Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Produkty podatki.biz

20.12.2008

Odsetki od należności podatkowych - zapłata podatku po terminie

Wysokość podatku VAT do zapłaty za 02.2006 wynosi 4658 zł.
Termin zapłaty podatku przypadał na dzień 25.03.2006. Niestety zapłata podatku w terminie nie była możliwa.

19 kwietnia otrzymałem zapłatę za wykonane usługi, postanowiłem dokonać zapłaty zaległego zobowiązania wraz z należnymi odsetkami. W jaki sposób wyliczyć należne odsetki - jaką kwotę powinienem wpłacić do urzędu

 

Przeanalizujmy powyższy przykład.
Spróbujmy rozwiązać problem wykorzystując do tego kalkulator.
Dodatkowo rozliczmy odsetki ręcznie i porównajmy efektywność obu metod.

 

 

Wyliczanie odsetek za zwłokę

Wyliczanie ręczne:

Aby wyliczyć odsetki za zwłokę, dla powyższego prostego przykładu musiałbyś:

- ustalić jaka (jakie, jeśli było ich więcej) w okresie pomiędzy terminem zapłaty, a datą wpłaty obowiązywały stawki odsetek za zwłokę,
- wyliczyć ilość dni spóźnienia dla każdego z okresów obowiązywania danej stawki odsetek za zwłokę
- zastosować wzór, umożliwiający wyliczenie odsetek za zwłokę:

 

          kwota do zapłaty x stawka procentowa na rok x liczba dni spóźnienia
odsetki = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
          365 dni

 

- zaokrąglić wynik zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

 

 

Dość skomplikowane, a z pewnością czasochłonne.
Zobaczmy teraz jak przedstawia się ta sama sytuacja wykorzystując do rozliczenia kalkulator.

 

 

Wyliczanie przy użyciu programu:

W odpowiednie pola formularza wprowadzamy podstawowe informacje dotyczące spłacanego zobowiązania, tj.:

datę powstania obowiązku podatkowego (termin wpłaty): 25-03-2006,
datę zapłaty: 19-04-2006,
kwotę należności głównej: 4658 zł;

To wszystko - na podstawie wprowadzonych danych kalkulator wyliczy odsetki za zwłokę.

 

 

Uwaga! W analizowanym przypadku określony przez nas termin zapłaty wypada w dzień wolny (25 marca 2006 roku to sobota).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w takim przypadku terminem zapłaty jest najbliższy dzień roboczy, a więc 27.03.2006.
Kalkulator sygnalizuje to odpowiednim komunikatem, umożliwiając w przejrzysty sposób (kalendarz) wybór właściwej daty (terminu zapłaty).

 


 

 

Wyliczone wartości

Skorygowaliśmy termin zapłaty - wszystkie niezbędne dane do wyliczenia odsetek za zwłokę zostały już wprowadzone.
Kalkulator dokonał wyliczenia odsetek za zwłokę.

Program informuje nas o łącznej sumie zobowiązania, tj. należności głównej i przypadających do zapłaty odsetek za zwłokę - w analizowanym przypadku należność podlegająca wpłacie wynosi 4690 zł. Tyle właśnie powinieneś wpłacić do urzędu, aby całkowicie uregulować swoje zadłużenie.

 

 

Zobacz film!

Opisane powyżej działania zarejestrowaliśmy także w postaci krótkiego filmu - zobacz jak wygląda faktycznie Kalkulator FK w działaniu!

Pokaż film

 

Korzyści wynikające z zastosowania kalkulatora wydają się oczywiste - całość wyliczenia otrzymujemy w kilka sekund. Aby wyliczyć należne odsetki za zwłokę określamy tylko niezbędne dane: termin zapłaty, kwotę zobowiązania, datę wpłaty. Nie jest nam potrzebna żadna dodatkowa wiedza na temat sposobu wyliczania odsetek: zaokrąglania wartości, znajomości wzorów, obowiązujących stawek procentowych, ustalania dni spóźnienia etc.

 

To nie wszystko !

Moduł odsetek stanowi jeden z wielu,
w które wyposażony jest program Kalkulator FK  podatki.biz!

Co to oznacza w praktyce?

Kupując program Kalkulator FK podatki.biz otrzymujecie Państwo potężne narzędzie, umożliwiające przeprowadzenie wielu różnych operacji wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa - bez żadnych dodatkowych dopłat !

 

więcej informacji o programie Kalkulator FK znajdą Państwo na stronie internetowej: www.kalkulator-fk.pl


Jak możesz zakupić ten program:

1. bezpośrednio przez stronę internetową klikając na łącze TAK chcę zakupić ten program

2. telefonicznie dzwoniąc na bezpłatną Infolinię: 0 800-706-818

3. Wysyłając maila na adres: sklep@taxnet.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »