amortyzacja elektrowni wiatrowych

 • 20.06.2024Nowe definicje budowli i budynku w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
  Do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące definicji budowli i budynku. Definicje mają mieć autonomiczny charakter, co oznacza, że nie będą się odwoływać do przepisów pozapodatkowych. Zmiany, która mają zlikwidować pojawiające się wątpliwości interpretacyjne, wejdą w życie z początkiem 2025 r.
 • 19.06.2024Nowe definicje budowli i budynku w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
  Do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące definicji budowli i budynku. Definicje mają mieć autonomiczny charakter, co oznacza, że nie będą się odwoływać do przepisów pozapodatkowych. Zmiany, która mają zlikwidować pojawiające się wątpliwości interpretacyjne, wejdą w życie z początkiem 2025 r.
 • 16.04.2024Ustawa wiatrakowa z wątpliwościami. Przedsiębiorcy krytycznie o zmianach
  Przygotowane w resorcie klimatu i środowiska zmiany dotyczące elektrowni wiatrowych są niedopracowane i ryzykowne dla rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja zaznacza, że znowelizowane regulacje będą w praktyce trudne do wdrożenia. Kontrowersje dotyczą przede wszystkim przepisów ws. dodatkowych korzyści dla lokalnych społeczności.
 • 30.11.2023Mrożenie cen prądu i gazu. Nowy projekt zakłada wsparcie na pół roku
  Do Sejmu trafił kolejny projekt dotyczący zamrożenia cen energii w 2024 r. Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polska 2050 proponują wsparcie ograniczone do połowy przyszłego roku. Cena maksymalna za energię elektryczną ma wynieść w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca przyszłego roku 693 zł/MWh. System wsparcia obejmie gospodarstwa domowe, samorządy oraz podmioty użyteczności publicznej.
 • 29.11.2023Mrożenie cen prądu i gazu. Nowy projekt zakłada wsparcie na pół roku
  Do Sejmu trafił kolejny projekt dotyczący zamrożenia cen energii w 2024 r. Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polska 2050 proponują wsparcie ograniczone do połowy przyszłego roku. Cena maksymalna za energię elektryczną ma wynieść w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca przyszłego roku 693 zł/MWh. System wsparcia obejmie gospodarstwa domowe, samorządy oraz podmioty użyteczności publicznej.
 • 10.11.2023Ważny wyrok NSA ws. podatku od nieruchomości i kolejki linowej
  Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok dotyczący zasad opodatkowania kolejki linowej podatkiem od nieruchomości. Jak uznali sędziowie, w rozumieniu przepisów podatkowych za budowlę należy uznać całą kolej linową i wyciąg narciarski. Wyrok dotyczył wątpliwości w kontekście ustalania, co jest obiektem budowlanym w odniesieniu do regulacji podatkowych i Prawa budowlanego.
 • 13.07.2023Podatki 2023: Przepisy ws. podatku od nieruchomości i leasingu do zmiany
  W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wskazane zostanie, że podatnikiem podatku od nieruchomości w przypadku umowy leasingu jest korzystający (leasingobiorca) – wynika z komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Obecnie za podatnika uznaje się w takiej sytuacji właściciela rzeczy, co skutkuje większymi problemami prawnymi.
 • 11.07.2023Podatki 2023: Przepisy ws. podatku od nieruchomości i leasingu do zmiany
  W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wskazane zostanie, że podatnikiem podatku od nieruchomości w przypadku umowy leasingu jest korzystający (leasingobiorca) – wynika z komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Obecnie za podatnika uznaje się w takiej sytuacji właściciela rzeczy, co skutkuje większymi problemami prawnymi.
 • 24.03.2023Ustawa wiatrakowa do zmiany. Nowela wejdzie w życie już za miesiąc
  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Nowe regulacje przewidują częściową liberalizację zasad stawiania wiatraków. W planie miejscowym można będzie określać inną odległość elektrowni wiatrowej od budynków mieszkalnych, która nie będzie mogła być jednak mniejsza niż 700 m. Większość nowych przepisów wejdzie w życie 23 kwietnia br.
 • 22.11.2022Rozwój elektrowni wiatrowych stanie się łatwiejszy?
  Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Posłowie Polska2050 proponują likwidację obecnych barier rozwoju wiatraków wynikających z tzw. reguły 10H. Po zmianach lokalizowanie elektrowni tego typu miałoby być możliwe tylko w trybie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania.
 • 08.11.2022Likwidacja obliga giełdowego będzie skutkować wzrostem cen prądu?
  Organizacje zrzeszające przedsiębiorców są zaniepokojone przygotowanym przez rząd zniesieniem obliga giełdowego. Jak ostrzegają eksperci Konfederacji Lewiatan, taka zmiana może w praktyce doprowadzić do wzrostu cen energii elektrycznej. Biznes twierdzi, że regulacje prowadzące do likwidacji giełdowego rynku obrotu i spółek obrotu będą dysfunkcyjne.
 • 07.11.2022Prawo utrudnia zasilanie firmy z wiatraków
  Polska zmaga się z kryzysem energetycznym. Tymczasem obecne przepisy praktycznie uniemożliwiają inwestowanie w energię wiatrową. Ustawa, która miała ten problem rozwiązać, ostatecznie utknęła w Sejmie. Nadto wydaje się, że pomimo iż przewiduje ona złagodzenie tzw. zasady 10H zakładającej, że wiatrak nie może być usytuowany od zabudowań mieszkalnych w odległości mniejszej niż 10 razy jego wysokość, to może być to regulacja niedostosowana do obecnych potrzeb rynku. Obecnie, zdaniem ekspertów, najlepszym rozwiązaniem byłoby zniesienie tego ograniczenia dla terenów przemysłowych.
 • 21.09.2022Stawka ryczałtu dla przychodu z cesji leasingu samochodu
  Czy przychód uzyskany z tytułu umowy cesji leasingu samochodu osobowego wykorzystywanego dotychczas w działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien opodatkować stawką ryczałtu 3% właściwą dla odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku, które są wykorzystywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?
 • 25.07.2022Inwestycje w elektrownie wiatrowe. Senat przygotował projekt zmian
  Do Sejmu trafił senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Nowy projekt zakłada liberalizację zasad dotyczących lokalizacji wiatraków. Wprowadzona miałaby zostać zasada zachowania minimalnej odległości 500 metrów w linii prostej od budynku mieszkalnego.
 • 22.07.2022Roboty budowlane z 5,5% stawką ryczałtu
    Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą i jako formę opodatkowania wybrał ryczałt. Świadczone usługi są sklasyfikowane pod symbolem 43.32.10.0 PKWiU - Roboty instalacyjne stolarki budowlanej. Czy jako stawkę ryczałtu należy przyjąć 8,5%, czyli odpowiednią dla przychodów z działalności usługowej, czy stawkę 5,5% - dla przychodów z robót budowlanych?  
 • 06.07.2022Inwestycje w elektrownie wiatrowe. Przepisy zostaną zliberalizowane
  Przepisy dotyczące inwestycji w elektrownie wiatrowe będą zliberalizowane. Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji, który zakłada przyznanie lokalnym społecznościom szerszych możliwości decydowania o lokalizowaniu nowych wiatraków lądowych. Jak ocenia środowisko biznesowe, nowe prawo ma charakter kompromisowy.
 • 06.07.2022Wiele osób i firm płaci zbyt wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Zawyżanie podatków od nieruchomości jest nagminne. Wynika najczęściej z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
 • 07.03.2022Szybsza transformacja energetyczna? Do Sejmu trafił nowy projekt
  Klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej skierował do Sejmu projekt nowelizacji, który miałby pozwolić na wyraźne przyspieszenie transformacji energetycznej w Polsce. Projektodawcy twierdzą, że potrzebne jest szybkie odejście od paliw kopalnych, w tym węgla, ropy i gazu. Projektowane regulacje miałyby ułatwiać budowanie mocy odnawialnych źródeł energii (OZE).
 • 05.01.2022Podatki 2022: Rekompensaty dla gmin za zmiany ws. elektrowni wiatrowych
  Gminy otrzymają rekompensaty za dochody utracone w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych. Ustawa w tej sprawie została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wcześniej na konieczność wypłaty rekompensat uwagę zwrócił Trybunał Konstytucyjny.
 • 20.10.2021Podatki 2022: Będą rekompensaty związane z opodatkowaniem farm wiatrowych
  Gminy, które w 2018 r. utraciły dochody w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, będą mogły liczyć na rekompensaty. Projekt ustawy w tej sprawie, realizującej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 22 lipca 2020 r., został już przyjęty przez rząd. Rekompensaty mające kosztować budżet państwa łącznie ponad 0,5 mld zł zostaną wypłacone w 2022 r.
 • 23.08.2021Sprzedaż działki z fundamentami budynku i mediami zwolniona z VAT
  Sprzedaż działki zabudowanej stacją transformatorową wraz ze znajdującymi się na niej fundamentami budynku i przyłączem energetycznym podlega opodatkowaniu, w odniesieniu do całości przedmiotu sprzedaży, jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Przy czym sprzedaż ta będzie w całości korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 21.06.2021Opodatkowanie elektrowni wiatrowych. Gminy otrzymają rekompensaty
  Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Nowe przepisy zrealizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2020 r. Samorządy otrzymają rekompensaty dotyczące strat poniesionych w efekcie wprowadzenia z mocą wsteczną regulacji prowadzących do obniżenia dochodów podatkowych.
 • 07.05.2021Inwestowanie w elektrownie wiatrowe będzie łatwiejsze
  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zamierza zliberalizować przepisy dotyczące inwestycji w elektrownie wiatrowe. Nowe regulacje mają w praktyce odblokować możliwość takich inwestycji w gminach chcących ulokowania na swoim terenie tego rodzaju infrastruktury. W efekcie farmy wiatrowe będzie można budować bliżej domów, niż wynika to z obecnie obowiązującej zasady 10H.
 • 18.02.2021Podatek od nieruchomości od hal namiotowych
  Trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że stosowane rozwiązanie (wykorzystywanie hal namiotowych zamiast typowych budynków) jest swoistą ucieczką przed opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości. Trudno bowiem porównywać funkcję użytkową budynków i hal namiotowych, gdyż nie do każdego rodzaju działalności można je wykorzystać ze względu np. na warunki atmosferyczne czy ze względu na wymogi budowlane, przeciwpożarowe lub sanitarne. Stwierdziło tak Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
 • 17.02.2021Sprzedaż garaży w JPK_VAT
  Deweloper sprzedaje wyodrębnione samodzielne lokale mieszkalne i użytkowe takie jak garaże. Czy w świetle § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j) rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług jest zobowiązany dodawać przy dostawie samodzielnych lokali oznaczenie „10”?
 • 09.09.2020Usługi budowlano-wykończeniowe na ryczałcie
  Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, polegającą na świadczeniu usług budowlano-wykończeniowych w zakresie zabudowy stoisk targowych na targach organizowanych w kraju i za granicą i rozlicza się w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Zabudowa stoiska targowego jest wykonywana według projektu i w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Czy do ww. usług właściwą stawką ryczałtu będzie stawka 5,5%?
 • 02.12.2019Opłata OZE na zerowym poziomie także w 2020 r.
  W 2020 r. stawka opłaty OZE będzie nadal – już 3. rok z rzędu – na zerowym poziomie. Opłata OZE to jedna ze składowych rachunku, który jest wystawiany odbiorcom przez dystrybutorów energii. Jak tłumaczy Urząd Regulacji Energetyki, na zachowanie zerowej stawki wpływ miało kilka różnych czynników.
 • 09.08.2019Urzędnicy decydują, co podlega pod Prawo Budowlane
  Ustalenie, czy konkretne urządzenia techniczne podlegają reglamentacji ustawy Prawo Budowlane należy wyłącznie do kompetencji właściwego miejscowo i instancyjnie organu administracji architektoniczno-budowlanej lub organu nadzoru budowlanego – poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w odpowiedzi na interpelację poselską.
 • 13.05.2019Podatki i opłaty lokalne: Nowa definicja budowli jest niepotrzebna?
  Prace nad definicją budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zbiegły się z podjętymi przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa pracami nad wprowadzeniem kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego, tj. Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, którego projekt zakładał nadanie nowego brzmienia definicji budowli. Mając na uwadze złożoność zagadnienia oraz brak wersji projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego uwzględniającej uwagi zgłoszone w trakcie uzgodnień i konsultacji publicznych nie przewiduje się w najbliższym czasie skierowania pod obrady Rady Ministrów projektu ustawy w zakresie zmiany definicji budowli - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
 • 28.03.2019Ustawa o OZE do zmiany
  W Ministerstwie Energii trwają prace nad projektem nowych przepisów dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE). W efekcie postulatów zgłaszanych przez środowisko przedsiębiorców zmiany nie będą dotyczyć wysokości opłaty zastępczej. Jak wskazują eksperci Konfederacji Lewiatan, biznes liczy także na rozstrzygnięcie innych kwestii budzących wątpliwości.
 • 13.03.2019NSA: Urządzeń technicznych nie można uznać za obiekty budowlane
  Z uzasadnienia: W stanie prawnym obowiązującym od dnia 28 czerwca 2015 r., elektrofiltry oraz instalacje odsiarczania spalin, jeżeli stanowią urządzenia techniczne (i nie są ani wolnostojące, ani nie stanowią części budowlanej urządzeń technicznych), nie mogą być uznane ani za obiekty budowlane na gruncie przepisu art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, ani za urządzenia budowlane na podstawie art. 3 pkt 9 P.b. W tej sytuacji rozważać można jako przedmiot opodatkowania, jedynie części budowlane urządzeń technicznych, czyli budowle, zgodnie z art. 3 pkt 3 P.b.
 • 08.02.2019Opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości przed i po zmianach
  W wyniku zmian legislacyjnych dokonanych ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (...), m.in. w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, katalog budowli zawarty w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane został jednoznacznie uzupełniony o "części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń)".
 • 05.02.2019Rząd zamierza zliberalizować prawo dotyczące wiatraków
  Rząd szykuje nowelizację tzw. ustawy odległościowej, która ma zliberalizować przepisy dotyczące inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych. W założeniu nowela powinna stanowić dobry sygnał dla inwestorów. W praktyce modyfikacje będą dotyczyć m.in. ograniczeń związanych z odległością wiatraka od zabudowań mieszkalnych. Plany zmian pozytywnie oceniają przedsiębiorcy.
 • 03.10.2018Gminy zwrócą pobrany podatek za elektrownie wiatrowe?
  Podjęcie przez Sejm RP 7 czerwca 2018 r. uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw m.in. przywraca opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych do stanu przed 1 stycznia 2017 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, że podatek będzie pobierany wyłącznie od ich części budowlanych. Przyjęcie tej ustawy w trakcie roku budżetowego w dużym stopniu zachwieje płynnością finansową wielu samorządów. Czy zostaną zrekompensowane gminom utracone dochody w związku z nowelizacją ww. ustawy?
 • 17.08.2018Czasami gmina odzyska VAT przy dofinansowanej inwestycji
  Dokonując aportu nowowybudowanej infrastruktury do spółki gminnej, Gmina dokona czynności opodatkowanej (dostawy budowli). Jednocześnie aport ten nie będzie korzystał z żadnego ze zwolnień od podatku przewidzianych dla dostawy budynku/budowli lub ich części, gdyż nie będą spełnione przesłanki określone w przepisach ustawy VAT (wytworzona infrastruktura zostanie przekazana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jej wytworzeniu).
 • 12.07.2018Podatki 2018: Elektrownie wiatrowe jednak bez podatku
  Podatkiem od nieruchomości opodatkowane będą tylko wybrane części budowlane elektrowni wiatrowych, a elementy techniczne (np. wirniki) będą wolne od tego podatku. Odpowiednia nowelizacja wejdzie w życie w najbliższych dniach, ale modyfikacje ws. elektrowni zaczną obowiązywać z mocą od początku 2018 r.
 • 11.07.2018Podatki 2018: Elektrownie wiatrowe jednak bez podatku
  Podatkiem od nieruchomości opodatkowane będą tylko wybrane części budowlane elektrowni wiatrowych, a elementy techniczne (np. wirniki) będą wolne od tego podatku. Odpowiednia nowelizacja wejdzie w życie w najbliższych dniach, ale modyfikacje ws. elektrowni zaczną obowiązywać z mocą od początku 2018 r.
 • 03.07.2018Podatek od nieruchomości: Kwalifikacja obiektu budowlanego po wyroku TK
  Obiekty budowlane, które spełniają kryteria bycia budynkiem, wymienione w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, należy zawsze traktować jak budynki, a nie jak budowle. Przeciwna interpretacja organów podatkowych, potwierdzana przez sądownictwo administracyjne, była dokonywana w sprzeczności do literalnego brzmienia przepisów. Obecnie MF nie prowadzi prac legislacyjnych mających na celu zwiększenie zakresu opodatkowania, poprzez zmianę klasyfikacji, dla celów podatku od nieruchomości, niektórych obiektów budowlanych, które spełniają kryteria bycia budynkiem i traktowanie ich jak budowli - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
 • 06.04.2018Korekta podatku VAT przy wycofaniu nieruchomości z działalności gospodarczej
  Z przepisów ustawy o podatku VAT wynika, że podatnik jest zobowiązany do rozpoznania prawa do odliczenia podatku naliczonego w momencie nabycia towarów i usług oraz dokonania ewentualnej korekty tego odliczonego bądź nieodliczonego podatku w przypadku późniejszej zmiany przeznaczenia nabytych towarów i usług lub zmiany sposobu wykorzystania. W przypadku wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej należy sprawdzić, czy okres korekty już minął.
 • 27.03.2018Podatki 2018: Opodatkowanie elektrowni wiatrowych do zmiany
  Polskie prawo dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE) zostanie dostosowane do unijnych wymogów – wynika z rządowego projektu nowelizacji, nad którym pracuje obecnie Sejm. Jednocześnie projektodawcy przewidzieli zmianę ws. opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Danina ma dotyczyć jedynie części budowlanej tego typu elektrowni.
 • 09.03.2018NSA: Czy odkurzacz to budowla?
  Z uzasadnienia: Związek urządzeń technicznych i części budowlanych ma charakter techniczny, funkcjonalny, (...), gdyż każdy z jej elementów jest konieczny do realizacji funkcji, do jakiej obiekt ten został przeznaczony. Nie jest przy tym możliwe odłączenie lub demontaż jakiegokolwiek składowego elementu obiektu bez wpływu na jego możliwości eksploatacyjne i użytkowe, a elementy składowe obiektu są usytuowane tam, gdzie są konieczne.
 • 08.03.2018Opodatkowanie wiatraków – rząd szykuje kolejne modyfikacje
  Rząd przyjął w tym tygodniu projekt zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii (OZE). Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, proponowane modyfikacje są korzystne dla firm działających w branży energetyki odnawialnej. Zmiany mają dotyczyć m.in. przepisów ws. opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości.
 • 17.01.2018WSA. Podstawa opodatkowania elektrowni wiatrowych
  Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli w postaci elektrowni wiatrowej, jest jej wartość stanowiąca podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalona zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych (art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Jedynie w sytuacji nie dokonywania takich odpisów może mieć zastosowanie art. 4 ust. 5 ww. ustawy - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
 • 02.01.2018Faktury korygujące dot. WNT w ewidencji VAT i JPK
  Pytanie: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym do celów wewnątrzwspólnotowych i posiada aktywny VAT-UE. Zdarza się, że faktury zawierają błąd w cenie. Ceny ustalone były jeszcze przed dostawą. Wystawiane są wtedy korekty „do zera”. Za jaki miesiąc należy rozliczyć podatek w deklaracji VAT i pliku JPK w takim przypadku? Czy możliwe jest ujęcie podatku jedynie na podstawie ostatniej prawidłowej faktury (wówczas w rejestrze VAT i pliku JPK pokazana będzie jedynie nowa, prawidłowa faktura a faktura pierwotna i korekta „do zera” nie będą pokazane w ogóle)?
 • 03.07.2017Podatki 2017: Zmiany w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych
  Podatek od nieruchomości będzie dotyczyć jedynie części budowlanych elektrowni wiatrowych – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowano w Ministerstwie Energii. W praktyce nowela przywróci zatem zasady opodatkowania, które obowiązywały w poprzednich latach.
 • 30.06.2017Podatki 2017: Zmiany w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych
  Podatek od nieruchomości będzie dotyczyć jedynie części budowlanych elektrowni wiatrowych – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowano w Ministerstwie Energii. W praktyce nowela przywróci zatem zasady opodatkowania, które obowiązywały w poprzednich latach.
 • 19.04.2017WSA. Pawilon handlowy z podatkiem od nieruchomości?
  Z uzasadnienia: Pawilon handlowy, stanowiący tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego, niepołączony trwale z gruntem, nie został expressis verbis wymieniony w art. 3 pkt 3 ww. ustawy, ani też w innych przepisach ustawowych uzupełniających czy precyzujących prawo budowlane. W konsekwencji pawilonu handlowego nie można zaliczyć do budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co wyklucza jego opodatkowanie podatkiem od nieruchomości.
 • 12.04.2017RPO interweniuje w sprawie elektrowni wiatrowych
  W zeszłym roku Ministerstwo Finansów zapewniało, że zajmie się sprawą problemów z definicją budowli dla celów podatkowych. Do tej pory jednak nie wprowadzono oczekiwanych zmian. Rzecznik praw obywatelskich apeluje do resortu finansów o podjęcie odpowiedniej inicjatywy i wyjaśnienia dotyczące braku zapowiadanych wcześniej modyfikacji.
 • 31.03.2017NSA. Podatek od nieruchomości: Stadion piłkarski jest budowlą
  Stadion piłkarski (zadaszone trybuny i płyta boiska) jest budowlą (art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 21.12.2016Podatki 2017: Podstawa opodatkowania elektrowni wiatrowych
  Interpelacja nr 7740 do ministra finansów w sprawie zmiany sposobu opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości

następna strona »