Estoński CIT: Samochód bez ewidencji przebiegu = ukryty zysk

Skoro spółka dla posiadanych samochodów osobowych nie prowadzi ewidencji przebiegu, to uznaje się, że samochody te są wykorzystywane również do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o CIT, tylko 50% kosztów dotyczących samochodów osobowych nie stanowi ukrytych zysków. Natomiast pozostałe 50% wydatków stanowi ukryte zyski i podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

 

Pytanie dziennikarza Dziennik Gazeta Prawna z 15 lutego 2022 r.

Dzień dobry,

Uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:

Chodzi o interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 stycznia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.554.2021.2.AK).

Spółka, która wystąpiła o interpretację, wyjaśniła, że posiada samochody osobowe, dla których nie jest prowadzona ewidencja przebiegu. Wprawdzie – jak zapewniła – wykorzystuje je wyłącznie do działalności gospodarczej, ale z powodu braku ewidencji może odliczać tylko połowę VAT z wydatków samochodowych, a do kosztów uzyskania przychodu zaliczać tylko 75 proc. ich wartości netto.

Spółka chciała się upewnić, że wydatki na te pojazdy nie są ukrytymi zyskami, o których mowa w przepisach o ryczałcie od dochodów spółek, potocznie zwanym estońskim CIT. Słowem, nie ma od nich podatku – uważała spółka.

Dyrektor KIS był innego zdania. Przypomniał, że zgodnie z art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o CIT do ukrytych zysków nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, w wysokości 50 proc. - w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

Można z tego wnioskować, że takimi ukrytymi zyskami jest druga połowa wydatków na takie auta – stwierdził organ.

Dodał, że o sposobie użytkowania samochodu będzie decydować prowadzenie bądź nie ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT. W tym przypadku bowiem – wyjaśnił - zastosowanie ma art. 16 ust. 5f ustawy o CIT, z którego wynika, że jeżeli podatnik nie prowadzi takiej ewidencji, to przyjmuje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany do celów mieszanych (czyli zarówno służbowych, jak i prywatnych).

Jeżeli więc spółka nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu, to 50 proc. jej wydatków na samochody osobowe będzie stanowiło ukryte zyski, od których musi ona zapłacić estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek – stwierdził dyrektor KIS.

Jakie jest stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie? Zgodnie z ogólną definicją ukrytych zysków, aby w ogóle o nich mówić, beneficjentem świadczeń musi być wspólnik lub podmiot z nim powiązany. Takiej sytuacji natomiast nie ma w przypadku opisanym w interpretacji.

 

Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 16 lutego 2022 r.

Pani Redaktor,

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zaprezentowane w interpretacji indywidualnej z 25 stycznia 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.554.2021.2.AK w zakresie ustalenia czy samochody osobowe wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie do działalności gospodarczej bez prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu nie powinny zostać przez Spółkę opodatkowane i zaliczone do ukrytych zysków jest prawidłowa i spójna ze stanowiskiem prezentowanym przez Ministerstwo Finansów wyrażonym m.in. w Przewodniku do Ryczałtu od dochodów spółek z 23 grudnia 2021 r.

Zgodnie z art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o CIT, do ukrytych zysków nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, w wysokości 50% - w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego przedstawionego w powołanej interpretacji Spółka, która wystąpiła o interpretację, posiada samochody osobowe, które jak zapewniała wykorzystuje wyłącznie do działalności gospodarczej, ale nie prowadzi dla nich ewidencji przebiegu.

W interpretacji z 25 stycznia 2022 r. zwrócono uwagę, że zgodnie z art. 16 ust. 5f ustawy o CIT w przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika. Skoro Spółka dla posiadanych samochodów osobowych nie prowadzi ewidencji przebiegu, to zgodnie z cytowanym wyżej przepisem uznaje się, że samochody te są wykorzystywane również do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o CIT, tylko 50% kosztów dotyczących samochodów osobowych nie stanowi ukrytych zysków. Natomiast pozostałe 50% wydatków stanowi ukryte zyski i podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

W przykładzie 27 opisanym na stronie 40 Przewodnika do Ryczałtu od dochodów spółek wyjaśniono, że w przypadku wykorzystywania pojazdu na tzw. cele mieszane, wydatki a także odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, które są związane z używaniem takiego pojazdu, będą uznane jako wypłata tzw. ukrytego zysku.

Jednocześnie na tej samej stronie podkreślono, że ciężar dowodu co do wykorzystywania składnika majątku wyłącznie na cele działalności gospodarczej spoczywa na podatniku. Badane powinny być różne przesłanki, takie jak: przedmiot działalności podatnika, posiadane ewidencje lub inne dowody umożliwiające wykluczenie użytku prywatnego/na cele osobiste udziałowców (akcjonariuszy) lub członków ich rodzin lub innych podmiotów powiązanych.

Prowadzona ewidencja przebiegu umożliwiłaby  zatem wykluczenie użytku prywatnego/na cele osobiste wspólników lub członków ich rodzin albo innych podmiotów. W przypadku jej braku, jak wskazał Dyrektor KIS, w przedstawionym stanie faktycznym 50% kosztów dotyczących samochodów osobowych stanowi dochód z tytułu ukrytych zysków.

 

(Informacja Ministerstwa Finansów przekazywana do mediów na zapytania dziennikarzy)

 

źródło: eureka.mf.gov.pl

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...