Amortyzacja samochodu po wykupie z leasingu

Samochód osobowy, będący przedmiotem leasingu, używany w działalności gospodarczej, a następnie wykupiony i wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych nie może zostać uznany za używany środek trwały. To oznacza, że przedsiębiorca nie może zastosować stawki odpisów amortyzacyjnych w wysokości 40% rocznie.

 

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że w czerwcu 2021 r. przejął trybem cesji leasing auta osobowego. Przed tym zdarzeniem auto było użytkowane od nowości przez pierwotnego leasingobiorcę - był to okres 20 miesięcy (auto zostało wyprodukowane w październiku 2019 r.). W październiku 2023 r. kończy się umowa leasingu tego auta. Przedsiębiorca chciałby auto wykupić zgodnie z umową i użytkować dalej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazał ponadto, że umowa leasingu spełnia warunki określone w art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedsiębiorca zapytał, czy można zastosować stawkę odpisów amortyzacyjnych w wysokości 40% rocznie po wykupie auta. W jego ocenie, ze względu na to, że auto było użytkowane ponad 6 miesięcy przez innego leasingobiorcę/podatnika, to możliwe jest zastosowanie indywidualnej, zwiększonej stawki amortyzacyjnej w wysokości 40% rocznie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Zgodnie z art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podatnicy mogą indywidualnie ustalać stawki amortyzacyjne m.in. dla używanych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji m.in. dla środków transportu, w tym samochodów osobowych - nie może być krótszy niż 30 miesięcy.

Warunkiem zastosowania tej stawki jest to, by środek trwały (w tym samochód osobowy) był używany w rozumieniu art. 22j ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

Dyrektor KIS zauważył, że 1 stycznia 2021 r. zmieniła się definicja używanego środka trwałego zawarta w ww. art. 22j ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana ta wynika z ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. nowelizującej m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123). Zgodnie ze znowelizowanym przepisem - środki trwałe, o których mowa w art. 22j ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (środki trwałe zaliczone do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środki transportu), uznaje się za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 6 miesięcy.

Zatem z aktualnego literalnego brzmienia ww. przepisu wynika, że podatnik może zastosować wyższą (indywidualną) stawkę amortyzacyjną jedynie w przypadku, kiedy nabyty środek trwały, przed jego nabyciem był używany przez okres co najmniej 6 miesięcy, jednak przez inny niż podatnik podmiot.

Powody powyższej zmiany legislacyjnej można znaleźć w uzasadnieniu ww. nowelizacji (druk sejmowy nr 642). Wynika z niego, że zmiana w szczególności miała na celu ograniczyć możliwość stosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w przypadku wykupu przedmiotu umowy leasingowej przez dotychczasowego korzystającego.

Z uzasadnienia tego wynika, że:

W przypadku zatem podatnika, który korzysta z nowego środka trwałego na podstawie umowy leasingowej, a następnie - np. po upływie 6 miesięcy - środek ten wykupuje i wprowadza do prowadzonej przez siebie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podatnik taki nie będzie uprawniony do stosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych w stosunku do tego środka trwałego.

Jak wskazał przedsiębiorca we wniosku, samochód osobowy, który chce wykupić od leasingodawcy, zostanie zakwalifikowany jako środek trwały podlegający amortyzacji. Pojazd był użytkowany od nowości przez pierwotnego leasingobiorcę 20 miesięcy, następnie został przejęty przez przedsiębiorcę trybem cesji leasingu i wykorzystywany w okresie czerwiec 2021 - październik 2023. Po zakończeniu umowy leasingu przedsiębiorca zamierza pojazd wykupić.

Zatem nie można stwierdzić, że samochód osobowy przed jego nabyciem - wykupem po zakończeniu umowy leasingu - był używany przez okres co najmniej 6 miesięcy przez inny niż podatnik podmiot.

Na podstawie powyższego Dyrektor KIS stwierdził, że opisany samochód osobowy, będący przedmiotem leasingu, używany przez przedsiębiorcę w jego działalności gospodarczej, a następnie wykupiony i wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych nie może zostać uznany za używany środek trwały w rozumieniu art. 22j ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To oznacza, że przedsiębiorca nie może zastosować dla niego indywidualnej stawki amortyzacji.

Reasumując - po wykupie auta przedsiębiorca nie może zastosować stawki odpisów amortyzacyjnych w wysokości 40% rocznie.

 

Interpretacja indywidualna z 3 października 2023 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.577.2023.2.IM - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna traść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...