Odsetki ustawowe - faktura VAT - spłata należności w ratach

Wystawiłem dla mojego klienta Fakturę VAT na kwotę 14569 zł. Klient dokonał spłaty należności w kilku ratach. Zastanawiam się nad wezwaniem klienta do zapłaty odsetek. Ile wyniosą odsetki za zwłokę? Termin zapłaty Faktury VAT przypadał na dzień 09.02.2006

Kolejne wpłaty przypadały w następujących terminach:


03.03.2006: 4000 zł

11.04.2006: 2000 zł

04.05.2006: 3500 zł

14.06.2006: 4000 zł

28.06.2006: 1069 zł

 

Przeanalizujmy powyższy przykład.
Sprawdźmy - wykorzystując kalkulator - ile wyniosłyby odsetki ustawowe.Wyliczanie odsetek za zwłokę


Wyliczanie przy użyciu programu:

Klient dokonywał spłaty zadłużenia w kilku transzach. Mamy więc do czynienia z rozliczaniem zapłat częściowych.

Kalkulator oferuje dwa sposoby wyliczania odsetek za zwłokę w przypadku zapłaty częściowej:
- najpierw rozliczana jest należność główna, potem odsetki (typ 1)
- najpierw rozliczane są koszty uboczne i odsetki, później należność główna (typ 2)

W analizowanym przypadku mamy sytuację pierwszą - wpłaty zaliczaliśmy na poczet kwoty wynikającej z Faktury VAT.

Aby dokonać rozliczenia należy wprowadzić dane dotyczące Faktury VAT - tj.:
datę powstania zobowiązania: 09-02-2006,
kwotę wynikającą z faktury: 4356,74, daty i kwoty poszczególnych wpłat;

To wszystko - na podstawie tak wprowadzonych danych kalkulator dokona rozliczenia.

Wyliczone wartości

Kalkulator dokonał wyliczenia należnych odsetek za zwłokę, wynoszą one 363,15 zł.


To nie wszystko !

Moduł odsetek stanowi jeden z wielu,
w które wyposażony jest program Kalkulator FK  podatki.biz!

Co to oznacza w praktyce?

Kupując program Kalkulator FK podatki.biz otrzymujecie Państwo potężne narzędzie, umożliwiające przeprowadzenie wielu różnych operacji wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa - bez żadnych dodatkowych dopłat !

 

więcej informacji o programie Kalkulator FK znajdą Państwo na stronie internetowej: www.kalkulator-fk.pl


Jak możesz zakupić ten program:

1. bezpośrednio przez stronę internetową klikając na łącze TAK chcę zakupić ten program

2. telefonicznie dzwoniąc na bezpłatną Infolinię: 0 800-706-818

3. Wysyłając maila na adres: sklep@taxnet.pl

 


Wszystkie artykuły z tego działu »