aktywa przedsiębiorstwa

 • 14.11.2023Jak podzielić majątek firmy po rozwodzie
  Prowadzisz firmę i jesteś w trakcie sprawy rozwodowej albo planujesz ze współmałżonkiem podzielić wspólny majątek? Przeczytaj o ogólnych zasadach i najbardziej typowych sytuacjach, które mogą być pomocne w przygotowaniu do takiego podziału.
 • 13.11.2023Przedsiębiorcy sceptyczni wobec zapowiedzi dotyczących składki zdrowotnej
  Tylko 28 proc. przedsiębiorców twierdzi, że nowy rząd szybko zrealizuje swoje obietnice dotyczące przywrócenia zryczałtowanej składki zdrowotnej – wynika z nowego badania, które przeprowadził CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Większość badanych (65 proc.) nie jest przekonana, że zapowiadane zmiany ws. składek zostaną rzeczywiście wprowadzone. Przedsiębiorcy są też dosyć sceptycznie nastawieni odnośnie zapowiedzi zniesienia zakazu handlu w niedziele.
 • 13.11.2023Jak wycofać środek trwały z firmy na cele prywatne
  Przekazanie środka trwałego na cele prywatne nie wywołuje skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie będziesz zobowiązany do zapłaty podatku PIT, ponieważ przeniesienie nie stanowi zbycia składnika majątkowego i nadal pozostajesz właścicielem. Natomiast jeżeli przysługiwało ci prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu środka trwałego, to przekazanie go do majątku osobistego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według właściwej stawki podatku. Przy wycofaniu środka trwałego na cele prywatne możesz mieć rónież obowiązek skorygowania VAT odliczonego przy nabyciu.
 • 10.11.2023Dokumentowanie usług wykonanych na własne potrzeby
  Generalną zasadą VAT jest podleganie opodatkowaniu tym podatkiem odpłatnego świadczenia usług. Od zasady tej istnieją jednak wyjątki. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. 
 • 07.11.2023Obowiązek korekty VAT w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości
  Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie nabycia towarów i usług oraz jest zobowiązany do dokonania ewentualnej korekty tego odliczonego podatku w przypadku późniejszej zmiany przeznaczenia nabytych towarów i usług lub zmiany sposobu wykorzystania. Z uwagi na zazwyczaj wieloletni okres wykorzystania składników majątku zaliczanych do środków trwałych oraz nieruchomości ustawa o VAT przyjmuje zasadę dokonywania cząstkowej i równomiernej korekty w dłuższym czasie tj. dla nieruchomości przez 10 lat.
 • 06.11.2023Sukcesja firmy: aspekty formalne, podatkowe i pracownicze związane z zarządem sukcesyjnym
  Chcesz, żeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy? Przeczytaj jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych.
 • 03.11.2023VAT: Aport nieruchomości do spółki a zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  Wnoszona aportem do spółki nieruchomość na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej musi być wydzielona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, aby aport mógł zostać uznany za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa i korzystać z wyłączenia z VAT. Tak wynika z opublikowanej 28 sierpnia 2023 r. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
 • 26.10.2023Podatki 2023: Podatek u źródła nadal ze sporymi wątpliwościami
  Przygotowane przez resort finansów objaśnienia podatkowe dotyczące poboru podatku u źródła (WHT) wymagają doprecyzowania – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja ocenia, że projektowane objaśnienia są niewystarczające, a rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie odpowiednich poprawek. Wątpliwości dotyczą m.in. nieprecyzyjnych określeń.
 • 25.10.2023Moment dokonania korekty pliku JPK_VAT
  We wrześniu 2021 r. nastąpiła sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W grudniu 2022 r. została wystawiona faktura VAT. Fakturę ujęto w deklaracji JPK za wrzesień 2021 r. Okazało się, że sprzedaż korzysta z wyłączenia z opodatkowania. W kwietniu 2023 r. została wystawiona faktura korygująca (VAT został zwrócony nabywcy). W jakiej i czy w ogóle należy ująć w deklaracji JPK fakturę korygującą? Czy konieczna jest dokumentacja potwierdzająca, z której wynika, że sprzedawca uzgodnił z nabywcą usługi, warunki obniżenia podstawy opodatkowania?
 • 23.10.2023Nowy podatek węglowy CBAM z dużym wpływem na handel
  Z początkiem października br. w życie weszło unijne rozporządzenie dotyczące granicznego podatku węglowego (carbon border adjustment mechanism – CBAM). Mechanizm zakłada wprowadzenie nowego sposobu ustalania ceł na granicach Unii Europejskiej, który uwzględni emisję CO2 dotyczącą importowanych do wspólnoty wyrobów z branż energochłonnych. Jak tłumaczą eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, CBAM będzie mieć wpływ na wiele podmiotów zajmujących się handlem.
 • 20.10.2023Składki ZUS: Dofinansowanie przez pracodawcę pobytu pracownika w prywatnym sanatorium
  Wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podlega wartość różnicy pomiędzy ceną nabycia usługi, a ponoszoną przez pracownika odpłatnością. Jest to równoznaczne z brakiem obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od ww. wartości. Aby móc zastosować wskazane wyłączenie korzyść uzyskana przez pracownika musi mieć formę niepieniężną. W sytuacji, gdy to pracownik dokonuje zakupu artykułu, przedmiotu bądź usługi, a następnie otrzymuje zwrot kwoty wydatkowanej na ten zakup bądź jej części nie można zastosować wyłączenia ze składek.
 • 19.10.2023Biznes liczy na nowe podejście do mikrofirm
  W nowej kadencji Sejmu mikrofirmy powinny być bardziej dowartościowane, a nowe prawo powinno w większym stopniu uwzględniać ich interesy – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja zaapelowała w liście otwartym do liderów partii politycznych o nowe podejście do mikroprzedsiębiorców.
 • 18.10.2023Biznes liczy na nowe podejście do mikrofirm
  W nowej kadencji Sejmu mikrofirmy powinny być bardziej dowartościowane, a nowe prawo powinno w większym stopniu uwzględniać ich interesy – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja zaapelowała w liście otwartym do liderów partii politycznych o nowe podejście do mikroprzedsiębiorców.
 • 18.10.2023Nowe plany KE zakładają znaczne zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych
  Komisja Europejska przyjęła program prac na 2024 r. Nowy plan przewiduje m.in. ograniczenie wymogów sprawozdawczych o 25 proc., co ma wesprzeć przedsiębiorców. Reforma obejmie m.in. unijny kodeks celny, dzięki czemu biznes ma zaoszczędzić ok. 2 mld euro w skali roku. Firmy mają też zyskać na zmianach dotyczących badań statystycznych.
 • 18.10.2023Sprzedaż wyprodukowanych przez siebie pączków. Jaka stawka ryczałtu?
  Przedsiębiorczyni sprzedaje pączki, które są wytwarzane przez nią osobiście i sprzedawane w punkcie gastronomicznym (zarówno do konsumpcji w tym punkcie, jak i na wynos). Czy przychody uzyskane z tej działalność powinny być opodatkowane 3% stawką ryczałtu?
 • 13.10.2023Obniżone składki ZUS przez 24 miesiące
  Niektóre firmy mogą płacić przez 2 lata obniżone (preferencyjne) składki na ZUS. Przeczytaj, kto może skorzystać z możliwości obniżenia składek. Ile wyniosą obniżone składki i jak długo można z nich korzystać.
 • 11.10.2023Wkrótce zmiany ws. międzynarodowych standardów rachunkowości
  Już 16 października br. w życie wejdzie unijne rozporządzenie ws. jednolitego tekstu międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR). W założeniu rozporządzenie ma ułatwić korzystanie z MSR. Nowe przepisy mają docelowo zapewnić większą jasność i przejrzystość. Jak podkreślają eksperci, rozporządzenie nie wprowadza żadnych gruntownych zmian w kontekście sprawozdań finansowych.
 • 11.10.2023Jednorazowa amortyzacja jako metoda optymalizacji podatkowej
  Część podatników zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, ma możliwość skorzystania w określonych sytuacjach z amortyzacji jednorazowej dla środków trwałych, których wartość jest wyższa niż 10 000 zł w ramach pomocy de minimis. Tego typu rozwiązanie może być bardzo korzystne dla podatników oraz jest narzędziem do optymalizacji podatkowej, ponieważ umożliwia jednorazowe zaliczenie całego naliczonego odpisu środka trwałego w ciężar kosztów podatkowych. Minusem jednak tego rozwiązania jest brak możliwości rozliczenia zaliczki na nabywane środki trwałe, co stanowi barierę dla najmniejszych przedsiębiorców, którzy mają największe problemy ze zdobyciem finansowania.
 • 09.10.2023Outsourcing IT i oprogramowania dla biur rachunkowych
  Prowadzenie biura rachunkowego to nie lada wyzwanie - oprócz konieczności spełniania różnego rodzaju formalności i wymogów, równie ważna jest dbałość o prawidłowe działanie należącej do firmy infrastruktury informatycznej. Utrzymywanie działu IT odpowiedzialnego za nadzór nad oprogramowaniem informatycznym niejednokrotnie jest wyjątkowo kosztowne, dlatego wielu właścicieli biur rachunkowych decyduje się na skorzystanie z innego, bardziej efektywnego rozwiązania. Mowa tutaj oczywiście o outsourcingu IT. Skorzystanie z takiej usługi sprawia, iż znika konieczność samodzielnego utrzymywania działu IT oraz dbania o prawidłowe działanie oprogramowania. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze korzyści wynikające ze skorzystania z outsourcingu IT dla biur rachunkowych.
 • 06.10.2023Jak polski biznes inwestuje poza granicami kraju?
  Polskie firmy, które decydują się na inwestycje poza granicami kraju, stawiają najczęściej na inne państwa Europy, ale rośnie też popularność Stanów Zjednoczonych, Indii czy krajów bliskowschodnich. Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, na koniec 2022 r. łączna wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wyniosła 130,5 mld zł. Najczęściej na ekspansję decydują się przedsiębiorstwa z branż przetwórstwa przemysłowego, górnictwa i wydobycia oraz handlu.
 • 05.10.2023Podatki 2024. Najważniejsze limity – PIT, CIT i VAT
  Początek października jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowiązków przedsiębiorców. Z nim właśnie ustawodawca wiąże ustalenie pewnych limitów, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą. Kurs euro wpływa bowiem na kilka ważnych spraw.
 • 05.10.2023PCC od umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  Czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych według stawek właściwych dla poszczególnych składników wchodzących w skład zbywanego zespołu składników materialnych i niematerialnych?
 • 03.10.2023UOKiK karze i ostrzega w sprawach dotyczących zatorów płatniczych
  W trakcie ostatniego kwartału Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 20 decyzji w sprawach zatorów płatniczych. Od początku roku takich decyzji było już 50, a łączna kwota nałożonych kar wyniosła ponad 33 mln zł. Urząd korzysta też z tzw. działań miękkich i informuje firmy o zauważonych nieprawidłowościach.
 • 03.10.2023Podatki 2023: Ruszyła faza przejściowa wdrażania podatku węglowego CBAM
  Z początkiem października br. rozpoczęła się faza przejściowa wdrażania tzw. granicznego podatku węglowego (carbon border adjustment mechanism – CBAM). Nowa danina będzie wprowadzana etapami. Najpierw w okresie od października br. do końca 2025 r. obowiązywać będą wymogi sprawozdawcze, a od 2026 r. firmy objęte mechanizmem będą musiały płacić za certyfikaty CBAM.
 • 29.09.2023Moment powstania przychodu dla usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych
  Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zawiera umowy cywilnoprawne, zgodnie z którymi wynagrodzenie jest rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Przedsiębiorca wystawia faktury świadczeniobiorcy /udzielającemu zamówienie do 10-ego dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca obliczeniowego. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy (zapłaty zaliczki za podatek dochodowy), z datą wystawienia faktury czy zgodnie z okresem, za jaki została wystawiona faktura?
 • 28.09.2023Rosnące koszty pracownicze pogarszają nastroje w biznesie
  Firmy w Polsce od dłuższego czasu muszą zmagać się z dużym poziomem niepewności. Jak ocenia Business Centre Club, sytuację dodatkowo pogarszają rosnące koszty pracownicze. Już teraz jest to najczęściej wskazywana przez przedsiębiorców (71 proc.) bariera utrudniająca działalność. W przyszłym roku wysokość wynagrodzenia minimalnego zostanie podwyższona o ok. 20 proc. w skali roku.
 • 27.09.2023Umowa o dzieło z własnym pracodawcą ze składkami ZUS
  Umowa o dzieło z własnym pracodawcą traktowana jest jako forma kontynuowania zatrudnienia pracowniczego. Zatem wobec umowy o dzieło wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy nie ma zastosowania zasada zbiegu tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że w świetle prawa wynagrodzenie pracownika z tytułu umowy o dzieło, wykonywanej na rzecz pracodawcy, traktowane jest tak samo jak wynagrodzenie z umowy o pracę.
 • 25.09.2023Nowy unijny kodeks celny budzi spore wątpliwości
  Szykowane przez Unię Europejską wyniesienie unii celnej na wyższy poziom jest ruchem w dobrym kierunku, ale część projektowanych rozwiązań budzi wątpliwości – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, którzy zgłosili szereg uwag do projektu dotyczącego utworzenia nowego unijnego kodeksu celnego. Plany Brukseli zakładają też ustanowienie Urzędu Unii Europejskiej ds. Celnych.
 • 18.09.2023Środek trwały do 10 tys. zł jednorazowo w koszty
  Od początku 2018 r. obowiązuje przepis, zgodnie z którym limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów został podwyższony z 3500 zł do 10 000 zł. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a także w ustawie o CIT, wprowadziła tzw. duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, że nowy limit dotyczy składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r.
 • 15.09.2023KE zapowiada uproszczenie procedur administracyjnych i sprawozdawczości
  Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) będą mogły liczyć na uproszczenie procedur administracyjnych i wymogów sprawozdawczych – zapowiedziała w tym tygodniu Komisja Europejska. Plany zakładają m.in. uruchomienie systemu technicznego opartego na zasadzie jednorazowości oraz zmniejszenie o 25 proc. obowiązków związanych ze sprawozdawczością.
 • 15.09.2023Amortyzacja jednorazowa
  W czasach, w których wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy często od dochodu, wszystkie metody pozwalające na legalne obniżenie podstawy opodatkowania mogą okazać się przydatne. Warto w tym kontekście pamiętać o przepisach dotyczących amortyzacji jednorazowej - nigdy bowiem nie wiadomo, kiedy skorzystanie z nich okaże się szczególnie pomocne.
 • 14.09.2023Wsparcie dla europejskich MSP. Przepisy podatkowe mają być prostsze
  Komisja Europejska zaproponowała w tym tygodniu nowy pakiet inicjatyw mających wesprzeć europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Nowe propozycje obejmują rozporządzenie ws. zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych oraz system podatkowy według siedziby zarządu dla MSP.
 • 14.09.2023Które spółki mogą prowadzić PKPiR
  Nie wszystkie spółki osobowe mogą prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów. Możliwość ta zależy zarówno od nieprzekroczenia limitu przychodów w poprzednim roku, jak i od składu spółki.
 • 14.09.2023Weksle – rodzaje i ewidencja rachunkowa
  Weksel stanowi swego rodzaju bezwarunkowe zobowiązanie się przez wystawcę (lub osobę przez niego wskazaną) do zapłaty określonej sumy, zawartej w umowie wekslowej, określonej osobie w ustalonym miejscu i terminie. Weksel jest źródłem kredytu, który może być wykorzystany nie tylko jako zapłata w transakcjach z dostawcami, ale również złożony w banku do dyskonta, które jest sprzedażą weksla przed terminem jego wymagalności. Podstawą prawną stosowania weksli w obrocie gospodarczym jest ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe.
 • 13.09.2023UE szykuje zmiany w ramach podatkowego projektu BEFIT
  Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków dotyczących regulacji mających uprościć przepisy podatkowe i zmniejszyć koszty przestrzegania prawa przez duże transgraniczne przedsiębiorstwa. Jak przekonuje Bruksela, zmiany w ramach tzw. projektu BEFIT będą ułatwieniem zarówno dla firm, jak i organów podatkowych. 
 • 12.09.2023Jak zostać starszym specjalistą ds. księgowości?
  Stereotypowy księgowy jest nieciekawy i skoncentrowany wyłącznie na podatkach. Tymczasem nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwa na stanowisku specjalisty i starszego specjalisty ds. księgowości zatrudniają osoby kreatywne, pewne siebie i efektywnie pracujące w zespole. Jak znaleźć zatrudnienie w branży i zająć satysfakcjonującą pozycję?
 • 08.09.2023Podwyżki cen prądu odczuło 86 proc. firm
  W okresie od stycznia 2022 do marca 2023 r. aż 86 proc. firm w Polsce zostało dotkniętych podwyżkami cen prądu – wynika z raportu pn. „Elektryczność 4.0”, który opracowały wspólnie Schneider Electric i Fundacja Digital Poland. Wzrost kosztów związanych z energią elektryczną uderzył stosunkowo najmocniej w mniejsze przedsiębiorstwa. Jak wskazują eksperci, w efekcie kryzysu na rynku energetycznym już 17 proc. firm postawiło na inwestycje w własne odnawialne źródła energii.
 • 05.09.2023Podatki 2024: Krótszy okres amortyzacji budynków dla części podatników
  W 2024 r. w życie wejdą przepisy, dzięki którym mniejsze przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w gminach o wysokim poziomie bezrobocia, będą mogły korzystać ze skróconego z 40 do 5 lub 10 lat okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych. Nowelizacja wprowadzająca zmiany w ustawach podatkowych została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.
 • 05.09.2023UOKiK stawia zarzuty za brak dostosowania do dyrektywy Omnibus
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty trzem spółkom – Zalando, Booking i Travelist. Sprawy dotyczą braku dostosowania do obowiązków informacyjnych wynikających z unijnej dyrektywy Omnibus. Platformy powinny m.in. informować, czy dana oferta pochodzi od przedsiębiorcy czy osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą.
 • 01.09.2023Podatki 2024: Prezydent podpisał nowelę ws. okresu amortyzacji budynków
  Mniejsze przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w gminach o wysokim poziomie bezrobocia, będą mogły korzystać ze skróconego – z obecnych 40 do 5 lub 10 lat – okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych. Nowelizacja zakładająca zmianę regulacji została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2024 r.
 • 31.08.2023Podatki 2024: Prezydent podpisał nowelę ws. okresu amortyzacji budynków
  Mniejsze przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w gminach o wysokim poziomie bezrobocia, będą mogły korzystać ze skróconego – z obecnych 40 do 5 lub 10 lat – okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych. Nowelizacja zakładająca zmianę regulacji została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2024 r.
 • 31.08.2023Opodatkowanie ryczałtem po przekroczeniu limitu 2 mln euro
  Czy przekroczenie limitu uprawniającego do ryczałtu spowoduje natychmiastową utratę prawa do ryczałtu, czy nastąpi to od początku następnego roku podatkowego?
 • 24.08.2023Podatki 2023: Biznes liczy na większe uproszczenia w korzystaniu z KSeF
  Już na początku września br. w życie wejść powinno rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Szykowane modyfikacje dotyczą dostępu do KSeF i mają pozwolić na nadawanie zawężonych uprawnień przy dużych strukturach podmiotów. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, w ramach nowelizacji można by jeszcze bardziej uprościć proces nadawania uprawnień.
 • 24.08.2023Podatki 2024: Okres amortyzacji budynków i budowli będzie wyraźnie krótszy
  Okres amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych zostanie skrócony z obecnych 40 lat do 5 albo 10 lat, zależnie od poziomu bezrobocia w powiecie – wynika z nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT, która czeka na podpis prezydenta. W trakcie prac parlamentarnych wprowadzono poprawki obniżające wskaźniki bezrobocia, po których przekroczeniu możliwe będzie stosowanie krótszej amortyzacji.
 • 23.08.2023Podatki 2024: Okres amortyzacji budynków i budowli będzie wyraźnie krótszy
  Okres amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych zostanie skrócony z obecnych 40 lat do 5 albo 10 lat, zależnie od poziomu bezrobocia w powiecie – wynika z nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT, która czeka na podpis prezydenta. W trakcie prac parlamentarnych wprowadzono poprawki obniżające wskaźniki bezrobocia, po których przekroczeniu możliwe będzie stosowanie krótszej amortyzacji.
 • 23.08.2023Płaca minimalna wzrośnie o 20 proc. Biznes obawia się skali podwyżki
  W przyszłym roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł od 1 stycznia i do 4300 zł od 1 lipca – wynika z projektu rozporządzenia, który przygotował rząd. Skala podwyżki jest krytycznie oceniana przez środowisko przedsiębiorców. Biznes przewiduje, że w efekcie w trudniejszej sytuacji znajdą się najmniejsze firmy.
 • 23.08.2023NSA. Podatek od nieruchomości przy najmie
  Art. 1a ust. 1 pkt 1 w związku z art. 1a ust. 2a pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie pozwala na odnoszenie zdefiniowanego w art. 1a ust. 1 pkt 3 pojęcia: „związane z działalnością gospodarczą”, do budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, nawet gdyby znajdowały się w posiadaniu przedsiębiorcy, którego aktywność dotyczy wyłącznie prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l.
 • 22.08.2023Ulga na robotyzację a definicja robota przemysłowego
  Firma chciała skorzystać z ulgi na robotyzację. Organ stwierdził, że nie ma na to szans, bo robot, który wyjmuje z maszyny wyprodukowane butelki i układa na palecie nie wytwarza ich. Zatem nie spełnia wymaganej definicji robota przemysłowego.
 • 21.08.2023Wprowadzenie do programów księgowych online: czym są i dlaczego warto z nich korzystać?
  W dobie powszechnej cyfryzacji działania biznesowe przenoszą się w sferę online. Współczesne firmy, niezależnie od wielkości, coraz częściej korzystają z nowoczesnych narzędzi, które przyspieszają ich pracę Jednym z nich jest program księgowy online.
 • 18.08.2023Wsparcie dla odbiorców prądu. Rodziny zaoszczędzą po ok. 3-4 tys. zł
  Dotychczasowe limity zużycia prądu po cenie zamrożonej na poziomie z poprzedniego roku zostaną podwyższone. Eksperci szacują, że w efekcie przeciętna polska rodzina zapłaci w bieżącym roku za prąd w sumie o ok. 3-4 tys. zł mniej. Za prąd mniej płacić mają również małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy oraz tzw. odbiorcy wrażliwi. Zmiany mają zacząć obowiązywać z początkiem października br.

« poprzednia strona | następna strona »