Nowe definicje budowli i budynku w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

Do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące definicji budowli i budynku. Definicje mają mieć autonomiczny charakter, co oznacza, że nie będą się odwoływać do przepisów pozapodatkowych. Zmiany, która mają zlikwidować pojawiające się wątpliwości interpretacyjne, wejdą w życie z początkiem 2025 r.

Zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projektem nowelizacji, do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzone zostać mają autonomiczne definicje budowli i budynku, bez odwoływania się do regulacji pozapodatkowych. Nowe przepisy dostosują prawo m.in. do niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował dotychczasowe definicje.

Resort finansów proponuje, by za budynek uznawać obiekt, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wykonany z użyciem wyrobów budowlanych, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, także w sytuacji, kiedy jest on częścią obiektu wymienionego w poz. 1-6 załącznika nr 4 do ustawy.

W przypadku budowli definicja obejmie: – obiekty wymienione w załączniku nr 4, a także instalacje i urządzenia, jeśli stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową; – części budowlane urządzeń niestanowiących części budowli, o których mowa powyżej; – części budowlane elektrowni wiatrowych i elektrowni jądrowych; – fundamenty pod maszyny oraz urządzenia, odrębne pod względem technicznym od tych maszyn i urządzeń; – przyłącza do obiektu budowlanego (wykonane z użyciem wyrobów budowlanych).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 14 czerwca 2024 r.) o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...