Podatki 2023: Przepisy ws. podatku od nieruchomości i leasingu do zmiany

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wskazane zostanie, że podatnikiem podatku od nieruchomości w przypadku umowy leasingu jest korzystający (leasingobiorca) – wynika z komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Obecnie za podatnika uznaje się w takiej sytuacji właściciela rzeczy, co skutkuje większymi problemami prawnymi.

Projekt zmian został przygotowany przez sejmową komisję nadzwyczajną ds. deregulacji. Zmiany mają objąć m.in. ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Nowela ma określić, że podatnikiem podatku od nieruchomości jest w przypadku umowy leasingu korzystający (leasingobiorca), podczas gdy aktualnie podatnikiem jest właściciel rzeczy.

„W praktyce często zdarzają się sytuacje, w których nie jest oczywiste, czy finansowane w leasingu rzeczy (budowle, urządzenia) podlegają podatkowi od nieruchomości. Pełną wiedzę w zakresie charakteru przedmiotu leasingu, jego połączenia z gruntem czy budynkiem i sposobu wykorzystywania posiada wyłącznie leasingobiorca (przykładem mogą być półmobilne wytwórnie mas bitumicznych lub betonu)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projektodawcy wskazują, że problemy często dotyczą również wysokości zadeklarowanej podstawy opodatkowania. Chodzi np. o przypadek elektrowni wiatrowych, dla których fundamenty wykonał leasingobiorca, a z kolei maszt i generator prądu zostały sfinansowane przez leasingodawcę. W efekcie nie ma pewności, co powinno stanowić podstawę opodatkowania. Podobne problemy odnoszą się też m.in. do urządzeń reklamowych i wież antenowych.

Wprowadzenie zmian przewiduje komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Projekt trafił do Sejmu 5 lipca 2023 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...