aktywa przedsiębiorstwa

 • 10.06.2024PKPiR krok po kroku (1) – Kto i kiedy ma obowiązek prowadzenia PKPiR
  Na początku kilka zdań o głównych ewidencjach, używanych w rachunkowości. Można powiedzieć, że przedsiębiorcy (i inne podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji rachunkowych) mają do czynienia z trzema rodzajami takich ewidencji i prowadzą jedną z nich. Są to (zaczynając od najprostszej):
 • 10.06.2024Czytanie sprawozdań (2): Istota, źródła i metody analizy finansowej
  Analiza finansowa zajmuje się badaniem kondycji finansowej podmiotu oraz efektywnością gospodarowania zasobami. Należy przy tym uwzględnić planowane założenia, okresy przeszłe i wyniki wypracowane przez inne, porównywalne jednostki. Analiza finansowa jest kluczowa przy podejmowaniu bieżących i strategicznych decyzji. Podczas oceny realizacji celu finansowego przedsiębiorstwa można zidentyfikować ewentualne odchylenia i skorygować przyszłe zamierzenia.
 • 06.06.2024Księgi handlowe krok po kroku (1): Czym jest rachunkowość?
  Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej, który obejmuje zbieranie, klasyfikowanie, rejestrowanie, podsumowywanie i interpretację danych finansowych dotyczących działalności podmiotu gospodarczego. Jest to sformalizowany system, który wykorzystuje miernik pieniężny do wyrażenia wszystkich operacji i zdarzeń gospodarczych.
 • 05.06.2024KSeF może być zagrożeniem dla tajemnicy handlowej
  Planowane wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który będzie służyć do wystawiania i gromadzenia faktur ustrukturyzowanych, może tworzyć zagrożenie pod względem informacji stanowiących ściśle strzeżoną tajemnicę handlową każdej firmy – wynika ze skarg, jakie przedsiębiorcy zgłaszają do rzecznika praw obywatelskich. Wątpliwości dotyczą także możliwego naruszania prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.
 • 04.06.2024KSeF może być zagrożeniem dla tajemnicy handlowej
  Planowane wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który będzie służyć do wystawiania i gromadzenia faktur ustrukturyzowanych, może tworzyć zagrożenie pod względem informacji stanowiących ściśle strzeżoną tajemnicę handlową każdej firmy – wynika ze skarg, jakie przedsiębiorcy zgłaszają do rzecznika praw obywatelskich. Wątpliwości dotyczą także możliwego naruszania prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.
 • 29.05.2024Rosnące ceny prądu i gazu. Rząd szykuje program pomocowy dla przemysłu
  W 2024 r. uruchomiony zostanie program pomocy dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej. Wsparcie będzie ograniczone do sektorów wydobycia i przetwórstwa przemysłowego. Nabór wniosków do programu ma ruszyć w sierpniu br.
 • 28.05.2024Rosnące ceny prądu i gazu. Rząd szykuje program pomocowy dla przemysłu
  W 2024 r. uruchomiony zostanie program pomocy dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej. Wsparcie będzie ograniczone do sektorów wydobycia i przetwórstwa przemysłowego. Nabór wniosków do programu ma ruszyć w sierpniu br.
 • 22.05.2024Sprawozdawczość podatkowa coraz bardziej uciążliwa dla firm
  Przedsiębiorstwa coraz mocniej odczuwają wzrost obciążeń w obszarze sprawozdawczości podatkowej. Eksperci wskazują, że czasem dochodzi do dublowania pracy w zakresie sprawozdawczości, co z kolei pochłania więcej czasu i pieniędzy. Temat coraz bardziej uciążliwych obowiązków sprawozdawczych był poruszany na VIII Kongresie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.
 • 21.05.2024Rozliczanie kosztów stałych dostawy ciepła po zmianach - MKiŚ wyjaśnia
  Obowiązująca obecnie regulacja powoduje, że bez względu na ilość zużytej przez danego użytkownika energii, koszty te są równoważone względem wszystkich użytkowników w ramach danej spółdzielni bądź wspólnoty, co skutkuje nadmiernymi obciążeniami finansowymi osób, które energii zużywają mało i niedoszacowanymi obciążeniami użytkowników zużywających wielokrotnie więcej energii niż pozostali - czytamy w interpelacji poselskiej do Ministra Klimatu i Środowiska.
 • 21.05.2024NSA. Podatek od mieszkań przy firmowym najmie
  Za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nie będą mogły być uznane te części budynku mieszkalnego, które są wykorzystywane (zajęte) na cele mieszkalne, przez co należy rozumieć trwałe zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkaniowych posiadacza lokalu, nawet wówczas, gdy ich oddanie przez podatnika (np. dewelopera, spółdzielnię mieszkaniową, spółkę komunalną, podmiot działający w formule społecznej agencji najmu albo społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub innego właściciela będącego przedsiębiorcą) do korzystania osobom trzecim dla realizacji tej funkcji (zajęcie na cele mieszkalne) nastąpiło w ramach gospodarczej działalności podatnika (np. komercyjnego najmu). Istotne jest, by w budynku (lokalu) mieszkalnym realizowany był cel polegający na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
 • 20.05.2024Odliczenie VAT od wydatków na mieszkanie dla pracowników - fiskus zmienił zdanie
  Jakkolwiek wydatki na najem lokali dla pracowników nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, to ich poniesienie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług niejako poprzez zabezpieczenie utrzymania źródła przychodu, zatem podatnik powinien mieć, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z ich poniesieniem.
 • 17.05.2024Gotowe posiłki i napoje z automatów oraz catering dla pracowników a składki ZUS 
  Wartość posiłków z automatów vendingowych finansowanych przez pracodawcę pracownikom oraz wartość dofinansowania do zakupionych gotowych posiłków w formie cateringu dostarczanego do firmy obejmującego również koszty opakowania posiłku oraz koszty jego dowozu nie będą podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.
 • 15.05.2024Sprzedaż nieruchomości przekazanej wspólnikom po likwidacji spółki jawnej
  Z powodów ekonomicznych wspólnicy zamierzają zlikwidować prowadzoną w formie spółki jawnej działalność gospodarczą a następnie dokonać podziału wchodzących w skład majątku likwidacyjnego składników, m.in. nieruchomości zabudowanej budynkiem składającym się z hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami socjalnymi i biurowymi oraz magazynu. W jakiej formie powinien zostać opodatkowany przychód uzyskany przez wspólników w przypadku sprzedaży tej nieruchomości po likwidacji spółki?
 • 13.05.2024Zwolnienie z podatku od nieruchomości terminali towarowych - objaśnienia podatkowe MF
  Pomimo wejścia w życie 1 stycznia 2024 r. przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących zwolnienia z podatku od nieruchomości terminali towarowych, ze względu na brak wypełnienia procedury zgłoszenia określonej w art. 108 ust. 3 TFUE zwolnienie w tym zakresie nie może być stosowane do zakończenia procesu notyfikacji.
 • 10.05.2024Projekt "Aktywny rodzic" po pierwszym czytaniu w Sejmie
  W środę, 8 maja br., w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic”. Projekt zawiera propozycje rozwiązań, które mają wesprzeć rodziców dzieci do lat 3, a mianowicie do systemu prawnego mają zostać wprowadzone trzy świadczenia: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”.
 • 10.05.2024Zamrożenie cen energii i bon energetyczny
  Rząd zamierza ograniczyć wzrost cen energii w drugiej połowie 2024 roku. Osoby z niższym dochodem będą mogły skorzystać z bonu energetycznego, a cena maksymalna energii elektrycznej zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Na realizację działań osłonowych rząd zamierza przeznaczyć ponad 6 mld zł.
 • 10.05.2024Projekt "Aktywny rodzic" po pierwszym czytaniu w Sejmie
  W środę, 8 maja br., w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic”. Projekt zawiera propozycje rozwiązań, które mają wesprzeć rodziców dzieci do lat 3, a mianowicie do systemu prawnego mają zostać wprowadzone trzy świadczenia: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”.
 • 09.05.2024Zamrożenie cen energii i bon energetyczny
  Rząd zamierza ograniczyć wzrost cen energii w drugiej połowie 2024 roku. Osoby z niższym dochodem będą mogły skorzystać z bonu energetycznego, a cena maksymalna energii elektrycznej zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Na realizację działań osłonowych rząd zamierza przeznaczyć ponad 6 mld zł.
 • 09.05.2024Stara kasa fiskalna w nowej działalności
  Ze względu na to, że w nowo otwartej jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie posługiwał się tym samym numerem NIP należy przyjąć, że może on korzystać z posiadanych urządzeń fiskalnych do ewidencjonowania sprzedaży w ramach prowadzenia tej działalności, pomimo faktu, że została ona na skutek przekształcenia, zamknięta i natychmiast ponownie otwarta - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 08.05.2024Wysokie ceny energii. Działania osłonowe mogą naruszać prawo UE
  W II połowie 2024 r. obowiązywać mają rozwiązania częściowo ograniczające wzrost cen za prąd, gaz i ciepło – wynika z rządowego projektu, który trafił do Sejmu. Maksymalna cena prądu dla gospodarstw domowych ma wynosić 500 zł/MWh, a w przypadku samorządów, podmiotów użyteczności publicznej oraz małych i średnich firm będzie to 693 zł/MWh. Eksperci ostrzegają, że działania osłonowe będą sprzeczne z prawem unijnym dotyczącym pomocy publicznej.
 • 08.05.2024Instalowanie OZE i usuwanie azbestu przez JST po wyrokach TS UE - interpretacja ogólna MF
  W przypadku, gdy czynności w zakresie dostawy i instalacji systemów OZE albo usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest wykonane przez jednostkę samorządu terytorialnego zostały przez tę jednostkę opodatkowane, a podatek należny z tego tytułu został rozliczony, jednostka samorządu terytorialnego może dokonać korekty tego rozliczenia. JST dokonując korekty podatku należnego jest jednocześnie zobowiązana do stosownego skorygowania podatku naliczonego uprzednio odliczonego od podatku należnego, zawartego we wszystkich wydatkach związanych z realizacją tych programów.
 • 08.05.2024Sprzedaż budynku i przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT
  Wartość sprzedaży zwolniona od podatku VAT z tytułu dostawy budynku mieszkalno-usługowego, jako transakcja związana z nieruchomościami, która nie ma charakteru czynności pomocniczych, wliczana będzie do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - takz uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 06.05.2024Faktura za badania techniczne pojazdu w PKPiR
  Przedsiębiorca świadczy usługi polegające na zabudowie, rozbudowie i przerabianiu samochodów. Działania te muszą spełniać normy i kryteria wymagane różnymi przepisami, dla spełnienia których niezbędne jest przeprowadzanie badań przez uprawnione jednostki. Badania te są konieczne do zarejestrowania pojazdów lub zmian konstrukcyjnych w pojazdach w wydziałach komunikacji, co jest niezbędne do użytkowania tychże pojazdów. W którą kolumnę podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy księgować faktury za wyżej wymienione badania?
 • 29.04.2024Kasowy PIT - poznajmy szczegóły projektu zmian
  Proponowane w projekcie ustawy zmieniającej, opublikowanego 24 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, rozwiązania polegają na wprowadzeniu możliwości wyboru przez przedsiębiorców kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów, czyli tzw. kasowego PIT. Projekt wprowadza zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany mają wejść 1 stycznia 2025 r.
 • 26.04.2024Nowe podatki wyrównawcze od 2025 r.
  Do polskiego systemu podatkowego trafią nowe regulacje związane z systemem tzw. globalnego podatku minimalnego. Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zakłada m.in. wprowadzenie trzech rodzajów podatku wyrównawczego. Nowa ustawa o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r.
 • 26.04.2024Pracownicy nadal wywierają silną presję płacową
  Ponad połowa firm (53 proc.) twierdzi, że presja ze strony pracowników na wzrost płac jest zbliżona do tej z roku ubiegłego, ale jednocześnie 39 proc. firm wskazuje na zwiększenie się presji płacowej – wynika z kwietniowego badania, które CBM Indicator przeprowadził na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Rosnąca presja ze strony pracowników dotyczy najczęściej małych i średnich przedsiębiorstw.
 • 26.04.2024Kasowy PIT - poznajmy szczegóły projektu zmian
  Proponowane w projekcie ustawy zmieniającej, opublikowanego 24 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, rozwiązania polegają na wprowadzeniu możliwości wyboru przez przedsiębiorców kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów, czyli tzw. kasowego PIT. Projekt wprowadza zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany mają wejść 1 stycznia 2025 r.
 • 25.04.2024Polskie firmy stawiają na digitalizację, sprzęt i kapitał ludzki
  W 2024 r. głównymi priorytetami inwestycyjnymi firm w Polsce będą digitalizacja, sprzęt oraz rozwój kapitału ludzkiego. Jak wynika z nowego badania przeprowadzonego dla firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, wzrost nakładów na technologie IT planuje 40 proc. dużych i średnich przedsiębiorstw. Jedna trzecia ankietowanych firm planuje też skorzystać z ulg podatkowych.
 • 24.04.2024Cena maksymalna prądu obejmie także małe i średnie przedsiębiorstwa
  W II połowie 2024 r. dalej obowiązywać mają przepisy dotyczące ceny maksymalnej za energię elektryczną – wynika z projektu nowej ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W przypadku gospodarstw domowych będzie to 500 zł/MWh. Mniej korzystna cena maksymalna (693 zł/MWh) dotyczyć ma mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej.
 • 23.04.2024Cena maksymalna prądu obejmie także małe i średnie przedsiębiorstwa
  W II połowie 2024 r. dalej obowiązywać mają przepisy dotyczące ceny maksymalnej za energię elektryczną – wynika z projektu nowej ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W przypadku gospodarstw domowych będzie to 500 zł/MWh. Mniej korzystna cena maksymalna (693 zł/MWh) dotyczyć ma mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej.
 • 22.04.2024Samochód prywatny do celów służbowych. Zwrot kosztów a przychód pracownika
  Z uwagi na brak samochodu służbowego niektórzy pracownicy na podstawie zawartej indywidualnie umowy cywilnoprawnej korzystają z samochodów prywatnych dla celów służbowych. Z tego tytułu otrzymują comiesięczny ryczałt. Czy należy pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych ryczałtów?
 • 19.04.2024Przekazanie całego majątku firmy małżonkowi nie jest opodatkowane VAT
  Nieodpłatne przekazanie całego majątku przedsiębiorstwa stanowi transakcję, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz na tej podstawie będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 19.04.2024Stosowanie ulgi na złe długi przez podatnika ryczałtu
  W zeznaniu rocznym składanym za 2023 r. można dokonać zmniejszenia przychodów należnych za rok 2023 o przychody należne, które nie zostały opłacone przez dłużnika w związku z najmem nieruchomości, przy czym nalezy dokonać tego zmniejszenia w takim stosunku, w jakim w 2023 r. pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów - czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS.
 • 19.04.2024Masowa redukcja zatrudnienia. Polski rynek pracy
  Zwiększa się masowa redukcja zatrudnienia. Wzrost kosztów, spadek zamówień oraz rozwój cyfryzacji i nowych technologii to główne czynniki przyczyniające się do planowanych redukcji zatrudnienia – informuje “Dziennik Gazeta Prawna”. Najwięcej osób planuje zwolnić się w branżach przetwórstwa przemysłowego oraz sektorze IT.
 • 18.04.2024Bon energetyczny tylko dla części gospodarstw domowych
  Bony energetyczne, które mają w II połowie 2024 r. osłaniać przed wzrostem cen prądu, obejmą wyłącznie gospodarstwa domowe o dochodach nieprzekraczających 2500 zł na osobę (w gospodarstwach jednoosobowych) lub 1700 zł na osobę (w gospodarstwach wieloosobowych) - wynika z informacji, jakie zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych rządu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie opublikowało jeszcze projektu ustawy.
 • 18.04.2024Przekazanie całego majątku firmy małżonkowi nie jest opodatkowane VAT
  Nieodpłatne przekazanie całego majątku przedsiębiorstwa stanowi transakcję, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz na tej podstawie będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 18.04.2024Co warto wiedzieć o kredycie inwestycyjnym?
  Rozwój firmy opiera się na inwestycjach. Jednak każda z nich w pewnym stopniu obciąża budżet firmowy. Co zrobić w przypadku, gdy nie mamy wystarczających środków? Rozwiązaniem jest kredyt inwestycyjny. To duże wsparcie dla firm planujących realizację nowych projektów inwestycyjnych. Jednak, zanim zdecydujesz się na jego zaciągnięcie, warto poznać kluczowe aspekty związane z tą formą finansowania.
 • 17.04.2024Bon energetyczny tylko dla części gospodarstw domowych
  Bony energetyczne, które mają w II połowie 2024 r. osłaniać przed wzrostem cen prądu, obejmą wyłącznie gospodarstwa domowe o dochodach nieprzekraczających 2500 zł na osobę (w gospodarstwach jednoosobowych) lub 1700 zł na osobę (w gospodarstwach wieloosobowych) - wynika z informacji, jakie zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych rządu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie opublikowało jeszcze projektu ustawy.
 • 12.04.2024WSA. 8,5% stawka ryczałtu: Nie każdy informatyk jest programistą
  Fakt sklasyfikowania usług przedsiębiorcy do usług pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego będącej na gruncie PKWiU odrębnym grupowaniem niż usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego przemawia za przyjęciem, że sporne usługi nie stanowią usług doradztwa w zakresie oprogramowania w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
 • 09.04.2024Jednorazowa amortyzacja a pomoc de minimis
  Jedną z metod przyspieszonej amortyzacji jest amortyzacja jednorazowa. Z możliwości tej mogą od wielu lat (od 2007 r.) korzystać mali podatnicy oraz - pod pewnymi warunkami - podatnicy rozpoczynający działalność. Należy pamiętać jednak, że skorzystanie z niej oznacza jednocześnie korzystanie z pomocy de minimis.
 • 05.04.2024Restrukturyzacja - korzyści i zagrożenia
  Restrukturyzacja to termin, który często pojawia się w kontekście przedsiębiorstw dążących do optymalizacji swojego działania. Fundamentem tej koncepcji jest proces strategiczny, którego celem jest zwiększenie efektywności organizacji. Ale kiedy dokładnie przedsiębiorstwo powinno rozważyć restrukturyzację?
 • 04.04.2024MRPiPS szykuje nowe formy wsparcia dla pracodawców
  W resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej trwają prace nad projektem nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Pracodawcy będą mogli korzystać m.in. z dofinansowania do zatrudnienia seniorów. Z form pomocy udzielanej przez urzędy pracy skorzystać będą mogły także firmy rodzinne, mimo pokrewieństwa klienta urzędu z pracodawcą. Projekt zakłada też np. poszerzenie dostępu do wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 • 04.04.2024Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
  Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myślą o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do określonej dostawy końcowej, która nastąpi w przyszłości. Zazwyczaj faktury zaliczkowe używane są przy transakcjach o dużej wartości, w celu pozyskania części środków, które pomogą sfinalizować ostateczną transakcję. Zaliczka w obrocie krajowym w świetle ustawy o VAT powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Wpłacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawkę VAT odpowiednią dla danego towaru czy usługi.
 • 03.04.2024MRPiPS szykuje nowe formy wsparcia dla pracodawców
  W resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej trwają prace nad projektem nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Pracodawcy będą mogli korzystać m.in. z dofinansowania do zatrudnienia seniorów. Z form pomocy udzielanej przez urzędy pracy skorzystać będą mogły także firmy rodzinne, mimo pokrewieństwa klienta urzędu z pracodawcą. Projekt zakłada też np. poszerzenie dostępu do wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 • 02.04.2024Księgi rachunkowe: Jeden limit dla działalności gospodarczej i rolniczej
  Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zależy od formy prawnej jednostki lub wielkości osiąganych przychodów, nie natomiast od przedmiotu działalności i sposobu opodatkowania. Oznacza to, że przychód z działalności rolniczej należy zsumować razem z przychodem uzyskanym z tytułu działalności gospodarczej w celu ustalenia, czy przekroczono w danym roku limit wynoszący co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro.
 • 29.03.2024Świąteczne prezenty dla kontrahentów jako koszt firmy
  Zakup prezentów będzie mógł być ujęty w kosztach podatkowych, pod warunkiem że wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. To warunek wynikający odpowiednio z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W praktyce oznacza to, że prezenty powinny być opatrzone logo firmy, a ich przekazanie powinno następować w celach reklamowych, np. promowania marki czy produktów firmy.
 • 27.03.2024Sprzedaż środka trwałego w księgach rachunkowych
  Przychodem przedsiębiorstwa może być zarówno sprzedaż usług czy towarów, jak i sprzedaż składników majątku. Często zdarza się, że mamy do czynienia ze sprzedażą środków trwałych, które wcześniej były użytkowane przez jednostkę. Powodów sprzedaży składnika majątku może być wiele. Może to być podyktowane zmianą technologiczną, zużyciem środka trwałego w sposób, który uniemożliwia dalsze użytkowanie, czy też wymianą na nowszy składnik majątku.
 • 25.03.2024MF o zwiększeniu limitu do badania sprawozdań finansowych
  W projekcie zmiany ustawy o rachunkowości zaproponowano podniesienie o 25% progów określających obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego jednostek. Proponowane po zmianie progi do badania przedstawiają się następująco: 3 125 000 euro - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego oraz 6 250 000 euro w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, natomiast próg zatrudnienia pozostaje bez zmian. Wejście w życie zmienianych przepisów jest przewidziane w 2024 r. co oznacza, że podwyższone progi do badania będą miały zastosowanie już do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2024 rok.
 • 22.03.2024Skutki w VAT otrzymania w darowiźnie przedsiębiorstwa
  W przypadku gdy przedmiotem darowizny będzie przedsiębiorstwo to czynność ta będzie wyłączona ze stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Ponadto, jeżeli obdarowany będzie kontynuował identyczną działalność gospodarczą nie zmieniając przeznaczenia towarów i usług, to w takiej sytuacji nie będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego.
 • 14.03.2024PIP: Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
  Prawne podstawy świadczenia pracy można podzielić na dwie grupy, tj. na zatrudnienie pracownicze oparte na przepisach prawa pracy oraz na tzw. zatrudnienie niepracownicze oparte na przepisach prawa cywilnego.  W zatrudnieniu pracowniczym wyróżniamy:  umowę o pracę,  powołanie,  mianowanie,  wybór,  spółdzielczą umowę o pracę.  Kodeks pracy wymienia następujące rodzaje umów o pracę:  umowę na okres próbny,  umowę na czas określony,  umowę na czas nieokreślony.  Na podstawie umów cywilnoprawnych praca najczęściej wykonywana jest na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. 

« poprzednia strona | następna strona »