwyszajcych warto nowych samochodw sprowadzanych przez dilerw
                                    • 19.02.2009Nowy system opodatkowania samochodw?
                                     Interpelacja nr 6195 do ministra finansw w sprawie zastpienia podatku akcyzowego od samochodw osobowych tzw. podatkiem ekologicznym
                                     • 04.02.2009Ekopodatek zamiast akcyzy
                                      Interpelacja nr 6195 do ministra finansw w sprawie zastpienia podatku akcyzowego od samochodw osobowych tzw. podatkiem ekologicznym
                                      • 09.09.2008SAMAR: Mniejszy import samochodw uywanych
                                       O blisko jedn trzeci w porwnaniu z lipcem biecego roku spada w sierpniu liczba samochodw uywanych sprowadzonych do Polski z krajw UE – poinformowa Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.
                                       • 12.08.2008Import indywidualny coraz wyszy
                                        Wedug Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, w lipcu pad tegoroczny rekord w liczbie nowych i uywanych samochodw osobowych sprowadzonych do Polski poza autoryzowan sieci dealersk. Indywidualny import wynis 131,1 tys. samochodw. Od stycznia Polacy kupili za granic 695,8 tys. aut, o 24,7 proc. wicej ni przed rokiem.
                                        • 15.07.2008O 30 proc. wicej samochodw uywanych z importu
                                         Wedug Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w czerwcu sprowadzono do Polski blisko 107,2 tys. sztuk uywanych samochodw osobowych – to prawie o 30 proc. wicej ni rok temu. Jednoczenie blisko dwukrotnie zwikszya si liczba aut sprowadzonych spoza UE, gwnie ze Stanw Zjednoczonych.
                                         • 10.04.2008SAMAR: Ronie sprzeda samochodw
                                          Jak informuje Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, w marcu sprzeda nowych samochodw wzrosa w ujciu miesicznym o prawie 8 proc., natomiast import samochodw – w ktrym przewaaj auta uywane – zwikszy si od lutego o blisko 9 proc.
                                          • 08.04.2008Uywane samochody najpopularniejsze
                                           Przytaczajca wikszo 94 proc. nabywcw samochodw w Polsce kupuje auta uywane, majce rednio ponad 10 lat, gwnie sprowadzone z zagranicy. Tylko 6 proc. Polakw, ktrzy w 2007 r. dokonali zakupu samochodu na uytek domowy, wybrao auta nowe.
                                           • 13.02.2008Prawie 100 tys. aut sprzedanych w styczniu
                                            W pierwszym miesicu biecego roku sprzeda nowych i uywanych samochodw w Polsce osigna prawie 100 tys. sztuk. Wikszo nabywanych aut stanowi pojazdy uywane, szybciej jednak ronie sprzeda nowych samochodw - w porwnaniu ze styczniem 2007 r. wzrosa niemal o 25 proc.
                                            • 29.05.2007Wycofanie samochodu z dziaalnoci gospodarczej na prywatne potrzeby przedsibiorcy i podatek VAT
                                             Zarwno przekazywanie prywatnego majtku przedsibiorcy na potrzeby firmy, jak i przekazywanie firmowego majtku na potrzeby wasne s czynnociami czsto spotykanymi w praktyce gospodarczej. Tego typu rozwizanie mona zaobserwowa szczeglnie wrd przedsibiorcw prowadzcych jednoosobow dziaalno gospodarcz. Rozpoczynajc, czy te ju prowadzc firm, podatnicy decyduj si czsto na wprowadzenie do majtku przedsibiorstwa swojego prywatnego samochodu. Podobnie podatnik moe wycofa z majtku firmy pojazd i przeznaczy go na swoje prywatne potrzeby. Podatnik ma prawo wycofa z prowadzonej dziaalnoci zarwno prywatne samochody uprzednio przekazane na potrzeby przedsibiorstwa, jak i auta firmowe nabyte w trakcie prowadzenia dziaalnoci.
                                             • 13.03.2007Sprowadzenie uywanego samochodu z zagranicy
                                              Wewntrzwsplnotowe nabycie samochodu osobowego za granic przede wszystkim wie si z obowizkami w zakresie dwch podatkw: akcyzowego oraz VAT. Niniejsze opracowanie prezentuje procedur zakupu samochodu uywanego na terytorium Wsplnoty od czynnego podatnika podatku VAT zarejestrowanego jako podatnik VAT UE. Cech znamienn takiej sytuacji jest to, e zakup samochodu rozliczany jest tak, jak wewntrzwsplnotowe nabycie towarw (WNT).