Jak wycofać środek trwały z firmy na cele prywatne

Przekazanie środka trwałego na cele prywatne nie wywołuje żadnych skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przeniesienie nie stanowi zbycia składnika majątkowego, ponieważ nadal pozostajesz właścicielem. Natomiast podatek VAT od wycofania środka trwałego zapłacisz w sytuacji, gdy w chwili jego nabycia przysługiwało ci prawo do pełnego lub częściowego odliczenia podatku. Możesz mieć także obowiązek skorygowania VAT odliczonego przy nabyciu.

Kiedy wycofanie środka trwałego podlega VAT

Jeśli w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystujesz środki trwałe i prowadzisz ich ewidencję, masz prawo wycofać te składniki majątkowe na swoje cele prywatne. Dotyczy to zarówno maszyn, urządzeń, samochodów, jak i nieruchomości. Czynność ta nie powoduje powstania przychodu, trzeba ją jednak udokumentować, a w niektórych przypadkach zapłacić VAT.

Podatek VAT od wycofania środka trwałego zapłacisz w sytuacji, gdy w chwili jego nabycia przysługiwało ci prawo do pełnego lub częściowego odliczenia podatku. Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa składnika majątku z chwili przekazania.

Jeżeli przy nabyciu nie przysługiwało ci prawo do odliczenia VAT, to nieodpłatne przekazanie majątku będzie czynnością nieopodatkowaną.

Korekta VAT przy wycofaniu środka trwałego

Przy wycofaniu środka trwałego na cele prywatne możesz mieć obowiązek skorygowania VAT odliczonego przy nabyciu.

Korekty dokonuje w przypadku wycofania środka trwałego przed upływem:

 • 10 lat w przypadku dla nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów,
 • 5 lat w przypadku środków trwałych o wartości początkowej powyżej 15 000 zł,
 • 1 roku w przypadku środków trwałych o wartości początkowej poniżej 15 000 zł.

Upływ terminów liczysz od roku, w którym środki trwałe zostały oddane do użytkowania.

Przykład

Pani Ewa kupiła lokal użytkowy w 2014 r. za 492 000 zł (400 0000 92 000 zł VAT). Przy nabyciu skorzystała z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wykorzystywała lokal na siedzibę swojego biura. Na początku 2020 r. przekazała lokal na cele osobiste. Przekazanie lokalu jest zwolnione z VAT, ponieważ upłynęły 2 lata od pierwszego zasiedlenia. Jednak pani Ewa ma obowiązek skorygowania podatku naliczonego. Korekta obejmie 4/10 kwoty podatku odliczonego przy nabyciu, czyli 36 800 zł (9 200 zł x 4).

W przypadku samochodów korekty dokonuje się, jeśli samochód został wycofany z działalności gospodarczej przed upływem:

 • 60 miesięcy - przy wartości samochodu powyżej 15 000 zł
 • 12 miesięcy - przy wartości samochodu poniżej 15 000 zł.

Upływ terminów liczysz od miesiąca, w którym samochód został nabyty, importowany lub oddany do użytkowania.

Przykład

Pan Antoni kupił w styczniu 2019 r. samochód o wartości 73 800 zł (60 000 zł netto plus 13 800 zł VAT) na cele mieszane (firmowe i osobiste). Przysługiwało mu prawo do odliczenia 50 proc. VAT, czyli 6 900 zł. W styczniu 2020 r. wycofał auto z działalności na cele prywatne. Aby ustalić wartość, o jaką może skorygować VAT, należy najpierw ustalić długość okresu korekty. Wartość początkowa samochodu przekracza 15 tys. zł, więc okres korekty wynosi 60 miesięcy. Nieodliczoną przy nabyciu kwotę VAT należy podzielić przez 60 miesięcy, aby ustalić wartość korekty za jeden miesiąc (6 900 zł / 60 = 115 zł).

Do końca okresu korekty pozostało 48 miesięcy. 115 zł x 48 = 5520 zł.

O taką wartość pan Antoni może zwiększyć wartość podatku naliczonego w deklaracji za okres, w którym przekazał pojazd na cele prywatne. Załóżmy, że wartość rynkowa auta w momencie wycofania wynosi 49 200 zł (40 000 zł netto plus 9200 zł VAT). Pan Antoni zapłaci 3680 zł VAT (9200 zł – 5520 zł).

Jeśli przy nabyciu samochodu nie przysługiwało ci prawo do odliczenia VAT, przy jego wycofaniu na cele prywatne nie masz obowiązku naliczenia i zapłaty VAT.

Kiedy od wycofania środka trwałego trzeba płacić PIT

Przekazanie środka trwałego na cele prywatne nie wywołuje żadnych skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przeniesienie nie stanowi zbycia składnika majątkowego, ponieważ nadal pozostajesz właścicielem.

Przychód powstanie wówczas, gdy sprzedajesz przedmiot wycofany z działalności gospodarczej przed upływem 6 lat. Termin ten liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który miało miejsce wycofanie.

Jeżeli środek trwały w momencie wycofania nie został całkowicie zamortyzowany, to ostatniego odpisu dokonujesz w miesiącu wycofania. Pozostała nieumorzona część może być kosztem uzyskania przychodów w razie sprzedaży środka trwałego.

Przykład

Pan Artur kupił maszynę w czerwcu 2018 r. za 12 000 zł. Wprowadził ją do ewidencji środków trwałych i od lipca rozpoczął naliczanie odpisów amortyzacyjnych po 300 zł miesięcznie (30% rocznie). Stosował amortyzację przez 18 miesięcy, do końca 2019 r., kiedy wycofał maszynę z działalności gospodarczej. Suma odpisów amortyzacyjnych wyniosła 5400 zł. Teraz chce sprzedać maszynę za 7000 zł. Koszty uzyskania przychodu wyniosą 6600 zł (12 000 zł – 5400 zł). Dochód do opodatkowania wyniesie 400 zł (7000 zł – 6600 zł).

Jak udokumentować wycofanie środka trwałego

Przy wycofaniu środka trwałego musisz:

 • wykreślić przedmiot wycofania z ewidencji środków trwałych
 • przygotować protokół likwidacji lub dokument LT (likwidacja środka trwałego) z zaznaczeniem wycofania środkach na cele osobiste podatnika
 • przygotować dokument stanowiący podstawę do wykazania podatku VAT w rejestrze sprzedaży VAT (przy obowiązku zapłaty VAT)
 • sporządzić protokół przekazania

Protokół przekazania środka trwałego powinien zawierać:

 • datę sporządzenia protokołu (dzień przekazania środka),
 • dane przedsiębiorcy – nazwa, adres, NIP,
 • określenie składnika majątku, który jest przekazywany – nazwa, numer w dotychczasowej ewidencji środków trwałych, inne dane, np. miejsce dotychczasowego użytkowania,
 • podpis przedsiębiorcy,
 • dane dotyczące opodatkowania VAT (czy przekazanie środka trwałego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i według jakiej stawki).

Pamiętaj! Protokół jest częścią dokumentacji księgowej twojej firmy.

 

Podstawa prawna

 • Art. 86, 90b, 91 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • Art. 22, 23 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

źródło: www.biznes.gov.pl

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...