Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dzia造 specjalne produkcji rolnej

 • 29.04.2019Terminy, zmiany, nowe przepisy: 29.04.2019 r. - 4.05.2019 r.
  W tym tygodniu przypada gówny tegoroczny termin - rozliczenie roczne podatku dochodowego. Ale nie brakuje w nim równie wielu wa積ych zmian w przepisach i nowych przepisów. Wchodz w 篡cie zmiany w Ustawie o podatku od towarów i us逝g dotycz帷e kas fiskalnych on-line, zmieniony zostaje pakiet ustaw w zwi您ku z dalsz implementacj RODO,  zaczn obowi您ywa postanowienia o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi pa雟twami. A 1 maja 2019 r. zacznie obowi您ywa nowe Rozporz康zenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwole na wykonywanie dzia豉lno軼i w zakresie podatku akcyzowego. Zapraszamy do zapoznania si z przegl康em wydarze  najbli窺zych siedmiu dni. 
  • 27.04.2019Terminy, zmiany, nowe przepisy: 27.04.2019 r. - 4.05.2019 r.
   W nadchodz帷ym tygodniu przypada gówny tegoroczny termin - rozliczenie roczne podatku dochodowego. Ale nie brakuje w nim równie wielu wa積ych zmian w przepisach i nowych przepisów. Wchodz w 篡cie zmiany w Ustawie o podatku od towarów i us逝g dotycz帷e kas fiskalnych on-line, zmieniony zostaje pakiet ustaw w zwi您ku z dalsz implementacj RODO,  zaczn obowi您ywa postanowienia o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi pa雟twami. A 1 maja 2019 r. zacznie obowi您ywa nowe Rozporz康zenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwole na wykonywanie dzia豉lno軼i w zakresie podatku akcyzowego. 砰cz帷 Pa雟twu udanego weekendu zapraszamy do zapoznania si z przegl康em wydarze  najbli窺zych siedmiu dni. 
   • 18.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawid這wo korzysta z ulgi prorodzinnej
    Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
    • 15.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawid這wo korzysta z ulgi prorodzinnej
     Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
     • 24.01.2019Zobowi您ania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów p豉tno軼i
      Wp豉caj帷 nale積o軼i podatkowe na formularzu wp豉ty podajemy symbol formularza lub tytu逝 p豉tno軼i. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie mo瞠 spowodowa b喚dn kwalifikacj wp豉ty przez ksi璕owo嗆 urz璠u, a to z kolei mo瞠 skomplikowa 篡cie podatnika (poprzez np. powstanie nadp豉ty na jednym z kont a niedop豉ty na innym). Warto, wi璚 mie pod r瘯 aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wp豉tach nale積o軼i podatkowych.
      • 23.01.2019Zobowi您ania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów p豉tno軼i
       Wp豉caj帷 nale積o軼i podatkowe na formularzu wp豉ty podajemy symbol formularza lub tytu逝 p豉tno軼i. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie mo瞠 spowodowa b喚dn kwalifikacj wp豉ty przez ksi璕owo嗆 urz璠u, a to z kolei mo瞠 skomplikowa 篡cie podatnika (poprzez np. powstanie nadp豉ty na jednym z kont a niedop豉ty na innym). Warto, wi璚 mie pod r瘯 aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wp豉tach nale積o軼i podatkowych.
       • 16.01.2019NSA. Obowi您ek prowadzenie ksi庵 w dzia豉ch specjalnych produkcji rolnej
        Z uzasadnienia: Podatnicy prowadz帷y dzia造 specjalne produkcji rolnej - którzy nie przekroczyli limitu przychodów wskazanego w ustawie o rachunkowo軼i - równie maj uprawnienia do prowadzenia ksi庵 rachunkowych, ale tylko wówczas, gdy zg這sz taki zamiar. Zatem wy陰cznie w sytuacji, gdy obowi您ek prowadzenia ksi庵 nie wynika z przepisów o rachunkowo軼i i gdy taki podatnik sam nie zg這si zamiaru ich prowadzenia - b璠zie mia mo磧iwo嗆 ustalania dochodu przy zastosowaniu nom szacunkowych dochodu z okre郵onej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierz璚ej.
        • 10.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
         Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wed逝g skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejno軼i ulega obni瞠niu o kwot sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne. Nale篡 pami皻a, 瞠 odliczeniu podlega jedynie cz窷 sk豉dki zdrowotnej. Odliczana kwota nie mo瞠 przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej sk豉dki. Dodajmy tak瞠, 瞠 ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dki do podatku wynikaj帷ego z przychodów, którego uzyskanie by這 podstaw poniesienia sk豉dki, tzn. je瞠li podatnik z powodu niskiego podatku z dzia豉lno軼i gospodarczej nie ma mo磧iwo軼i odliczenia pe軟ej wysoko軼i sk豉dek, to mo瞠 odliczy dalsz cz窷 sk豉dek od podatku wynikaj帷ego np. ze stosunku pracy.
         • 09.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
          Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wed逝g skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejno軼i ulega obni瞠niu o kwot sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne. Nale篡 pami皻a, 瞠 odliczeniu podlega jedynie cz窷 sk豉dki zdrowotnej. Odliczana kwota nie mo瞠 przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej sk豉dki. Dodajmy tak瞠, 瞠 ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dki do podatku wynikaj帷ego z przychodów, którego uzyskanie by這 podstaw poniesienia sk豉dki, tzn. je瞠li podatnik z powodu niskiego podatku z dzia豉lno軼i gospodarczej nie ma mo磧iwo軼i odliczenia pe軟ej wysoko軼i sk豉dek, to mo瞠 odliczy dalsz cz窷 sk豉dek od podatku wynikaj帷ego np. ze stosunku pracy.
          • 23.08.2018PIT: Odst徙ienie od umowy do篡wocia za odszkodowaniem rodzi skutki podatkowe
           Otrzymane 鈔odki pieni篹ne z tytu逝 jednorazowej zap豉ty za rezygnacj z dalszego wykonywania do篡wocia nie s darowizn, poniewa 鈍iadczenie jest ekwiwalentne. Stanowi przychód z innych 廝óde, podlegaj帷y opodatkowaniu wed逝g skali podatkowej.
           • 19.07.2018Dokumentacja podatkowa: Transakcje przedsi瑿iorcy jednoosobowego ze spó趾 powi您an
            Art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to przepis szczególny, dotycz帷y podmiotów powi您anych osobowo lub kapita這wo. Pozostawanie w zwi您ku kapita這wym lub osobowym nie jest w jakikolwiek sposób sankcjonowane, jednak znaczenie podatkowe ma wykorzystywanie powi您a i zwi您ków do zmiany poziomu opodatkowania wbrew obowi您kowi ustawowemu.
            • 09.05.2018Dzia豉lno嗆 nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocz徠kuj帷ych (3)
             Co oznacza poj璚ie - w sposób zorganizowany i ci庵造? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dzia豉lno嗆 nierejestrowa. To, czy prowadz dzia豉lno嗆 zarobkow w sposób zorganizowany i ci庵造 b璠zie bowiem mia這 istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywno軼i. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dzia豉lno軼i gospodarczej, nawet o tym nie wiedz帷? Po鈍i璚ony dzia豉lno軼i nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocz徠kuj帷ych pokazuje problemy i w徠pliwo軼i, rozwi您uj帷 przynajmniej cz窷 z nich. Dzisiaj kolejna cz窷.
             • 08.05.2018Dzia豉lno嗆 nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocz徠kuj帷ych (3)
              Co oznacza poj璚ie - w sposób zorganizowany i ci庵造? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dzia豉lno嗆 nierejestrowa. To, czy prowadz dzia豉lno嗆 zarobkow w sposób zorganizowany i ci庵造 b璠zie bowiem mia這 istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywno軼i. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dzia豉lno軼i gospodarczej, nawet o tym nie wiedz帷? Po鈍i璚ony dzia豉lno軼i nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocz徠kuj帷ych pokazuje problemy i w徠pliwo軼i, rozwi您uj帷 przynajmniej cz窷 z nich. Dzisiaj kolejna cz窷.
              • 27.03.2018WSA. Konsekwencje b喚dnego zarejestrowania jako podatnika VAT
               Z uzasadnienia: W judykaturze powszechnie przyjmuje si, 瞠 organy podatkowe nie mog stosowa prawa w taki sposób, aby by這 ono swoist pu豉pk dla podatnika, którzy wyst瘼uj bez pomocy prawnej i nie maj rozeznania prawnego (...) Organy podatkowe winny oceni czy skar膨ca wystawiaj帷 faktury VAT dzia豉豉 w z貫j wierze w celu uzyskania bezpodstawnych korzy軼i podatkowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i us逝g, czy te zaistnia豉 sytuacja jest w istocie efektem niew豉軼iwego zastosowania prawa co doprowadzi這 do b喚dnej rejestracji skar膨cej dla celów podatku od towarów i us逝g.
               • 20.02.2018PIT: Zasady stosowania ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2017 rok
                MF udost瘼ni這 broszur informacyjn dotycz帷 zasad stosowania ulgi prorodzinnej. Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                • 16.02.2018U篡czenie na rzecz spó趾i osobowej nie jest u篡czeniem na rzecz wspólnika
                 W przypadku otrzymania przez spó趾 osobow 鈍iadcze w naturze i innych nieodp豉tnych 鈍iadcze, warto嗆 tych 鈍iadcze nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy. Zwolnienie przewidziane w tym przepisie odnosi si bowiem do 鈍iadcze otrzymanych od osób zaliczanych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Za taki podmiot nie mo瞠 by uznana spó趾a osobowa.
                 • 15.02.2018PIT: Zasady stosowania ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2017 rok
                  MF udost瘼ni這 broszur informacyjn dotycz帷 zasad stosowania ulgi prorodzinnej. Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                  • 24.01.2018PIT za 2017: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
                   Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wed逝g skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejno軼i ulega obni瞠niu o kwot sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne. Nale篡 pami皻a, 瞠 odliczeniu podlega jedynie cz窷 sk豉dki zdrowotnej. Odliczana kwota nie mo瞠 przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej sk豉dki. Dodajmy tak瞠, 瞠 ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dki do podatku wynikaj帷ego z przychodów, którego uzyskanie by這 podstaw poniesienia sk豉dki, tzn. je瞠li podatnik z powodu niskiego podatku z dzia豉lno軼i gospodarczej nie ma mo磧iwo軼i odliczenia pe軟ej wysoko軼i sk豉dek, to mo瞠 odliczy dalsz cz窷 sk豉dek od podatku wynikaj帷ego np. ze stosunku pracy.
                   • 23.01.2018PIT za 2017: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
                    Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wed逝g skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejno軼i ulega obni瞠niu o kwot sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne. Nale篡 pami皻a, 瞠 odliczeniu podlega jedynie cz窷 sk豉dki zdrowotnej. Odliczana kwota nie mo瞠 przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej sk豉dki. Dodajmy tak瞠, 瞠 ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dki do podatku wynikaj帷ego z przychodów, którego uzyskanie by這 podstaw poniesienia sk豉dki, tzn. je瞠li podatnik z powodu niskiego podatku z dzia豉lno軼i gospodarczej nie ma mo磧iwo軼i odliczenia pe軟ej wysoko軼i sk豉dek, to mo瞠 odliczy dalsz cz窷 sk豉dek od podatku wynikaj帷ego np. ze stosunku pracy.
                    • 01.12.2017PIT: Sprzeda budynku wykorzystywanego w dzia豉lno軼i gospodarczej
                     Budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej po這wa ca趾owitej powierzchni u篡tkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych; w przypadkach, gdy mniej ni po這wa ca趾owitej powierzchni u篡tkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny zgodnie z jego przeznaczeniem.
                     • 30.11.2017Skutki podatkowe poddzier瘸wy gospodarstwa rolnego
                      Podstawow cech dzia豉lno軼i rolniczej jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodz帷ych z uprawy (produkty ro郵inne), chowu lub hodowli (produkty zwierz璚e). Wszelkie inne przychody po鈔ednio zwi您ane z dzia豉lno軼i rolnicz, czy te powstaj帷e przy okazji prowadzenia dzia豉lno軼i rolniczej – nie stanowi przychodów z tej dzia豉lno軼i.
                      • 20.07.2017PKPiR. Mo磧iwe zwolnienie z obowi您ku prowadzenia ksi璕i
                       Prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz i rozliczaj帷y podatek dochodowy wed逝g zasad ogólnych ma obowi您ek ewidencjonowania wszystkich transakcji w podatkowej ksi璠ze przychodów i rozchodów. Warto jednak pami皻a, 瞠 w niektórych przypadkach mo積a skorzysta ze zwolnienia. Naczelnik urz璠u skarbowego mo瞠 zwolni podatnika z obowi您ku prowadzenia PKPiR.
                       • 19.07.2017PKPiR. Mo磧iwe zwolnienie z obowi您ku prowadzenia ksi璕i
                        Prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz i rozliczaj帷y podatek dochodowy wed逝g zasad ogólnych ma obowi您ek ewidencjonowania wszystkich transakcji w podatkowej ksi璠ze przychodów i rozchodów. Warto jednak pami皻a, 瞠 w niektórych przypadkach mo積a skorzysta ze zwolnienia. Naczelnik urz璠u skarbowego mo瞠 zwolni podatnika z obowi您ku prowadzenia PKPiR.
                        • 06.07.2017Podatki 2017. Nowe zasady sporz康zania dokumentacji podmiotów powi您anych
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi samodzieln dzia豉lno嗆 gospodarcz – podatnik VAT, opodatkowany podatkiem liniowym, prowadzi PKPiR. Wnioskodawca jest te wspólnikiem i prezesem zarz康u spó趾i z o.o. - posiada ponad 25% udziaów. Czy na Wnioskodawcy z uwagi na fakt nabywania us逝g od spó趾i w 2017 i 2018 r. spoczywa b璠zie obowi您ek sporz康zania dodatkowej dokumentacji podatkowej do transakcji zawartych przez stron ze spó趾 i udokumentowanych ka盥orazowo przez spó趾 faktur?
                         • 03.03.2017Wycena 鈔odków pieni篹nych przy przelewie z PayPal na firmowy rachunek
                          Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni posiada konto walutowe w systemie PayPal, z którego s przelewane 鈔odki, przeliczone po kursie stosowanym przez PayPal, na firmowe konto z這tówkowe Wnioskodawczyni (PayPal dokonuje przewalutowania walut obcych), a pozyskane w ten sposób z這tówki wykorzystuje na cele prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej. W jaki sposób nale篡 dokonywa wyceny 鈔odków znajduj帷ych si na rachunku walutowym PayPal w zwi您ku ich wyp豉t na rachunek firmowy?
                          • 08.02.2017Roczny PIT. Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
                           Podatnik, który w trakcie roku podatkowego op豉ca samodzielnie sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim wspó逍racuj帷ych – ma prawo odliczy te sk豉dki od podatku dochodowego za ten rok.
                           • 16.01.2017Sprzeda zestawów promocyjnych a VAT
                            Pytanie podatnika: Czy w przypadku przeprowadzania promocji typu „kup 3 w cenie 2” dodanie kolejnej sztuki takiego samego produktu stanowi dla celów VAT rabat towarowy (tj. rabat naturalny) obni瘸j帷y cen jednostkow wszystkich towarów otrzymanych przez kontrahenta w promocji typu „kup 3 w cenie 2” i tym samym dodanie kolejnej sztuki nie stanowi dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT?
                            • 11.01.2017VAT. Nieodp豉tne przekazanie gad瞠tów reklamowych
                             Pytanie podatnika: Czy nieodp豉tne przekazanie gad瞠tów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku VAT) nie przekracza 10 z, nie b璠zie podlega這 opodatkowaniu VAT tak瞠 w przypadku jednorazowego przekazania kontrahentowi wi瘯szej liczby gad瞠tów (w tym - w jednym opakowaniu np. pude趾u), o 陰cznej warto軼i przekraczaj帷ej 10 z netto?
                             • 28.12.2016Skutki w VAT sprzeda篡 trzech towarów w zestawie w cenie dwóch
                              Pytanie podatnika: Czy w przypadku przeprowadzania promocji typu „kup 3 w cenie 2” dodanie kolejnej sztuki takiego samego produktu stanowi dla celów VAT rabat towarowy (tj. rabat naturalny) obni瘸j帷y cen jednostkow wszystkich towarów otrzymanych przez kontrahenta w promocji typu „kup 3 w cenie 2” i tym samym dodanie kolejnej sztuki nie stanowi dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT?
                              • 22.11.2016Nabycie nieruchomo軼i w zamian za do篡wotni rent: 毒ód這 i koszty uzyskania przychodu
                               Pytanie: Mi璠zy mn i moj ma鹵onk obowi您uje ustrój ustawowej wspólno軼i maj徠kowej. Wuj ma鹵onki planuje nam przekaza prawo w豉sno軼i nieruchomo軼i, któr naby w listopadzie 2015 r., w zamian za do篡wotni rent wyp豉can w okre郵onej kwocie miesi璚znie do dnia 鄉ierci wuja. Wuj b璠zie zamieszkiwa w nieruchomo軼i do dnia swojej 鄉ierci. My b璠ziemy op豉cali czynsz oraz op豉ty eksploatacyjne, natomiast wuj b璠zie wp豉ca nam co miesi帷 okre郵on w umowie kwot w zamian za mo磧iwo嗆 zamieszkiwania w nieruchomo軼i. Czy powstanie przychód w PIT od wp豉canych przez wuja kwot? Czy czynsz i op豉ty b璠 stanowi造 koszt uzyskania przychodu?
                               • 22.11.2016Opodatkowanie dziaów specjalnych produkcji rolnej
                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca w 2017 r. b璠zie mia prawo do ustalania dochodu z dziaów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych, je瞠li nie osi庵nie limitu obrotów w 2016 r. w kwocie równowartej 1.200.000 euro i zaniecha prowadzenia ksi庵 rachunkowych? Czy Wnioskodawca b璠zie mia obowi您ek z這瞠nia deklaracji PIT-6 w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r., je瞠li nie osi庵nie limitu obrotów w 2016 r. w kwocie równowartej 1.200.000 euro, zaniecha prowadzenia ksi庵 rachunkowych i zdecyduje si na ustalanie dochodu w oparciu o normy szacunkowe?
                                • 30.09.2016WSA. Wyp豉ta z tytu逝 wyga郾i璚ia sp馧dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu a zwolnienie z PIT
                                 Uzyskanie przez uprawnionych (by造ch cz這nk闚 sp馧dzielni mieszkaniowych) przychodu z tytu逝 wyp豉ty warto軼i rynkowej lokalu, kt鏎y zosta zwolniony przez uprawnionego w zwi您ku z wygaszeniem lokatorskiego prawa do lokalu nie stanowi przychodu okre郵onego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c ustawy o PIT, lecz przych鏚 z innego 廝鏚豉 wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, a to oznacza, 瞠 przych鏚 ten nie korzysta ze zwolnienia podatkowego okre郵onego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Do tak uzyskanego przychodu stosuje si natomiast ulg przewidzian w art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy podatkowej - orzek Wojew鏚zki S康 Administracyjny w Gliwicach.
                                 • 26.07.2016PKPiR. Mo磧iwe zwolnienie z obowi您ku prowadzenia ksi璕i
                                  Prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz i rozliczaj帷y podatek dochodowy wed逝g zasad og鏊nych ma obowi您ek ewidencjonowania wszystkich transakcji w podatkowej ksi璠ze przychod闚 i rozchod闚. Warto jednak pami皻a, 瞠 w niekt鏎ych przypadkach mo積a skorzysta ze zwolnienia. Naczelnik urz璠u skarbowego mo瞠 zwolni podatnika z obowi您ku prowadzenia PKPiR.
                                  • 25.07.2016PKPiR. Mo磧iwe zwolnienie z obowi您ku prowadzenia ksi璕i
                                   Prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz i rozliczaj帷y podatek dochodowy wed逝g zasad og鏊nych ma obowi您ek ewidencjonowania wszystkich transakcji w podatkowej ksi璠ze przychod闚 i rozchod闚. Warto jednak pami皻a, 瞠 w niekt鏎ych przypadkach mo積a skorzysta ze zwolnienia. Naczelnik urz璠u skarbowego mo瞠 zwolni podatnika z obowi您ku prowadzenia PKPiR.
                                   • 08.07.2016Skutki w PIT transferu 鈔odk闚 pieni篹nych do Polski
                                    Pytanie podatnika: Czy powstaje doch鏚 do opodatkowania w sytuacji, gdy Wnioskodawca przelewa z kraju spoza Polski jak捷 okre郵on kwot w EUR na konto EUR w Polsce i na dzie tego przelewu (nie dochodzi do przewalutowania na PLN) kurs jest ni窺zy ni w momencie faktycznego przewalutowania tej kwoty?
                                    • 07.03.2016Krok po kroku, czyli jak rozliczy PIT za 2015 r.
                                     Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinni鄉y zacz望 od ustalenia, z jakiego 廝鏚豉 osi庵n瘭i鄉y przychody w danym roku podatkowym. 毒鏚這 osi庵ni皻ego przychodu oraz spos鏏 jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na kt鏎ym powinni鄉y si rozliczy. Mo瞠 si r闚nie okaza, 瞠 w danym roku osi庵n瘭i鄉y przychody z kilku 廝鏚e (r騜nego rodzaju), opodatkowane wed逝g odmiennych zasad, co mo瞠 skutkowa konieczno軼i z這瞠nia wi璚ej ni jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochod闚 (przychod闚) os鏏 fizycznych obowi您uj nast瘼uj帷e formularze zezna rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
                                     • 04.03.2016Krok po kroku, czyli jak rozliczy PIT za 2015 r.
                                      Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinni鄉y zacz望 od ustalenia, z jakiego 廝鏚豉 osi庵n瘭i鄉y przychody w danym roku podatkowym. 毒鏚這 osi庵ni皻ego przychodu oraz spos鏏 jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na kt鏎ym powinni鄉y si rozliczy. Mo瞠 si r闚nie okaza, 瞠 w danym roku osi庵n瘭i鄉y przychody z kilku 廝鏚e (r騜nego rodzaju), opodatkowane wed逝g odmiennych zasad, co mo瞠 skutkowa konieczno軼i z這瞠nia wi璚ej ni jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochod闚 (przychod闚) os鏏 fizycznych obowi您uj nast瘼uj帷e formularze zezna rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
                                      • 19.02.2016Wielkopowierzchniowe fermy bez zwolnienia z podatku od nieruchomo軼i?
                                       Interpelacja nr 612 do ministra finans闚 w sprawie mo磧iwo軼i podj璚ia przez Ministra Finans闚 prac nad zniesieniem zwolnienia z podatku od nieruchomo軼i wielkopowierzchniowych ferm drobiu i chlewni
                                       • 12.02.2016Podatki 2016: Nowe wzory za陰cznik闚 do deklaracji PIT
                                        Rozporz康zenie dotycz帷e wzor闚 formularzy dla podatku dochodowego od os鏏 fizycznych zostanie dostosowane do tegorocznych zmian w ustawie o PIT. Resort finans闚 zmodyfikuje wzory formularzy PIT-36 i PIT-36L. Przewidziano te okre郵enie nowych za陰cznik闚 do tych zezna – PIT/DS oraz PIT/BR. 
                                        • 11.02.2016Podatki 2016: Nowe wzory za陰cznik闚 do deklaracji PIT
                                         Rozporz康zenie dotycz帷e wzor闚 formularzy dla podatku dochodowego od os鏏 fizycznych zostanie dostosowane do tegorocznych zmian w ustawie o PIT. Resort finans闚 zmodyfikuje wzory formularzy PIT-36 i PIT-36L. Przewidziano te okre郵enie nowych za陰cznik闚 do tych zezna – PIT/DS oraz PIT/BR. 
                                         • 02.02.2016Du瞠 wydatki tylko przelewem?
                                          Prawdopodobnie od 2017 roku kwoty wy窺ze ni 15 tys. z b璠zie mo積a p豉ci tylko przelewem. Co wi璚ej, wydatek zap豉cony got闚k nie b璠zie m鏬 by kosztem uzyskania przychodu.
                                          • 01.02.2016Du瞠 wydatki tylko przelewem?
                                           Prawdopodobnie od 2017 roku kwoty wy窺ze ni 15 tys. z b璠zie mo積a p豉ci tylko przelewem. Co wi璚ej, wydatek zap豉cony got闚k nie b璠zie m鏬 by kosztem uzyskania przychodu.
                                           • 18.12.2015Podatki 2016. Prowadzenie ksi庵 rachunkowych w przypadku dzia堯w specjalnych produkcji rolnej
                                            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prowadz帷y dzia造 specjalne produkcji rolnej - niezamierzaj帷y zg豉sza zamiaru prowadzenia ksi庵 w trybie okre郵onym w art. 24a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od os鏏 fizycznych - b璠zie zobowi您any na skutek przekroczenia limitu przychodu 1.200.000 euro do prowadzenia ksi庵 rachunkowych w stanie prawnym obowi您uj帷ym od dnia 1 stycznia 2016 r.?
                                            • 20.07.2015Hodowla pijawek zwolniona z opodatkowania PIT
                                             Pytanie podatnika: Czy dzia豉lno嗆 w zakresie hodowli pijawki Hirudo Verbana, kt鏎 prowadzi Wnioskodawca, traktowana jest jako dzia豉lno嗆 rolnicza i nie podlega podatkowi dochodowemu od os鏏 fizycznych?
                                             • 25.05.2015Zmiany w PIT. Przetwory z w豉snej uprawy lub hodowli
                                              Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych oraz niekt鏎ych innych ustaw zosta豉 og這szona 20 maja 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 699. Rozwi您ania w niej zawarte wchodz w 篡cie z dniem 1 stycznia 2016 r. Ustawa porz康kuje formalny status os鏏, kt鏎e zajmuj si dzia豉lno軼i polegaj帷 na przetwarzaniu w spos鏏 inny ni przemys這wy i sprzeda篡 produkt闚 rolnych pochodz帷ych z w豉snej uprawy lub hodowli np. pieczywa, w璠lin, d瞠m闚.
                                              • 22.05.2015Zmiany w PIT. Przetwory z w豉snej uprawy lub hodowli
                                               Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych oraz niekt鏎ych innych ustaw zosta豉 og這szona 20 maja 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 699. Rozwi您ania w niej zawarte wchodz w 篡cie z dniem 1 stycznia 2016 r. Ustawa porz康kuje formalny status os鏏, kt鏎e zajmuj si dzia豉lno軼i polegaj帷 na przetwarzaniu w spos鏏 inny ni przemys這wy i sprzeda篡 produkt闚 rolnych pochodz帷ych z w豉snej uprawy lub hodowli np. pieczywa, w璠lin, d瞠m闚.
                                               • 24.04.2015Zmiany w sk豉dkach ubezpieczeniowych rolnik闚
                                                W II kwartale br. zmianie uleg豉 m.in. sk豉dka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, kt鏎a teraz wynosi 88 z – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego. Termin op豉cania sk豉dek za II kwarta br. mija z ko鎍em kwietnia.
                                                • 26.03.2015Skutki podatkowe zwolnienia z d逝gu
                                                 Pytanie podatnika: Czy przedstawione zwolnienia z d逝g闚 skutkuj lub mog potencjalnie skutkowa na jakiejkolwiek podstawie powstaniem u Wnioskodawcy zobowi您ania podatkowego w podatku dochodowym od os鏏 fizycznych w Polsce, tj. dochodu lub przychodu opodatkowanego tym podatkiem?
                                                 • 26.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybra?
                                                  Zgodnie z ustaw o PIT, po zako鎍zeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku nast瘼nego - podatnicy podatku dochodowego maj obowi您ek z這篡 w urz璠zie skarbowym zeznanie o wysoko軼i osi庵ni皻ego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowi您uj tutaj nast瘼uj帷e zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim wi璚 formularzu nale篡 rozliczy dochody?
                                                  • 25.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybra?
                                                   Zgodnie z ustaw o PIT, po zako鎍zeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku nast瘼nego - podatnicy podatku dochodowego maj obowi您ek z這篡 w urz璠zie skarbowym zeznanie o wysoko軼i osi庵ni皻ego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowi您uj tutaj nast瘼uj帷e zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim wi璚 formularzu nale篡 rozliczy dochody?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nast瘼na strona »