Odsetki własne (umowne) - rata kredytu - koszt spóźnienia

Zapomniałem złożyć dyspozycję przelewu na ratę zaciągniętego kredytu. Chciałbym zrobić to w poniedziałek, ile będzie mnie kosztowała zwłoka, może warto jednak odłożyć wszystkie sprawy i udać się do banku?

Rata kredytu wynosi 956,76 zł.
Karne odsetki - zgodnie z umową - wynoszą 27,5% w stosunku rocznym.

Przeanalizujmy powyższą sytuację.

Wyliczanie odsetek za zwłokę

Wyliczanie przy użyciu programu:

Dobry obyczaj nakazywałby dokonanie terminowe zapłaty raty. Jeśli dysponujesz odpowiednimi środkami, nie warto odkładać zapłaty do następnego tygodnia.
Przeprowadźmy jednak sprawdzenie kosztu ewentualnej zapłaty po terminie.

W odpowiednie pola formularza wprowadzamy informacje dotyczące raty kredytu, wybieramy także sposób liczenia odsetek - wg stawki rocznej.

Data powstania zobowiązania: 7.07.2006 (piątek)
Data zapłaty: 10.07.2006 (poniedziałek)
Stawka odsetek: 27,5%
Kwota: 956,76 zł

To wszystko - na podstawie wprowadzonych danych kalkulator wyliczy odsetki za zwłokę.

Wyliczone wartości

Kalkulator dokonał wyliczenia odsetek za zwłokę zgodnie z wybranym sposobem liczenia.
Odsetki wynoszą zaledwie 2,16 zł.
Teoretycznie więc opłata za spóźnienie będzie niewielka - z drugiej zaś strony terminowość spłacania kredytów skutkuje na przyszłość dobrą oceną Ciebie jako kredytobiorcy.

To nie wszystko !

Moduł odsetek stanowi jeden z wielu elementów,
w które wyposażony jest program Kalkulator FK podatki.biz!

Co to oznacza w praktyce?

Kupując program Kalkulator FK podatki.biz, otrzymują Państwo doskonałe narzędzie umożliwiające przeprowadzenie wielu różnych operacji wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa - bez żadnych dodatkowych dopłat!

Więcej informacji o programie Kalkulator FK znajdą Państwo na stronie internetowej: www.kalkulator-fk.pl


Jak możesz zakupić ten program:

1. Bezpośrednio przez stronę internetową, klikając na łącze: TAK, chcę zakupić ten program

2. Telefonicznie, dzwoniąc na bezpłatną Infolinię: 0 800-706-818

3. Wysyłając maila na adres: sklep@taxnet.pl

 

Wszystkie artykuły z tego działu »