Odzyskasz VAT z bezpłatnym programem Formularz VZM-1 podatki.biz

Możliwości, związane ze zwrotem części wydanego podatku VAT przy wydatkach związanych z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych zostały od 01.01.2014 r. znacznie ograniczone. O nowych zasadach pisalismy ostatnio sporo. Jednak nie wszyscy wiedzą, że poniesienie wydatków w roku poprzednim i latach wcześniejszych w dalszym ciągu upoważniają do starania się o zwrot – w zależności od daty poniesienia wydatków nawet do końca 2018 roku. A kwoty wchodzace w grę są często niebagatelne.

Pewną trudność przy staraniu się o zwrot podatku VAT sprawia wypełnienie formularzy – a jest to warunek odzyskania wydanych pieniędzy. Dlatego przypominamy, iż dla wszystkich, którzy chcą wypełnić dokumenty dla swoich własnych celów udostępniamy zupełnie bezpłatnie program Formularz VZM-1 podatki.biz, opracowany w naszej redakcji. Praca z programem jest intuicyjna, nie trzeba żadnego przeszkolenia. Oto podstawowe informacje dotyczące korzystania z aplikacji.

W jaki sposób posługiwać się programem.

Prezentujemy jak w szybki i prosty sposób przy pomocy programu wypełnić wniosek VZM.

1. Otwieramy program Formularz VZM i w pierwszym oknie w polu Cel złożenia formularza zostawiamy domyślny wybór: złożenie formularza. W części Składający wniosek pozostawiamy opcję 1. osoba fizyczna niepozostająca w związku małżeńskim lub wybieramy jedną z pozostałych opcji: nr 2. dla osób fizycznych pozostających w związku małżeński (wniosek indywidualny) lub nr 3. małżonkowie (wniosek wspólny).
 


Jeśli w programie istnieją już wypełnione formularze, do których chcemy powrócić, należy posłużyć się opcją Otwórz istniejący zestaw.

2. Następnie wybieramy formularz, który będziemy wypełniać, klikając przycisku w lewym menu programu. Zacznijmy od wniosku głównego VZM-1. Wypełniamy kolejno wszystkie pola:
 


Do kolejnej strony formularza przechodzimy klikając na numerze strony na górnym pasku narzędzi.

Podczas uzupełniania drugiej strony formularza należy pamiętać o uzupełnieniu pól nr 38. Data złożenia pieszego wniosku (jeżeli jest to pierwszy wniosek wpisujemy datę bieżącą) oraz nr 39. Cena 1 metra2 powierzchni użytkowej. Na postawie tych danych program dokona obliczenia limitów zwrotu:
 


3. Po ukończeniu wniosku głównego VZM przystępujemy do uzupełniania odpowiednich załączników. Dla faktur opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23% będzie to wniosek VZM-1C. Dane identyfikacyjne zostaną przeniesione z głównego formularza VZM-1. Postaje tylko uzupełnienie kolejnych faktur na wykazie:
 


Przy pomocy przycisku przenoszenia  skopiemy w szybki sposób dana fakturę do kolejnego wiersza. Jeżeli liczba faktur nie zmieści nam się na 2 stronach załącznika z lewego menu ponownie wybieramy załącznik VZM-1C i wybieramy opcje Nowy:
 


W nowym załączniku uzupełniamy kolejne faktury - całość zostanie zsumowana na głównym formularzu VZM-1.

Po ukończeniu wprowadzania faktur weryfikujemy poprawność wniosku przy pomocy przycisku Sprawdź bieżący formularz umiejscowionym na pasku górnym:


Jeżeli wniosek nie zawiera błędów możemy go wydrukować korzystając z przycisku Drukuj.
 

Hasła tematyczne: zwrot vat, zwrot vat dla inwestorów indywidualnych, vzm-1, zwrot podatku od towarów i usług, zwrot vat przy zakupie materiałów budowlanych

Wszystkie artykuły z tego działu »