Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

05.07.2022

Zmiana formy opodatkowania dochodów (przychodów) osiągniętych w 2022 r.

W związku ze zmianą skali podatkowej, która dotyczy opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r., przedsiębiorcy, którzy przed 1 lipca 2022 r. opodatkowywali swoje dochody (przychody) podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli wybrać skalę podatkową dla opodatkowania tych dochodów (przychodów). Natomiast przedsiębiorcy, którzy przed 1 lipca br. opłacali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli do 22 sierpnia 2022 r. złożyć oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania przychodów osiągniętych od 1 lipca do końca 2022 roku.

 

Zmiana formy opodatkowania po zakończeniu roku

 

W związku ze zmianą skali podatkowej, która dotyczy opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r., przedsiębiorcy, którzy przed 1 lipca 2022 r. opodatkowywali swoje dochody (przychody) podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli wybrać skalę podatkową dla opodatkowania tych dochodów (przychodów).

Wyboru tego podatnicy dokonają po zakończeniu roku w zeznaniu rocznym PIT-36 albo PIT 36S. Wybór skali podatkowej pozwoli podatnikom spełniającym ustawowe warunki na skorzystanie z wszystkich preferencji, które przewidziane są dla podatników opodatkowanych według skali podatkowej, w tym na przykład z możliwości wspólnego opodatkowania ze współmałżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Przedsiębiorcy, którzy dokonają takiego wyboru nie będą natomiast mogli odliczyć zapłaconych w trakcie 2022 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli składki takie zaliczali w trakcie roku do kosztów uzyskania przychodów, to po zakończeniu roku będą musieli skorygować te koszty i wyłączyć z nich składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli podatnik złoży w ustawowym terminie np. PIT-36L lub PIT- 28, nie będzie mógł już zmienić tej decyzji i wybrać skali podatkowej.

 

Ważne!

Decyzja co do wyboru skali podatkowej dla opodatkowania dochodów (przychodów) osiągniętych w 2022 r. dotyczyć będzie tylko tego roku (nie dotyczy lat następnych). Oznacza to, że podatnik, który w bieżącym roku opodatkowuje swoje przychody np. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w tej samej formie będzie opodatkowywał przychody osiągane od 1 stycznia 2023 r., chyba że w ustawowym terminie złoży zawiadomienie o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo oświadczenie o wyborze podatku liniowego.

 

Podatnicy opodatkowani w 2022 r. podatkiem liniowym, w zeznaniu rocznym PIT-36 albo PIT 36S wykażą dochody, które w trakcie 2022 r. opodatkowywali podatkiem liniowym.

Podatnicy ci obowiązani będą obliczać i wpłacać zaliczki należne od dochodów osiągniętych w 2022 r. na dotychczasowych zasadach, czyli według jednolitej 19% stawki podatku.

Zaliczki te, jako zaliczki należne i zaliczki wpłacone wykażą w zeznaniu PIT-36 albo PIT-36S bez konieczności przeliczania ich według zasad obowiązujących przy opodatkowaniu według skali podatkowej.

Podatnicy opodatkowani w 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w zeznaniu rocznym PIT-36 albo PIT-36S wykażą przychody, które w trakcie 2022 r. opodatkowywali ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnicy ci obowiązani będą do końca roku prowadzić ewidencję przychodów oraz obliczać i wpłacać miesięcznie albo kwartalnie należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na dotychczasowych zasadach.

Przed złożeniem zeznania podatnicy będą zobowiązani założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów i na jej podstawie obliczyć dochód z działalności gospodarczej na zasadach obowiązujących podatników prowadzących tę księgę z uwzględnieniem tzw. różnic remanentowych.

Wyboru skali podatkowej po zakończeniu roku, będą mogli dokonać także:

  • Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy przed 1 lipca 2022 r. opodatkowywali dochody z tego tytułu podatkiem liniowym. W tym przypadku, podobnie jak przedsiębiorcy obowiązani będą obliczać i wpłacać zaliczki należne od dochodów osiągniętych w 2022 r. na dotychczasowych zasadach, czyli według jednolitej 19% stawki podatku. Zaliczki te, jako zaliczki należne i zaliczki wpłacone wykażą w zeznaniu PIT-36 bez konieczności przeliczania ich według zasad obowiązujących przy opodatkowaniu według skali podatkowej.
  • Podatnicy osiągający przed 1 lipca 2022 r. przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. W tym przypadku podatnicy ci obowiązani będą obliczać i wpłacać należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na dotychczasowych zasadach. W zeznaniu PIT-36 wpłacony ryczałt wykażą jako dokonane wpłaty.
  • Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z tzw. najmu prywatnego. W tym przypadku podatnicy ci obowiązani będą obliczać i wpłacać należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na dotychczasowych zasadach. W zeznaniu PIT-36 wpłacony ryczałt wykażą jako dokonane wpłaty.

 

Uwaga!

Obowiązek wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należnego za grudzień 2022 r. oraz ostatni kwartał 2022 r. do końca lutego 2023 r. nie będzie dotyczył podatników, którzy przed tym terminem zawiadomią o wyborze skali podatkowej w złożonym PIT-36 albo PIT-36S.

 

Zmiana formy opodatkowania w trakcie 2022 roku

 

Przedsiębiorcy, którzy przed 1 lipca 2022 r. opłacali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli do 22 sierpnia 2022 r. złożyć oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania przychodów osiągniętych od 1 lipca do końca 2022 roku.

Złożenie takiego oświadczenia będzie równoznaczne z utratą prawa do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i obowiązkiem opodatkowania dochodów osiągniętych w drugiej połowie 2022 r. według skali podatkowej. W konsekwencji podatnik obowiązany będzie m.in. zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz sporządzić spis z natury na dzień 1 lipca 2022 r.

Podatnicy, którzy złożą takie oświadczenie, będą więc składać dwa zeznania PIT-28 i PIT-36 albo PIT-28S i PIT-36S.

Rezygnacja z ryczałtu za drugą połowę 2022 r. oznaczać będzie opodatkowanie dochodów według skali również w następnych latach, chyba że w ustawowym terminie podatnik złoży oświadczenie o wyborze podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mogli złożyć również podatnicy osiągający przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

 

Ważne!

Rezygnacja z ryczałtu w trakcie roku, podobnie jak utrata prawa do ryczałtu, oznacza dla podatnika brak możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Podatnik taki będzie jednak korzystał z pełnej kwoty wolnej (30 000 zł) i pełnego limitu dochodów podlegających opodatkowaniu 12% stawką podatku (120 000 zł).

 

źródło: www.podatki.gov.pl

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz